Medovent® elixir sol. orala 15 mg/5 ml 100 ml N1

Cod produs: 41816
Divizarea: 1
Doza concentratia: 15
Forma: sol. orală
Producator: Medochemie Ltd
Tara: Cipru

Medovent Elixir 15 mg/5 ml soluţie orală

Clorhidrat de ambroxol
1. Ce este Medovent Elixir şi pentru ce se utilizează

Ambroxolul, substanţa activă a Medovent Elixir măreşte secreţia de mucus din căile respiratorii, facilitează expectoraţia şi uşurează tusea.
Medovent Elixir este indicat ca secretolitic în tratamentul afecţiunilor bronşice acute şi episoadelor de acutizare ale bronhopneumopatiei (o boală pulmonară) sau ale altor afecţiuni bronhopulmonare cronice asociate cu secreţie anormală de mucus şi afectare a transportului mucusului.
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să administraţi Medovent Elixir

Nu luaţi Medovent Elixir:

- dacă sunteţi alergic la clorhidrat de ambroxol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6);
- dacă suferiţi de vreo afecţiune ereditară care să poată produce o incompatibilitate cu unul dintre excipienţii acestui medicament (vezi de asemenea „Ce conţine Medovent Elixir”).
Atenţionări şi precauţii

Înainte să utilizaţi Medovent Elixir, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Dacă aveţi afectată funcţia renală sau o boală hepatică severă: vă rugăm să contactaţi medicul dumneavoastră înainte de a lua Medovent Elixir. Au existat raportări privind reacţii cutanate severe asociate cu administrarea ambroxolului. Dacă dezvoltaţi o erupţie cutanată tranzitorie (inclusiv leziuni ale mucoaselor, cum sunt mucoasa bucală, faringiană, nazală, oculară şi genitală), opriţi administrarea Medovent Elixir şi adresaţi-vă imediat medicului. În cazul administrării mucoliticelor, sub formă de clorhidrat de ambroxol, ochii, gura, gâtul şi bronhiile ar putea fi, de asemenea afectate.
Dacă observaţi modificări ale pielii sau manifestări ale leziunilor mucoaselor, trebuie să vă adresaţi imediat medicului dumneavoastră şi încetaţi să luaţi Medovent Elixir, ca măsură de precauţie.
Consultaţi imediat medicul dumneavoastră!

Medovent Elixir împreună cu alte medicamente

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte medicamente. Nu au fost raportate interacţiuni cu alte medicamente, care să fie relevante din punct de vedere clinic.
Medovent Elixir împreună cu alimente şi alcool

Medovent Elixir poate fi luat cu sau fără alimente. Medovent Elixir conţine alcool 6,34%, deci trebuie să evitaţi băuturile alcoolice în timpul tratamentului.
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de
a lua acest medicament.
Sarcina

Medovent Elixir nu este recomandat în timpul sarcinii, în special în primele trei luni de sarcină.
Alăptarea

Medovent Elixir nu este recomandat mamelor care alăptează, deoarece clorhidratul de ambroxol se excretă în lapte.
Fertilitatea

Studiile nonclinice nu indică efecte dăunătoare directe sau indirecte privitoare la fertilitate.
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu există date după punerea pe piaţă privind apariţia unui efect asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Nu au fost efectuate studii privind influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
Medovent Elixir conţine sorbitol, sucroză şi etanol.

Medovent Elixir conţine sorbitol şi sucroză. Dacă vi s-a spus de către medicul dumneavoastră că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, adresaţi-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament. Acest medicament conţine etanol 6,34% (alcool), i. e. până la 500 mg pe doză, echivalent cu 12. 68 ml bere, vin 5,28 ml per doză. Dăunător pentru cei care suferă de alcoolism. Pentru a fi luat în considerare de către femeile gravide sau care alăptează, copii şi grupuri cu risc sporit, cum sunt pacienţii cu boli hepatice sau epilepsie. Propilenglicol poate avea efecte simptomelor asemănătoare alcoolului
3. Cum să administraţi Medovent Elixir

Luaţi întotdeauna acest medicament exact cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.
Medovent Elixir se administrează pe cale orală. Utilizaţi măsura dozatoare furnizată împreună cu medicamentul pentru administrarea dozei. Imediat după utilizare, măsura dozatoare se spală în apă caldă cu săpun, se clăteşte şi se usucă. A se păstra măsura dozatoare, împreună cu sticla medicamentului în cutia furnizată.
Doza recomandată este:
Adulţi: 30mg (10ml) 3 ori pe zi.
Utilizarea la copii şi adolescenţi
- Copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani: 5 ml de 2-3 ori pe zi.
- Copii cu vârsta cuprinsă între 2-6 ani: 2,5 ml de 3 ori pe zi.
- Copii cu vârsta cuprinsă între 1-2 ani: 2,5 ml de 2 ori pe zi
În cazul în care simptomele nu s-au îmbunătăţit după tratamentul Medovent Elixir pentru tulburări respiratorii acute, trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră.
Dacă administraţi mai mult Medovent Elixir decât trebuie

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Medovent Elixir, cereţi sfatul medicului dumneavoastră sau farmacistului. Până în prezent nu au fost descrise efecte datorate supradozajului la om. În baza raportărilor unor cazuri de supradozaj accidental sau/şi din erori de administrare, simptomele observate sunt similare cu reacţiile adverse cunoscute ale Medovent Elixir la doze recomandate şi dacă apar, se va administra tratament simptomatic.
Dacă uitaţi să luaţi Medovent Elixir

Dacă uitaţi să luaţi o doză, luaţi una imediat ce vă aduceţi aminte, dar nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Luaţi apoi următoarea doză ca de obicei. Dacă aveţi întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.
Următoarele reacţii adverse au fost raportate la administrarea Medovent Elixir:
- Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane.
- Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane.
- Mai puţin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 de persoane.
- Rare: pot afecta până la 1 din 1000 de persoane.
- Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10,000 de oameni.
- Cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile.
În cadrul fiecărui grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii. Tulburări ale sistemului nervos
Frecvente: tulburări ale gustului.
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Frecvente: amorţeală în regiunea gâtului.
Tulburări gastro-intestinale

Frecvente: greaţă, senzaţie de amorţeală la nivelul gurii şi a limbii. Mai puţin frecvente: diaree, vomitări, indigestie, uscăciune a gurii, dureri abdominale. Cu frecvenţă necunoscută: uscăţime la nivelul gâtului.
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Rare: erupţii cutanate, urticarie. Cu frecvenţă necunoscută: angioedem (umflare rapidă a pielii sau a membranelor mucoase, ceea ce poate duce la scurtarea respiraţiei), mâncărime.
Tulburări ale sistemului imunitar

Rare: reacţii de hipersensibilitate. Cu frecvenţă necunoscută: reacţii anafilactice inclusiv şoc anafilactic, angioedem (umflare rapidă a pielii , ţesutului subcutanat, ţesuturilor mucoase şi submucoase) şi prurit. Reacţii adverse cutanate severe (inclusiv eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson/necroliză epidermică toxică şi pustuloză exantematică generalizată acută).
Raportarea reacţiilor adverse

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale: www. amed. md sau e-mail:[email protected] md Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.
5. Cum se păstrează Medovent Elixir

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină. Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Medovent Elixir
- Substanţa activă este clorhidratul de ambroxol. 5 ml de soluţie ce se administrează pe cale orală conţin 15 mg clorhidrat de ambroxol.
- Celelalte componente sunt: acidul tartric, acidul benzoic, propilen glicol, sorbitol (E420), etanol, hidroxid de sodiu, arome de cireşe şi portocale, sucroză şi apă purificată.
Cum arată Medovent Elixir şi conţinutul ambalajului

Medovent Elixir este o soluţie limpede, transparentă, cu miros de fructe.
Flacoane cu un conţinut de 100 ml, 150 ml şi 200 ml sunt disponibile.
Nu toate mărimile de ambalaj pot fi comercializate.
Deţinătorul certificatului de înregistrare

MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinoupoleos str, 3011 Limassol, Cipru
Fabricantul

MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinoupoleos str, 3011 Limassol, Cip

Vezi descrierea completă
Acest produs este disponibil în următoarele farmacii
Top sezon
Top sezon
Cod produs: 54013
Top sezon
Preț produs în pct: 6
Cod produs: 11304
Top sezon
Preț produs în pct: 33
Cod produs: 53708
Top sezon
Preț produs în pct: 95
Cod produs: 36144
Top sezon
Preț produs în pct: 10
Cod produs: 50690
Top sezon
Preț produs în pct: 3
Cod produs: 10002
Top sezon
Preț produs în pct: 243
Cod produs: 45061
Top sezon
Cod produs: 20455
Top sezon
Preț produs în pct: 12
Cod produs: 50430
Top sezon
Preț produs în pct: 7
Cod produs: 11434
Top sezon
Preț produs în pct: 5
Cod produs: 42956
Oferte Speciale
Promoție
Preț produs în pct: 1250
Cod produs: 57655
Promoție
Preț produs în pct: 805
Cod produs: 53246
Promoție
Preț produs în pct: 353
Cod produs: 44870
Promoție
Preț produs în pct: 2517
Cod produs: 57250
Promoție
Preț produs în pct: 618
Cod produs: 53571
Promoție
Preț produs în pct: 2558
Cod produs: 54878
Promoție
Preț produs în pct: 524
Cod produs: 55112
Promoție
Preț produs în pct: 565
Cod produs: 47308
Puterea ingredientelor naturale pentru întreaga familie!
IGAZYM este un preparat folosit ca sursă de imunoglobuline din 2 ingrediente naturale!