Ringer sol.perf. 400ml (Iuria)

Cod produs: 15535
Divizarea: 1
Doza concentratia: 1
Forma: sol. perf.
Producator: Iuria-Farm SRL
Tara: Ucraina

Ringer soluţie perfuzabilă

1. Ce este Ringer, soluţie perfuzabilă şi pentru ce se utilizează

Soluţia Ringer, soluţie perfuzabilă este o sursă de apă şi electroliţi. Ionii de Na+ şi Cl¯, introduse cu soluţia Ringer, soluţie perfuzabilă , posedă aceeaşi farmacocinetică ca şi la aportul lor cu mâncarea.

Ringer, soluţie perfuzabilă este indicat în:

hipovolemie şi deshidratare extracelulară în rezultatul vomei îndelungate, diareii, arsurilor vaste, degerăturilor, peritonitei, maladiilor infecţioase severe, stărilor de şoc, colaps; în timpul intervenţiei chirurgicale şi postoperatorie. Se utilizează pentru diluarea soluţiilor concentrate de electroliţi. Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. Durata administrгrii medicamentului este determinată prin monitorizarea indicatorilor de laborator ai echilibrului acido-bazic şi hidro-electrolitic. Dacă se detectează dereglarea echilibrului lor (potasiu, calciu, sodiu, clor), medicamentul este anulat.
Copii şi adolescenţi

Preparatul nu se va administra la copii, din cauza lipsei datelor studiilor clinice.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Ringer, soluţie perfuzabilă

Nu administraţi Ringer, soluţie perfuzabilă dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la substanţele

active sau la oricare dintre celelalte componente (vezi pct. 6).

Sau dacă vi s-a diagnosticat:

- hipernatriemie,

- insuficienţă cardiacă decompensată,

- hiperkaliemie,

- oligurie,

- anurie,

- insuficienţă renală acută,

- edem pulmonar,

- edem cerebral,

- hipercoagulare,

- hiperhidratare,

- tromboflebită,

- alcaloză metabolică,

- hipercalciemie,

Atenţionări şi precauţii

Utilizaţi Ringer, soluţie perfuzabilă numai dacă vă indică medicul.

Pe parcursul tratamentului perfuzabil cu Ringer, soluţie perfuzabilă este necesar de a determina indicii de laborator şi de evaluat starea clinică a pacientului prin monitorizarea concentraţiei plasmatice de electroliţi, echilibrului hidro-electrolitic fiecare 6 ore (în funcţie de viteza perfuziei). Administrarea soluţiilor perfuzabile poate determina suprasolicitare cu lichid şi/sau cu soluţie, hiperhidratare, fenomene de congestie şi edem pulmonar. Riscul dezvoltării diluţiei invers proporţionale concentraţiei electroliţilor. Riscul dezvoltării suprasolicitării cu soluţie, ceea ce poate determina fenomene de congestie cu edeme periferice şi edem pulmonar, direct proporţional concentraţiei electroliţilor. Deoarece soluţia Ringer,conţine ioni de sodiu se va administra cu prudenţă la pacienţii cu insuficienţă cardio-vasculară şi renală, cu insuficienţă cardiacă congestivă, în special în perioada postoperatorie sau la vârstnici, de asemenea la pacienţii cu stări clinice, însoţite de retenţie de sodiu şi edeme. Soluţiile care conţin ioni de sodiu se vor administra cu prudenţă la pacienţii trataţi concomitent cu corticosteroizi şi corticotropină. Deoarece soluţia Ringer,conţine ioni de potasiu se va administra cu prudenţă la pacienţii cu maladii cardiace, hiperkaliemie, insuficienţă renală severă şi stări clinice, însoţite de retenţie de potasiu în organism. Administrarea preparatelor de potasiu se va efectua sub controlul ECG-ului, în special la pacienţii trataţi cu glicozide cardiace. Nivelele plasmatice de calciu nu întotdeauna reflectă nivelele calciului în ţesuturi. La pacienţii cu funcţie renală excretorie redusă administrarea soluţiei Ringer, poate conduce la retenţie de sodiu sau potasiu în organism. Prezenţa ionilor de calciu necesită precauţie în caz de administrarea concomitentă cu preparatele de sânge, deoarece există riscul dezvoltării coagulării. Calciul administrat parenteral se va administra cu precauţie la pacienţii care sunt supuşi tratamentului cu glicozide cardiace. Această soluţie este predestinată pentru administrare intravenoasă cu utilizarea utilajului steril. Sistemul de perfuzie se recomandă de schimbat fiecare 24 ore. Preparatul se va utiliza numai dacă soluţia este transparentă, iar flaconul-este închis ermetic. Medicul va avea în vedere posibilitatea dezvoltării reacţiilor adverse la preparatele administrate concomitent cu soluţia Ringer. În cazul dezvoltării reacţiilor adverse administrarea preparatului se va sista, se va evalua starea pacientului şi se va efectua tratament corespunzător.

Ringer, soluţie perfuzabilă împreună cu alte medicamente

Există posibilitatea creşterii retenţiei de sodiu în organism la administrarea concomitentă cu următoarele medicamente: antiinflamatoarele nesteroidiene, androgenii, hormonii anabolici, estrogenii, corticotropina, mineralocorticoizii, vasodilatatoare sau ganglioblocante. La administrarea diureticelor economisitoare de potasiu, inhibitorilor enzimei de conversie şi preparatelor de potasiu creşte riscul dezvoltării hiperkaliemiei.

La administrarea concomitentă a soluţiei Ringer şi glicozidelor cardiace se potenţează efectul toxic al ultimelor. Pentru reducerea riscului incompatibilităţii posibile, la amestecarea acestei soluţii cu alte suplimente, soluţia perfuzabilă finală trebuie să fie inspectată vizual privind opacifierea sau precipitarea după amestecare, înainte de administrare şi periodic în timpul administrării.

Ringer, soluţie perfuzabilă cu alimente, băuturi şi alcool

Nu este cazul. Soluţia se administrează intravenos prin perfuzie.

Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Studii clinice de administrare a soluţiei Ringer, în sarcină nu s-au efectuat. Lipsesc date privind excreţia preparatului în laptele matern, de aceea preparatul se va administra cu precauţie în perioada de alăptare.

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Date lipsesc din cauza administrarii soluţie Ringer în condiţii de spital.

3. Cum să luaţi Ringer, soluţie perfuzabilă

Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Dacă nu sunteţi sigur trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

Soluţia se administrează intravenos prin perfuzie.

Regimul de dozare se determină de către medic în funcţie de vârstă, masa corporală, starea clinică a pacientului şi indicii de laborator.

Doza uzuală pentru adulţi constituie 1-2 L pe zi; doza maximă depinde de starea echilibrului hidroelectrolitic, sistemului cardiovascular şi rinichi.

Viteza de perfuzie pentru adulţi constituie 60-80 pic/min sau în jet. Indicarea soluţiei trebuie să fie bazată pe necesarul calculat de lichid pentru menţinere sau substituţie individual pentru fiecare pacient.

Înainte de administrare preparatul trebuie inspectat vizual pentru prezenţa particulelor şi modificărilor de culoare.

Copii şi adolescenţi

Nu se administrează.

Dacă luaţi mai mult Ringer, soluţie perfuzabilă decât trebuie

În caz de supradozare sau la administrare rapidă a preparatului este posibilă dereglarea echilibrului hidro-electrolitic (hipervolemie, hipernatriemie, hipercalciemie, hipercloremie), dereglarea echilibrului acido-bazic. În asemenea cazuri este necesară efectuarea terapiei simptomatice.

Dacă uitaţi să luaţi Ringer, soluţie perfuzabilă

Dacă s-a omis o administrare a soluţiei perfuzabile Ringer, administraţi cât mai curând posibil doza omisă, apoi administraţi preparatul obişnuit. Nu dublaţi doza de Ringer, soluţie perfuzabilă pentru a compensa doza omisă.

Dacă încetaţi să utilizaţi Ringer, soluţie perfuzabilă

Nu sunt evidenţiate particularităţi la sistarea utilizării preparatului. Dacг aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.
4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest preparat poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Până în prezent, nu s-au observat efecte secundare grave.

Tulburări generale.

Foarte rar (≤1 / 10000):

Poate să se înregistreze tulburări ale echilibrului electrolitic (potasiu, calciul, sodiu, clor).

Frecvența este necunoscută: acidoza hipercloremică, hiperhidratare.

În cazul reacțiilor adverse, soluția trebuie întreruptă, starea pacientului evaluată și asistența oferită.

În cazul dezvoltării reacţiilor adverse administrarea preparatului se va sista, se va evalua starea pacientului şi se va efectua tratament corespunzător.

Raportarea reacţiilor adverse

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale: www. amed. md sau e-mail:[email protected] md Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Ringer, soluţie perfuzabilă

A se păstra la temperatura sub 25 C.

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

Nu păstraţi sau utilizaţi soluţia după reconstituire.

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu utilizați acest medicament dacă observaţi că soluţia din flacon şi-a schimbat culoarea, omogenitatea sau au aparut semne de sediment

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere.

Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi.

Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Ringer, soluţie perfuzabilă

Substanţe active în 1 ml sunt: clorură de sodiu-8,6 mg, clorură de potasiu-0,3 mg, clorură de calciu-0,322 mg;

Celelalte component sunt - apă pentru injecţii

Cum arată Ringer, soluţie perfuzabilă şi conţinutul ambalajului:

Lichid transparent incolor. Osmolaritatea teoretică-309 mosmol/l; pH 5,0-7,5.

Ambalaj

Soluţie perfuzabilă câte 200 ml sau 400 ml în flacoane de sticlă.

Prospectul se pune in ambalajul comun în numar egal cu numarul de flacoane.
Vezi descrierea completă
Acest produs este disponibil în următoarele farmacii
Top sezon
Top sezon
Preț produs în pct: 3
Cod produs: 10002
Top sezon
Preț produs în pct: 12
Cod produs: 50430
Top sezon
Preț produs în pct: 24
Cod produs: 57614
Top sezon
Cod produs: 21683
Top sezon
Preț produs în pct: 10
Cod produs: 29024
Top sezon
Preț produs în pct: 3
Cod produs: 10004
Top sezon
Preț produs în pct: 6
Cod produs: 42957
Top sezon
Preț produs în pct: 23
Cod produs: 51209
Top sezon
Preț produs în pct: 243
Cod produs: 45061
Oferte Speciale
Promoție
Preț produs în pct: 1943
Cod produs: 51944
Promoție
Preț produs în pct: 805
Cod produs: 53246
Promoție
Preț produs în pct: 1041
Cod produs: 57648
Promoție
Preț produs în pct: 566
Cod produs: 47308
Promoție
Preț produs în pct: 618
Cod produs: 53571
Promoție
Preț produs în pct: 470
Cod produs: 55529
Promoție
Preț produs în pct: 464
Cod produs: 55597
UN LABORATOR FRANȚUZESC DE EXCEPȚIE
Deshidratarea pielii se manifestă printr-o pierdere a strălucirii și confortului, plus o senzație intensă și persistentă de ținere a pielii. Pielea are senzația de ținere mai ales după demachiare și curățare, iar pe suprafața tenului se pot observa scuame (mici porțiuni de piele care se desprind de suprafață).O dată ce apar simptomele deshidratării, este indispensabilă oferirea de elemente esențiale pentru a îmbunătăți senzația de discomfort. Este esențială rehidratarea filmului hidrolipidic deteriorat și hidratarea în profunzime pentru a îndepărta pierderea de apă din țesuturi.UTILIZAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE PATENTATELaboratoarele Eric Favre cercetează cele mai bune substanțe pentru a oferi femeilor produse de cea mai înaltă calitate.