Nimid® gran./susp. orala 100 mg/2 g N30

Cod produs: 21907
Divizarea: 30
Doza concentratia: 100
Forma: gran./susp. orală
Producator: Kusum Healthcare Pvt.Ltd
Tara: India
Stoc: suficient
112 60 lei
(-10%)
101 08 lei
Beneficii:
10 puncte de loialitate
Livrare gratuită
Caută în farmaciiNIMID®

granule pentru suspensie orală

DENUMIREA COMERCIALĂ

Nimid®

DCI-ul SUBSTANŢEI ACTIVE

Nimesulidum

COMPOZIŢIA

1 plic (2 g granule) conţine:

substanţa activă: nimesulid-100 mg.

excipienţi: tabletoză 80, povidonă K-30, zaharinat de sodiu, acid citric monohidrat, aromă Orange DC 100 PH, aerosil 200.

DESCRIEREA PREPARATULUI

Granule de culoare galben-pal, cu miros de portocale.

FORMA FARMACEUTICĂ

Granule pentru suspensie orală

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC

Antiinflamatoare şi antireumatice nesteroidiene. M01AX17

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice

Nimesulid este un remediu antiinflamator nesteroidian cu proprietăţi analgezice şi antipiretice. Mecanismul de acţiune constă în inhibiţia ciclooxigenazei-2 şi blocarea sintezei prostaglandinelor în focarul de inflamaţie.

Proprietăţi farmacocinetice

După administrare orală nimesulid se absoarbe rapid, realizând concentraţii plasmatice maxime de 3-4 mg/l după 2-3 ore de la administrarea unei doze de 100 mg la adulţi (AUC-20-35 mg- h/l). După 7 zile de administrare în doză de 100 mg de 2 ori pe zi nu au fost semnalate modificări semnificative ale parametrilor farmacocinetici. Fixarea de proteinele plasmatice constituie 97,5%. Nimesulid este metabolizat hepatic, inclusiv cu participarea isoenzimelor citocromului P450 CYP2C9, fapt care se va lua în consideraţie la administrarea concomitentă a altor produse medicamentoase metabolizate de către CYP 2C9 (a se vedea comp. interacţiuni cu alte medicamente). Metabolitul său principal, parahidroxinimesulid, posedă de asemenea acţiune farmacologică şi poate fi identificat în plasma sanguină deja după un timp scurt (0,8 ore); se supune metabolizării prin glucuronoconjugare. Timpul de înjumătăţire constituie 3,2-6 ore. Excreţia nimesulidului se efectuează în majoritate prin urină (circa 50% din doza administrată). Doar 1-3% se elimină sub formă nemodificată. Circa 29% din doza administrată se elimină prin scaun sub formă de metaboliţi.

Studiile efectuate la pacienţii vârstnici cu administrare unică sau repetată de nimesulid nu au demonstrat modificarea parametrilor farmacocinetici la această categorie de pacienţi. În cadrul unui studiu efectuat la pacienţi cu insuficienţă renală uşoară sau moderată (clearance-ul creatininei 30-80 ml/min) nu au fost semnalate concentraţii plasmatice maxime crescute ale nimesulidului şi ale metabolitului său principal. AUC şi timpul de înjumătăţire erau majoraţi cu 50%, deşi în limitele valorilor observate la persoanele sănătoase. Administrarea repetată de nimesulid nu a condus la cumularea preparatului. La pacienţii cu funcţia hepatică afectată nimesulid este contraindicat.

INDICAŢII TERAPEUTICE

Tratamentul durerii acute. Tratamentul simptomatic al durerii în osteoartrită (artroze). Dismenoree primară.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Conţinutul pilcului se va dizolva înainte de administrare într-un pahar cu apă caldă şi imediat se va bea.

Adulţi: se administrează câte 100 mg de 2 ori pe zi, după mese. Doza maximă de nimesulid va constitui 200 mg/zi divizată în 2 prize, durata curei de tratament fiind cât mai scurtă (7-10 zile).

La pacienţii vârstnici nu este necesară ajustarea dozei.

La copiii cu vârsta sub 12 ani administrarea de nimesulid este contraindicată. Adolescenţi: deoarece parametrii farmacocinetici sunt identici cu cei caracteristici pentru adulţi, nu este necesară ajustarea dozei de nimesulid la această categorie de pacienţi. Pacienţi cu insuficienţă renală: În caz de insuficienţă renală uşoară sau moderată (clearance-ul creatininei 30-80 ml/min) nu este necesară ajustarea dozei preparatului. La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei <30 ml/min) administrarea produselor medicamentoase ce conţin nimesulid este contraindicată. La pacienţii cu insuficienţă hepatică produsele medicamentoase ce conţin nimesulid sunt contraindicate.

REACŢII ADVERSE

Conform rezultatelor studiilor clinice controlate (care au inclus circa 7800 pacienţi) şi experienţei postmarketing, au fost semnalate următoarele reacţii adverse care sunt clasificate conform frecvenţei de dezvoltare: foarte frecvente (>1/10), frecvente (>1/100, <1/10), neobişnuite (>1/1000, <1/100), rare (>1/10000, <1/1000), foarte rare (<1/10000), incluzând cazuri unice.

Din partea sistemului sanguin: rar-anemie, eozinofilie; foarte rar-trombocitopenie, pancitopenie, purpură.

Din partea sistemului imun: rar-reacţii de hipersensibilitate; foarte rar - anafilaxie.

Din partea metabolismului: rar-hiperkaliemie.

Reacţii adverse psihice: rar-anxietate, nervozitate, coşmaruri nocturne.

Din partea sistemului nervos: reacţii adverse neobişnuite-confuzie mintală; foarte rare-cefalee, fatigabilitate, encefalopatie (sindromul Reye).

Din partea organelor de simţ: rar-vedere înceţoşată; foarte rar-dereglări ale vederii, vertij.

Din partea sistemului cardiovascular: reacţii adverse neobişnuite-hipertensiune; rare - tahicardie, hemoragii, scăderea tensiunii arteriale, bufeuri de căldură.

Din partea sistemului respirator: reacţii adverse neobişnuite: dispnee; foarte rare-astm, bronhospasm.

Din partea sistemului gastrointestinal: reacţii adverse frecvente-diaree, greaţă, vomă; neobişnuite-constipaţii, meteorism, gastrită; foarte rare-dureri abdominale, dispepsie, stomatită, scaun cu sânge, hemoragii gastrointestinale, ulcer gastric sau duodenal cu perforaţie.

Din partea sistemului hepatobiliar: foarte rar-hepatită, hepatită fulminantă (incluzând cazuri letale), icter, colestază.

Din partea pielii şi ţesuturilor moi: reacţii adverse neobişnuite-prurit şi erupţii cutanate, hiperhidroză; rare-eritem, dermatită; foarte rare-urticarie, edem Quincke, eritem exsudativ polimorf, sindromul Stevens-Johnson, sindromul Lyell.

Din partea sistemului nefrourinar: rar-disurie, hematurie; foarte rar-insuficienţă renală, oligurie, nefrită interstiţială.

Generale: efecte adverse neobişnuite-edeme; rare-slăbiciuni; foarte rare-hipotermie.

Interferarea testelor de laborator: frecvent-creşterea activi tăţii enzimelor hepatice.

CONTRAINDICAŢII

- Hipersensibilitate cunoscută la nimesulid sau la alte componente ale preparatului; hipersensibilitate (bronhospasm, rinită, urticarie) la acidul acetilsalicilic sau la alte antiinflamatoare nesteroidiene.

- Reacţii hepatotoxice la nimesulid în anamneză.

- Ulcer gastric sau duodenal activ; ulcer sau hemoragii gastrointestinale recidivante; hemoragii cerebrovasculare sau alte hemoragii.

- Dereglări severe de coagulare a sângelui.

- Insuficienţă cardiacă severă.

- Insuficienţă renală severă.

- Insuficienţă hepatică.

- Vârsta sub 12 ani.

- sarcina (trimestrul III) şi perioada de alăptare.

SUPRADOZAJ

În caz de supradozare acută cu AINS de regulă se semnalează letargie, somnolenţă, greaţă, vomă, dureri în epigastru. Aceste simptome de obicei dispar la efectuarea terapiei suportive. Se pot dezvolta hemoragii gastrointestinale. Rareori au fost semnalate hipertensiune, insuficienţă renală acută, suprimarea respiraţiei, comă. În caz de supradozare cu AINS se va efectua terapie simptomatică şi suportivă. Antidot specific nu se cunoaşte. Nu există date referitoare la eliminarea nimesulidului prin hemodializă. Din cauza fixării înalte de proteinele plasmatice (până la 97,5%), hemodializa nu este eficientă în caz de supradozare. În primele 4 ore după supradozare se recomandă inducerea vomei, administrarea de cărbune activat (60-100 g la adulţi) şi/sau laxative osmotice. Diureza forţată, alcalinizarea urinei, hemodializa şi hemoperfuzia nu sunt eficiente din cauza fixării înalte de proteinele plasmatice. Este necesară monitorizarea funcţiei hepatice şi renale.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE

Riscul de dezvoltare a reacţiilor nedorite la preparatele medicamentoase ce conţin nimesulid poate fi micşorat prin administrarea acestora o elasticitate cât mai scurtă de timp. În caz de ineficienţă tratamentul cu nimesulid va fi sistat. Rareori au fost comunicate cazuri de afecţiuni hepatice severe, uneori cu sfârşit letal. În caz de apariţie a simptomelor care pot indica o afectare hepatică (anorexie, greaţă, vomă, dureri abdominale, fatigabilitate, urină întunecată), sau în caz de dereglare a testelor funcţionale hepatice administrarea nimesulidului sau medicamentelor ce conţin nimesulid va fi suspendată. La asemenea pacienţi preparatele medicamentoase ce conţin nimesulid sunt contraindicate pe viitor. La administrarea nimesulidului de scurtă durată afecţiunile hepatice sunt în majoritatea cazurilor reversibile. Este necesar de evitat administrarea concomitentă a alcoolului şi substanţelor hepatotoxice din cauza creşterii riscului de hepatotoxicitate. Pacienţii vor fi avertizaţi să nu administreze analgezice concomitent cu preparate ce conţin nimesulid. De asemenea nu se recomandă asocierea cu alte AINS. Hemoragiile sau ulceraţiile/perforaţiile gastrointestinale pot surveni fără simptome preventive sau anamneză pozitivă. În caz de dezvoltare a hemoragiilor sau ulceraţiilor gastrointestinale este necesar de oprit administrarea nimesulidului. La pacienţii cu antecedente de afecţiuni gastrointestinale, ulcer, hemoragii, colită ulceroasă sau boala Crohn administrarea nimesulidului se va efectua cu precauţie. La pacienţii cu insuficienţă renală sau cardiacă este necesară prudenţă, deoarece administrarea de nimesulid poate conduce la agravarea funcţiei renale. În asemenea cazuri tratamentul cu nimesulid va fi suspendat. La pacienţii vârstnici există un risc crescut de dezvoltare a reacţiilor adverse pe parcursul tratamentului cu AINS, aşa ca hemoragii sau perforaţii gastrointestinale, dereglarea funcţiei renale şi hepatice, insuficienţă cardiacă, prin urmare este necesară supravegherea minuţioasă a acestor pacienţi. Nimesulid inhibă funcţia plachetară şi se va administra cu prudenţă la pacienţi cu diateză hemoragică; cu toate acestea nimesulid nu poate fi considerat ca substituent al acidului acetilsalicilic în profilaxia cardiovasculară. Febra cauzată de o infecţie bacteriană poate fi mascată prin administrarea de AINS. Nimesulidul poate conduce la dereglarea fertilităţii, prin urmare nu se recomandă administrarea la femei care planifică sarcina.

Utilizarea în timpul sarcinii şi perioada de alăptare

Administrarea medicamentelor ce conţin nimesulid este contraindicată în trimestrul III de sarcină. Ca şi alte AINS, preparatele medicamentoase ce conţin nimesulid nu se recomandă femeilor care planifică sarcina. Precum şi alte AINS care inhibă sinteza prostaglandinelor, nimesulid poate conduce la închiderea prematură a canalului arterial, hipertensiune pulmonară, oligurie, oligoamnion, risc crescut de hemoragii, atonie uterină, edeme periferice. Au fost comunicate cazuri de insuficienţă renală la copiii nou-născuţi, mamele cărora au administrat nimesulid în ultimul trimestru de sarcină. Studiile efectuate la animale au demonstrat toxicitate reproductivă atipică. Studii clinice adecvate la femeile gravide nu au fost efectuate. Riscul potenţial pentru om nu este cunoscut. Prin urmare, nu se recomandă administrarea preparatelor medicamentoase ce conţin nimesulid în trimestrele I şi II de sarcină. Nu se cunoaşte dacă nimesulid trece în laptele matern. Produsele medicamentoase ce conţin nimesulid sunt contraindicate în perioada de alăptare.

Efecte asupra capacităţii de a conduce autovehicule şi de a manevra utilaje

Până în prezent nu au fost efectuate studii clinice pentru determinarea influenţei nimesulidului asupra capacităţii de a conduce autovehicule sau de a manevra utilaje. În caz de apariţie a vertijului, fatigabilităţii după administrarea preparatelor ce conţin nimesulid pacienţii vor fi avertizaţi să evite conducerea autovehiculelor sau manevrarea utilajelor.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNIInteracţiuni farmacodinamice

Administrarea concomitentă a preparatelor medicamentoase care conţin nimesulid cu warfarină, alte anticoagulante sau acid acetilsalicilic creşte riscul complicaţiilor hemoragice şi prin urmare nu este recomandată, iar la pacienţii cu dereglări severe de coagulare a sângelui este contraindicată. La necesitatea administrării concomitente a acestor medicamente este necesară supravegherea riguroasă a pacientului.

Interacţiuni farmacodinamice/farmacocinetice cu diuretice

La persoanele sănătoase nimesulid poate inhiba acţiunea furosemidului asupra excreţiei sodiului şi în măsură mai mică-a potasiului, ceea ce conduce la reducerea AUC cu 20% şi excreţia cumulativă a furosemidului fără dereglarea clearance-ului renal. Este necesară prudenţă la administrarea concomitentă de furosemid şi nimesulid la pacienţii cu insuficienţă renală sau cardiacă (a se vedea comp. atenţionări şi precauţii speciale de utilizare). Interacţiuni farmacocinetice cu alte medicamente Antiinflamatoarele nesteroidiene scad clearance-ul litiului şi conduc la creşterea concentraţiilor plasmatice şi a toxicităţii acestuia. La necesitatea administrării nimesulidului la pacienţii trataţi cu preparatele litiului este necesară monitorizarea minuţioasă a concentraţiilor plasmatice ale acestuia. Studiile in vivo de administrare concomitentă de glibenclamid, teofilină, warfarină, digoxină, cimetidină şi antiacide (ex. , preparate combinate cu hidroxid de aluminiu şi magneziu) nu au demonstrat interacţiuni farmacocinetice clinic relevante. Nimesulid inhibă enzima CYP2C9, prin urmare la administrare concomitentă poate creşte concentraţiile plasmatice ale substanţelor medicamentoase metabolizate de către această enzimă. Sunt necesare precauţii la administrarea de nimesulid cu mai puţin de 24 ore înainte sau după administrarea metotrexatului, deoarece nimesulid poate creşte concentraţiile plasmatice şi toxicitatea acestuia. Inhibiţia sintezei de prostaglandine produsă de nimesulid poate conduce la creşterea nefrotoxicităţii ciclosporinei.

Influenţa altor medicamente asupra nimesulidului

Studiile in vitro au demonstrat, în pofida posibilei influenţe asupra concentraţiilor plasmatice, deplasare nerelevantă clinic a nimesulidului de pe proteinele plasmatice decătre tolbutamid, acid salicilic şi acid valproic.

PREZENTARE, AMBALAJ Câte 2 g granule în plicuri. Câte 30 plicuri în ambalaj de carton.

PĂSTRARE

A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura sub 25ºС.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

TERMEN DE VALABILITATE

3 ani. A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL

Cu prescripţie medicală.

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. , INDIA

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI

Kusum Healthcare Pvt. Ltd. , India.


SP 289 (A), RIICO INDL. AREA, CHOPANKI, BHIWADI (R

Vezi descrierea completă
Acest produs este disponibil în următoarele farmacii
Top sezon
Top sezon
Preț produs în pct: 32
Cod produs: 51208
Top sezon
Preț produs în pct: 10
Cod produs: 50690
Top sezon
Preț produs în pct: 6
Cod produs: 42957
Top sezon
Preț produs în pct: 5
Cod produs: 42956
Top sezon
Preț produs în pct: 33
Cod produs: 53708
Top sezon
Preț produs în pct: 12
Cod produs: 50430
Top sezon
Preț produs în pct: 243
Cod produs: 45061
Top sezon
Cod produs: 47982
Oferte Speciale
Promoție
Preț produs în pct: 1943
Cod produs: 51944
Promoție
Preț produs în pct: 845
Cod produs: 48647
Promoție
Preț produs în pct: 470
Cod produs: 55529
Promoție
Preț produs în pct: 1250
Cod produs: 57655
Promoție
Preț produs în pct: 7096
Cod produs: 58043
RECOMANDĂM
Preț produs în pct: 799
Cod produs: 55758
Preț produs în pct: 249
Cod produs: 35497
Echineeze (Echinacee) Natures Aid
Echinaceea Natures Aid este un supliment pe bază de plante recomandat pentru ameliorarea simptomelor de gripă și răceală, stimulând eficient imunitatea. Poate fi administrat de la primele simptome. Pe lângă faptul că ajută în gripă și răceală, are și alte beneficii.