Sirdalud comp. 2mg N30

Код товара: 12741
Доза: 2
Доза: 2
Количество доз: 30
Количество доз: 30
Производитель: Novartis Pharma AG (prod.: Novartis Pharma Produktions GmbH, Germania)
Страна: Швейцария
Форма: табл
Наличие: достаточно
отпуск только по рецепту!
51 48 леев
(-8%)
47 32 леев
Выгода:
4 пунктов лояльности
Бесплатная доставка
Искать в аптеках

SIRDALUD

comprimate

DENUMIREA COMERCIALĂ

Sirdalud®

DCI-ul substanţei active

Tizanidinum

COMPOZIŢIA

1 comprimat conţine:

substanţa activă: tizanidină – 2 mg sau 4 mg (sub formă de clorhidrat de tizanidină

2,288 mg sau 4,576 mg);

excipienţi: lactoză anhidră, celuloză microcristalină, acid stearic, bioxid de siliciu coloidal anhidru.

FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate.

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Comprimate 2 mg: comprimate de culoare albă sau aproape albă, rotunde, plate, cu marginile teşite, cu incizie şi inscripţionate „OZ” pe o faţă.

Comprimate 4 mg: comprimate de culoare albă sau aproape albă, rotunde, plate, cu marginile teşite, cu două incizii încrucişate pe o faţă, inscripţionate „RL” pe cealaltă.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ ŞI CODUL ATC

Miorelaxant cu acţiune centrală, M03BX02.

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice

Tizanidina este un relaxant al muşchilor scheletici, cu acţiune centrală. Locul principal de acţiune este măduva spinării. Stimulând receptorii α2 presinaptici, inhibă eliberarea aminoacizilor excitatori, care stimulează receptorii faţă de N-metil-D-aspartat (NMDA-receptori). Ca rezultat, la nivelul interneural al măduvei spinării are loc inhibiţia mecanismelor polisinaptice, responsabile pentru tonusul muscular excesiv şi relaxarea muşchilor. Sirdalud® este eficient atât în jugularea spasmelor musculare acute şi dureroase, cât şi a spasmelor cronice de origine spinală şi cerebrală. El reduce rezistenţa la mişcările pasive, înlătură spasmele şi convulsiile clonice, precum şi ameliorează tonusul voluntar.

Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţia şi distribuţia. Tizanidina se absoarbe rapid şi aproape complet. Concentraţia maximă în plasmă se realizează peste 1 oră de la administrarea preparatului. Din cauza metabolismului intensiv la primul pasaj prin ficat indicii medii ale biodisponibilităţii constituie aproximativ 34%. Volumul mediu constant de distribuţie (Vss) după administrarea intravenoasă constituie 160 l. Legarea de proteinele plasmatice constituie 30%. Având în vedere variabilitatea inter-individuală scăzută a parametrilor farmacocinetici (în particular, concentraţia maximă /Cmax/ şi suprafaţa sub curba „concentraţia-timp” /AUC/), la administrarea orală a tizanidinei, se poate prognoza cu certitudine indicii concentraţiei ei în plasmă.

Metabolism/eliminare. Tizanidina rapid şi în mare măsură este metabolizată în ficat. Tizanidina este metabolizată in vitro preponderent de CYP1A2. Metaboliţii nu au activitate semnificativă şi sunt eliminaţi în principal pe cale renală (70%). Eliminarea radioactivităţii sumare (adică a substanţei nemodificate şi a metaboliţilor) este bifazică, cu fază iniţială rapidă (t½ = 2,5 ore) şi fază de eliminare lentă (t½ = 22 ore). Doar 2,7% de substanţă este eliminată nemodificată. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a tizanidinei este de 2-4 ore.

Farmacocinetica la grupuri speciale de pacienţi: a fost stabilit, că la pacienţii cu insuficienţă renală (clearance-ul creatininei <25 ml/minut), media concentraţiei maxime în plasmă era de două ori mai mare decât acest indice la voluntarii sănătoşi, iar timpul de înjumătăţire se mărea până la 14 ore, în rezultat suprafaţa sub curba „concentraţia – timp” (AUC) creştea în mediu de 6 ori.

Influenţa alimentelor. Ingerarea concomitentă de alimente nu influenţează profilul farmacocinetic al Sirdalud®. Deşi indicele concentraţiei maxime creşte cu o treime, se consideră că aceasta nu are semnificaţie clinică. Nu s-a determinat influenţă semnificativă asupra absorbţiei (AUC).

INDICAŢII TERAPEUTICE

Spasme musculare dureroase:

-asociate cu tulburări statice şi funcţionale ale coloanei vertebrale (sindrom cervical şi lombar);

-după intervenţii chirurgicale, de ex. hernie de disc sau osteoartroza articulaţiei coxo-femorale.

Spasticitate cauzată de afecţiuni neurologice, cum ar fi scleroză multiplă, mielopatie cronică, boli degenerative ale măduvei spinării, accidente cerebro-vasculare şi paralizie cerebrală.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Adulţi

Ameliorarea spasmelor musculare dureroase: se administrează câte 2 sau 4 mg de trei ori pe zi. În cazuri grave, o doză suplimentară de 2 sau 4 mg se poate administra seara, înainte de somn.

Spasticitatea cauzată de afecţiuni neurologice: dozele se vor ajusta individual. Doza zilnică iniţială nu trebuie să depăşească 6 mg, divizată în trei prize. Doza poate fi crescută gradat, cu 2-4 mg, de 2 ori pe săptămână sau săptămânal. Răspunsul terapeutic optim se obţine în general cu o doză zilnică de 12-24 mg, administrată în 3 sau 4 prize la intervale egale. Nu trebuie depăşită doza zilnică de 36 mg.

Administrarea la copii şi adolescenţi

Experienţa administrării preparatului la copii este limitată. Nu se recomandă administrarea Sirdalud® la copii şi adolescenţi.

Administrarea la pacienţii vârstnici. Experienţa administrării preparatului la pacienţi vârstnici este limitată. Pe baza datelor farmacocinetice se poate de presupus, că în unele cazuri clearance-ul renal poate fi scăzut semnificativ. De aceea la pacienţii vârstnici se recomandă de administrat Sirdalud® cu precauţie.

REACŢII ADVERSE

Următoarele reacţii adverse sunt slab manifestate şi de scurtă durată la pacienţii care administrează doze mici, recomandabile pentru ameliorarea spasmelor musculare dureroase: somnolenţa, fatigabilitatea, vertijul, xerostomia, hipotensiunea arterială, greţurile, tulburările gastrointestinale şi creşterea transaminazelor serice.

În doze mai mari, cum sunt cele recomandate în spasticitate, efectele secundare menţionate mai sus sunt mai frecvente şi mai pronunţate, dar rareori sunt atât de grave încât să facă necesară întreruperea tratamentului. Pot apărea, de asemenea, următoarele reacţii adverse: hipotensiune arterială, bradicardie, slăbiciune musculară, tulburări de somn, halucinaţii, hepatită.

Apariţia acestor simptome a fost raportată după sistarea tratamentului cu tizanidină, în particular, după tratament îndelungat şi/sau administrarea dozelor mari şi/sau terapie concomitentă cu antihipertensive. În astfel de circumstanţe, poate apărea hipertensiune arterială şi tahicardie. În cazuri unice, hipertensiunea arterială apărută poate cauza ictus. De aceea, tratamentul cu tizanidină nu se va întrerupe brusc, ci doar micşorând gradual doza.

Criteriile de determinare a frecvenţei efectelor nedorite: foarte frecvente (>1/10), frecvente (>1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100), rare (>1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile).

Tulburări psihice: rare – halucinaţii, insomnie, tulburări de somn.

Tulburări ale sistemului nervos: frecvent – somnolenţă, vertij.

Tulburări cardiace: frecvent – bradicardie.

Tulburări vasculare: frecvent – hipotensiune arterială.

Tulburări gastrointestinale: frecvent – xerostomie; rar – tulburări dispeptice, greţuri.

Tulburări hepatobiliare: rar – creşterea transaminazelor serice; foarte rar – hepatită, insuficienţă hepatică.

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv: rar – slăbiciune musculară.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: frecvent – fatigabilitate.

CONTRAINDICAŢII

-Hipersensibilitate la tizanidină sau la unul din componentele preparatului.

-Afecţiuni hepatice severe.

-Administrarea concomitentă a tizanidinei cu inhibitori puternici ai CYP1A2 (fluvoxamină şi ciprofloxacină).

SUPRADOZAJ

Experienţa de până acum se limitează la câteva cazuri, inclusiv un adult care a ingerat 400 mg Sirdalud®. Restabilirea s-a petrecut fără dificultăţi.

Simptome: greaţă, vărsături, hipotensiune arterială, bradicardie, prelungirea intervalului QT, ameţeli, mioză, tulburări respiratorii, somnolenţă, nelinişte, comă.

Tratament: lavaj gastric, urmat de administrarea de cărbune activat în doze mari. Diureza forţată, probabil, va grăbi eliminarea preparatului. În continuare se va efectua terapie simptomatică.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE

Nu este recomandată asocierea tizanidinei cu inhibitori ai CYP1A2.

După întreruperea bruscă a tratamentului şi scăderea bruscă a dozei preparatului, poate să se dezvolte hipertensiune arterială tahicardie. În cazuri unice hipertensiunea poate conduce la accident vascular cerebral. Tratamentul cu tizanidină nu trebuie întrerupt brusc, ci doar micşorând gradual doza.

Tratamentul pacienţilor cu insuficienţă renală (clearance-ul creatininei mai mic de 25 ml/minut) se recomandă de a iniţia tratamentul cu doza de 2 mg o dată pe zi. Creşterea dozei se va face cu paşi mici, în funcţie de toleranţă şi eficacitate. Dacă este nevoie de a obţine un efect mai pronunţat, se recomandă iniţial de a mări treptat doza administrată 1 dată pe zi, apoi de a mări frecvenţa administrării.

Au fost raportate cazuri de afectare a funcţiei hepatice, cauzate de tizanidină, dar la administrarea dozei nictemerale până la 12 mg aceste cazuri sunt rare. Se recomandată monitorizarea indicilor hepatici o dată pe lună primele 4 luni de tratament la pacienţii, cărora li se administrează tizanidina în doza nictemerală de 12 mg şi mai mare, de asemenea când sunt manifestări clinice, care presupun afectarea

hepatică: greaţă, anorexie, slăbiciune. În cazul când indicii ALT şi AST în plasmă depăşesc limita superioară a normei de 3 ori şi mai mult, tratamentul cu Sirdalud® se întrerupe.

În timpul tratamentului cu tizanidină poate să apară hipotensiune, de asemenea şi ca rezultat al interacţiunii cu inhibitorii CYP1A2 şi/sau cu medicamente antihipertensive. Au fost observate manifestări severe ale hipotensiunii precum pierderea cunoştinţei şi colaps vascular.

Este necesară precauţie la pacienţii cu boli cardiovasculare şi/sau boli ale arterelor coronare. La iniţierea tratamentului cu tizanidină este recomandată monitorizarea ECG.

Înainte de a iniţia tratamentul cu tizanidină la pacienţii cu miastenia gravis, se va evalua minuţios raportul risc-beneficiu.

Se impune precauţie la administrarea Sirdalud® pacienţilor vârstnici.

Sirdalud® comprimate conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Copii.

Experienţa administrării preparatului la copii şi adolescenţi este limitată. Nu se recomandă administrarea Sirdalud® la copii şi adolescenţi.

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare.

Nu au fost observate efecte teratogene ale Sirdalud® la animale. Deoarece nu s-au efectuat studii controlate asupra femeilor gravide, Sirdalud® nu se va utiliza în sarcină, cu excepţia cazurilor când beneficiul potenţial prevalează asupra riscului posibil. În studiile la animale s-a arătat, că tizanidina se elimină cu laptele matern în cantităţi neînsemnate, de aceea nu se va indica acest preparat mamelor care alăptează.

Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Tizanidina poate produce somnolenţă, vertij şi/sau hipotensiune arterială, astfel micşorând abilitatea pacientului de a conduce un vehicul sau a manevra utilaje. Riscurile cresc odată cu utilizarea concomitentă a alcoolului.

De aceea, pacienţii vor fi sfătuiţi să nu îndeplinească activităţi, care necesită concentrare atenţiei şi reacţii rapide, cum ar fi conducerea de autovehicule sau manevrarea utilajelor.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI

Utilizarea concomitentă a tizanidinei cu medicamente cunoscute ca inhibitori ai CYP1A2, poate determina creşterea nivelurilor plasmatice ale tizanidinei. Nivelurile plasmatice crescute ale tizanidinei pot determina simptome de supradozare precum prelungirea intervalului QT.

Utilizarea concomitentă a tizanidinei cu medicamente cunoscute ca inhibitori ai CYP1A2, poate determina scăderea nivelurilor plasmatice ale tizanidinei, care poate conduce la reducerea efectului terapeutic al Sirdalud®.

Utilizarea concomitentă a tizanidinei cu fluvoxamina sau ciprofloxacina, ambele inhibitoare puternice CYP4501A2 este contraindicată. Utilizarea concomitentă a tizanidinei cu fluvoxamina sau ciprofloxacina a provocat o creştere de 33 de ori şi respectiv de 10 ori a ASC de tizanidină. Poate apărea hipotensiune arterială clinic semnificativă şi prelungită odată cu somnolenţă, ameţeli şi performanţă psihomotorie scăzută.

Utilizarea concomitentă a tizanidinei cu alţi inhibitori ai CYP1A2, cum sunt unele antiaritmice (amiodaronă, mexiletină, propafenonă), cimetidina, unele fluorochinolone (enoxacină, norfloxacină, pefloxacină), rofecoxib, contraceptivele orale şi ticlopidina nu este recomandată.

Nivelurile plasmatice crescute ale tizanidinei pot determina simptome de supradozare precum prelungirea intervalului QT. Nu se recomandă utilizarea concomitentă a tizanidinei (în doze mari) cu alte medicamente care pot cauza prelungirea intervalului QT.

Utilizarea concomitentă a tizanidinei cu antihipertensive, inclusiv diuretice, poate cauza ocazional hipotensiune şi bradicardie. Trebuie manifestată prudenţă atunci când tizanidina este utilizată concomitent cu substanţe inhibitoare ale receptorilor β-adrenergici, întrucât combinaţia poate potenţa hipotensiunea sau bradicardia.

La unii pacienţi au fost observate hipertensiune de rebound şi tahicardie la întreruperea bruscă a tratamentului cu tizanidină utilizată concomitent cu medicamente antihipertensive. În cazuri extreme, hipertensiunea de rebound poate conduce la accident vascular cerebral.

Utilizarea concomitentă a tizanidinei cu rifampicina poate conduce la reducerea concentraţiei plasmatice a tizanidinei cu aproximativ 50%. Astfel, efectul terapeutic al Sirdalud® poate fi redus atunci când se administrează Sirdalud® concomitent cu rifampicină. Administrarea lor concomitentă de lungă durată va fi evitată, însă, dacă se consideră necesar, dozele vor fi ajustate cu mare atenţie. Tratamentul cu Sirdalud® la fumători (mai mult de 10 ţigări pe zi) conduce la o reducere de 30% a acţiunii sistemice a tizanidinei. Tratamentul îndelungat cu Sirdalud® la pacienţii care fumează mult impune creşterea dozelor Sirdalud®.

Administrarea concomitentă a Sirdalud® cu alte preparate cu acţiune centrală, de ex.: sedative şi hipnotice (benzodiazepine sau baclofen) sau cu unele antihistaminice şi analgezice poate potenţa efectul fiecăruia în parte şi efectul hipnotic al Sirdalud®. Aceasta este de reţinut şi în cazul utilizării alcoolului pe durata tratamentului cu Sirdalud®, ceea ce poate acţiona imprevizibil asupra efectului Sirdalud® modificându-l sau accentuându-l.

Administrarea concomitentă a Sirdalud® cu alfa-2 agonişti adrenergici (de ex.: clonidina) va fi evitată în legătură cu un potenţial efect hipotensiv aditiv.

PREZENTARE, AMBALAJ

Comprimate 2 mg şi 4 mg. Câte 10 comprimate în blister, câte 3 blistere împreună cu instrucţiunea pentru administrare se plasează în cutie de carton.

PĂSTRARE

A se păstra la temperatura sub 25 °С.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!

TERMEN DE VALABILITATE

5 ani.

A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL

Cu prescripţie medicală.

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Novartis Pharma AG, Elveţia.

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI

Novartis Saglik Gida ve Tarim Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S., Turcia.

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 162
Код товара: 46030
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 618
Код товара: 46542
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 209
Код товара: 64019
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 450
Код товара: 63923
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 193
Код товара: 54122
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 652
Код товара: 61743
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 592
Код товара: 47691
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 387
Код товара: 61855
Акция
Цена товара в пунктах: 604
Код товара: 52542
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 347
Код товара: 61116
Цена товара в пунктах: 499
Код товара: 62322
Цена товара в пунктах: 527
Код товара: 57540
Цена товара в пунктах: 379
Код товара: 62319
Цена товара в пунктах: 848
Код товара: 63458
Цена товара в пунктах: 123
Код товара: 60987
Цена товара в пунктах: 311
Код товара: 62318
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 383
Код товара: 63685
Просмотренные товары
LULULUN - MĂȘTI JAPONEZE EXCLUSIVE
Originare din Japonia, aceste măști au câștigat o reputație internațională datorită calității lor superioare și a ingredientelor tradiționale locale japoneze, care au fost folosite de secole pentru a menține frumusețea și sănătatea tenului.