Esculap comp. 20 mg N20x3 (Balkan)

Код товара: 19796
Доза: 20
Количество доз: 60
Производитель: Balkan Pharmaceuticals SRL, SC
Страна: Республика Молдова
Форма: табл

ESCULAP


comprimate

DENUMIREA COMERCIALĂ


Esculap

DCI-ul substanţei active


Tadalafilum

COMPOZIŢIA


1 comprimat conţine:

substanţa activă: tadalafil-20 mg;

excipienţi: stearat de magneziu, Kollidon CL (crospovidonă), colorant FD&C Yellow nr. 6, Ludipress (lactoză monohidrat, polividonă, crospovidonă).

FORMA FARMACEUTICĂ


Comprimate.

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI


Comprimate de culoare oranj-deschis, de formă pătrată, structura compactă şi omogenă, cu o linie de divizare şi incrustaţie „BP” pe o parte a comprimatului, cu muchii teşite, suprafaţa laterală cu margini rotunjite. Se admite o marmorare pe suprafaţa comprimatelor.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC


Medicaţia urologică. Preparate utilizate în disfuncţii erectile, G04BE08.

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE


Proprietăţi farmacodinamice


Tadalafilul este un inhibitor selectiv, reversibil, al fosfodiesterazei tip 5 (PDE5) cu specificitate pentru guanozin monofosfatul ciclic (GMPc). Atunci când stimularea sexuală determină eliberarea locală de oxid nitric, inhibarea PDE5 de către tadalafil produce creşterea valorilor GMPc în corpii cavernoşi ai penisului. Ca urmare apare relaxarea muşchilor netezi ai arterelor şi afluxul de sânge în ţesuturile penisului, producând astfel erecţia. Tadalafilul nu are efect în absenţa stimulării sexuale. Studiile in vitro au arătat că tadalafilul este un inhibitor selectiv al PDE5. PDE5 este o enzimă care se găseşte în muşchii netezi ai corpilor cavernoşi, în muşchii netezi vasculari şi viscerali, în muşchii scheletici, trombocite, rinichi, plămân şi cerebel. Efectul tadalafilului asupra PDE5 este mai puternic decât efectul asupra altor fosfodiesteraze. Tadalafilul este de peste 10 000 ori mai selectiv pentru PDE5, decât pentru PDE1, PDE2 şi PDE4, enzime care se găsesc în cord, creier, vasele sanguine, ficat şi alte organe. Tadalafilul este de peste 10 000 ori mai selectiv pentru PDE5 decât pentru PDE3, enzimă care se găseşte în cord şi în vasele sanguine. Selectivitatea pentru PDE5 în comparaţie cu PDE3 este importantă, deoarece PDE3 este o enzimă implicată în contractilitatea cardiacă. În plus, tadalafilul este de aproximativ de 700 de ori mai selectiv pentru PDE5 decât pentru PDE6, enzimă care se găseşte în retină şi este responsabilă de fototransducţie. Tadalafilul este, de asemenea, de peste 10 000 de ori mai selectiv pentru PDE5 decât pentru PDE7 până la PDE10. Tadalafilul ameliorează funcţia erectilă şi capacitatea de a avea un act sexual reuşit. Preparatul acţionează timp de 36 ore. Efectul se manifestă deja peste 15 minute după administrarea preparatului la prezenţa stimulării sexuale. Tadalafilul la subiecţi sănătoşi nu produce diferenţe semnificative comparativ cu placebo ale tensiunii arteriale sistolice şi diastolice în poziţie culcat (media scăderii maxime de 1,6 mm Hg, respectiv de 0,8 mm Hg) şi în ortostatism (media scăderii maxime de 0,2 mm Hg, respectiv de 4,6 mm Hg). Tadalafilul nu produce nici o modificare semnificativă a frecvenţei contracţiilor cardiace. Tadalafilul nu produce modificări a perceperii culorilor (albastru/verde), ceea ce se lămureşte printr-o afinitatea scăzută a tadalafilului pentru PDE6. La fel nu s-a determinat nici o influenţă a tadalafilului asupra acuităţii vizuale, electroretinogramă, tensiunea intraoculară şi mărimea pupilei. În cadrul studiilor tadalafilului la bărbaţi în doza zilnică de 10 mg nu s-au determinat modificări clinic semnificative ale numărului de spermatozoizi şi a concentraţiei spermatozoizilor, motilităţii şi morfologiei lor.

Proprietăţi farmacocinetice


Tadalafilul se absoarbe rapid după administrare orală. Media concentraţiilor plasmatice maxime observate (Cmax) se realizează la un timp mediu de 2 ore după administrare. Viteza şi gradul de absorbţie ale tadalafilului nu sunt influenţate de alimente, astfel că tadalafilul poate fi administrat cu sau fără alimente. Momentul administrării (dimineaţa sau seara) nu are efecte relevante clinic asupra vitezei şi gradului absorbţiei. Farmacocinetica tadalafilului la subiecţii sănătoşi este liniară sub aspectul timpului şi dozei. În intervalul de doze de la 2,5 mg până la 20 mg, suprafaţa sub curba „concentraţie-timp” (AUC) creşte proporţional cu doza. Concentraţiile plasmatice la starea de echilibru se ating în decurs de 5 zile de administrare o dată pe zi. Farmacocinetica tadalafilului la pacienţii cu disfuncţie erectilă este similară cu farmacocinetica subiecţilor fără disfuncţie erectilă. Volumul mediu de distribuţie este de aproximativ 63 l, indicând faptul că tadalafilul se distribuie în ţesuturi. La concentraţiile terapeutice, 94% din tadalafilul din plasmă este legat de proteine. Legarea de proteine nu se modifică în caz de disfuncţie renală. În sperma subiecţilor sănătoşi apare mai puţin de 0,0005% din doza administrată. Tadalafilul este metabolizat predominant de către citocromul P450 (CYP) izoenzima 3A4. Metabolitul circulant major este metilcatecol glucuronidul. Acest metabolit este de cel puţin 13000 de ori mai puţin selectiv decât tadalafilul pentru PDE5. În consecinţă, nu este de aşteptat să fie activ din punct de vedere clinic, la concentraţiile de metabolit constatate. Clearance-ul oral mediu al tadalafilului constituie 2,5 l/oră şi timpul mediu de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este de 17,5 ore la subiecţii sănătoşi. Tadalafilul se excretă predominant sub formă de metaboliţi in activi , în principal în materiile fecale (aproximativ 61% din doză) şi într-o proporţie mai mică în urină (aproximativ 36% din doză). Subiecţii vârstnici sănătoşi (în vârstă de 65 ani şi peste) au un clearance mai redus al tadalafilului administrat oral, rezultând o creştere a suprafeţei sub curba „concentraţie-timp” (AUC) cu 25 % mai mare comparativ cu subiecţii sănătoşi în vârstă de 19 până la 45 ani. Acest efect al vârstei nu este semnificativ clinic şi nu necesită modificarea dozei. La subiecţii cu insuficienţă renală uşoară (clearance-ul creatininei 51-80 ml/min) sau moderată (clearance-ul creatininei 31-50 ml/min) AUC era mai mare, decât la subiecţii sănătoşi. La subiecţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei sub 30 ml/min) tadalafilul nu s-a studiat. Farmacocinetica tadalafilului la subiecţii cu insuficienţă hepatică uşoară şi moderată este comparabilă cu cea la subiecţii sănătoşi. La aceşti pacienţi nu este necesar de ajustat doza.

La pacienţii cu diabet zaharat pe fondalul administrării tadalafilului AUC a fost cu aproximativ 19% mai mică decât valoarea la pacienţii sănătoşi. Această diferenţă nu necesită o ajustare a dozei.

INDICAŢII TERAPEUTICE


Tratamentul disfuncţiei erectile la bărbaţii adulţi. Pentru ca tadalafil să fie eficace este necesară prezenţa stimulării sexuale. Nu este indicată utilizarea tadalafilului de către femei.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE


Preparatul se administrează intern.

Utilizarea la bărbaţii adulţi


Tadalafilul se administrează independent de masă, în doza iniţială de 20 mg. Pacienţii pot efectua actul sexual pe parcursul a 36 ore cu determinarea timpului optim de răspuns la folosirea preparatului. Se recomandă maxim o singură administrare pe zi. La bărbaţii peste 65 ani nu este necesară corecţia dozei.

Insuficienţa renală.


La pacienţii cu disfuncţii renale uşoare nu este necesară corecţia dozei. În insuficienţa renală moderată (clearance-ul creatininei 31-50 ml/min. ) doza iniţială recomandată nu mai mult de 5 mg/zi, iar maxim 10 mg fiecare 48 ore. La pacienţii cu insuficienţă renală gravă, aflaţi la hemodializă, doza maximă recomandată constituie nu mai mult de 5 mg.

Insuficienţa hepatică.


În insuficienţa hepatică uşoară sau moderată doza maximă constituie 10 mg odată pe zi, iar în cea gravă utilizarea preparatului nu este recomandată datorită absenţei datelor despre inofensivitatea preparatului la această categorie de bolnavi.

Terapia concomitentă.


La pacienţii ce folosesc inhibitori puternici ai CYP 3A4 (de exemplu ketoconazol, ritonavir etc. ) doza maximă recomandată este de 10 mg nu mai frecvent de 1 dată la 72 ore. Utilizarea tadalafilului în cazul tratamentului concomitent cu nitraţi (până la 48 ore după ultima administrare a inhibitorului FDE5) sau oarecare alfaadrenoblocant (cu excepţia tamsulosinei 0,4 mg odată pe zi) este contraindicată.

Utilizarea la copii


Tadalafil nu trebuie utilizat de către persoanele cu vârsta sub 18 ani.

REACŢII ADVERSE


Reacţiile adverse prezentate mai jos sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, pe aparate, sisteme şi organe. Grupele de frecvenţă conform convenţiei MedDRA: foarte frecvente(≥1/10), frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10), mai puţin fecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100), rare(≥1/10000 şi <1/1000 ) şi foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Tulburări ale sistemului imunitar


Mai puţin frecvente: reacţii de hipersensibilitate. Rare: angioedem.

Tulburări ale sistemului nervos


Frecvente: cefalee. Mai puţin frecvente: ameţeli. Rare: accidente vasculare cerebrale, sincopă, atacuri ischemice tranzitorii, migrenă, amnezie , convulsii.

Tulburări oculare


Mai puţin frecvente: dereglări de vedere, dureri de ochi. Rare: modificarea perceperii culorilor, hiperemia conjunctivei, conjunctivită. lăcrămaţie, edemul feţei şi pleoapelor.

Tulburări acustice şi vestibulare


Mai puţin frecvente: tinitus. Rare: pierderea echilibrului.

Tulburări cardiace


Mai puţin frecvente: tahicardie, palpitaţii. Rare: Infarct miocardic, angină pectorală instabilă, aritmii ventriculare.

Tulburări vasculare


Mai puţin frecvente: hipotensiune ortostatică, hipertensiune. Rare: sincopă.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale


Mai puţin frecvente: congestie nazală. Rare: dispnee, epistaxis.

Tulburări gastrointestinale


Frecvente: dispepsie, reflux gastroesofagian. Mai puţin frecvente: dureri abdominale. Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Mai puţin frecvente: eritem, transpiraţii. Rare: Urticarie, sindromul Stevens-Johnson, dermatită exfoliativă.

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv


Mai puţin frecvente: dureri în spate, mialgii, dureri în expremităţi.

Tulburări renale şi ale căilor urinare


Mai puţin frecvente: hematurie.

Tulburări ale aparatului genital şi sânului


Mai puţin frecvente: hemoragii la nivelul penisului, hematospermie. Rare: erecţii prelungite, priapism.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare


Mai puţin frecvente: dureri în piept. Rare: edem facial, moarte subită din cauză cardiacă.

CONTRAINDICAŢII


- Hipersensibilitate la tadalafil sau la oricare dintre componentele preparatului;

- administrarea concomitentă a preparatelor, care conţin orice nitraţi organici;

- tratamentul concomitent cu alfa-adrenoblocante (cu excepţia tamsulosinei 0,4 mg odată pe zi); - vârsta sub 18 ani.

SUPRADOZAJ


Simptome: la administrarea la subiecţii sănătoşi a tadalafilului în doze unice de până la 500 mg, iar la pacienţii cu disfuncţii-doze zilnice multiple de până la 100 mg, reacţiile adverse au fost similare cu cele observate la doze mai mici.

Tratament: Antidot specific nu este. Tratamentul este simptomatic. Hemodializa nesemnificativ accelerează eliminarea tadalafilului.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE


Activitatea sexuală se asociază cu un anumit grad de risc la pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare. Astfel, medicamentele destinate tratamentului disfuncţiei erectile, inclusiv tadalafilul, nu trebuie utilizate la bărbaţii cu boli cardiace, la care nu se recomandă activi tatea sexuală. Trebuie de luat în considerare riscul cardiac potenţial al activi tăţii sexuale la pacienţii cu boli cardiovasculare preexistente:

- infarct miocardic apărut în ultimele 90 zile;

- angină pectorală instabilă sau cu acces de angină pectorală care apare în timpul actului sexual;

- insuficienţă cardiacă clasa II după NYHA sau mai mare, apărută în ultimele 6 luni;

- aritmii necontrolate, hipotensiune arterială (TA<90/50 mmHg) sau hipertensiune arterială necontrolată,

- accident vascular cerebral apărut în ultimele 6 luni.

Tadalafilul trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii cu afecţiuni care predispun la priapism (cum sunt anemia drepanocitară, mielomul multiplu sau leucemia), sau la pacienţii cu deformări anatomice ale penisului (cum sunt angulaţia, fibroza cavernoasă sau boala Peyronie). Au fost raportate cazuri despre dezvoltarea priapismului la utilizarea altui inhibitor PDE5-sildenafil, deşi pe fondalul administrării de tadalafil nu s-au semnalat cazuri de priapism. Pacienţii trebuie instruiţi să solicite imediat asistenţă medicală dacă au erecţii cu durata de 4 ore sau mai mult. Dacă priapismul nu este tratat imediat, se pot produce leziuni ale ţesutului penisului şi pierderea definitivă a potenţei. Siguranţa şi eficacitatea asocierii tadalafilului cu alte tratamente ale disfuncţiei erectile nu au fost studiate. De aceea utilizarea acestor asocieri nu este recomandată. Tadalafilul se foloseşte cu precauţie în maladiile congenitale degenerative ale retinei, inclusiv retinita pigmentată. Pe fondalul tratamentului cu tadalafilul la pacienţii cu insuficienţă renală moderată (clearance-ul creatininei 31-50 ml/min. ) mai frecvent s-a semnalat aşa reacţie adversă ca dureri de spate (dorsalgia), în comparaţie cu pacienţii cu insuficienţă renală uşoară (clearance-ul creatininei 51-80 ml/min. ) sau la subiecţii sănătoşi. Astfel tadalafilul se va indica cu prudenţă la pacienţii cu clearance-ul creatininei sub 50 ml/min. Acest medicament conţine lactoză. Pacientele cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament. Comprimatele conţin colorant FD&C Yellow №6, care poate provoca reacţii alergice.

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare


Tadalafilul nu este indicat să fie utilizat de către femei.

Influenţe asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje


În legătură cu faptul că tadalafilul poate provoca astenie şi somnolenţă, se recomandă la apariţia acestor simptome de manifestat precauţii la conducerea automobilului sau la efectuarea activi tăţilor care necesită atenţie sporită.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE ȘI ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNIEfectele altor substanţe asupra tadalafilului:

Tadalafilul este metabolizat în principal de către CYP3A4. Ketoconazolul, un inhibitor selectiv al CYP3A4, creşte AUC a tadalafilului cu 107%, iar rifampicina o scade cu 88%. Deşi nu au fost studiate interacţiuni specifice, se poate de presupus că inhibitorii de protează, cum sunt ritonavirul şi saquinavirul, precum şi alţi inhibitori ai CYP3A4, cum sunt eritromicina şi itraconazolul pot mări activi tatea tadalafilului. Administrarea concomitentă a antacidelor (hidroxidului de magneziu şi aluminiu) reduce viteza de absorbţie a tadalafilului fără modificarea AUC. Creşterea pH-ului gastric ca consecinţă a administrării H2-histaminoblocantului nazatidin, nu a influenţat farmacocinetica tadalafilului.

Efectele tadalafilului asupra altor medicamente


Este cunoscut că tadalafilul intensifică efectele hipotensive ale nitraţilor (nitroglicerină, isosorbit dinitrat, isosorbid mononitrat). Aceasta are loc în rezultatul acţiunii aditive a nitraţilor şi tadalafilului asupra metabolismului monoxidului de azot şi GMPc. De aceea, administrarea tadalafilului la pacienţii care utilizează orice formă de nitrat organic este contraindicată. Tadalafilul nu influenţează clinic semnificativ clearance-ul medicamentelor metabolizate de izoenzimele citocromului P450. Studiile au confirmat că tadalafilul nu inhibă sau induce izoenzimele CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 şi CYP2C9. Tadalafilul nu are efect semnificativ clinic asupra farmacocineticii S-warfarinei sau R-warfarinei şi nu afectează modificările timpului de protrombină induse de către warfarină. Tadalafilul nu potenţează creşterea timpului de sângerare determinată de acidul acetilsalicilic.

Tadalafilul nu interacţionează semnificativ clinic cu clasele majore de antihipertensive, incluzând blocantele canalelor de calciu (amlodipină), inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (enalapril), blocantele receptorilor betaadrenergici (metoprolol), alfa-blocante, diureticele tiazidice (bendrofluazidă) şi blocantele receptorilor angiotensinei II, care s-au utilizat în diverse doze ca monoterapie sau în asocieri. Analiza datelor nu a evidenţiat o diferenţă a reacţiilor adverse la pacienţii care au utilizat tadalafil cu sau fără medicaţie antihipertensivă. Nu s-a determinat nici o influenţă a administrării în doză unică a tadalafilului asupra concentraţiei alcoolului etilic în sânge, efectului alcoolului etilic asupra funcţiei cognitive şi tensiunii arteriale. În plus, nu s-au constatat modificări ale concentraţiei plasmatice a tadalafilului la 3 ore după administrarea concomitentă de alcool etilic. Tadalafilul nu modifică semnificativ clinic farmacocinetica sau farmacodinamia teofilinei.

PREZENTARE, AMBALAJ


Comprimate 20 mg.

Câte 5 comprimate în blister. Câte 1 blister împreună cu instrucţiunea pentru administrare în cutie pliantă de carton.

Câte 20 comprimate în blister. Câte 3 blistere împreună cu instrucţiunea pentru administrare în cutie pliantă de carton.

PĂSTRARE


A se păstra la temperaturi sub 25 °C. A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!

TERMEN DE VALABILITATE


3 ani. A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL


Cu prescripţie medicală.

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE


SC Balkan Pharmaceuticals SRL

str. N. Grădescu, 4 mun. Chişinău,

Republica Moldova

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI


SC Balkan Pharmaceuticals SRL

str. N. Grădescu, 4 mun. Chişinău,

Republica Moldova

 

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 835
Код товара: 38702
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 793
Код товара: 62176
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 498
Код товара: 63934
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 594
Код товара: 42229
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 647
Код товара: 46665
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 533
Код товара: 64318
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 822
Код товара: 58159
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 5
Код товара: 12254
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 516
Код товара: 46197
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 225
Код товара: 53570
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 511
Код товара: 63481
Акция
Цена товара в пунктах: 624
Код товара: 61825
Акция
Цена товара в пунктах: 628
Код товара: 55613
Акция
Цена товара в пунктах: 638
Код товара: 61700
Рекомендуем
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 36
Код товара: 61749
Цена товара в пунктах: 135
Код товара: 60990
Акция
Цена товара в пунктах: 387
Код товара: 61855
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 341
Код товара: 61789
Цена товара в пунктах: 499
Код товара: 62322
Акция
Цена товара в пунктах: 638
Код товара: 61700
Акция
Цена товара в пунктах: 419
Код товара: 61863
Просмотренные товары
Capsule Anti-Age: Colagen, Acid Hialuronic și Carcinină
În lupta împotriva semnelor îmbătrânirii, inovațiile din domeniul cosmetologiei și nutriției oferă soluții tot mai eficiente și accesibile. Printre aceste soluții, capsulele Anti-Age cu Colagen, Acid Hialuronic și Carcinina se numără printre cele mai populare și apreciate suplimente. Ele promit nu doar o piele mai fermă și mai elastică, dar și o îmbunătățire a sănătății generale a țesuturilor. Haideți să explorăm împreună cum funcționează aceste ingrediente și ce beneficii aduc ele.