Medovent® elixir sol. orala 15 mg/5 ml 100 ml N1

Код товара: 41816
Доза: 15
Количество доз: 1
Производитель: Medochemie Ltd
Страна: Кипр
Форма: р-р д/внутр. прим.

Medovent Elixir 15 mg/5 ml soluţie orală

Clorhidrat de ambroxol
1. Ce este Medovent Elixir şi pentru ce se utilizează

Ambroxolul, substanţa activă a Medovent Elixir măreşte secreţia de mucus din căile respiratorii, facilitează expectoraţia şi uşurează tusea.
Medovent Elixir este indicat ca secretolitic în tratamentul afecţiunilor bronşice acute şi episoadelor de acutizare ale bronhopneumopatiei (o boală pulmonară) sau ale altor afecţiuni bronhopulmonare cronice asociate cu secreţie anormală de mucus şi afectare a transportului mucusului.
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să administraţi Medovent Elixir

Nu luaţi Medovent Elixir:

- dacă sunteţi alergic la clorhidrat de ambroxol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6);
- dacă suferiţi de vreo afecţiune ereditară care să poată produce o incompatibilitate cu unul dintre excipienţii acestui medicament (vezi de asemenea „Ce conţine Medovent Elixir”).
Atenţionări şi precauţii

Înainte să utilizaţi Medovent Elixir, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Dacă aveţi afectată funcţia renală sau o boală hepatică severă: vă rugăm să contactaţi medicul dumneavoastră înainte de a lua Medovent Elixir. Au existat raportări privind reacţii cutanate severe asociate cu administrarea ambroxolului. Dacă dezvoltaţi o erupţie cutanată tranzitorie (inclusiv leziuni ale mucoaselor, cum sunt mucoasa bucală, faringiană, nazală, oculară şi genitală), opriţi administrarea Medovent Elixir şi adresaţi-vă imediat medicului. În cazul administrării mucoliticelor, sub formă de clorhidrat de ambroxol, ochii, gura, gâtul şi bronhiile ar putea fi, de asemenea afectate.
Dacă observaţi modificări ale pielii sau manifestări ale leziunilor mucoaselor, trebuie să vă adresaţi imediat medicului dumneavoastră şi încetaţi să luaţi Medovent Elixir, ca măsură de precauţie.
Consultaţi imediat medicul dumneavoastră!

Medovent Elixir împreună cu alte medicamente

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte medicamente. Nu au fost raportate interacţiuni cu alte medicamente, care să fie relevante din punct de vedere clinic.
Medovent Elixir împreună cu alimente şi alcool

Medovent Elixir poate fi luat cu sau fără alimente. Medovent Elixir conţine alcool 6,34%, deci trebuie să evitaţi băuturile alcoolice în timpul tratamentului.
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de
a lua acest medicament.
Sarcina

Medovent Elixir nu este recomandat în timpul sarcinii, în special în primele trei luni de sarcină.
Alăptarea

Medovent Elixir nu este recomandat mamelor care alăptează, deoarece clorhidratul de ambroxol se excretă în lapte.
Fertilitatea

Studiile nonclinice nu indică efecte dăunătoare directe sau indirecte privitoare la fertilitate.
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu există date după punerea pe piaţă privind apariţia unui efect asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Nu au fost efectuate studii privind influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
Medovent Elixir conţine sorbitol, sucroză şi etanol.

Medovent Elixir conţine sorbitol şi sucroză. Dacă vi s-a spus de către medicul dumneavoastră că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, adresaţi-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament. Acest medicament conţine etanol 6,34% (alcool), i. e. până la 500 mg pe doză, echivalent cu 12. 68 ml bere, vin 5,28 ml per doză. Dăunător pentru cei care suferă de alcoolism. Pentru a fi luat în considerare de către femeile gravide sau care alăptează, copii şi grupuri cu risc sporit, cum sunt pacienţii cu boli hepatice sau epilepsie. Propilenglicol poate avea efecte simptomelor asemănătoare alcoolului
3. Cum să administraţi Medovent Elixir

Luaţi întotdeauna acest medicament exact cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.
Medovent Elixir se administrează pe cale orală. Utilizaţi măsura dozatoare furnizată împreună cu medicamentul pentru administrarea dozei. Imediat după utilizare, măsura dozatoare se spală în apă caldă cu săpun, se clăteşte şi se usucă. A se păstra măsura dozatoare, împreună cu sticla medicamentului în cutia furnizată.
Doza recomandată este:
Adulţi: 30mg (10ml) 3 ori pe zi.
Utilizarea la copii şi adolescenţi
- Copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani: 5 ml de 2-3 ori pe zi.
- Copii cu vârsta cuprinsă între 2-6 ani: 2,5 ml de 3 ori pe zi.
- Copii cu vârsta cuprinsă între 1-2 ani: 2,5 ml de 2 ori pe zi
În cazul în care simptomele nu s-au îmbunătăţit după tratamentul Medovent Elixir pentru tulburări respiratorii acute, trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră.
Dacă administraţi mai mult Medovent Elixir decât trebuie

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Medovent Elixir, cereţi sfatul medicului dumneavoastră sau farmacistului. Până în prezent nu au fost descrise efecte datorate supradozajului la om. În baza raportărilor unor cazuri de supradozaj accidental sau/şi din erori de administrare, simptomele observate sunt similare cu reacţiile adverse cunoscute ale Medovent Elixir la doze recomandate şi dacă apar, se va administra tratament simptomatic.
Dacă uitaţi să luaţi Medovent Elixir

Dacă uitaţi să luaţi o doză, luaţi una imediat ce vă aduceţi aminte, dar nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Luaţi apoi următoarea doză ca de obicei. Dacă aveţi întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.
Următoarele reacţii adverse au fost raportate la administrarea Medovent Elixir:
- Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane.
- Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane.
- Mai puţin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 de persoane.
- Rare: pot afecta până la 1 din 1000 de persoane.
- Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10,000 de oameni.
- Cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile.
În cadrul fiecărui grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii. Tulburări ale sistemului nervos
Frecvente: tulburări ale gustului.
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Frecvente: amorţeală în regiunea gâtului.
Tulburări gastro-intestinale

Frecvente: greaţă, senzaţie de amorţeală la nivelul gurii şi a limbii. Mai puţin frecvente: diaree, vomitări, indigestie, uscăciune a gurii, dureri abdominale. Cu frecvenţă necunoscută: uscăţime la nivelul gâtului.
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Rare: erupţii cutanate, urticarie. Cu frecvenţă necunoscută: angioedem (umflare rapidă a pielii sau a membranelor mucoase, ceea ce poate duce la scurtarea respiraţiei), mâncărime.
Tulburări ale sistemului imunitar

Rare: reacţii de hipersensibilitate. Cu frecvenţă necunoscută: reacţii anafilactice inclusiv şoc anafilactic, angioedem (umflare rapidă a pielii , ţesutului subcutanat, ţesuturilor mucoase şi submucoase) şi prurit. Reacţii adverse cutanate severe (inclusiv eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson/necroliză epidermică toxică şi pustuloză exantematică generalizată acută).
Raportarea reacţiilor adverse

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale: www. amed. md sau e-mail:farmacovigelenta@amed. md Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.
5. Cum se păstrează Medovent Elixir

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină. Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Medovent Elixir
- Substanţa activă este clorhidratul de ambroxol. 5 ml de soluţie ce se administrează pe cale orală conţin 15 mg clorhidrat de ambroxol.
- Celelalte componente sunt: acidul tartric, acidul benzoic, propilen glicol, sorbitol (E420), etanol, hidroxid de sodiu, arome de cireşe şi portocale, sucroză şi apă purificată.
Cum arată Medovent Elixir şi conţinutul ambalajului

Medovent Elixir este o soluţie limpede, transparentă, cu miros de fructe.
Flacoane cu un conţinut de 100 ml, 150 ml şi 200 ml sunt disponibile.
Nu toate mărimile de ambalaj pot fi comercializate.
Deţinătorul certificatului de înregistrare

MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinoupoleos str, 3011 Limassol, Cipru
Fabricantul

MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinoupoleos str, 3011 Limassol, Cip

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 124
Код товара: 59082
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 199
Код товара: 61787
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 594
Код товара: 64314
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 591
Код товара: 47691
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 860
Код товара: 60556
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 462
Код товара: 64294
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 395
Код товара: 63938
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 536
Код товара: 58603
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 599
Код товара: 42221
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1072
Код товара: 64034
Акция
Цена товара в пунктах: 288
Код товара: 61706
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 169
Код товара: 64351
Акция
Цена товара в пунктах: 1012
Код товара: 63752
Акция
Цена товара в пунктах: 619
Код товара: 61694
Рекомендуем
Акция
Цена товара в пунктах: 269
Код товара: 61841
Цена товара в пунктах: 347
Код товара: 62321
Акция
Цена товара в пунктах: 526
Код товара: 61699
Цена товара в пунктах: 150
Код товара: 61112
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 341
Код товара: 61789
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 383
Код товара: 63685
Просмотренные товары
Capsule Anti-Age: Colagen, Acid Hialuronic și Carcinină
În lupta împotriva semnelor îmbătrânirii, inovațiile din domeniul cosmetologiei și nutriției oferă soluții tot mai eficiente și accesibile. Printre aceste soluții, capsulele Anti-Age cu Colagen, Acid Hialuronic și Carcinina se numără printre cele mai populare și apreciate suplimente. Ele promit nu doar o piele mai fermă și mai elastică, dar și o îmbunătățire a sănătății generale a țesuturilor. Haideți să explorăm împreună cum funcționează aceste ingrediente și ce beneficii aduc ele.