Atsat® comp. film. 20 mg N14x2

Код товара: 51767
Доза: 20
Количество доз: 28
Производитель: Kusum Healthcare Pvt.Ltd
Страна: India
Форма: табл. п/о.


ATSAT®

comprimate filmate

DENUMIREA COMERCIALĂ

Atsat®

DCI-ul substanţei active

Atorvastatinum

COMPOZIŢIA

1 comprimat filmat conţine:

substanţă activă: atorvastatină 10 mg sau 20 mg (sub formă de atorvastatină calcică); excipienţi: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, carbonat de calciu, povidonă K30, croscarmeloză sodică, siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu; filmul: Opadry roz.
FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate filmate

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Comprimate filmate rotunde, biconvexe, de culoare roz, inscripţionate cu "10" sau "20" pe una dintre feţe.
GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul
АТС

Hipocolesterolemiante şi hipotrigliceridemiante, inhibitori ai HMG-CoA-reductazei, C10AA05.
PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice
Atorvastatina este un medicament hipolipidemiant, inhibitor selectiv, competitiv al HMG-CoA-reductazei. La pacienţii cu hipercolesterolemie şi hipertrigliceridemie scade în mod eficient valoarea colesterolului total (30-46%), concentraţia LDL-colesterolului (41-61%), apolipoproteinei-B (34-50%) şi trigliceridelor (14-33%), în acelaşi timp, determinând creşterea HDL-colesterolului şi a apolipoproteinei A1. Datorită acestui fapt se reduce riscul de afecţiuni cardiovasculare şi cazuri letale, asociate cu aceste afecţiuni. De asemenea, este posibilă administrarea preparatului pentru pacienţii cu hipercolesterolemie familiară homozigotă, pentru care alte medicamente hipolipidemiante sunt ineficiente. Efect terapeutic primar este, de obicei, observat în primele 2 săptămâni de la iniţierea tratamentului; efectul maxim - în 4 săptămâni, care se menţine în timpul tratamentului de lungă durată. Scăderea LDL-colesterolului este mai mult dependentă de doza medicamentului, decât de concentraţia sa sistemică.
Proprietăţi farmacocinetice
După administrarea orală, atorvastatina este absorborbită rapid, cantitatea absorbită fiind proporţională cu doza de atorvastatină. Concentraţia plasmatică maximă (Cmax) este atinsă în decurs de 1-2 ore. Biodisponibilitatea absolută a atorvastatinei este de

aproximativ 12%, iar biodisponibilitatea sistemică a activi tăţii inhibitorii a HMG-CoAreductazei este de aproximativ 30%. Administrarea Atsat® odată cu alimentele duce la o scădere a vitezei şi volumului substanţei absorbite cu aproximativ 25% şi 9% respectiv, totodată, acest fapt nu afectează efectul hipolipidemiant. Nivelul reducerii colesterolului LDL (lipoproteine cu densitate joasă) nu depinde de timpul administrării, totodată, administrarea Atsat® în orele matinale asigură o concentraţie mai ridicată în plasma sanguină. Cel puţin de 98% din cantitatea de atorvastină se leagă de proteinele plasmei sanguine. Atorvastatina este metabolizată în derivaţi orto- şi para-hidroxilaţi, datorită cărora se realizează aproximativ 70% din acţiunea farmacologică a atorvastatinei. Atorvastatina şi metaboliţii săi se elimină preponderent prin bilă şi mai puţin de 2% prin urină. Timpul de înjumătăţire (T1/2) este de aproximativ 14 ore. Timpul de înjumătăţire plasmatică al activi tăţii inhibitorii a HMG-CoA-reductazei este de aproximativ 20-30 de ore, datorită metaboliţilor activi . Efectele hipolipidemiante ale atorvastatinei nu diferă semnificativ la pacienţii din diferite grupe de vârstă. La femei concentraţia plasmatică maximă a atorvastatinei a fost cu aproximativ 20% mai mare iar ASC cu 10% mai mică decât la barbaţi, dar nu au fost observate diferenţe în ceea ce priveşte efectul asupra concentraţiei colesterolului LDL (lipoproteine cu densitate joasă). &În cazul pacienţilor cu afecţiuni renale nu a fost observată o modificare a nivelului plasmatic al LDL colesterolului în timpul administrării atorvastatinei, prin urmare ajustarea dozei la aceşti pacienţi nu este necesară. Hemodializa, probabil, nu are influenţă semnificativă asupra clearance-ului atorvastatinei, deoarece aceasta se leagă în proporţie mare cu proteinele plasmatice. Concentraţia plasmatică a atorvastatinei poate creşte brusc (de 4-16 ori) la pacienţii cu ciroză şi alte afecţiuni hepatice severe.
INDICAŢII TERAPEUTICE

Ca adjuvant pentru tratamentul pacienţilor cu nivel ridicat al colesterolului total, lipoproteine de densitate joasă (LDL), apolipoproteine B, trigliceride, cu scop de a creşte concentraţia de lipoproteine cu densitate înaltă (HDL) la bolnavii cu hipercolesterolemie primară (heterozigotă familială şi neereditară), hiperlipidemie mixtă (de tip IIa şi IIb după clasificarea Fredrickson), concentraţie plasmatică ridicată a trigliceridelor (tip IV după clasificarea Fredrickson) şi la pacienţii cu disbetalipoproteinemie (tip III după clasificarea Fredrickson), când răspunsul la dietă şi alte măsuri nonfarmacologice nu sunt adecvate. Atorvastatina este indicată pentru scăderea colesterolului total şi LDL-colesterolului la pacienţii cu hipercolesterolemie familială homozigotă, în cazul în care alte medicamente nu asigură efectul scontat. Atorvastatina este indicată la pacienţii fără manifestări clinice de boli cardiovasculare cu dislipidemie prezentă sau absentă, dar care au o serie de factori de risc de boli cardiovasculare, cum ar fi fumatul, hipertensiunea arterială, diabet insular, nivel scăzut de HDLC sau prezenţa în anamneza familială de informaţii cu privire la bolile cardiovasculare în rândul tinerilor, cu scop de:

- reducere a riscului de manifestări fatale ale boliii ischemice şi infarctului de miocard nefatal;

- scăderea riscului apariţiei ictusului cerebral;

- scăderea riscului apariţiei anginei petorale şi necesităţii efectuării procedurilor de revascularizare a miocardului.
La pacienţii cu simptome clinice ale afectării coronariene atorvastatina este indicată pentru :

- scăderea riscului dezvoltării infarctului de miocard nefatal;

- scăderea riscului dezvoltării ictusului fatal şi non-fatal;

- scăderea riscului la efectuare a procedurilor de revascularizare;

- scăderea riscului odată cu spitalizarea din cauza insuficienţei cardiace congestive;

- scăderea riscului dezvoltăriii anginei pectorale.
Copii (cu vârsta 10-17 ani) Atsat® este administrat ca adjuvant al dietei pentru reducerea nivelul colesterolului total, LDL-colesterolului şi apolipoproteinei B la băieţi şi fete, cu vârste cuprinse între 10-17 ani cu hipercolesterolemie familială heterozigotă cu o dietă corespunzătoare în cazul în care:

- a) nivelul LDL-colesterolului rămâne ≥190 mg/dl sau

- b) nivelul LDL-colesterolului rămâne ≥160 mg/dl şi în anamneza familială apar boli cardiovasculare în rândul tinerilor; la copii pot apărea doi sau mai mulţi factori de risc de apariţie a bolilor cardiovasculare

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

&Înainte de a iniţia tratamentul cu Atsat® este necesar controlul hipercolesterolemiei prin dietă corespunzătoare, exerciţii fizice şi măsuri de reducere a greutăţii corporale la pacienţii cu obezitate şi tratamentul altor boli concomitente. &În timpul tratamentului cu Atsat® pacienţii trebuie să respecte o dietă hipocolesterolemiantă standard. Preparatul se administrează în doze de la 10 mg până la 80 mg o dată pe zi, în orice moment al zilei, independent de mese. Dozele iniţiale şi de susţinere trebuie ajustate individual, în conformitate cu nivelul LDL-colesterolului, scopul tratamentului şi sensibilitatea pacientului la preparat. După 2-4 saptamâni după iniţierea tratamentului şi/sau stabilirea dozei de Atsat® este necesar să se determine concentraţia lipoproteinelor şi, în funcţie de rezultatele analizei, se va efectua ajustarea corespunzătoare a dozelor.
Hipercolesterolemie primară şi hiperlipidemia combinată (mixtă) La majoritatea pacienţilor doza adecvată este 10 mg atorvastatină pe zi. Un răspuns terapeutic apare în primele 2 săptămâni, iar efectul terapeutic maxim este atins în decurs de 4 săptămâni. Efectul se menţine în timpul tratamentului de lungă durată.
Hipercolesterolemia familială homozigotă La majoritatea pacienţilor cu hipercolesterolemie familială homozigotă efectul este obţinut ca urmare a administrării a 80 mg atorvastatină o dată pe zi, care oferă reducerea nivelului LDL-colesterolului mai mult de 15% (18-45%).
Hipercolesterolemia familială heterozigotă în pediatrie (pacienţi cu vârsta 10-17 ani) Este recomandată administrarea Atsat® în doză iniţială de 10 mg o dată pe zi. Doza maximă recomandată este de 20 mg 1 dată pe zi (doze de peste 20 mg nu au fost studiate la această grupă de pacienţi). Doza este stabilită în mod individual, în funcţie de scopul tratamentului. Ajustarea dozelor trebuie efectuată la intervale de 4 săptămâni sau mai mult.
Insuficienţă hepatică Atsat® trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică. Atsat® este contraindicat la pacienţii cu o afecţiune hepatică activă.
Insuficienţă renală Nu este necesară ajustarea dozelor.
Vârstnici Nu există diferenţe între eficacitatea şi siguranţa tratamentului hipercolesterolemiei la pacienţii vârstnici cu cele observate la alte grupe de vârstă.

REACŢII ADVERSE

Reacţiile adverse sunt clasificate pe sisteme de organe şi în funcţie de frecvenţă, utilizînd următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 pînă la <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 pînă la <1/100), rare (≥1/10000 pînă la <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). Reaţiile adverse la administrarea Atsat®, de obicei, sunt de scurtă durată şi nu prezintă un risc sporit pentru starea pacientului.
Cele mai frecvente reacţii adverse raportate
Tulburări hematologice şi limfatice: trombocitopenie.
Tulburări ale sistemului imunitar:
reacţii alergice (inclusiv şoc anafilactic).
Tulburări metabolice şi de nutriţie
: creşterea masei corporale.
Tulburări acustice şi vestibulare:
tinitus.
Tulburări psihice
: insomnie.
Tulburări ale sistemului nervos
: cefalee, hipoestezie, amnezie, ameţeli, disgeuzie.
Tulburări gastrointestinale:
greaţă, diaree, durere abdominală, dispepsie, constipaţie, meteorism.
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat
: sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică, eritem multiform, erupţii buloase, urticarie.
Tulburări musculo-scheletice şi ale tesutului conjunctiv:
astenie, rabdomioliză, artralgie, durere lombară.
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare
: durere toracică, edem periferic, indispoziţie, fatigabilitate. Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate: rupturi de tendon.
De asemenea, sunt posibile
Tulburări metabolice şi de nutriţie: hipoglicemie, hiperglicemie, anorexie.
Tulburări ale sistemului nervos
: neuropatie periferică, parestezie.
Tulburări gastrointestinale:
pancreatită, vomă.
Tulburări hepatobiliare
: hepatită, icter colestatic.
Tulburări musculo-scheletice şi ale tesutului conjunctiv
: miopatie, miozită, spasme.
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat
: alopecie, prurit, eritem.
Tulburări ale aparatului genital şi sânului
: impotenţă.
CONTRAINDICAŢII

- Hipersensibilitate la oricare dintre componentele medicamentului;

- boli hepatice active sau creşteri persistente neexplicabile ale transaminazelor serice, care depăşesc de 3 ori limita superioară a valorilor normale;

- sarcina;

- perioada de alăptare.
SUPRADOZAJ

Nu există tratament specific pentru supradozajul cu atorvastatină. &În caz de supradozaj tratamentul este simptomatic şi de susţinere. Deoarece atorvastatina se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice, hemodializa nu creştere semnificativ clearance-ul atorvastatinei.
ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE

Funcţia hepatică Evaluarea funcţiei hepatice trebuie efectuată înaintea iniţierii tratamentului şi apoi periodic în timpul tratamentului, precum şi la pacienţii la care apar semne şi simptome de afectare a funcţiei hepatice. Pacienţii care prezintă creşteri ale valorilor concentraţiei serice ale transaminazelor trebuie monitorizaţi până ce valorile revin la normal. Dacă valorile concentraţiilor serice ale ASAT şi ALAT se menţin mai mari de peste 3 ori faţă de limita superioară a valorilor normale, dozele de atorvastatină trebuie reduse sau tratamentul trebuie întrerupt. Atsat® trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii care consumă cantităţi mari de alcool etilic şi/sau pacienţii cu antecedente de boli hepatice.
Efecte asupra musculaturii scheletice La etapa iniţială a tratamentului poate fi observată apariţia miopatiei. Posibilitatea de apariţie a miopatiei este mai mare la pacienţii cu mialgii difuze, durere şi slăbiciune musculară şi/sau creştere semnificativă a nivelului creatinfosfokinazei (CPK >10 ori limita superioară a valorilor normale - LSVN). Pacienţii trebuie avertizaţi despre posibilitatea apariţiei durerii şi slăbiciunii musculare, uneori cu febră. &În caz de creştere a concentraţiei creatinfosfokinazei sau de miopatie diagnosticată sau presupusă, tratamentul trebui oprit. Riscul de apariţie a miopatiei pe durata tratamentului cu inhibitori ai HMG-CoA-reductazei este mai mare la administrarea concomitentă cu ciclosporină, derivaţi de acid fibric, eritromicină, niacină sau medicamente antifungice azolice. Cele mai multe dintre aceste medicamente inhibă metabolismul citocromului
Р450 3А4 şi/sau distribuţia substanţei în organism. Atsat® este metabolizat în principal prin intermediul enzimelor hepatice CYP 3A4. Medicii, care prescriu Atsat® în combinaţie cu derivaţi de acid fibric, eritromicină, medicamente imunosupresoare, antifungice azolice sau niacină, trebuie să evalueze posibilele rezultate pozitive şi efecte negative care pot apărea şi să examineze pacienţii pentru determinarea simptomelor cum ar fi durerea şi slăbiciunea musculară, mai ales în primele luni de la iniţierea tratamentului şi după creşterea dozei unui dintre aceste medicamente. Se recomandă determinarea periodică a creatinfosfokinazei, dar, cu toate acestea, acest test nu este suficient pentru diagnosticarea precoce a miopatiei acute. &În timpul tratamentului cu Atsat®,ca şi în cazul utilizării altor medicamente din acestă grupă, au fost observate cazuri de rabdomioliză, în asociere cu insuficienţă renală secundară, care este cauzată de mioglobinurie. Tratamentul cu atorvastatină trebuie oprit sau întrerupt în cazuri severe, dacă există o suspiciune că aceste schimbări sunt cauzate de miopatie sau în prezenţa factorilor de risc. &Întreruperea de scurtă durată a adminitrării de Atsat® nu prezintă un risc imediat. Aceasta poate exacerba boala vasculara datorită adipopexiei în pereţii vasculari (ateroscleroză) şi poate creşte riscul de recidivă a bolii cardiovasculare dacă tratamentul este întrerupt pentru o durată lungă. Preparatul conţine lactoză. Nu trebuie utilizat de către pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză.
Copii
Nu au fost efectuate studii clinice cu administrarea atorvastatinei la pacienţii cu vârsta până la 10 ani cu hipercolesterolemie familială heterozigotă.
Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare
Este contraindicat.
Fertilitatea
Atsat® poate fi administrat femeilor cu potenţial fertil şi care nu utilizează metode adecvate de contracepţie şi care au o posibilitate mică de a concepe, fiind prealabil informate despre riscul potenţial pentru făt.
Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje
Nu se cunosc.
INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE ŞI ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI

Riscul de apariţie a miopatiei este crescut în timpul tratamentului concomitent cu inhibitori ai HMG-CoA-reductazei şi ciclosporină, fibraţi, acid nicotinic sau inhibitori ai citocromului P450 3A4 (de exemplu, eritromicina, antifungice azolice).
Inhibitori ai citocromului P450 3A4 Atorvastatina este metabolizată cu ajutorul citocromului Р450 ЗА4. Administrarea concomitentă a atorvastatinei şi inhibitorilor citocromului P450 3A4 poate determina creşterea concentraţiei plasmatice a atorvastatinei. Forţa de interacţiune şi potenţarea efectului depind de variabilitatea acţiunii citocromul Р450 ЗА4.
Inhibitori ai proteinelor de transport Atorvastatina şi metaboliţii săi sunt substraturi ale transportorului OATP1B1. Inhibitorii OATP1B1 (de exemplu, ciclosporina) pot creşte biodisponibilitatea atorvastatinei. Utilizarea concomitentă a atorvastatinei în doza 10 mg şi ciclosporină (5,2 mg/kg pe zi) determină creşterea expunerii la atorvastatină de 7,7 ori.
Eritromicină/claritromicină La administrarea concomitentă de atorvastatină şi eritromicină (500 mg de 4 ori pe zi) sau claritromicină (500 mg de două ori pe zi), care sunt inhibitori ai citocromului
Р450 ЗА4, concentraţia plasmatică a atorvastatinei creşte.
Inhibitorii de protează La administrarea concomitentă a atorvastatinei şi a inhibitorilor de protează, bine cunoscuţi ca inhibitori ai citocromului
Р450 ЗА4, concentraţia plasmatică a atorvastatinei creşte.
Clorhidrat de diltiazem Utilizarea concomitentă de atorvastatină (40 mg) şi clorhidrat de diltiazem (240 mg) este însoţită de creşterea concentraţiei plasmatice a atorvastatinei.
Cimetidină &În timpul studiilor clinice nu au fost determinate interacţiuni ale atorvastatinei şi cimetidinei.
Itraconazol Administrarea concomitentă a atorvastatinei (20 şi 40 mg) şi a itraconazolului (200 mg) o fost insoţită de creşterea ASC a atorvastatinei.
Suc de grapefruit Sucul de grapefruit conţine unul sau mai multe componente care inhibă CYP3A4 şi pot creşte concentraţia plasmatică de atorvastatina, mai ales dacă este utilizat în cantitate mai mare de 1,2 litri de pe zi.
Inductori ai citocromului
Р450 ЗА4 Administrarea concomitentă a atorvastatinei cu inductori ai citocromului Р450 ЗА4 (de exemplu, efavirenz şi rifampicină) poate provoca scăderea concentraţiei plasmatice a atorvastatinei. Luând în considerare mecanismul dublu de acţiune al rifampicinei (inducerea citocromului Р450 ЗА4 şi inhibarea transportatorului hepatic OATP1B1) se recomandă să se administreze atorvastatina înainte de rifampicina, deoarece administrarea atorvastatinei după administrarea rifampicinei determină scăderea semnificativă a concentraţiei plasmatice a atorvastatinei.
Antiacide Administrarea concomitentă a atorvastatinei cu suspensii de medicamente antiacide care conţin magneziu şi hidroxid de aluminiu administrate pe cale orală, este însoţită de reducerea concentraţiei plasmatice a atorvastatinei cu aproximativ 35%, însă activi tatea hipolipedimiantă a atorvastatnei nu este modificată.
Antipirină Deoarece atorvastatina nu influenţează farmacocinetica antipirinei, este puţin probabilă posibilitatea de interacţiune cu alte medicamente, care sunt metabolizate prin intermediul acestei izoenzime a citocromului P450.
Colestipol Concentraţia plasmatică a atorvastatinei a fost redusă (cu aproximativ 25%) în cazul administrării concomitente cu colestipol. &În plus, efectele hipolipidemiante au fost mai mari la administrarea concomitentă de colestipol şi atorvastatină, comparativ cu administrarea în monoterapie a fiecărui medicament.
Digoxină Administrarea concomitentă de doze repetate digoxină şi 10 mg atorvastatină nu a fost însoţită de creşterea concentraţiei plasmatice la starea de echilibru a digoxinei. &În acelaşi timp, administrarea digoxinei şi 80 mg atorvastatină determină creşterea concentraţiei digoxinei cu aproximativ 20%. Pacienţii trataţi cu digoxină trebuie monitorizaţi corespunzător.
Azitromicină Administrarea concomitentă a atorvastatinei (10 mg 1 dată pe zi) şi azitromicină (500 mg 1 dată pe zi) nu a fost însoţită de modificări a concentraţiei plasmatice a atorvastatinei.
Contraceptive orale Administrarea concomitentă a atorvastatinei cu contraceptive orale, care conţin noretindronă şi etinilestradiol a fost însoţită de creşterea ASC ale acestor componente cu 30% şi 20%, respectiv. Acest lucru trebuie luat în considerare la alegerea contraceptivelor orale de către femeile care administrează concomitent atorvastatină.
Warfarină Nu au fost determinate interacţiuni semnificative clinic la administrarea concomitentă a atorvastatinei şi warfarinei.
Amlodipnă La voluntarii sănătoşi administrarea concomitentă a 80 mg atorvastatină şi 10 mg amlodipină a fost însoţită de creşterea concentraţiei plasmatice a atorvastatinei cu aproximativ 18% şi nu a avut nici o semnificaţie clinică.
Altele Studiile clinice au demonstrat că administrarea concomitentă a atorvastatinei şi a medicamentelor hipotensive sau administrarea atorvastatinei în timpul terapiei de substituţie estrogenică nu a fost însoţită de efecte secundare clinic semnificative. Nu au fost efectuate studii de interacţiune cu alte medicamente.
PREZENTARE, AMBALAJ

Comprimate filmate 10 mg sau 20 mg. Câte 14 comprimate filmate în blister. Câte 2, 4 sau 6 blistere împreună cu instrucţiunea pentru administrare plasate în cutie de carton.
PĂSTRARE

A se păstra la temperatura sub 25 °
С.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani. A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.
STATUTUL LEGAL

Cu prescripţie medicală.
DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE &ÎNREGISTRARE

"Kusum Pharm" SRL, Ucraina

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI

"Kusum Pharm" SRL, Ucraina str. Skriabin 54, or. Sumî 40022

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 637
Код товара: 55139
Цена товара в пунктах: 714
Код товара: 40416
Цена товара в пунктах: 827
Код товара: 57717
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 894
Код товара: 55371
Цена товара в пунктах: 1052
Код товара: 56775
Цена товара в пунктах: 508
Код товара: 48116
Цена товара в пунктах: 1030
Код товара: 55895
Товар есть в наличии в аптеках отмеченных буквой , а в аптеках, отмеченных , нет в наличий.
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 774
Код товара: 57889
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 10
Код товара: 11428
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 301
Код товара: 55535
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 361
Код товара: 47066
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 7
Код товара: 11424
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 93
Код товара: 36144
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 4
Код товара: 30124
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 467
Код товара: 42229
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 609
Код товара: 55613
Акция
Цена товара в пунктах: 2377
Код товара: 58042
Акция
Цена товара в пунктах: 609
Код товара: 42221
Акция
Цена товара в пунктах: 6719
Код товара: 58043
Акция
Цена товара в пунктах: 609
Код товара: 52542
Акция
Цена товара в пунктах: 672
Код товара: 54376
Акция
Цена товара в пунктах: 421
Код товара: 55111
Акция
Цена товара в пунктах: 756
Код товара: 58658
Акция
Цена товара в пунктах: 507
Код товара: 57310
Рекомендуем
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 581
Код товара: 55372
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 221
Код товара: 55677
Цена товара в пунктах: 678
Код товара: 58535
NEW
Цена товара в пунктах: 1072
Код товара: 59586
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 818
Код товара: 46562
Цена товара в пунктах: 778
Код товара: 55758
Цена товара в пунктах: 810
Код товара: 52244
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 472
Код товара: 57540
Просмотренные товары
Micoza unghiilor sau onicomicoza: cum o tratăm?
Micoza unghiilor sau onicomicoza reprezintă infecția micotică care apare atunci când ciupercile (fungii) invadează unghiile de la mâini sau de la picioare, precum și pielea de sub unghie (patul unghial). Infecția începe, de obicei, la marginea unghiei, care devine alb-gălbuie, maro sau verde. Ciuperca crește sub sau în unghie, făcând ca placa unghială să se îngroașe și să se sfărâme. Uneori unghia se desprinde parțial sau total, ceea ce poate fi dureros. În unele cazuri, unghia se va desprinde cu totul de pe deget.