Нимид гран.д/п сусп.100мг/2гр N 30

Код товара: 21907
Доза: 100
Количество доз: 30
Производитель: Kusum Healthcare Pvt.Ltd
Страна: India
Форма: гран. д/п сусп.
Наличие: достаточно
122 38 леев
(-9%)
111 30 леев
Выгода:
11 пунктов лояльности
Бесплатная доставка
Искать в аптекахNIMID®

granule pentru suspensie orală

DENUMIREA COMERCIALĂ

Nimid®

DCI-ul SUBSTANŢEI ACTIVE

Nimesulidum

COMPOZIŢIA

1 plic (2 g granule) conţine:

substanţa activă: nimesulid-100 mg.

excipienţi: tabletoză 80, povidonă K-30, zaharinat de sodiu, acid citric monohidrat, aromă Orange DC 100 PH, aerosil 200.

DESCRIEREA PREPARATULUI

Granule de culoare galben-pal, cu miros de portocale.

FORMA FARMACEUTICĂ

Granule pentru suspensie orală

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC

Antiinflamatoare şi antireumatice nesteroidiene. M01AX17

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice

Nimesulid este un remediu antiinflamator nesteroidian cu proprietăţi analgezice şi antipiretice. Mecanismul de acţiune constă în inhibiţia ciclooxigenazei-2 şi blocarea sintezei prostaglandinelor în focarul de inflamaţie.

Proprietăţi farmacocinetice

După administrare orală nimesulid se absoarbe rapid, realizând concentraţii plasmatice maxime de 3-4 mg/l după 2-3 ore de la administrarea unei doze de 100 mg la adulţi (AUC-20-35 mg- h/l). După 7 zile de administrare în doză de 100 mg de 2 ori pe zi nu au fost semnalate modificări semnificative ale parametrilor farmacocinetici. Fixarea de proteinele plasmatice constituie 97,5%. Nimesulid este metabolizat hepatic, inclusiv cu participarea isoenzimelor citocromului P450 CYP2C9, fapt care se va lua în consideraţie la administrarea concomitentă a altor produse medicamentoase metabolizate de către CYP 2C9 (a se vedea comp. interacţiuni cu alte medicamente). Metabolitul său principal, parahidroxinimesulid, posedă de asemenea acţiune farmacologică şi poate fi identificat în plasma sanguină deja după un timp scurt (0,8 ore); se supune metabolizării prin glucuronoconjugare. Timpul de înjumătăţire constituie 3,2-6 ore. Excreţia nimesulidului se efectuează în majoritate prin urină (circa 50% din doza administrată). Doar 1-3% se elimină sub formă nemodificată. Circa 29% din doza administrată se elimină prin scaun sub formă de metaboliţi.

Studiile efectuate la pacienţii vârstnici cu administrare unică sau repetată de nimesulid nu au demonstrat modificarea parametrilor farmacocinetici la această categorie de pacienţi. În cadrul unui studiu efectuat la pacienţi cu insuficienţă renală uşoară sau moderată (clearance-ul creatininei 30-80 ml/min) nu au fost semnalate concentraţii plasmatice maxime crescute ale nimesulidului şi ale metabolitului său principal. AUC şi timpul de înjumătăţire erau majoraţi cu 50%, deşi în limitele valorilor observate la persoanele sănătoase. Administrarea repetată de nimesulid nu a condus la cumularea preparatului. La pacienţii cu funcţia hepatică afectată nimesulid este contraindicat.

INDICAŢII TERAPEUTICE

Tratamentul durerii acute. Tratamentul simptomatic al durerii în osteoartrită (artroze). Dismenoree primară.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Conţinutul pilcului se va dizolva înainte de administrare într-un pahar cu apă caldă şi imediat se va bea.

Adulţi: se administrează câte 100 mg de 2 ori pe zi, după mese. Doza maximă de nimesulid va constitui 200 mg/zi divizată în 2 prize, durata curei de tratament fiind cât mai scurtă (7-10 zile).

La pacienţii vârstnici nu este necesară ajustarea dozei.

La copiii cu vârsta sub 12 ani administrarea de nimesulid este contraindicată. Adolescenţi: deoarece parametrii farmacocinetici sunt identici cu cei caracteristici pentru adulţi, nu este necesară ajustarea dozei de nimesulid la această categorie de pacienţi. Pacienţi cu insuficienţă renală: În caz de insuficienţă renală uşoară sau moderată (clearance-ul creatininei 30-80 ml/min) nu este necesară ajustarea dozei preparatului. La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei <30 ml/min) administrarea produselor medicamentoase ce conţin nimesulid este contraindicată. La pacienţii cu insuficienţă hepatică produsele medicamentoase ce conţin nimesulid sunt contraindicate.

REACŢII ADVERSE

Conform rezultatelor studiilor clinice controlate (care au inclus circa 7800 pacienţi) şi experienţei postmarketing, au fost semnalate următoarele reacţii adverse care sunt clasificate conform frecvenţei de dezvoltare: foarte frecvente (>1/10), frecvente (>1/100, <1/10), neobişnuite (>1/1000, <1/100), rare (>1/10000, <1/1000), foarte rare (<1/10000), incluzând cazuri unice.

Din partea sistemului sanguin: rar-anemie, eozinofilie; foarte rar-trombocitopenie, pancitopenie, purpură.

Din partea sistemului imun: rar-reacţii de hipersensibilitate; foarte rar - anafilaxie.

Din partea metabolismului: rar-hiperkaliemie.

Reacţii adverse psihice: rar-anxietate, nervozitate, coşmaruri nocturne.

Din partea sistemului nervos: reacţii adverse neobişnuite-confuzie mintală; foarte rare-cefalee, fatigabilitate, encefalopatie (sindromul Reye).

Din partea organelor de simţ: rar-vedere înceţoşată; foarte rar-dereglări ale vederii, vertij.

Din partea sistemului cardiovascular: reacţii adverse neobişnuite-hipertensiune; rare - tahicardie, hemoragii, scăderea tensiunii arteriale, bufeuri de căldură.

Din partea sistemului respirator: reacţii adverse neobişnuite: dispnee; foarte rare-astm, bronhospasm.

Din partea sistemului gastrointestinal: reacţii adverse frecvente-diaree, greaţă, vomă; neobişnuite-constipaţii, meteorism, gastrită; foarte rare-dureri abdominale, dispepsie, stomatită, scaun cu sânge, hemoragii gastrointestinale, ulcer gastric sau duodenal cu perforaţie.

Din partea sistemului hepatobiliar: foarte rar-hepatită, hepatită fulminantă (incluzând cazuri letale), icter, colestază.

Din partea pielii şi ţesuturilor moi: reacţii adverse neobişnuite-prurit şi erupţii cutanate, hiperhidroză; rare-eritem, dermatită; foarte rare-urticarie, edem Quincke, eritem exsudativ polimorf, sindromul Stevens-Johnson, sindromul Lyell.

Din partea sistemului nefrourinar: rar-disurie, hematurie; foarte rar-insuficienţă renală, oligurie, nefrită interstiţială.

Generale: efecte adverse neobişnuite-edeme; rare-slăbiciuni; foarte rare-hipotermie.

Interferarea testelor de laborator: frecvent-creşterea activi tăţii enzimelor hepatice.

CONTRAINDICAŢII

- Hipersensibilitate cunoscută la nimesulid sau la alte componente ale preparatului; hipersensibilitate (bronhospasm, rinită, urticarie) la acidul acetilsalicilic sau la alte antiinflamatoare nesteroidiene.

- Reacţii hepatotoxice la nimesulid în anamneză.

- Ulcer gastric sau duodenal activ; ulcer sau hemoragii gastrointestinale recidivante; hemoragii cerebrovasculare sau alte hemoragii.

- Dereglări severe de coagulare a sângelui.

- Insuficienţă cardiacă severă.

- Insuficienţă renală severă.

- Insuficienţă hepatică.

- Vârsta sub 12 ani.

- sarcina (trimestrul III) şi perioada de alăptare.

SUPRADOZAJ

În caz de supradozare acută cu AINS de regulă se semnalează letargie, somnolenţă, greaţă, vomă, dureri în epigastru. Aceste simptome de obicei dispar la efectuarea terapiei suportive. Se pot dezvolta hemoragii gastrointestinale. Rareori au fost semnalate hipertensiune, insuficienţă renală acută, suprimarea respiraţiei, comă. În caz de supradozare cu AINS se va efectua terapie simptomatică şi suportivă. Antidot specific nu se cunoaşte. Nu există date referitoare la eliminarea nimesulidului prin hemodializă. Din cauza fixării înalte de proteinele plasmatice (până la 97,5%), hemodializa nu este eficientă în caz de supradozare. În primele 4 ore după supradozare se recomandă inducerea vomei, administrarea de cărbune activat (60-100 g la adulţi) şi/sau laxative osmotice. Diureza forţată, alcalinizarea urinei, hemodializa şi hemoperfuzia nu sunt eficiente din cauza fixării înalte de proteinele plasmatice. Este necesară monitorizarea funcţiei hepatice şi renale.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE

Riscul de dezvoltare a reacţiilor nedorite la preparatele medicamentoase ce conţin nimesulid poate fi micşorat prin administrarea acestora o elasticitate cât mai scurtă de timp. În caz de ineficienţă tratamentul cu nimesulid va fi sistat. Rareori au fost comunicate cazuri de afecţiuni hepatice severe, uneori cu sfârşit letal. În caz de apariţie a simptomelor care pot indica o afectare hepatică (anorexie, greaţă, vomă, dureri abdominale, fatigabilitate, urină întunecată), sau în caz de dereglare a testelor funcţionale hepatice administrarea nimesulidului sau medicamentelor ce conţin nimesulid va fi suspendată. La asemenea pacienţi preparatele medicamentoase ce conţin nimesulid sunt contraindicate pe viitor. La administrarea nimesulidului de scurtă durată afecţiunile hepatice sunt în majoritatea cazurilor reversibile. Este necesar de evitat administrarea concomitentă a alcoolului şi substanţelor hepatotoxice din cauza creşterii riscului de hepatotoxicitate. Pacienţii vor fi avertizaţi să nu administreze analgezice concomitent cu preparate ce conţin nimesulid. De asemenea nu se recomandă asocierea cu alte AINS. Hemoragiile sau ulceraţiile/perforaţiile gastrointestinale pot surveni fără simptome preventive sau anamneză pozitivă. În caz de dezvoltare a hemoragiilor sau ulceraţiilor gastrointestinale este necesar de oprit administrarea nimesulidului. La pacienţii cu antecedente de afecţiuni gastrointestinale, ulcer, hemoragii, colită ulceroasă sau boala Crohn administrarea nimesulidului se va efectua cu precauţie. La pacienţii cu insuficienţă renală sau cardiacă este necesară prudenţă, deoarece administrarea de nimesulid poate conduce la agravarea funcţiei renale. În asemenea cazuri tratamentul cu nimesulid va fi suspendat. La pacienţii vârstnici există un risc crescut de dezvoltare a reacţiilor adverse pe parcursul tratamentului cu AINS, aşa ca hemoragii sau perforaţii gastrointestinale, dereglarea funcţiei renale şi hepatice, insuficienţă cardiacă, prin urmare este necesară supravegherea minuţioasă a acestor pacienţi. Nimesulid inhibă funcţia plachetară şi se va administra cu prudenţă la pacienţi cu diateză hemoragică; cu toate acestea nimesulid nu poate fi considerat ca substituent al acidului acetilsalicilic în profilaxia cardiovasculară. Febra cauzată de o infecţie bacteriană poate fi mascată prin administrarea de AINS. Nimesulidul poate conduce la dereglarea fertilităţii, prin urmare nu se recomandă administrarea la femei care planifică sarcina.

Utilizarea în timpul sarcinii şi perioada de alăptare

Administrarea medicamentelor ce conţin nimesulid este contraindicată în trimestrul III de sarcină. Ca şi alte AINS, preparatele medicamentoase ce conţin nimesulid nu se recomandă femeilor care planifică sarcina. Precum şi alte AINS care inhibă sinteza prostaglandinelor, nimesulid poate conduce la închiderea prematură a canalului arterial, hipertensiune pulmonară, oligurie, oligoamnion, risc crescut de hemoragii, atonie uterină, edeme periferice. Au fost comunicate cazuri de insuficienţă renală la copiii nou-născuţi, mamele cărora au administrat nimesulid în ultimul trimestru de sarcină. Studiile efectuate la animale au demonstrat toxicitate reproductivă atipică. Studii clinice adecvate la femeile gravide nu au fost efectuate. Riscul potenţial pentru om nu este cunoscut. Prin urmare, nu se recomandă administrarea preparatelor medicamentoase ce conţin nimesulid în trimestrele I şi II de sarcină. Nu se cunoaşte dacă nimesulid trece în laptele matern. Produsele medicamentoase ce conţin nimesulid sunt contraindicate în perioada de alăptare.

Efecte asupra capacităţii de a conduce autovehicule şi de a manevra utilaje

Până în prezent nu au fost efectuate studii clinice pentru determinarea influenţei nimesulidului asupra capacităţii de a conduce autovehicule sau de a manevra utilaje. În caz de apariţie a vertijului, fatigabilităţii după administrarea preparatelor ce conţin nimesulid pacienţii vor fi avertizaţi să evite conducerea autovehiculelor sau manevrarea utilajelor.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNIInteracţiuni farmacodinamice

Administrarea concomitentă a preparatelor medicamentoase care conţin nimesulid cu warfarină, alte anticoagulante sau acid acetilsalicilic creşte riscul complicaţiilor hemoragice şi prin urmare nu este recomandată, iar la pacienţii cu dereglări severe de coagulare a sângelui este contraindicată. La necesitatea administrării concomitente a acestor medicamente este necesară supravegherea riguroasă a pacientului.

Interacţiuni farmacodinamice/farmacocinetice cu diuretice

La persoanele sănătoase nimesulid poate inhiba acţiunea furosemidului asupra excreţiei sodiului şi în măsură mai mică-a potasiului, ceea ce conduce la reducerea AUC cu 20% şi excreţia cumulativă a furosemidului fără dereglarea clearance-ului renal. Este necesară prudenţă la administrarea concomitentă de furosemid şi nimesulid la pacienţii cu insuficienţă renală sau cardiacă (a se vedea comp. atenţionări şi precauţii speciale de utilizare). Interacţiuni farmacocinetice cu alte medicamente Antiinflamatoarele nesteroidiene scad clearance-ul litiului şi conduc la creşterea concentraţiilor plasmatice şi a toxicităţii acestuia. La necesitatea administrării nimesulidului la pacienţii trataţi cu preparatele litiului este necesară monitorizarea minuţioasă a concentraţiilor plasmatice ale acestuia. Studiile in vivo de administrare concomitentă de glibenclamid, teofilină, warfarină, digoxină, cimetidină şi antiacide (ex. , preparate combinate cu hidroxid de aluminiu şi magneziu) nu au demonstrat interacţiuni farmacocinetice clinic relevante. Nimesulid inhibă enzima CYP2C9, prin urmare la administrare concomitentă poate creşte concentraţiile plasmatice ale substanţelor medicamentoase metabolizate de către această enzimă. Sunt necesare precauţii la administrarea de nimesulid cu mai puţin de 24 ore înainte sau după administrarea metotrexatului, deoarece nimesulid poate creşte concentraţiile plasmatice şi toxicitatea acestuia. Inhibiţia sintezei de prostaglandine produsă de nimesulid poate conduce la creşterea nefrotoxicităţii ciclosporinei.

Influenţa altor medicamente asupra nimesulidului

Studiile in vitro au demonstrat, în pofida posibilei influenţe asupra concentraţiilor plasmatice, deplasare nerelevantă clinic a nimesulidului de pe proteinele plasmatice decătre tolbutamid, acid salicilic şi acid valproic.

PREZENTARE, AMBALAJ Câte 2 g granule în plicuri. Câte 30 plicuri în ambalaj de carton.

PĂSTRARE

A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura sub 25ºС.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

TERMEN DE VALABILITATE

3 ani. A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL

Cu prescripţie medicală.

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. , INDIA

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI

Kusum Healthcare Pvt. Ltd. , India.


SP 289 (A), RIICO INDL. AREA, CHOPANKI, BHIWADI (R

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 474
Код товара: 57351
Товар есть в наличии в аптеках отмеченных буквой , а в аптеках, отмеченных , нет в наличий.
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 818
Код товара: 58155
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 373
Код товара: 37956
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 579
Код товара: 55372
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 139
Код товара: 57475
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 4
Код товара: 30124
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 472
Код товара: 57476
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 10
Код товара: 50690
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 374
Код товара: 58601
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 221
Код товара: 55677
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 231
Код товара: 54882
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 509
Код товара: 58470
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 496
Код товара: 57477
Акция
Цена товара в пунктах: 360
Код товара: 44870
Акция
Цена товара в пунктах: 505
Код товара: 55736
Акция
Цена товара в пунктах: 428
Код товара: 55111
Акция
Цена товара в пунктах: 6719
Код товара: 58043
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 295
Код товара: 55536
Акция
Цена товара в пунктах: 2358
Код товара: 58042
Акция
Цена товара в пунктах: 2016
Код товара: 51944
Акция
Цена товара в пунктах: 1242
Код товара: 57655
Акция
Цена товара в пунктах: 380
Код товара: 56995
Акция
Цена товара в пунктах: 623
Код товара: 53571
Акция
Топ сезона
Код товара: 58866
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 337
Код товара: 58427
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 301
Код товара: 55535
Рекомендуем
Акция
Цена товара в пунктах: 2358
Код товара: 58042
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 221
Код товара: 55677
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 361
Код товара: 53289
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 894
Код товара: 55371
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 391
Код товара: 56016
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 509
Код товара: 58470
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 337
Код товара: 58427
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 231
Код товара: 54882
Просмотренные товары
Beneficiile susținute științific ale consumului de anghinare
Anghinarea este o planta care este intrebuintata atat in scop medicinal, cat si ca ingredient, in numeroase retete de salate.