Antigripal FORTE Cu gust de lamaie pulb./sol. orala N10 (Balkan)

Код товара: 56096
Доза: 1
Количество доз: 10
Производитель: Balkan Pharmaceuticals SRL, SC
Страна: Республика Молдова
Форма: pulb./sol. orala

Antigripal FORTE Cu gust de lamiae pulbere pentru soluție orală


Antigripal FORTE Cu gust de portocale pulbere pentru soluție orală

COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

1 plic conţine:

Paracetamol. . . . . . . . . . . . . . . . . 750 mg

Acid ascorbic …. ………………. 200 mg

Cofeină anhidră. . . . . . . . . . . . . . 30 mg

Clorhidrat de fenilefrină. . . . . . . . 10 mg

Maleat de feniramină. . . . . . . . . . . 20 mg

Excipienţi cu efect cunoscut: conţine zahăr.

Pentru lista tuturor excipienţilor


FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru soluție orală

Pulbere de culoare albă sau aproape albă cu gust de lămâie (sau potocale). În pulbere se admite mici conglomerate.


DATE CLINICE

Indicaţii terapeutice

Tratamentul simptomatic al infecţiilor respiratorii acute şi gripei:

- febrei;

- cefaleei;

- congestiei nazale;

- rinitei;

- durerilor musculare.


Doze şi mod de administrare

Înainte de administrare pulberea trebuie dizolvată în apă.

Conţinutul unui plic se va turna într-un pahar, care se va umple apoi până la jumătate cu apă fierbinte. Se amestecă bine. La nevoie, se va adăuga apă rece.

Adulţi (inclusiv vârstnici) şi copii cu vârsta ≥ 15 ani

Se administrează un plic cu pulbere pentru soluție orală la fiecare 4-6 ore, în funcţie de necesitate; nu trebuie depaşită doza de 4 plicuri în 24 ore.

Copii cu vârsta < 15 ani

Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 15 ani.

Nu trebuie utilizat mai mult de 5 zile fără recomandarea medicului.


Contraindicaţii

- Hipersensibilitate la paracetamol sau oricare dintre componentele medicamentului;

- ateroscleroză coronariană pronunţată;

- hipertensiune portală;

- hipertensiune arterială;

- diabet zaharat;

- administrarea concomitentă a altor medicamente care conţin substanţe active similare componentelor Antigripal FORTE;

- administrarea concomitentă a antidepresivelor triciclice, inhibitorilor monoaminooxidazei

- (MAO), beta-adrenoblocantelor, inclusiv timp de 2 săptămâni de la finisarea tratamentului cu inhibitorii MAO;

- sarcină, perioada de alăptare;

- vârsta sub 15 ani;

- alcoolism.


Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Medicamentul se administrează cu precauţie în caz de hipertireoză, feocromocitom, astm bronşic, boala pulmonară obstructivă cronică, emfizem, bronşită cronică, deficit de glucozo-6- fosfatdehidrogenază, afecţ iuni sanguine, hiperbilirubinemii congenitale (sindromul Gilbert, Dubin- Johnson şi Rotor), insuficienţă hepatică şi/sau renală, glaucom cu unghi închis, hiperplazie de prostată.

Pe durata tratamentului se va evita consumul băuturilor alcoolice, a remediilor hipnotice şi anxiolit ice (tranchilizante). Nu se va administra concomitent cu alte medicamente, care conţin paracetamol.

Pacienții cu patologie cardiacă și afecțiuni ale glandei t iroide nu trebuie să administreze medicamentul fără consultația medicului.

Medicamentul poate provoca somnolenţă.

Antigripal FORTE plicuri conţin zahăr Conţine 3,13 g zahǎr/doză. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii cu diabet zaharat.


Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Medicamentul potenţează efectele inhibitorilor monoaminoxidazei (MAO), remediilor sedative, etanolului.

La administrarea concomitentă cu digoxina sau alte glicozide cardiace poat e creşte riscul dezvoltării aritmiilor şi a infarctului miocardic.

Remediile ant idepresive, ant iparkinsoniene, ant ipsihotice, derivaţii de fenotiazină sporesc riscul dezvoltării retenţ iei urinare, xerostomiei, constipaţiilor. Glucocorticoizii cresc riscul apariţ iei glaucomului.

Inhibitorii oxidării microzomale (cimet idina) scade riscul acţiunii hepatotoxice.

Metoclopramida şi domperidonul intensifică, iar colest iramina reduce viteza absorbţiei paracetamolului.

Paracetamolul scade eficacitatea remediilor uricozurice.

La administrarea concomitentă cu barbituricele, fenitoina, carbamazepina, rifampicina şi alţ i inductori ai enzimelor microzomale hepatice creşte riscul hepatotoxic al paracetamolului.

La majoritatea pacienţ ilor, care administrează timp îndelungat warfarină, utilizarea rară a paracetamolului, de obicei, puţin sau practic nu nfluenţează indicele INR. Însă la ut ilizarea prelungită sistemat ică paracetamolul intensifică efectul ant icoagulantelor indirecte (warfarinei şi altor derivaţ i cumarinici), ceea ce creşte risul hemoragiilor.

Administrarea unică a unei doze mari de cafeină contribuie la creşterea excreţiei renale a lit iului. Întreruperea bruscă a administrării cafeinei poate duce la creşterea concentraţiei lit iului în serul sanguin.

Clorfenamina concomitant cu inhibitorii MAO, furazolidonul poate provoca criză hipertensivă, excitabilitate, hiperpirexie.

Fenilefrina la administrarea concomitentă cu inhibitorii MAO poate duce la creşterea tensiunii arteriale. Fenilefrina reduce eficacitatea acţiunii beta-blocantelor şi a remediilor antihipertensive. Ant idepresivele triciclice intensifică acţ iunea adrenomimet ică a fenilefrinei, utilizarea concomitentă a halotanului creşte riscul dezvoltării aritmiei ventriculare. Scade acţiunea hipotensivă a guanet idinei care, la rândul său, potenţează acţiunea alfa-adrenomimet ică a fenilefrinei.


Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Deoarece lipsesc datele clinice, siguranţa utilizării medicamentului în timpul sarcinii şi perioadei de alăptare nu este determinată, astfel este contraindicată administrarea medicamentului la această categorie de pacienţ i.


Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Medicamentul poate prova somnolenţă.

Pe durata tratamentului se recomandă de evitat conducerea autovehiculelor şi efectuarea altor activi tăţ i potenţial periculoase, care necesită concentrare sporită a atenţiei şi reacţ ii psihomotorii rapide.


Reacţii adverse

Reacţiile adverse sunt clasificate conform următoarei convenţ ii: foarte frecvente (≥1/10), fr ecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţ in frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000) sau cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Tulburări hematologice şi limfatice

Foarte rare: anemie, trombocitopenie, agranulocitoză, anemie hemolit ică, anemie aplast ică, methemoglobinemie, pancitopenie, leucopenie.

Tulburări ale sistemului imunitar

Foarte rare: reacții anafilact ice, hipersensibilitate.

Tulburări ale sistemului nervos

Rare: cefalee, ameţeli.

Foarte rare: somnolență, tulburări de adormire, hiperexcitabilitate, insomnie, anxietate.

Tulburări oculare

Foarte rare: midriază, pareza acomodaţiei, creşterea tensiunii intraoculare.

Tulburări cardiace

Foarte rare: tahicardie, palpitații.

Tulburări vasculare

Foarte rare: hipertensiune arterială.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Rare: bronhospasm.

Tulburări gastrointestinale

Rare: greaţă, vomă, epigastralgii, diaree, dispepsie, uscăciunea mucoasei cavității bucale și nazale, faringită.

Tulburări hepatobiliare

Rare: acţiune hepatotoxică.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Rare: erupţii cutanate, prurit, urticarie, edem angioneurotic.

Foarte rare: pustuloză exantematoasă acută generalizată, sindromul Stevens-Johnson (eritem exsudat iv mult iform), necroliză epidermică toxică (sindromul Lyell).

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Foarte rare: retenţie de urină, nefrotoxicitate (colică renală, glucozurie, nefrită interstiţ ială, necroză papilară).


Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Aceasta permite monitorizarea în continuare a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate, prin intermediul sistemului național de raportare disponibil pe site-ul oficial al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale la următoarea adresă web: www. amed. md sau e-mail:farmacovigilenta@amed. md.


Supradozaj

Paracetamol

Simptomele se manifestă după administrarea unei doze mai mari de 7,5-10 g: în primele 24 ore după ingest ie – paloarea tegumentelor, greaţă, vomă, anorexie, durere abdominală, creşterea timpului protrombinic, tulburări ale metabolismului glucozei. Simptomele tulburării funcţiei hepatice pot apărea peste 12-48 ore după supradozaj: creşterea activi tăţii transaminazelor hepatice, hepatonecroză. În cazuri severe – insuficienţă hepatică cu encefalopatie progresivă, comă. În cazuri rare insuficienţa hepatică se dezvoltă fulminant şi poate să se complice cu insuficienţă renală (necroză tubulară).

Acid ascorbic

Simptome: doze mari de acid ascorbic pot produce tulburările gastrointestinale, inclusiv diaree, și de asemenea pot duce la hiperoxalurie și formarea pietrelor renale oxalice. La administrarea dozei unice foarte mari este posibilă dezvoltarea greței, vomei, meteorismului, durerilor abdominale, prurit, erupții cutatanate, excitabilitatea crescută. La administrarea intravenoasă în

doze mari poate apărea risc de întrerupere a sarcinii. Dozele mai mari de 600 mg pe zi produc

efect diuretic.

Cafeină

Simtomele supradozajului acut: dureri abdominale, vomă, bufeuri calorice, febră, frisoane, agitaţie, insomnie, irascibilitate, inapetenţă, fat igabilitate, tremor, hipertonus muscular, stare de modificare a conştienţei, delir, halucinaţii, creşterea tensiunii arteriale cu o hipotensiune ulterioară, tahicardie, tahipnoe, creşterea diurezei, hipokaliemie, hiponatriemie, hiperglicemie, acidoză metabolică, convulsii, mioclonie şi rabdomioliză, aritmii supraventriculare şi ventriculare.

Simptomele intoxicaţ iei cronice cu cafeină: irascibilitate, insomnie, agitaţie, labilitate emoţională, durere abdominală cronică.

Clorhidrat de fenilefrină

Simptome: inhibiţ ia SNC, hipertermie, sindrom ant icolinergic (midriază, bufeuri calorice, febră, xerostomie, retenţie urinară, pareză intestinală), tahicardie, hipotensiune arterială, hipertensiune arterială, greţuri, vomă, agitaţie, dezorientare, halucinaţ ii, psihoză, convulsii, aritmii. În cazuri rare la pacienţii cu agitaţie, convulsii sau la pacienţii, aflaţ i în comă, se dezvoltă rabdomioliză şi insuficienţă renală.

Maleat de feniramină

Simptome: greţuri, vomă, irascibilitate, agitaţie, insomnie, psihoză, convulsii, palpitaţii, tahicardie, creşterea tensiunii arteriale, bradicardie reflexă.

Tratament: lavaj gastric, indicarea cărbunelui activat în primele 6 ore după supradozare, administrarea donatorilor de grupe SH şi precursori ai sintezei glutationului - met ioninei până la 8-9 ore după supradozare şi a acetilcisteinei – t imp de până la 12 ore. Necesitatea efectuării măsurilor terapeutice suplimentare (administrarea ulterioară a metioninei şi acet ilcisteinei) e determinată de concentraţia paracetamolului în sânge, de asemenea de t impul, care a trecut după ingestia lui. Terapie simptomatică.


PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE


Proprietăţi farmacodinamice

Grupa FARMACOTERAPEUTICĂ: analgezice şi antipiretice, anilide; paracetamol în combinaţie cu

psiholeptice; codul ATC: N02BE51.

Medicament combinat.

Paracetamolul manifestă acţiune analgezică şi ant ipiret ică, preponderent prin inhibarea sintezei prostaglandinelor în SNC, precum şi prin acţ iunea asupra centrilor de durere şi termoreglare. Principala verigă a acţ iunii ant ipiret ice a paracetamolului este influenţa lui asupra endoteliului cerebral, care se rezumă la inhibarea select ivă a COX-2 datorită reducerii formelor sale oxidate până la starea catalit ic inact ivă. Medicamentul nu influenţează sinteza prostaglandinelor în ţesuturile periferice, ceea ce determină lipsa acţiunii negative asupra echilibrului hidro-electrolit ic (nu produce retenţia de sodiu şi apă) şi mucoasei gastrointestinale. În focarul de inflamaţ ie peroxidazele celulare şi alţ i oxidanţ i neutralizează efectul de reducere a paracetamolului asupra ciclooxigenazei, ceea ce explică absenţa aproape totală a efectului său ant iinflamator.

Acidul ascorbic sau vitamina C este o vitamină hidrosolubilă. Participă la reacţiile de oxido - reducere, participă la multiple procese metabolice, în particular în reglarea metabolismului glucidic, metabolismul aminoacizilor aromatici, tiroxinei, la sinteza cateholaminelor, hormonilor steroizi, insulinei. Este o parte componentă necesară în procesul de coagulare sanguină, în sinteza colagenului, procolagenului, regenerarea ţesutului conjunctiv şi osos. Reglează permeabilitatea capilarelor (inhibă hialuronidaza). Participă la absorbţia fierului şi sinteza hemoglobinei. Cu participarea acidului ascorbic are loc inactivarea radicalilor liberi, în legătură cu care acidul ascorbic preîntâmpină afectarea membranelor celulare, în particular a limfocitelor de acţiunea distructivă a peroxidării. O aşa acţiune provoacă un şir întreg de efecte imunomodulatoare, în particular intensifică chemotaxisul, sinteza şi eliberarea interferonului, ameliorează migrarea limfocitelor. Creşte rezistenţa nespecifică şi imună a organismului. În organismul uman nu se sintetizează. Aportul insuficient cu alimentele conduce la dezvoltarea hipo- sau avitaminozei.

Cofeina este o met ilxantină, care inhibă activi tatea enzimei fosfodiesteraza şi este un antagonist al receptorilor adenozinici centrali. Ea posedă acţiune stimulantă asupra sistemului nervos central, în special asupra centrilor de act ivitate mentală, ceea ce duce la scăderea oboselii şi somnolenţei, creşterea capacităţii de muncă intelectuală. Cafeina acţ ionează asupra centrului respirator, ca rezultat creşte frecvenţa şi profunzimea respiraţiei. Stimulează act ivitatea musculară, determinând creşterea performanţei fizice. De asemenea cafeina posedă un efect bronhodilatator slab şi acţ iune diuretică.

Clorhidrat de fenilefrină este un remediu simpatomimet ic, similar după efect cu efedrina. Ea este un agonist select iv al receptorilor α1, iar receptorii β îi st imulează doar la concentraţii foarte mari. Medicamentul este activ sub forma de L-izomer. Nu are efect central şi manifestă doar un efect slab asupra debitului cardiac şi forţei contractile miocardice, care, totuşi, este însoţită de o creştere a re activi tăţ ii miocardului. Datorită activării baroreceptorilor poate apărea bradicardie, iar acţiunea vasoconstrictoare – duce la creşterea tensiunii arteriale. Însă, la ut ilizarea în concentraţiile date clorhidratul de fenilefrină manifestă acţiune vasoconstrictoare moderată – reduce edemul şi congestia mucoaselor tractului respirator superior şi a sinusurilor.

Maleat de feniramină manifestă activi tate antialergică. Ea înlătură pruritul ochilor, nasului şi gâtului, edemul şi congest ia mucoaselor cavităţ ii nazale, nazofaringelui şi sinusurilor paranazale, reduce manifestările exsudat ive.


Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinet ica substanţelor active ale medicamentului – ale paracetamolului, acid ascorbic, cafeinei, clorhidratului de fenilefrină şi clorfenaminei nu se modifică la ut ilizare combinată.

Paracetamolul se absoarbe rapid în tractul gastrointestinal şi se distribuie în majoritatea ţesuturilor şi organelor. Concentraţia plasmat ică maximă se realizează peste 15 minute şi const ituie 15-30 μg/ml. Volumul de distribuţie al paracetamolului este de 1 litru/kg. Penetrează bariera hemato - encefalică şi se leagă slab de proteinele plasmatice. Paracetamolul este supus biotransformării în ficat cu formarea glucuronidelor şi sulfaţ ilor; totodată o cantitate mică (aproximat iv 4%) se metabolizează de izoenzimele citocromului P450 cu formarea unui metabolit intermediar (N-acetilbenzochinonimină), care în condiţ ii normale se inact ivează rapid de către glutationul redus şi se elimină cu urină după legarea cu cisteină şi acidul mercaptopurinic. Însă la o intoxicare masivă cant itatea acestui metabolit toxic creşte. Timpul de înjumătăţire a paracetamolului const ituie 1,25 până la 3 ore, iar clearance-ul total – 18 l/oră. Paracetamolul se elimină preponderent cu urina; 90% din doza administrată se elimină prin rinichi timp de 24 ore, preponderant sub formă de glucuronide (60-80%) şi sulfaţi (20-30%), mai puţ in de 5% este excretat nemodificat.

Acidul ascorbic se cuplează cu proteinele plasmatice în raport de 25%. Concentraţia plasmatică a acidului ascorbic în normă const ituie circa 10-20 mcg/ml, rezervele în organism – circa 1,5 g. Concentraţia plasmat ică maximală la administrarea intramusculară se realizează peste 15-20 minute. Se distribuie în leucocite, trombocite, apoi – în toate ţesuturile; se depozitează în lobul posterior al hipofizei, scoarţa suprarenalelor, epiteliul ocular, ţesutul interstiţ ial al testiculelor, ovare, ficat, splină, pancreas, plămâni, rinichi, pereţii intest inelor, cord, muşchi, glanda t iroidă; penetrează placenta. Concentraţia acidului ascorbic în leucocite şi trombocite e mai mare decât în eritrocite şi în plasmă. În stările deficitare concentraţia în leucocite scade mai târziu şi mai lent şi se consideră ca un criteriu mai veridic de estimare a deficitului, decât concentraţia plasmatică. Se metabolizează preponderent în ficat. Se elimină prin rinichi, intestin, transpiraţ ie, laptele matern sub formă neschimbată şi sub formă de metaboliţ i. La doze înalte, când concentraţia plasmatică depăşeşte 1,4 mg/dl, eliminarea brusc se intensifică şi această excreţ ie crescută se menţ ine după întreruperea administrării. Fumatul şi consumul de alcool accelerează distrugerea acidului ascorbic (transformarea în metaboliţ i in activi ), reducând brusc rezervele lui din organism.

Cofeina se absoarbe rapid la administrare orală şi se distribuie în întreg organismul. Cafeina trece nemijlocit în sistemul nervos central şi în cant ităţi semnificat ive se regăseşte în salivă. Cafeina penetrează bariera hemato-placentară şi trece în laptele matern. Pentru cafeină este caracteristic o metabolizare dependentă de doză şi saturabilă. În organismul adult cafeina este metabolizată aproape complet în ficat prin oxidare, demet ilare şi acet ilare şi se elimină cu urina sub formă de metaboliţ i, proporţia cărora variază la diferite specii de animale: acid 1-met ilenic, 1-met ilxantină, 7- met ilxant ină, paraxant ină, AFMU etc. Proporţia edicamentului nemodificat nu depăşeşte 1%. Timpul de înjumătăţire este de 3-7 ore şi poate varia de cinci ori la persoanele sănătoase. Scade sub influenţa fumatului ş efortului fizic, creşte în afecţ iuni hepat ice şi nu depinde de vârstă.

Clorhidratul de fenilefrină este caracterizat printr-o biodisponibilitate orală scăzută (38%) ca

urmare a unei a scindării semnificative în tractul gastrointestinal. ASC corespunde unui model bicompartimental deschis. Volumul de distribuţie la starea de echilibru depăşeşte de multe ori greutatea corporală, indicând acumularea substanţei în anumite organe. Este cunoscut că volumul de distribuţ ie centrală al fenilefrinei la om este de aproximativ 40 litri. La administrare orală fenilefrina este supus metabolizării primare în ficat cu formarea conjugaţ ilor fenolici. 86% din substanţă se elimină cu urina circa peste 48 ore după administrarea dozei, din ea 2,6% este sub formă de amine libere.

Clorfenamina trece bine în diverse ţesuturi şi prin bariera hematoencefalică. Se metabolizează în ficat prin met ilare. Se elimină sub formă de metaboliţ i şi sub formă nemodificată prin rinchi şi tractul gastrointestinal.


Date preclinice de siguranţă

Studii preclinice proprii nu au fost efectuate.


PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

Lista excipienţilor

Acid citric anhidru,

Zaharinat de sodiu,

Citrat de sodiu dihidrat,

Zahăr

Aromă de lămâie (pentru Antigripal FORTE Cu aroma de lămâie)

Aromă de portocale (pentru Antigripal FORTE Cu aroma de prtocale)


Incompatibilităţi

Nu este cazul.


Perioada de valabilitate

36 luni.

A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.


Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la loc ferit de lumină și temperaturi sub 25 °C.


Natura şi conţinutul ambalajului

Câte 10 plicuri din Hîrtie/Aluminiu/Polietilenă în cutie de carton .


Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.


DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

SC Balkan Pharmaceuticals SRL

str. N. Grădescu, 4, MD-2002, or. Chisinău, Republica Moldova

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 706
Код товара: 62624
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 137
Код товара: 62847
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 495
Код товара: 47066
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 36
Код товара: 61749
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 665
Код товара: 47308
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 760
Код товара: 63625
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 9
Код товара: 42953
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 268
Код товара: 61831
Акция
Цена товара в пунктах: 346
Код товара: 61830
Акция
Цена товара в пунктах: 419
Код товара: 61860
Акция
Цена товара в пунктах: 786
Код товара: 52089
Акция
Цена товара в пунктах: 419
Код товара: 61862
Акция
Цена товара в пунктах: 384
Код товара: 61857
Рекомендуем
Акция
Цена товара в пунктах: 631
Код товара: 61690
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 137
Код товара: 62847
Акция
Цена товара в пунктах: 965
Код товара: 61828
Акция
Цена товара в пунктах: 419
Код товара: 61864
Цена товара в пунктах: 104
Код товара: 62829
Акция
Цена товара в пунктах: 700
Код товара: 61698
Акция
Цена товара в пунктах: 288
Код товара: 61706
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 36
Код товара: 61751
Vergeturile - ce sunt si din ce cauza apar?
Vergeturile apar atunci cand pielea este afectata de intinderea prea rapida. Mai exact, cand stratul de mijloc al pielii (dermul) se intinde foarte mult, fibrele de colagen se rup, fapt care duce la aparitia vergeturilor.