Magneziu sulfat sol.inj. 25% 10ml N10 (Darnita)

Код товара: 31154
Количество доз: 10
Доза: 25
Производитель: Darnita SAP, Firma farmaceutica
Страна: Украина
Форма: р-р д/ин.

SULFAT DE MAGNEZIU-DARNIŢA

soluţie injectabilă
DENUMIREA COMERCIALĂ

Sulfat de magneziu-Darniţa
DCI-ul substanţei active

Magnesii sulfas
COMPOZIŢIA

1 ml soluţie injectabilă conţine:
substanţa activă: sulfat de magneziu 250 mg;
excipienţi: apă pentru injecţii.
FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă.
DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Soluţie transparentă incoloră.
GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC

Alte soluţii intravenoase. Soluţii de electroliţi, B05XA05.
Proprietăţi farmacologice

Proprietăţi farmacodinamice

La administrare parenterală manifestă acţiune sedativă, hipnotică, anestezică generală, anticonvulsivă, antiaritmică, hipotensivă, spasmolitică şi tocolitică. Este antagonistul fiziologic al calciului, îl substituie din locurile de cuplare. Participă la peste 300 de reacţii enzimatice, ce reglează procesele metabolice, procesele neuromediatorii şi transmisiunea neuro-musculară. Ionii de magneziu joacă rolul de blocante ale canalelor de calciu membranare potenţial-dependente. Ca rezultat are loc dereglarea afluxului de ioni de calciu prin membrana presinaptică, ce provoacă reducerea eliminării acetilcolinei şi inhibarea transmisiunii neuro-musculare. Inhibă dozo-dependent eliminarea neuromediatorilor, mediată de calciu, în cortexul cerebral, provocând, pe măsura măririi concentraţiei plasmatice, iniţial un efect sedativ, apoi efect hipnotic şi anticonvulsiv şi, în final-efect anestezic general. Sulfatul de magneziu relaxează musculatura netedă a organelor interne, a uterului şi vaselor. Scade preponderent tensiunea arterială crescută şi influenţează nesemnificativ asupra tensiunii arteriale normale. Ionii de magneziu manifestă acţiune antiaritmică în tahiaritmii declanşate prin activi tate trigger precoce şi tardive datorită accelerării repolarizării şi scurtării duratei totale a potenţialului de acţiune (acţiunea asupra fazei 2 şi 3 a potenţialului de acţiune). Pe ECG se determină alungirea intervalului PQ şi scurtarea complexului QRS şi a intervalului QT.
Proprietăţi farmacocinetice

Efectele sistemice se dezvoltă peste o oră după administrarea intramusculară şi aproape instantaneu după cea intravenoasă. Durata menţinerii efectului constituie aproximativ circa 30 min. după administrarea intravenoasă şi 3-4 ore după administrarea intramusculară. Concentraţia plasmatică a ionilor de magneziu constituie în medie 0,84 mmol/l, 2535% din această cantitate este legată de proteinele plasmatice. Penetrează bine placenta şi bariera hematoencefalică, în laptele matern creează concentraţii ce depăşesc de 2 ori concentraţiile plasmatice. Se elimină cu urina (intensificând diureza) pe calea filtraţiei, viteza excreţiei renale este proporţională cu concentraţia plasmatică. 93-99% de magneziu se supune reabsorbţiei în canaliculele renale proximale şi distale.
INDICAŢII TERAPEUTICE

- Criză hipertensivă, aritmii cardiace ventriculare (tahicardie de tip „piruetă”), sindrom convulsiv, eclampsie, hipomagneziemie, necesitate crescută în magneziu.
- Terapie complexă a naşterii premature, stenocardie de efort, intoxicaţii cu săruri ale metalelor grele, intoxicaţii cu tetraetilplumb, intoxicaţii cu săruri solubile de bariu (antidot).
DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Preparatul se administrează intramuscular sau intravenos lent (primii 3 ml-timp de 3 minute). În timpul administrării intravenoase pacientul trebuie să se afle în poziţie orizontală. Frecvenţa şi doza de administrare se stabilesc individual, în dependenţă de indicaţii şi efectul terapeutic scontat.
Adulţi-câte 1,25-5,0 g (5-20 ml soluţie 25%) de 1-2 ori pe zi. În intoxicaţii în calitate de antidot se administrează intravenos 0,25-1,0 g (5-10 ml soluţie 5-10%). Pentru jugularea aritmiilor se administrează intravenos lent 2,0-4,0 g (8-16 ml soluţie 25%) timp de 1-2 minute, apoi se trece la terapia de susţinere prin perfuzie intravenoasă timp de 2 ore. Cu acest scop 10 ml soluţie 25% se diluează cu 200 ml soluţie glucoză 5% sau amestec polarizant de potasiu şi se administrează cu viteza 320 mg/minut (5-30 picături/minut). Pentru tratamentul gestozelor tardive, preeclampsiei şi eclampsiei se utilizează administrarea sulfatului de magneziu după schema Richard: iniţial 4,0 g (16 ml soluţie 25%) se administrează intravenos lent timp de 3-4 minute, peste 4 ore se repetă administrarea intravenoasă în aceeaşi doză şi se administrează suplimentar intramuscular 5,0 g (20 ml soluţie 25%). Ulterior la fiecare 4 ore se repetă administrarea intramusculară cu sulfat de magneziu în doza 4,0-5,0 g (16-20 ml soluţie 25%). Ca alternativă a schemei Richard se poate administra sulfatul de magneziu prin perfuzie intravenoasă-5,0 g (20 ml soluţie 25%) diluată cu 400 ml soluţie clorură de sodiu 0,9% sau glucoză 5% cu viteza 9-25 mg/minut (15-40 picături/minut). Soluţia perfuzabilă se va administra imediat după preparare sau în cel mai scurt timp posibil. Copiilor pentru jugularea convulsiilor se indică 20-40 mg/kg (0,08-0,16 ml/kg soluţie 25%)
intramuscular.
REACŢII ADVERSE

Tulburări ale sistemului imunitar: prurit, erupţii cutanate, urticarie, şoc anafilactic, edem angioneurotic.
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: hiperemie, transpiraţie abundentă, sindrom hipertermic, frisoane.
Tulburări ale sistemului nervos: cefalee, somnolenţă, confuzie, pierderea conştiinţei, depresie, atenuarea reflexelor osteo-tendinoase, anxietate, dereglări de vorbire, tremor şi parestezii ale membrelor, comă.
Tulburări oculare: diplopie.
Tulburări acustice şi vestibulare: vertij.
Tulburări cardiace: bradicardie, palpitaţii, dereglări de conductibilitate cardiacă, bufeuri, alungirea intervalului PQ şi lărgirea complexului QRS pe ECG, aritmii, stop cardiac.
Tulburări vasculare: hipotensiune arterială.
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: dispnee, inhibiţia respiraţiei.
Tulburări gastrointestinale: greaţă, vomă.
Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv: slăbiciune musculară.
Tulburări renale şi ale căilor urinare: poliurie.
Tulburări ale aparatului genital şi sânului: atonie uterină.
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: slăbiciune generală.
Tulburări metabolice şi de nutriţie: hipocalcemie, hipofosfatemie, deshidratare hiperosmolară.
CONTRAINDICAŢII

Hipersensibilitate la componentele preparatului. Hipotensiune arterială, bradicardie marcată (frecvenţa contracţiilor cardiace mai mică de 55 bătăi pe minut), bloc atrioventricular, stări produse de deficitul calciului şi inhibiţia centrului respirator, caşexie, dereglarea funcţiei renale, insuficienţă hepatică sau renală severă, miastenie, tumori maligne.
SUPRADOZAJ

Simptomele clasice precoce ale intoxicaţiei la majorarea concentraţiei plasmatice de magneziu până la 2,0-3,5 mmol/l este dispariţia reflexului rotulian. Ulterior la atingerea concentraţiei plasmatice de magneziu de 3,5-5,0 mmol/l apare brusc alungirea intervalului PQ şi lărgirea complexului QRS pe ECG, bradicardie. La nivelul magneziului de 4-5 mmol/l are loc dispariţia reflexelor profunde tendinoase, apare greaţă, vomă, scăderea bruscă a tensiunii arteriale, hiperhidroză, diplopie, vorbire incoerentă. La nivelul magneziului de 5,0-7,5 mmol/l se determină inhibarea respiraţiei şi tulburările conductibilităţii cardiace. La nivelul magneziului de 12,5 mmol/l se determină stop cardiac şi deprimarea profundă a SNC.
Tratament: administrarea antidotului specific-sărurile de calciu (clorură de calciu sau gluconat de calciu) intravenos, reieşind din recalcul 100-200 mg calciu ionizat timp de 5-10 min. , la necesitate - administrarea repetată. În cazuri de intoxicaţii grave-respiraţie asistată, dializă peritoneală sau hemodializă. Se efectuează terapie simptomatică (se administrează stimulante ale SNC, remedii ce corijează funcţia sistemului cardiovascular).
ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE

Înainte de a începe tratamentul trebuie stabilit nivelul plasmatic al magneziului. La adulţi, nivelul plasmatic normal al magneziului este de 0,75-1,26 mmol/l, însă se va ţine cont de faptul că valorile normale ale concentraţiei plasmatice ale magneziului nu exclud deficitul lui în ţesuturi, deoarece concentraţia plasmatică şi cea tisulară a magneziului nu întotdeauna corelează. La administrarea preparatului trebuie ştiut că pierderea magneziului poate fi indusă prin intensificarea excreţiei lui pe cale renală, în cazul - creşterii volumului lichidului extracelular, dilatării vaselor sanguine renale, hipercalcemiei, eliminării sporite pe cale renală a sodiului, administrarea diureticelor osmotice (uree, manitol, glucoză), diureticelor de ansă (furosemid, acid etacrinic, tiazidice), administrarea de glicozide cardiace, calcitonină, tireoidină, la administrarea îndelungată de dezoxicorticosteron acetat (mai mult de 3-4 zile). Eliminarea redusă a magneziului se observă la administrarea hormonului paratiroid. În cazul insuficienţei renale excreţia magneziului se reduce, iar la administrarea repetată poate avea loc acumularea magneziului. Din acest motiv pentru pacienţii vârstnici şi pacienţii cu dereglarea gravă a funcţiei renale, doza preparatului nu trebuie să depăşească 20 g sulfat de magneziu (81 mmol Mg2+) în decurs de 48 ore, iar pacienţilor cu oligurie sau cu dereglarea gravă a funcţiei renale soluţia de sulfat de magneziu trebuie administrată intravenos lent. Infecţiile tractului urinar intensifică precipitarea fosfaţilor de amoniu şi magneziu, în asemenea cazuri nu se recomandă efectuarea tratamentului cu magneziu. La dereglarea excreţiei magneziului, administrarea parenterală a sulfatului de magneziu poate induce hipermagnezemie. Se administrează cu prudenţă în cazuri de miastenie şi boli respiratorii. În cazul administrării îndelungate a preparatului se recomandă monitorizarea sistemului cardiovascular, a reflexelor osteo-tendinoase, a funcţiei renale şi frecvenţei respiratorii. Administrarea intravenoasă a sulfatului de magneziu se efectuează în mod lent; la o viteză prea mare de administrare a preparatului poate să se dezvolte hipermagnezemia (simptome-greţuri, parestezie, sedare, hipoventilaţie pînă la apnee, diminuarea reflexelor osteo-tendinoase profunde). Administrarea parenterală a vitaminei В6 şi a insulinei concomitent cu sulfatul de magneziu creşte eficienţa tratamentului. În cazul necesităţii de administrare concomitentă a sulfatului de magneziu şi preparatelor de calciu, acestea urmează să fie administrate în vene diferite şi de asemenea trebuie să se ţină seama faptul că nivelul de magneziu este determinat de nivelul de calciu din organism.
Copii.

Sulfatul de magneziu poate fi administrat conform indicaţiilor la copii în primul an de viaţă sub controlul reflexelor tendinoase şi a concentraţiei plasmatice a magneziului.
Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare

În timpul sarcinii sulfatul de magneziu se recomandă de administrat numai în cazul, când beneficiul terapeutic scontat pentru mamă depăşeşte riscul potenţial pentru făt. La necesitatea administrării preparatului în perioada de lactaţie se va suspenda alăptarea la sân.
Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Pacienţii trebuie să fie informaţi despre necesitatea de a fi prudenţi la folosirea utilajelor potenţial periculoase şi atunci când conduc vehicule, deoarece preparatul posedă efect sedativ.
INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI

Ionii de calciu manifestă acţiune antagonistă faţă de ionii de magneziu. Astfel administrarea lor concomitentă diminuează efectele farmacologice ale sulfatului de magneziu. Potenţează acţiunea remediilor medicamentoase cu acţiune deprimantă asupra sistemului nervos central (remedii opioide, analgezice). La administrarea concomitentă a miorelaxantelor şi nifedipinei intensifică blocul neuromuscular. Administrarea concomitentă cu blocante ale canalelor de calciu (nifedipina) poate cauza dezechilibrul de calciu şi dereglarea funcţiei musculare. Barbituricele, analgezicele narcotice şi medicamentele antihipertensive sporesc probabilitatea inhibiţiei centrului respirator. Digitalicele măresc riscul apariţiei tulburărilor de conductibilitate şi frecvenţa apariţiei blocului atrioventricular Diminuează efectul medicamentelor antitrombotice, antagoniştilor vitaminei K, izoniazidei, inhibitorilor neselectivi ai captării neuronale inverse de monoamine. Poate încetini eliminarea mexiletinei. Poate fi necesară reevaluarea dozelor. Propafenonă-intensifică acţiunea ambelor medicamente şi sporeşte riscul de efecte toxice. Dereglează absorbţia antibioticelor din grupa tetraciclinelor, poate cauza obstrucţie intestinală, reduce efectul streptomicinei şi tobramicinei.
Incompatibilitate.

Incompatibil (formează precipitat) cu preparatele de calciu, etanol (concentraţii mari), cu carbonaţi, hidrocarbonaţi şi fosfaţi ai metalelor alcaline, săruri ale acidului arsenic, săruri de bariu, stronţiu, cu fosfatul de clindamicină, hidrocortizon sodiu succinat, sulfat de polimixina B, clorhidrat de procaină, salicilaţi şi tartraţi. În cazul în care concentraţia ionilor de Mg2+ depăşeşte 10 mmol/ml în amestecurile pentru nutriţie parenterală totală, este posibilă distribuirea de emulsii lipidice.
PREZENTARE, AMBALAJ

Soluţie injectabilă 250 mg/ml. Câte 5 ml în fiole, câte 10 fiole împreună cu instrucţiunea pentru administrare în cutie de carton. Câte 5 fiole în blister, câte 2 blistere împreună cu instrucţiunea pentru administrare în cutie de carton. Câte 10 ml în fiole, câte 5 fiole în blister, câte 2 blistere împreună cu instrucţiunea pentru administrare în cutie de carton
PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original la temperaturi sub 25 °C.
A nu se congela.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!
TERMEN DE VALABILITATE

5 ani. A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.
STATUTUL LEGAL

Cu prescripţie medicală.
DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

SAP Firma farmaceutică „Darniţa”, Ucraina
NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI

SAP Firma farmaceutică „Darniţa”, Ucraina
02093, or. Kiev, str. Borispolskaya, 13.

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 256
Код товара: 43028
Топ сезона
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 287
Код товара: 61790
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 156
Код товара: 61787
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 6
Код товара: 45471
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 291
Код товара: 61789
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 142
Код товара: 43387
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 3
Код товара: 15951
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 35
Код товара: 61750
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 7
Код товара: 42965
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 438
Код товара: 54915
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 299
Код товара: 46236
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 12
Код товара: 11304
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 143
Код товара: 36144
Акции
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 585
Код товара: 46542
Акция
Цена товара в пунктах: 569
Код товара: 42221
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 679
Код товара: 55604
Акция
Цена товара в пунктах: 880
Код товара: 61454
Акция
Цена товара в пунктах: 610
Код товара: 52089
Акция
Цена товара в пунктах: 248
Код товара: 60890
Акция
Цена товара в пунктах: 636
Код товара: 61718
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 68
Код товара: 61965
Акция
Цена товара в пунктах: 6387
Код товара: 58043
Акция
Цена товара в пунктах: 834
Код товара: 61681
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 786
Код товара: 55758
NEW
Цена товара в пунктах: 486
Код товара: 61697
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 847
Код товара: 61828
NEW
Цена товара в пунктах: 395
Код товара: 61708
NEW
Цена товара в пунктах: 752
Код товара: 61633
Акция
Цена товара в пунктах: 834
Код товара: 61681
Просмотренные товары
COLAGEN Marin hidrolizat-pentru buna functionare a articulatiilor
Colagenul este principala proteină structurală care se găsește în articulații, oase, piele, unghii și alte țesuturi conjunctive. Este responsabil pentru menținerea rezistenței, elasticității și flexibilității acestor țesuturi pe tot corpul.Atunci când sunt luate ca supliment alimentar, peptidele de colagen consumate în mod regulat pot deveni blocuri structurale majore care ajută la menținerea sănătății articulațiilor, oaselor, pielii, părului și unghiilor.