Lodigrel® comp. film. 75mg N28 (Egis)

Код товара: 35576
Доза: 75
Количество доз: 28
Количество доз: 28
Производитель: Egis Pharmaceuticals PLC
Страна: Венгрия
Форма: табл. п/о.
отпуск только по рецепту!

LODIGREL®

comprimate filmate

DENUMIREA COMERCIALĂ

Lodigrel®

DCI-ul substanţei active

Clopidogrelum

COMPOZIŢIA

1 comprimat filmat conţine:

substanţa activă: clopidogrel 75 mg (sub formă de clopidogrel hidrogenosulfat); excipienţi: nucleul: celuloză microcristalină, dioxid de siliciu coloidal anhidru, hidroxipropilceluloză de joasă substituţie, ulei de ricin hidrogenat; filmul: Opadry Y-17000 alb (hipromeloză (E 464), dioxid de titan (E 171), macrogol 400).

FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate filmate.

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Comprimate filmate rotunde, biconvexe, de culoare albă sau aproape albă, inscripţionate cu 181 sub litera stilizată E pe una din feţe.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC

Antiagregante plachetare, exclusiv heparina, B01AC04.

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice

Mecanism de acţiune

Clopidogrelul este un pro-medicament al cărui metabolit este un inhibitor al agregării plachetare. Clopidogrelul se metabolizează pe calea enzimelor cu formarea metabolitul activ care inhibă agregarea plachetară. Metabolitul activ al clopidogrelului inhibă selectiv legarea adenozin-difosfatului (ADP) de receptorul său plachetar P2Y12 şi activarea ulterioară mediată de către ADP a complexului glicoproteină GPIIb/IIIa, astfel inhibând agregarea plachetară. Datorită legării ireversibile, funcţionalitatea trombocitelor expuse la stimularea ADP este afectată pentru tot restul duratei lor de viaţă (aproximativ 7-10 zile), iar refacerea unei funcţii trombocitare normale corespunde duratei turnover-ului trombocitar. Agregarea plachetară indusă de alţi agonişti decât ADP este, de asemenea, inhibată prin blocarea amplificării activării plachetare de către ADP eliberat. Deoarece metabolitul activ este format pe calea enzimelor CYP450, dintre care unele prezintă polimorfism sau sunt inhibate de către alte medicamente, nu toţi pacienţii vor avea un nivel al inhibării plachetare adecvat.

Efectul farmacodinamic

Administrarea repetată a unei doze de 75 mg pe zi a determinat o importantă inhibare a agregării plachetare induse de ADP, începând din prima zi de tratament această inhibare creşte apoi progresiv şi atinge starea de echilibru între a 3-a şi a 7-a zi. La starea de echilibru, doza zilnică de 75 mg a permis obţinerea unui nivel mediu de inhibare a agregării plachetare cuprins între 40% şi 60%. Agregarea plachetară şi timpul de sângerare au revenit treptat la valorile iniţiale, în general într-un interval de 5 zile după întreruperea tratamentului.

Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Clopidogrelul este absorbit rapid după administrarea orală unică şi repetată a dozei de 75 mg pe zi. Media concentraţiilor plasmatice maxime ale clopidogrelului nemodificat (aproximativ 2,2-2,5 ng/ml după o singură doză de 75 mg administrată pe cale orală) se înregistrează la aproximativ 45 minute după administrare. Pe baza datelor privind eliminarea urinară a metaboliţilor clopidogrelului, absorbţia acestuia este de cel puţin 50%.

Distribuţie

Clopidogrelul şi principalul său metabolit (inactiv) circulant se leagă reversibil de proteinele plasmatice umane (in proporţie de 98% şi, respectiv, 94%). Această legare de proteine nu este saturabilă in vitro pentru un interval larg de concentraţii.

Metabolizare

Clopidogrelul este intens metabolizat în ficat. In vitro şi in vivo, clopidogrelul este metabolizat în funcţie de două căi metabolice principale: una mediată de către esteraze şi care conduce la hidroliză în derivatul carboxilic inactiv (85% dintre metaboliţii circulanţi) şi cealaltă mediată de enzimele citocromului P450. Clopidogrelul este mai întâi metabolizat la produsul intermediar 2-oxo-clopidogrel. Ulterior, metabolizarea produsului intermediar 2-oxo-clopidogrel conduce la formarea metabolitului activ, un derivat tiolic al clopidogrelului. In vitro, această cale metabolică este mediată de către CYP3A4, CYP2C19, CYP1A2 şi CYP2B6. Metabolitul tiolic activ care a fost izolat in vitro, se leagă rapid şi ireversibil de receptorii plachetari, inhibând astfel agregarea plachetară. După administrarea a 300 mg dozei de saturaţie a clopidogrelului, concentraţiile plasmatice maxime a metabolitului activ depăşesc de 2 ori Cmax, care este înregistrată după administrarea dozei de întreţinere de 75 mg timp de 4 zile. Cmax se determină circa peste 30-60 min după administrarea preparatului.

Eliminare

La om, după administrarea orală a unei doze de clopidogrel marcat cu 14C, aproximativ 50% din doză s-a eliminat prin urină şi aproximativ 46% prin fecale, intr-un interval de 120 de ore după administrare. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare pentru principalul metabolit circulant a fost de 8 ore, atât după administrarea unei doze unice, cât şi după administrări repetate.

Farmacogenetică

CYP2C19 este implicat în formarea atât a metabolitului activ, cât şi a produsului intermediar 2-oxo-clopidogrel. Farmacocinetica metabolitului activ al clopidogrelului şi efectele antiplachetare, aşa cum au fost determinate prin teste ex vivo de agregare plachetară, diferă în funcţie de genotipul CYP2C19. Alela genei CYP2C19*1 corespunde metabolizării complete, în timp ce alelele genelor CYP2C19*2 şi CYP2C19*3 sunt nefuncţionale. Alelele genelor CYP2C19*2 şi CYP2C19*3 reprezintă 85% din alelele cu funcţie redusă la rasa albă şi 99% din acestea la asiatici. Celelalte alele asociate cu metabolizarea redusă includ CYP2C19*4, *5, *6, *7 şi *8, dar acestea sunt mai puţin întâlnite în populaţia generală. Frecvenţele publicate pentru fenotipurile şi genotipurile CYP2C19 constituie la populaţia albă-2%, populaţia de culoare neagră-4% şi populaţia asiatică-14%. Testele de farmacogenetică pot identifica genotipurile asociate cu variabilitate a activi tăţii CYP2C19.

Grupe speciale de pacienţi

Farmacocinetica metabolitului activ al clopidogrelului nu este cunoscută la aceste grupuri speciale de pacienţi.

Tulburarea funcţiei renale

După administrarea repetată a dozei de 75 mg pe zi la pacienţii cu tulburarea severă a funcţiei renale (clearance-ul creatininei 5-15 ml/min), nivelul de inhibare a agregării plachetare ADP-induse a fost mai mic (25%) decât cel observat la subiecţii sănătoşi, însă prelungirea timpului de sângerare a fost asemănătoare celei înregistrate la voluntarii sănătoşi care au primit 75 mg de clopidogrel pe zi. În plus, toleranţa clinică a fost bună la toţi pacienţii.

Tulburarea funcţiei hepatice

După administrarea repetată a dozei de 75 mg pe zi timp de 10 zile la pacienţi cu tulburarea severă a funcţiei hepatice, inhibarea agregării plachetare ADP-induse a fost similară cu cea observată la subiecţii sănătoşi. Media timpului de sângerare prelungit a fost similară în cele două grupuri.

Rasă

Prevalenţa alelelor care determină o metabolizare intermediară sau lentă pe calea CYP2C19 este diferită în funcţie de rasă/etnie (vezi Farmacogenetică). În literatură, sunt disponibile date limitate referitoare la populaţia asiatică pentru a putea evalua implicaţiile clinice ale variabilităţii genetice a acestui CYP asupra evenimentelor clinice.

INDICAŢII TERAPEUTICE

Clopidogrelul este indicat la adulţi pentru profilaxia accidentelor aterotrombotice în caz de:

- Infarct miocardic (anterior cu câteva zile, dar mai recent de 35 de zile), accident vascular cerebral ischemic (mai vechi de 7 zile, dar mai recent de 6 luni) sau arteriopatie obliterantă stabilă diagnosticată a arterelor periferice.

- Pacienţi cu sindrom coronarian acut:

- Sindrom coronarian acut fără supradenivelare de segment ST (angină pectorală instabilă sau infarct miocardic non-Q), inclusiv la pacienţi supuşi implantării de stent după intervenţie coronariană percutanată, în asociere cu acid acetilsalicilic (AAS).

- Infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST, în asociere cu AAS, la pacienţii trataţi conservativ, eligibili pentru tratamentul trombolitic.

- Profilaxia episoadelor aterotrombotice şi tromboembolice în caz de fibrilaţie atrială. La bolnavii adulţi cu fibrilaţie atrială, cu cel puţin un factor de risc vascular, cărora este contraindicată administrarea de antagonişti ai vitaminei K, cu risc scazut de hemoragii clopidogrelul este indicat în asociere cu AAS cu scop de profilaxie a episoadelor aterotrombotice şi tromboembolice, inclusiv ictus.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Regim de dozare

Adulţi şi vârstnici

Clopidogrel se administrează oral în doză de 75 mg o dată pe zi, indiferent de luarea meselor.

Sindromul coronarian acut

La pacienţii cu sindromul coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST (angină pectorală instabilă sau infarct miocardic non-Q), tratamentul cu clopidogrel trebuie iniţiat cu o doză de încărcare unică, de 300 mg şi apoi continuat cu o doză zilnică de 75 mg (în asociere cu acid acetilsalicilic 75-325 mg zilnic). Deoarece dozele mai mari de AAS au fost asociate cu un risc crescut de sângerare, se recomandă ca dozele de AAS să nu depăşească 100 mg. Durata optimă a tratamentului nu a fost stabilită cu exactitate. Datele din studiile clinice susţin utilizarea sa până la 12 luni, iar beneficiul maxim a fost observat la 3 luni.

Infarctul miocardic acut cu supradenivelarea segmentului ST:

clopidogrel se administrează în doză de 75 mg o dată pe zi; pentru început sub formă de doză de încărcare de 300 mg, în asociere cu AAS, cu sau fără trombolitice. La pacienţii cu vârsta peste 75 de ani tratamentul cu clopidogrel trebuie iniţiat fără doză de încărcare. Tratamentul asociat trebuie început cât de curând posibil după debutul simptomelor şi continuat pentru cel puţin patru săptămâni. Eficacitatea administrării combinaţiei de clopidogrel şi acid acetilsalicilic mai mult de 4 săptămâni n-a fost determinată.

Fibrilaţia atrială: clopidogrel se administrează în doză de 75 mg o dată pe zi, paralel se administrează AAS în doză de 75-100 mg pe zi şi tratamentul se va prelungi cu asocierea AAS cu clopidogrel.

În cazul omiterii dozei:

- Dacă au trecut mai puţin de 12 ore după administrarea uzuală: se va administra imediat doza omisă, doza următoare se va lua la ora obişnuită.

- Dacă au trecut mai mult de 12 ore: doza următoare se va lua la ora obişnuită, nu se recomandă dublarea dozei.

Tulburări ale funcţiei renale

Există experienţă limitată referitor la administrarea clopidogrelului pacienţilor cu tulburări ale funcţiei renale.

Tulburări ale funcţiei hepatice

Există experienţă limitată referitor la administrarea clopidogrelului pacienţilor cu tulburări ale funcţiei hepatice şi cu diateză hemoragică.

Copii şi adolescenţi

Inofensivitatea şi eficacitatea preparatului la pacienţii pediatrici nu au fost determinate. Mod de administrare

Preparatul se administrează oral, indiferent de mese.

REACŢII ADVERSE

Convenţia MedDRA privind frecvenţa

Foarte frecvente (>1/10)

Frecvente (>1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100)

Rare (>1/10000 şi <1/1000)

Foarte rare (<1/10000)

Cu frecvenţă necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile).

Tulburări hematologice şi limfatice: mai puţin frecvente-trombocitopenie, leucopenie, eozinofilie; rare-neutropenie, inclusiv neutropenie severă; foarte rare-purpură trombotică trombocitopenică (PTT), anemie aplastică, pancitopenie, agranulocitoză, trombocitopenie severă, granulocitopenie, anemie.

Tulburări ale sistemului imunitar: foarte rare-boala serului, reacţii anafilactoide. Tulburări psihice: foarte rare-halucinaţii, confuzie mintală.

Tulburări ale sistemului nervos: mai puţin frecvente-hemoragie intracraniană (au fost raportate câteva cazuri cu evoluţie letală), cefalee, parestezie, ameţeli; foarte rare-disgeuzie.

Tulburări oculare: mai puţin frecvente-hemoragie oftalmică (conjunctivală, intraoculară, retiniană).

Tulburări acustice şi vestibulare: rare-vertij.

Tulburări vasculare: frecvente-hematom; foarte rare-hemoragie severă, hemoragia plăgii operatorii, vasculită, hipotensiune arterială.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: frecvente-epistaxis; foarte rare-hemoragii la nivelul tractului respirator (hemoptizie, hemoragie pulmonară), bronhospasm, pneumonită interstiţială.

Tulburări gastrointestinale: frecvente-hemoragie gastrointestinală, diaree, dureri abdominale, dispepsie; mai puţin frecvente-ulcer gastric şi duodenal, gastrită, vomă, greaţă, constipaţie, flatulenţă; rare-hemoragie retroperitoneală; foarte rare-hemoragie gastrointestinală şi retroperitoneală cu sfârşit letal, pancreatită, colită (inclusiv ulceroasă sau colită limfocitară), stomatită.

Tulburări hepatobiliare: foarte rare-insuficienţă hepatică acută, hepatită, teste hepatice anormale.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: frecvente-echimoze; mai puţin frecvente-erupţii cutanate, prurit, hemoragii cutanate (purpură); foarte rare-dermatită buloasă (necroliză epidermică toxică, sindromul Stevens-Johnson, eritem polimorf), edem angioneurotic, erupţii cutanate eritematoase, urticarie, eczemă şi lichen plan.

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv: foarte rare-hemoragii musculo-scheletale (hemartroză), artralgie, artrită, mialgie. Tulburări renale şi ale căilor urinare: mai puţin frecvente-hematurie; foarte rare-glomerulonefrită, hipercreatininemie.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: foarte rare-febră. Investigaţii diagnostice: mai puţin frecvente-timp de sângerare prelungit, scăderea numărului de neutrofile şi trombocite.

CONTRAINDICAŢII

- Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

- Insuficienţă hepatică severă.

- Leziune hemoragică evolutivă, cum ar fi ulcer peptic sau hemoragie intracraniană.

SUPRADOZAJ

Supradozarea cu clopidogrel poate duce la creşterea timpului de sângerare, urmate de complicaţii, legate de hemoragie. În caz de sângerare, trebuie să se aibă în vedere instituirea unui tratament adecvat. Nu există antidot al activi tăţii farmacologice a clopidogrelului. Dacă este necesară corectarea rapidă a unui timp de sângerare prelungit, transfuzia de masă trombocitară poate corecta efectele clopidogrelului.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE

Preparatul se va administra cu precauţie în următoarele maladii şi stări:

Tulburări hemoragice şi hematologice

Datorită riscului de sângerare şi de reacţii adverse hematologice, trebuie determinat numărul elementelor figurate sanguine şi/sau trebuie efectuate alte teste adecvate, ori de câte ori apar semne clinice care sugerează apariţia sângerării în timpul tratamentului. Ca şi alte preparate antitrombocitare, clopidogrelul trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii, care pot prezenta un risc crescut de sângerare în caz de traumatism, intervenţii chirurgicale sau în cadrul altor condiţii patologice şi la pacienţii trataţi cu AAS, heparină, inhibitori ai glicoproteinei IIb/IIIa sau antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), inclusiv inhibitori ai COX-2. Pacienţii trebuie monitorizaţi atent pentru orice semne de sângerare, inclusiv hemoragii oculte, mai ales în prima săptămână de tratament şi/sau după proceduri invazive cardiologice sau intervenţii chirurgicale. Administrarea concomitentă de clopidogrel şi anticoagulante orale nu este recomandată, deoarece această asociere poate creşte intensitatea sângerărilor. Dacă pacientul urmează să fie supus unei intervenţii chirurgicale programate, iar efectul antiagregant plachetar este temporar nedorit, se recomandă întreruperea clopidogrelului cu 7 zile înainte de intervenţie. Pacienţii trebuie să informeze medicul sau stomatologul că urmează tratament cu clopidogrel, înaintea programării oricărei intervenţii chirurgicale şi înainte de a lua orice medicament nou. Clopidogrelul prelungeşte timpul de sângerare şi trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii cu leziuni susceptibile de a sângera (în special gastrointestinale şi intraoculare). Pacienţii trebuie informaţi că tratamentul cu clopidogrel (în monoterapie sau în asociere cu AAS) poate să prelungească timpul de sângerare şi că trebuie să se adreseze medicului în cazul oricărei sângerări anormale (prin localizare sau durată).

Purpură trombotică trombocitopenică (PTT)

Foarte rar, au fost raportate cazuri de purpură trombotică trombocitopenică (PTT) în timpul utilizării de clopidogrel, uneori după o expunere de scurtă durată. Aceasta se caracterizează prin trombocitopenie şi anemie hemolitică microangiopatică, asociate cu tulburări neurologice, afectarea funcţiei renale sau febră. PTT este o afecţiune cu evoluţie potenţial letală, care impune tratament prompt, inclusiv plasmafereză.

Accident vascular cerebral ischemic recent

Din lipsă de date, clopidogrelul nu este recomandat în primele 7 zile după un accident vascular cerebral ischemic.

Citocrom P450 2C19 (CYP2C19)

Farmacogenetică: la metabolizatorii lenţi a CYP2C19 în doze recomandate uzual de clopidogrel se formează o cantitate mai mică de metabolitul activ al clopidogrelului şi răspuns antiplachetar redus. Deoarece clopidogrelul este metabolizat parţial pe calea CYP2C19 în metabolitul său activ, este de aşteptat ca utilizarea medicamentelor care inhibă activi tatea acestei enzime să determine concentraţii scăzute de metabolit activ al clopidogrelului. Relevanţa clinică a acestei interacţiuni nu este clară. Ca măsură de precauţie, nu se recomandă utilizarea concomitentă a medicamentelor care inhibă CYP2C19.

Tulburarea funcţiei renale

Sunt disponibile doar date limitate despre utilizarea clopidogrelului la pacienţii cu insuficienţă renală. De aceea, clopidogrelul trebuie utilizat cu prudenţă la aceşti pacienţi.

Tulburarea funcţiei hepatice

Experienţa de administrare este limitată la pacienţii cu tulburarea moderată a funcţiei hepatice, care pot dezvolta diateză hemoragică. De aceea, clopidogrelul trebuie utilizat cu prudenţă la acest grup de pacienţi. Lodigrel conţine ulei de ricin hidrogenat, care poate determina tulburări gastrice şi diaree.

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare

Deoarece nu sunt disponibile date clinice despre expunerea la clopidogrel în timpul sarcinii, ca măsură de precauţie, este preferabil să nu se utilizeze clopidogrel în timpul sarcinii. Studiile la animale nu au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, naşterii sau dezvoltării post-natale. La om, nu există date despre excreţia clopidogrelului în laptele matern. Studiile la animale au arătat excreţia clopidogrelului în lapte. Ca măsură de precauţie, alăptarea nu trebuie continuată în timpul tratamentului cu clopidogrel.

Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Lodigrel nu are influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNIAnticoagulante orale

Nu se recomandă administrarea concomitentă de clopidogrel şi anticoagulante orale, deoarece poate creşte gravitatea sângerărilor. Necătând la aceea, că administrarea clopidogrelului în doză de 75 mg/zi nu a modificat nici farmacocinetica S-warfarinei nici indicii INR la bolnavii, care sunt supuşii unui tratament îndelungat cu warfarină, administrarea concomitentă de clopidogrel şi warfarină creşte riscul hemoragiei în legătură cu efectele independente ale ambelor preparate asupra hemostazei.

Inhibitori ai glicoproteinei IIb/IIIa

Clopidogrelul trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu riscul crescut de hemoragii după traumatisme, intervenţii chirurgicale sau alte stări patologice, ce administrează inhibitori ai glicoproteinei IIb/IIIa.

Acidul acetilsalicilic (AAS)

AAS nu inhibă agregarea plachetară indusă de ADP, dar clopidogrelul potenţează efectul AAS asupra agregării plachetare indusă de colagen. Totuşi, administrarea concomitentă de clopidogrel şi a AAS 500 mg de 2 ori pe zi, timp de o zi, nu modifică semnificativ prelungirea timpului de sângerare provocată de clopidogrel. Este posibilă o interacţiune farmacodinamică între clopidogrel şi AAS, ceea ce poate duce la o creşterea riscului de hemoragie. Prin urmare, administrarea concomitentă a acestor două preparate trebuie efectuată cu precauţie. Totuşi, administrarea concomitentă de clopidogrel şi AAS până la un an.

Heparină

În studiul clinic efectuat la voluntari sănătoşi, administrarea clopidogrelului nu a necesitat modificarea dozei de heparină şi nu a influenţat efectul heparinei asupra coagulării. Administrarea concomitentă cu heparina nu modifică inhibarea agregării plachetare produsă de clopidogrel. Este posibilă o interacţiune farmacodinamică între clopidogrel şi heparină, ceea ce poate duce la o creştere a riscului hemoragic. Prin urmare, administrarea concomitentă a acestor două produse trebuie efectuată cu precauţie.

Trombolitice

Inofensivitatea administrării concomitente de clopidogrel, preparate trombolitice fibrino-specifice sau nonfibrino-specifice şi heparine a fost studiată la pacienţii cu infarct miocardic. Frecvenţa hemoragiilor semnificative clinic a fost similară cu cea observată în cazul administrării concomitente de AAS cu medicamente trombolitice şi heparină. Antiinflamatoare nesteroidiene (AINS)

Administrarea concomitentă de clopidogrel şi naproxen duce la creşterea frecvenţei hemoragiilor gastrointestinale oculte. Cu toate acestea, în absenţa unor studii privind interacţiunile cu alte AINS, deocamdată nu este clar stabilit dacă riscul hemoragiilor gastrointestinale este crescut pentru toate AINS. Ca urmare, administrarea concomitentă de clopidogrel şi AINS, inclusiv inhibitorii de COX-2 trebuie efectuată cu prudenţă.

Interacţiuni cu alte medicamente

Deoarece clopidogrelul este metabolizat parţial pe calea CYP2C19 în metabolitul său activ, este de aşteptat ca utilizarea medicamentelor care inhibă activi tatea acestei enzime să determine concentraţii scăzute de metabolit activ al clopidogrelului. Relevanţa clinică a acestei interacţiuni nu este clară. Ca măsură de precauţie, nu se recomandă utilizarea concomitentă a medicamentelor care inhibă CYP2C19. Medicamentele care inhibă CYP2C19 includ omeprazolul şi esomeprazolul, fluvoxamina, fluoxetina, moclobemidul, voriconazolul, fluconazolul, ticlopidina, ciprofloxacina, cimetidina, carbamazepina, oxcarbazepina şi cloramfenicolul.

Inhibitori de pompă de protoni (IPP)

Omeprazol în doză de 80 mg o dată pe zi, administrat concomitent cu clopidogrel sau la interval de 12 ore, expunerea la metabolitul activ al clopidogrelului a scăzut cu 45% (doza de saturaţie) şi 40% (doza de întreţinere). Valoarea medie a inhibării agregării plachetare a fost diminuată cu 39% (doza de saturaţie) şi 21% (doza de întreţinere). Este de aşteptat ca esomeprazolul să aibă o interacţiune similară cu clopidogrelul. Din studiile clinice şi observaţionale au fost raportate date inconsistente cu privire la implicaţiile clinice ale acestei interacţiuni farmacocinetice (FC)/farmacodinamice (FD), în termeni de evenimente cardiovasculare majore. Ca măsură de precauţie, nu se recomandă utilizarea concomitentă de omeprazol sau esomeprazol. O reducere nesemnificativă a nivelului metabolitului a fost înregistrată la administrarea concomitentă de clopidogrel cu pantoprazol sau lansoprazol. La administrarea concomitentă de clopidogrel cu 80 mg pantoprazol o dată pe zi concentraţia plasmatică a metabolitului activ s-a redus cu 20% (doza de saturaţie) şi 14% (doza de întreţinere). Aceasta a fost însoţită de inhibarea agregării plachetare cu 15% şi 11%. Nu există dovezi că alte medicamente care reduc aciditatea gastrică, cum sunt antihistaminicele H2 (cu excepţia cimetidinei care este un inhibitor al CYP2C19) sau antiacidele, interferă cu activi tatea antiplachetară a clopidogrelului. Au fost efectuate numeroase alte studii clinice, pentru a investiga eventualele interacţiuni farmacodinamice şi farmacocinetice dintre clopidogrel şi alte medicamente administrate concomitent. Nu au fost observate interacţiuni farmacodinamice semnificative clinic atunci când clopidogrelul a fost administrat concomitent cu atenolol, nifedipină sau cu ambele, atenolol şi nifedipină. În plus, activi tatea farmacodinamică a clopidogrelului nu a fost influenţată semnificativ de administrarea concomitentă cu fenobarbital, cimetidină sau estrogeni. Administrarea concomitentă de clopidogrel nu a modificat parametrii farmacocinetici ai digoxinei sau ai teofilinei. Antiacidele nu au influenţat absorbţia clopidogrelului. Datele studiului CAPRIE au demonstrat, că tolbutamida şi fenitoina, metabolizate de citocromul CYP2C9, pot fi administrate inofensiv cu clopidogrel. În afara informaţiilor despre interacţiunile medicamentoase specifice descrise mai sus, nu au fost efectuate studii privind interacţiunile dintre clopidogrel şi alte medicamente utilizate în mod curent la pacienţii cu boală aterotrombotică. Cu toate acestea, pacienţii incluşi în studiile clinice cu clopidogrel au primit concomitent numeroase medicamente, inclusiv diuretice, beta-blocante, inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (IECA), blocante ale canalelor de calciu, hipocolesterolemiante, vasodilatatoare coronariene, antidiabetice (inclusiv insulina), antiepileptice şi inhibitori ai GP IIb/IIIa, fără manifestarea unor interacţiuni medicamentoase semnificative clinic.

PREZENTARE, AMBALAJ

Comprimate filmate 75 mg.

Câte 7 comprimate în blister. Câte 2 sau 4 blistere împreună cu instrucţiunea pentru administrare în cutie de carton.

PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!

TERMEN DE VALABILITATE

5 ani. A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL

Cu prescripţie medicală.

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

EGIS Pharmaceuticals PLC, Ungaria

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI

EGIS Pharmaceuticals PLC, Ungaria

1106, or. Budapesta, str. Kereszturi, 30-38


Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 826
Код товара: 57886
Топ сезона
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 846
Код товара: 61742
NEW
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1671
Код товара: 64034
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1168
Код товара: 63966
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 24
Код товара: 45641
Топ сезона
Код товара: 42911
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 13
Код товара: 11304
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 150
Код товара: 36144
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 624
Код товара: 58603
Топ сезона
Код товара: 42910
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 104
Код товара: 63924
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 435
Код товара: 64096
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 386
Код товара: 61856
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 660
Код товара: 63977
Акция
Цена товара в пунктах: 267
Код товара: 61835
Рекомендуем
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 784
Код товара: 62176
Акция
Цена товара в пунктах: 638
Код товара: 61700
Акция
Цена товара в пунктах: 255
Код товара: 61836
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 594
Код товара: 42229
Акция
Цена товара в пунктах: 419
Код товара: 61864
Просмотренные товары
Vergeturile - ce sunt si din ce cauza apar?
Vergeturile apar atunci cand pielea este afectata de intinderea prea rapida. Mai exact, cand stratul de mijloc al pielii (dermul) se intinde foarte mult, fibrele de colagen se rup, fapt care duce la aparitia vergeturilor.