Esmozole® -20 comp. gastrorez. 20 mg N10

Код товара: 55994
Доза: 20
Количество доз: 10
Производитель: Micro Labs Ltd
Страна: India
Форма: табл. резист. к жел. соку
ESMOZOLE -20
ESMOZOLE-40
comprimate gastrorezistente
DENUMIREACOMERCIALĂ
Esmozole®-20 Esmozole®-40
DCI-ul substanţei active
Esomeprazolum
COMPOZIŢIA
1 comprimat conţine:
substanţa activă: esomeprazol magneziu trihidrat, echivalent cu esomeprazol 20 mg sau 40 mg;
excipienţi:
celuloză microcristalină, amidon de porumb, lactoză anhidră, crospovidonă, hidrogenofosfat disodic anhidru, stearat de magneziu, apă purificată;
Compoziţia filmului:
hipromeloză, polietilenglicol 4000, talc, alcool izopropilic, diclormetan, copolimer de acid metacrilic, dibutilftalat, dioxid de titan, oxid roşu de fier, polietilenglicol 6000.
FORMA FARMACEUTICĂ
Comprimate gastrorezistente.
DESCRIEREA MEDICAMENTULUI
Comprimate gastrorezistente, rotunde, biconvexe, de culoare roz-pal.
GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul АТС
Inhibitori ai pompei de protoni, A02BC05.
PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
Proprietăţi farmacodinamice
Esomeprazol este un inhibior a pompei de protoni. Acesta suprimă secreţia sucului gastric prin inhibarea specifică a H+/K+-ATP-azei a celulelor parietale gastrice. Izomerii S- şi R- a omeprazolului sunt protonaţi şi convertiţi în compartimentul acid al celulei parietale formând un inhibitor activ - sulfonamida achirală. Prin acţiunea specifică asupra pompei de protoni, esomeprazol blochează etapa finală de formare a acidului clorhidric, astfel reducând aciditatea gastrică. Acest efect este rezultat al administrării dozei zilnice de 20-40 mg esomeprazol şi duce la inhibarea secreţiei sucului gastric.
Proprietăţi farmacocinetice
Absorbţie
Esomeprazolul este instabil în mediu acid şi se administrează oral sub formă de granule enterosolubile. Conversia in vivo la izomerul R este neglijabilă. Absorbţia esomeprazolului este rapidă; concentraţiile plasmatice maxime se stabilesc în 1-2 ore după administrarea dozei. Biodisponibilitatea absolută este de 64% după o doză unică de 40 mg şi creşte la 89%, după administrarea de doze unice zilnice repetate. Esomeprazolul trebuie administrat cu cel puţin 1 oră înainte de masă.
Distribuţie şi legarea de proteine
Volumul aparent de distribuţie la starea de echilibru la subiecţii sănătoşi este de aproximativ 0,22 l/kg. Esomeprazol se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de 97%.
Metabolizare
Esomeprazolul este complet metabolizat prin intermediul sistemul enzimatic al citocromului P450 (CYP). Cea mai mare parte a metabolizării esomeprazolului depinde de forma polimorfă a enzimei CYP2C19 care răspunde de formarea metaboliţilor hidroxil- şi dimetil esomeprazol. Restul depinde de o altă izoformă specifică CYP3A4, responsabilă pentru formarea esomeprazol sulfonei, principalul metabolit prezent în plasmă. Prinicpalii metaboliţi a Esomeprazolului nu influenţează asupra secreţiei acidului gastric.
Eliminare
Clearance-ul plasmatic total este de aproximativ 17 l/oră după administrarea unei doze unice şi de aproximativ 9 l/oră după administrări repetate. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este de aproximativ 1,3 ore după administrarea de doze unice zilnice repetate. Aproximativ 80% dintr-o doză orală de esomeprazol se excretă ca metabolit în urină, iar restul prin masele fecale. Mai puţin de 1 % din compusul de bază se regăseşte în urină.
INDICAŢII TERAPEUTICE
Boala de reflux gastroesofagian (BRGE):
- tratamentul esofagitei erozive de reflux;
- tratamentul de lungă durată a pacienţilor cu esofagita vindecată cu scopul prevenirii recidivei;
- tratamentul simptomatic al BRGE.
In combinaţie cu un regim de tratamentul antibacterian adecvat pentru eradicarea Helicobacter pylori:
- tratamentul ulcerului duodenal cauzatde Helicobacter pylori:
- prevenirea recidivei ulcerelor asociate cauzate de Helicobacter pylori.
Pacienţilor care necesită tratament continuu cu antiinflamatoare nesteroidiene (AINSj:
-tratamentul combinat cu AINS a ulcerului gastric;
- prevenirea ulcerului gastric şi duodenal asociat tratamentului cu AINS, la pacienţii "cu risc"
Tratamentul de lungă durată, după prevenirea resângerării din ulcerele gastro- duodenale, indusă prin administrarea intravenoasă.
Tratamenul Sindromului Zollinger-Ellison.
DOZE Şl MOD DE ADMINISTRARE
Se administrează oral. Comprimatele se vor înghiţi întregi, fără a fi mestecate sau strivite. Cura de tratament trebuie să fie finalizată.
Adulţilor şi adolescenţilor cu vârsta peste 12 ani.
Boala de reflux gastroesofagian (BRGE):
- tratamentul esofagitei erozive de reflux - 40 mg o dată pe zi timp de 4 săptămâni. Se recomandă un tratament adiţional de 4 săptămâni pentru pacienţii la care esofagita nu s-a tratat complet sau la care simptomele persistă;
- administrarea de lungă durată la pacienţii care au tratat esofagita pentru prevenirea recidivei - 20 mg o dată pe zi;
- tratamentul simptomatic al BRGE - 20 mg o dată pe zi la pacienţii care nu suferă de esofagită. Daca simptomele persistă timp de 4 săptămâni, pacienţii trebuie investigaţi în continuare. !n cazul în care simptomele au dispărut, controlul ulterior al simptomelor poate fi realizat prin administrare a 20 mg o dată pe zi. Pacienţilor care urmează un tratament cu AINS şi la care există riscul de formare a ulcerelor gastrice şi duodenale, tratamentul simptomatic nu este recomandat;
Adulţilor.
- tratamentul combinat cu un antibacterian corespunzător pentru eradicarea Helicobacter pylori;
-tratamentul ulcerului duodenal provocat de Helicobacter pylori;
- pentru prevenirea recidivei ulcerului peptic se recomandă următorul tratament: 20 mg Esmozole®-20,1 g amoxicilină şi 500 mg claritromicină, administrate de 2 ori/zi timp de 7 zile;
Pacienţilor cu funcţia renală afectată.
Ajustarea dozei nu este necesară la pacienţii cu insuficienţă renală. Datorită datelor limitate, pacienţii care suferă de insuficienţă renală severă trebuie trataţi cu atenţie sporită.
Pacienţilor cu funcţia hepatică afectată.
Ajustarea dozei nu este necesară la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată. în cazul tratamentului pacienţilor cu afecţiuni hepatice uşoare până la moderate, doza de preparat nu trebuie să depăşească 20 mg.
REACŢII ADVERSE
Convenţia MedDRA privind frecvenţa
Foarte frecvente (>1/10)
Frecvente (>1/100şi <1/10)
Mai puţin frecvente (>1/1000 si <1/100)
Rare (>1/10000 şi <1/1000)
Foarte rare (<1/10000)
Cu frecvenţă necunoscută (care nu potfi estimate din datele disponibile)
La administrarea preparatului au fost semnalate următoarele reacţii adverse, însă nici una nu este dozo-dependentă.
Tulburări hematologice şi limfatice: cu frecvenţă necunoscută
- leucopenie, tromboctopenie.
Tulburări ale sistemului imunitar: cu frecvenţă necunoscută
- reacţii de hipersensibilitate (febră, angioedem si reacţii anafilactice).
Tulburări metabolice şi de nutriţie: cu frecvenţă necunoscută
- edeme periferice.
Tulburări psihice: cu frecvenţă necunoscută-insomnie.
Tulburări ale sistemului nervos: cu frecvenţă necunoscută-cetalee.
Tulburări oculare: cu frecvenţă necunoscută - vedere înceţoşată.
Tulburări acustice şi vestibulare: cu frecvenţă necunoscută - vertij.
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: cu frecvenţă necunoscută
- bronhospasm.
Tulburări gastrointestinale: cu frecvenţă necunoscută
- dureri abdominale, constipaţie, diaree, flatulenţă, greaţă.
Tulburări hepatobiliare: cu frecvenţă necunoscută
- nivelul enzimelor hepatice mărit.
Afecţiuni cutanate şi aie ţesutului subcutanat: cu frecvenţă necunoscută
- dermatită, prurit, iritaţii, urticarie.
Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv: cu frecvenţă necunoscută
-artralgii, mialgii.
Tulburări renale şi ale căilor urinare: cu frecvenţă necunoscută
-nefrită interstiţială.
Tulburări ale aparatului genital şi sânului: cu frecvenţă necunoscută
- ginecomastie.
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: cu frecvenţă necunoscută
- stare generală de disconfort, nivel de transpiraţie crescut.
CONTRAINDICAŢII
Preparatul este contraindicat pacienţilor cu hipersensibilitate la esomeprazol, benzimidazoli substituiţi sau la oricare® componentele produsului. Esomeprazol nu trebuie utilizat concomitent cu nelfinavir.
SUPRADOZAJ
Simptome:tulburări gastrointestinale şi slăbiciune.
Tratament: nu exită antidot specific. Esomeprazolul nu este uşor dializabil. In orice caz se recurge la tratamentul simptomatic şi întreprind măsuri generale de susţinere.
ATENŢIONĂRI Şl PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE
In cazul apariţiei unor simptome alarmante (ex. : scădere considerabilă neintenţionată a masei corporale, vărsături recurente, disfagie, hematemeză sau melenă) sau atunci când este suspectat sau diagnosticat ulcerul gastric trebuie exclus un proces malign, deoarece Esmozole®-20 poate ameliora simptomatologia, mascând diagnosticul. Pacienţii trataţi timp îndelungat (în special cei trataţi mai mult de un an) trebuie supravegheaţi regulat. în cazul modificărilor caracterului simptomelor trebuie anunţat medicul curant. La prescrierea esomeprazolului cu scopul eradicării Helicobacter pylori trebuie luate în considerare posibilele interacţiuni între componentele schemei terapeutice triple. Claritromicina este un puternic inhibitor al CYP3A4. prin urmare atunci când se utilizează terapia triplă la pacienţii care iau concomitent alte medicamente metabolizate prin intermediul CYP3A4, cum ar fi cisaprida trebuie luate în considerare contraindicaţiile şi interacţiunile claritromicinei. Tratamentul cu inhibitorii pompei protonice poate duce la sporirea uşoară a riscului infecţiilor gastrointestinale precum Salmonella şi Campylobacter. Este contraindicat a administra esomeprazol în asociaţie cu atazanavir. în cazul în care tratamentul combinat cu atazanavir şi un inhibitor a pompei protonice este absolut necesar, se recomandă monitorizarea clinică amănunţită a pacientului şi o majorare a dozei de atazanavir până la 400 mg cu 100 mg de ritonavir; doza de 20 mg esomeprazol nu trebuie depăşită. Esomeprazol, la fel ca toate preparatele "blocantele de acid" poate reduce absorbţia vitaminei B12 (cianocobalamină) datorită hipoclorhidriei sau aclorhidriei. Acest efect trebuie luat în considerare la pacienţii cu rezerve reduse de cianocobalamină sau care sunt expuşi riscului reducerii absorbţiei vitaminei B12 în cadrul tratamentului de lungă durată cu esomeprazol. Esomeprazol este un inhibitor a CYP2C19. La începutul şi sfârşitul tratamentului cu esomeprazol, trebuie luate în considerare probabilitatea interacţiunii acestuia cu metaboliţii rezultaţi prin intermediul CYP2C19. S-a semnalat interacţiune între dopidogrel şi omeprazol. Efectul clinic a acestei interacţiuni nu este stabilit. Ca o măsurăde precauţie, nu se recomandă a utiliza concomitent esomeprazol şi dopidogrel.
Interferenţa cu testele de laborator
Nivelul crescut de CgA poate interfera cu investigaţiile pentru tumorile neuroendocrine. Pentru a evita astfel de fenomene se recomandă sistarea tratamentului cu esomeprazol cu 5 zile înainte de stabilirea CgA. Acest medicament conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză, galactoză, deficit de lactoză (Lapp), sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză sau insuficienţă a zaharazei-izomaltazei nu trebuie să utilizeze acest medicament.
Administrarea in sarcină şi perioada de alăptare
Pentru esomeprazol, datele clinice privind sarcinile expuse sunt insufidente. Datele din studiile epidemiologice privitoare la administrarea unui amestec racemic de omeprazol la un număr mare de sarcini expuse nu au evidenţiat efecte malformative sau fetotoxice. Studiile la animale cu esomeprazol nu au indicat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra dezvoltării embrionare sau fetale. Studiile la animale cu amestecul racemic nu au indicat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii, naşterii sau dezvoltării postnatale. Trebuie manifestată prudenţă când se prescrie la femeia gravidă.
Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje
Nu s-au observat efecte.
INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, Şl ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI Suprimarea acidului gastric pe parcursul tratamentului cu esomeprazol’poate scădea sau mări gradul de absorbţie a preparatelor medicamentoase dependente de pH-ul sucului gastric. La fel ca în cazul altor medicamente care scad aciditatea gastrică, tratamentul cu esomeprazol poate scădea gradul de absorbţie a unor substanţe ca ketoconazol, itraconazol şi erlotinib, însă poate spori absorbţia digoxinei. Tratamentul concomitent cu omeprazol (20 mg) şi digoxină la pacienţii sănătoşi creşte biodisponibilitatea digoxinei cu 10% (până la 30% la 2 pacienţi din 10). Toxicitatea digoxinei a fost raportată rar. Totuşi, esomeprazolul se administrează cu precauţie vârstnicilor. Este necesară monitorizarea suplimentară a efectelor digoxinei. Au fost cazuri de interacţiune a omeprazolului cu unii inhibitori de pretează. Importanţa clinică şi mecanismul acestor interacţiuni nu este întotdeauna evidentă. Nivelul mărit a pH-ul sucului gastric pe parcursul tratamentului cu omeprazol poate modifica absorbţia inhibitorilor de pretează. Alte mecanisme ale interacţiunilor posibile au loc prin inhibiţia CYP2C19. La administrarea concomitentă de omeprazol cu atanazavir şi nelfinavir au fost raportate scăderea nivelului seric a acestora, astfel nu se recomandă administrarea concomitentă a acestor preparate. Tratamentul combinat cu omeprazol (40 mg/zi) şi atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg la voluntarii sănătoşi a scăzut cu circa 75% aria de sub curba concentraţiei, Стах şi Cmin; majorarea dozei de atazanavir până la 400 mg nu compensează acest efect a omeprazolului. Administrarea concomitentă de omeprazol (20 mg) cu atazanavir 400 mg/ritonavir 100 mg voluntarilor sănătoşi provoacă scăderea cu circa 30% expunerea atazanavir-ului în comparaţie cu 300 mg/ritonavir 100 mg fără omeprazol 20 mg. în cazul tratamentului combinat cu omperazol (40 mg/zi) şi nelf

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Товар есть в наличии в аптеках отмеченных буквой , а в аптеках, отмеченных , нет в наличий.
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 347
Код товара: 57021
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 599
Код товара: 46408
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 7
Код товара: 45496
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 818
Код товара: 58155
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 5
Код товара: 45491
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 466
Код товара: 42229
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 672
Код товара: 57932
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 472
Код товара: 57540
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 818
Код товара: 46562
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 374
Код товара: 58601
Акции
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 231
Код товара: 54882
Акция
Цена товара в пунктах: 428
Код товара: 55111
Акция
Цена товара в пунктах: 1242
Код товара: 57655
Акция
Цена товара в пунктах: 505
Код товара: 55736
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 295
Код товара: 55536
Акция
Цена товара в пунктах: 380
Код товара: 56995
Акция
Цена товара в пунктах: 439
Код товара: 49833
Акция
Цена товара в пунктах: 672
Код товара: 54376
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 301
Код товара: 55535
Акция
Цена товара в пунктах: 2358
Код товара: 58042
Акция
Цена товара в пунктах: 2016
Код товара: 51944
Акция
Топ сезона
Код товара: 58866
Акция
Цена товара в пунктах: 550
Код товара: 49829
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 338
Код товара: 55534
Акция
Цена товара в пунктах: 2358
Код товара: 58042
Цена товара в пунктах: 778
Код товара: 55758
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 347
Код товара: 57021
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 894
Код товара: 55371
Цена товара в пунктах: 753
Код товара: 56657
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 391
Код товара: 56016
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 231
Код товара: 54882
Просмотренные товары
Beneficiile susținute științific ale consumului de anghinare
Anghinarea este o planta care este intrebuintata atat in scop medicinal, cat si ca ingredient, in numeroase retete de salate.