Qlaira® comp. film. 3 mg; 2 mg + 2 mg; 2 mg + 3 mg; 1 mg N28

Код товара: 39510
Доза: 1
Количество доз: 28
Производитель: Bayer Consumer Care AG (prod.: Bayer AG, Germania)
Страна: Германия
Форма: табл. п/о.
Наличие: мало
отпуск только по рецепту!
219 26 леев
(-6%)
205 38 леев
Выгода:
20 пунктов лояльности
Бесплатная доставка
Искать в аптеках

Qlaira

comprimate filmate
COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare portofel (28 comprimate filmate) conţine în următoarea ordine: 2 comprimate de culoare galben închis, conţinând fiecare valerat de estradiol 3 mg 5 comprimate de culoare roşie, conţinând fiecare valerat de estradiol 2 mg şi dienogest 2 mg 17 comprimate de culoare galben deschis, conţinând fiecare valerat de estradiol 2 mg şi dienogest 3 mg 2 comprimate de culoare roşu închis, conţinând fiecare valerat de estradiol 1 mg 2 comprimate de culoare albă care nu conţin sustanţe active
Excipient cu efect cunoscut: lactoză (nu mai mult de 50 mg per comprimat).
FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat (comprimat).
Comprimat filmat de culoare galben închis, rotund, cu feţe biconvexe, una din feţe fiind marcată cu literele „DD” într-un hexagon regulat.
Comprimat filmat de culoare roşie, rotund, cu feţe biconvexe, una din feţe fiind marcată cu literele „DJ” într-un hexagon regulat.
Comprimat filmat de culoare galben deschis, rotund, cu feţe biconvexe, una din feţe marcată ştanţată cu literele „DH” într-un hexagon regulat.
Comprimat filmat de culoare roşu închis, rotund, cu feţe biconvexe, una din feţe fiind marcată cu literele „DN” într-un hexagon regulat.
Comprimat filmat de culoare albă, rotund, cu feţe biconvexe, una din feţe fiind marcată cu literele „DT” într-un hexagon regulat.
DATE CLINICE

Indicaţii terapeutice

Contracepţie orală.
Tratamentul sângerării menstruale abundente la femeile care nu prezintă patologie organică şi care doresc să utilizeze contracepţia orală.
Decizia de a prescrie Qlaira trebuie să ia în considerare factorii de risc actuali ai fiecărei femei, în special factorii de risc de tromboembolism venos (TEV) și nivelul de risc de apariție a TEV în cazul administrării Qlaira comparativ cu cel al altor CHC
Doze şi mod de administrare

Mod de administrare

Administrare orală
Posologie

Cum se administrează Qlaira

Comprimatele trebuie administrate în ordinea indicată pe ambalaj în fiecare zi, la aproximativ aceeaşi oră, dacă este necesar cu puţin lichid. Comprimatele se administrează continuu. Se administrează câte un comprimat zilnic, timp de 28 de zile consecutive. Fiecare ambalaj ulterior se începe în ziua succesivă administrării ultimului comprimat din portofelul precedent. Sângerarea de întrerupere apare de obicei în timpul administrării ultimelor comprimate din portofel şi este posibil să nu se oprească înaintea începerii următorului portofel. La unele femei, sângerarea începe după administrarea primelor comprimate din noul portofel.
Cum se începe tratamentul cu Qlaira

• În cazul în care nu s-a utilizat anterior contracepţie hormonală (în ultima lună)
Administrarea comprimatelor trebuie iniţiată în prima zi a ciclului menstrual normal (adică
prima zi de sângerare menstruală).
• În cazul în care se înlocuieşte un contraceptiv hormonal combinat (contraceptiv oral combinat/COC), inel vaginal sau plasture transdermic.
Femeia trebuie să înceapă administrarea Qlaira în ziua succesivă administrării ultimului comprimat activ (ultimul comprimat care conţine substanţa activă) din COC precedent. În cazul în care s-a utilizat un inel vaginal sau un plasture transdermic, femeia trebuie să înceapă utilizarea Qlaira în ziua îndepărtării acestora.
• În cazul în care se trece de la o metodă contraceptivă numai cu progesteron (contraceptiv oral, injecţie, implant) sau de la un sistem intrauterin (SIU) cu eliberare de progesteron.
Femeia poate să treacă oricând de la contraceptivul oral care conţine numai progesteron (sau de la un implant sau un SIU din ziua în care acesta este îndepărtat, sau de la o formă injectabilă în ziua în care este programată următoarea injecţie), dar în toate aceste cazuri se recomandă utilizarea suplimentară a unei metode de barieră, în primele 9 zile de administrare a comprimatului.
• După un avort în primul trimestru de sarcină
Femeia poate începe imediat administrarea comprimatului. Când se procedează în acest mod, pacienta nu are nevoie să folosească metode contraceptive suplimentare.
• După naştere sau un avort în al doilea trimestru de sarcină
Pentru femeile care alăptează, vezi pct. 4. 6
Se recomandă pacientelor să înceapă administrarea în perioada dintre ziua a 21-a şi ziua a 28-a de la naştere sau de la un avort în trimestrul al doilea de sarcină. Când se începe administrarea mai târziu,
femeia trebuie sfătuită să utilizeze suplimentar o metodă contraceptivă de barieră în primele 9 zile de administrare a comprimatului. Cu toate acestea, dacă a avut deja loc un contact sexual, trebuie exclusă prezenţa unei sarcini înainte de a începe tratamentul actual cu COC sau femeia trebuie să aştepte primul ciclu menstrual.
Recomandare în cazul tulburărilor gastrointestinale

În cazul unor tulburări gastrointestinale severe (de exemplu, vărsături sau diaree), este posibil ca absorbţia să nu fie completă şi sunt necesare măsuri suplimentare de contracepţie.
Dacă vărsăturile apar în interval de 3-4 ore după administrarea unui comprimat activ, următorul comprimat se va administra cât mai curând posibil. Acest comprimat trebuie luat, dacă este posibil, în primele 12 ore de la momentul când trebuia administrat. Dacă s-au scurs mai mult de 12 ore, se vor aplica recomandările privind comprimatele omise, prezentate la pct. 4. 2 “Cum se procedează dacă s-au omis comprimate”. Dacă femeia nu doreşte să modifice schema obişnuită de administrare a comprimatelor, trebuie să ia comprimatul(ele) respectiv(e) necesar(e) dintr-un alt ambalaj.
Informaţii suplimentare privind grupurile speciale de pacienţi

Copii şi adolescenţi

Nu există date disponibile pentru utilizarea la adolescenţi cu vârsta sub 18 ani.
Vârstnici

Qlaira nu este indicat după menopauză.
Pacienţi cu insuficienţă hepatică Qlaira este contraindicat la femeile cu insuficienţă hepatică severă. Vezi de asemenea pct. 4. 3
Pacienţi cu insuficienţă renală

Qlaira nu fost studiat în mod specific la pacienţii cu insuficienţă renală.
Contraindicaţii

Contraceptivele hormonale combinate (CHC) nu trebuie utilizate în următoarele condiţii. În cazul în care oricare dintre aceste situaţii apare pentru prima dată în timpul utilizării CHC, medicamentul trebuie oprit imediat.
-Prezența sau riscul de tromboembolism venos (TEV)
-Tromboembolism venos-TEV prezent (tratat cu anticoagulante) sau în antecedente (de exemplu, tromboză venoasă profundă [TVP] sau embolie pulmonară [EP])
-Predispoziție cunoscută, ereditară sau dobândită, pentru tromboembolism venos, cum sunt rezistența la PCA [proteina C activată], (inclusiv factorul V Leiden), deficitul de antitrombină III, deficitul de proteina C, deficitul de proteină S
-Intervenție chirurgicală majoră cu imobilizare prelungită (vezi pct. 4. 4)
-Risc crescut de tromboembolism venos din cauza prezenței de factori de risc multipli (vezi pct. 4. 4)
-Prezența sau riscul de tromboembolism arterial (TEA)
-Tromboembolismul arterial-tromboembolism arterial prezent, antecedente de tromboembolism arterial (de exemplu, infarct miocardic) sau o afecțiune prodromală (de exemplu, angină pectorală)
-Boală cerebrovasculară-accident vascular cerebral prezent, antecedente de accident vascular cerebral sau o afecțiune prodromală (de exemplu, atac ischemic tranzitor (AIT))
-Predispoziție cunoscută, ereditară sau dobândită, pentru tromboembolism arterial, cum sunt hiperhomocisteinemia sau anticorpii antifosfolipidici (anticorpi anticardiolipinici, anticoagulant lupic)
-Antecedente de migrenă cu simptome neurologice focale
-Risc crescut de tromboembolism arterial din cauza prezenței de factori de risc multipli (vezi pct. 4. 4) sau a prezenței unui factor de risc grav, cum ar fi:
• diabetul zaharat cu simptome vasculare
• hipertensiunea arterială severă
• dislipoproteinemie severă
-Boală hepatică severă prezentă sau în antecedente, atât timp cât valorile testelor funcţionale hepatice nu au revenit la normal
-Tumori hepatice (benigne sau maligne) prezente sau în antecedente
-Tumori maligne diagnosticate sau suspectate, dependente de hormoni sexuali (de exemplu tumori ale organelor genitale sau ale sânilor)
-Sângerare vaginală nediagnosticată
-Hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţii
Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Atenţionări

În cazul prezenței oricăreia dintre afecțiunile sau a oricăruia dintre factorii de risc menționați mai jos, trebuie discutat cu femeia respectivă dacă este adecvată administrarea Qlaira.
În eventualitatea agravării sau a apariției pentru prima dată a oricăreia dintre aceste afecțiuni sau a oricăruia dintre factorii de risc, femeia trebuie sfătuită să contacteze medicul pentru a se stabili dacă trebuie oprită utilizarea Qlaira.
Utilizarea CHC trebuie întreruptă în caz de tromboembolism venos sau arterial suspectat sau confirmat. Dacă se iniţiază terapie anticoagulantă, se impune iniţierea unei metode alternative adecvate de contracepţie din cauza teratogenităţii terapiei anticoagulante (cumarinice).
Nu există studii epidemiologice cu privire la efectele COC care conţin estradiol/valerat de estradiol. Toate atenţionările şi precauţiile următoare provin din date clinice şi epidemiologice ale COC care conţin etinilestradiol. Nu se cunoaşte dacă aceste atenţionări şi precauţii sunt valabile în cazul Qlaira.
-Tulburări circulatorii
Riscul de tromboembolism venos (TEV)

Utilizarea oricărui contraceptiv hormonal combinat determină creșterea riscului de tromboembolism venos (TEV) comparativ cu situațiile în care nu se administrează niciun astfel de contraceptiv. Medicamentele care conțin levonorgestrel, norgestimat sau noretisteron sunt asociate cu cel mai scăzut risc de TEV. Nu se cunoaşte încă nivelul riscului asociat cu Qlaira comparativ cu aceste medicamente cu risc mai scăzut. Decizia de a utiliza orice alt medicament decât unul dintre cele cu cel mai scăzut risc de TEV trebuie luată numai după o discuție purtată cu femeia respectivă, pentru a se asigura că aceasta înțelege riscul de TEV asociat cu CHC, modul în care factorii săi de risc curenți influențează acest risc și că riscul său de TEV este cel mai crescut în primul an de utilizare pentru prima dată. De asemenea, există dovezi că riscul este crescut atunci când administrarea CHC este reinițiată după o pauză de utilizare de 4 săptămâni sau mai mult.
Dintre femeile care nu utilizează un CHC și nu sunt gravide, la aproximativ 2 din 10000 va apărea TEV în decurs de un an. Cu toate acestea, la orice femeie riscul poate fi mult mai crescut, în funcție de factorii săi de risc coexistenți (vezi mai jos).
În studiile epidemiologice efectuate la femeile care utilizează contraceptive hormonale combinate cu doză scăzută (< 50 μg etinilestradiol) s-a constatat că din 10000 femei, la aproximativ 6 până la 12 femei va apărea TEV în decurs de un an.
Se estimează că din 10000 femei care utilizează un CHC care conține levonorgestrel, la aproximativ 61 va apărea TEV în decurs de un an.
Nu se cunoaște încă nivelul riscului de apariție a TEV în cazul administrării CHC care conțin dienogest în combinație cu estradiol comparativ cu riscul în cazul administrării CHC care conțin levonorgestrel în doză scăzută.
Numărul de apariții a TEV în decursul unui an în cazul administrării de CHC cu doză scăzută este mai mic decât numărul preconizat la femei în timpul sarcinii sau în perioada post-partum.
În 1-2% din cazuri, TEV poate fi letal.
Extrem de rar s-a raportat apariţia trombozei la nivelul altor vase de sânge, de exemplu venele şi arterele hepatice, mezenterice, renale, sau retiniene, la utilizatoarele de CHC.
Factori de risc de TEV

Riscul de complicații aferente tromboembolismului venos la utilizatoarele de CHC poate crește substanțial la o femeie cu factori de risc suplimentari, în special dacă există factori de risc multipli (vezi tabelul). Qlaira este contraindicat dacă o femeie prezintă factori de risc multipli care determină prezența unui risc crescut de tromboembolism venos pentru aceasta (vezi pct. 4. 3). Dacă o femeie prezintă mai mult de un factor de risc, este posibil ca suma factorilor individuali să fie mai mică decât creșterea riscului - în acest caz, trebuie luat în considerare riscul total de TEV pentru aceasta. Dacă se consideră că riscurile depășesc beneficiile, nu trebuie prescris un CHC .
Nu există un consens legat de rolul posibil al venelor varicoase şi al tromboflebitei superficiale în ceea ce privește debutul sau progresia trombozei venoase.
Trebuie luat în considerare riscul crescut de tromboembolism în timpul sarcinii și în special în perioada puerperală de 6 săptămâni (pentru informații privind „Sarcina și alăptarea” vezi pct. 4. 6).
Simptomele TEV (tromboză venoasă profundă şi embolie pulmonară)

În eventualitatea apariției simptomelor, femeile trebuie sfătuite să solicite asistență medicală imediată și să informeze profesionistul din domeniul sănătății că iau un CHC.
Simptomele trombozei venoase profunde (TVP) pot include:
-umflare unilaterală a membrului inferior și/sau a piciorului sau de-a lungul unei vene a membrului inferior
-durere sau sensibilitate la nivelul membrului inferior, care este posibil să fie resimțită numai în ortostatism sau în timpul mersului
-senzație crescută de căldură la nivelul membrului inferior afectat; înroșirea sau decolorarea tegumentului de la nivelul membrului inferior.
Simptomele de embolie pulmonară (EP) pot include:
-debut brusc al senzației de lipsă de aer sau al unei respirații rapide
-tuse bruscă, care poate fi însoțită de hemoptizie
-durere toracică ascuțită
-vertij sau amețeală severe
-ritm cardiac rapid sau neregulat. Unele dintre aceste simptome (de exemplu „senzația de lipsă de aer”, „tusea”) sunt nespecifice și pot fi interpretate greșit ca aparținând unor evenimente mai frecvente sau mai puțin severe (de exemplu, infecții de tract respirator). Alte semne de ocluzie vasculară pot include: durere bruscă, umflare și colorarea ușoară spre albastru a unei extremități. Dacă ocluzia apare la nivelul ochiului, simptomele pot varia de la încețoșarea nedureroasă a vederii, care poate progresa spre pierderea vederii. Uneori, pierderea vederii poate apărea aproape imediat.
Riscul de tromboembolism arterial (TEA)

Studiile epidemiologice au evidenţiat, de asemenea, asocierea utilizării CHC cu un risc crescut de tromboembolism arterial (infarct miocardic) sau accident cerebrovascular (de exemplu, atac ischemic tranzitor, accident vascular cerebral). Evenimentele tromboembolice arteriale pot fi letale.
Factori de risc de TEA

Riscul de complicaţii tromboembolice arteriale sau de accident cerebrovascular la utilizatoarele de CHC creşte la femeile cu factori de risc (vezi tabelul). Qlaira este contraindicat dacă o femeie prezintă un factor de risc grav sau factori de risc multipli pentru TEA, care determină prezența unui risc crescut de tromboză arterială pentru aceasta (vezi pct. 4. 3). Dacă o femeie prezintă mai mult de un factor de risc, este posibil ca suma factorilor individuali să fie mai mică decât creșterea riscului - în acest caz, trebuie luat în considerare riscul total pentru aceasta. Dacă se consideră că riscurile depășesc beneficiile, nu trebuie prescris un CHC.
Simptome de TEA

În eventualitatea apariției de simptome, femeile trebuie sfătuite să solicite asistență medicală imediată și să informeze profesionistul din domeniul sănătății că iau un CHC.
Simptomele de accident cerebrovascular pot include:
-amorțire sau slăbiciune bruscă la nivelul feței, brațului sau piciorului, în special pe o parte a corpului
-apariția bruscă de probleme la mers, amețeală, pierderea echilibrului sau coordonării
-apariția bruscă a confuziei, problemelor de vorbire sau de înțelegere
-apariția bruscă a problemelor de vedere la unul sau ambii ochi
-cefalee bruscă, severă sau prelungită, fără cauză cunoscută
-pierderea conștienței sau leșin, cu sau fără convulsii. Simptomele temporare sugerează că evenimentul este un atac ischemic tranzitor (AIT). Simptomele infarctului miocardic (IM) pot include:
-durere, disconfort, presiune, greutate, senzație de constricție sau de plenitudine la nivelul toracelui, brațului sau sub stern
-senzație de disconfort care radiază spre spate, maxilar, gât, braț, stomac
-senzație de suprasațietate, indigestie sau sufocare
-transpirație, greață, vărsături sau amețeală
-slăbiciune extremă, anxietate sau lipsă de aer
-ritm cardiac rapid sau neregulat.
Tumori

În unele studii epidemiologice s-a raportat un risc crescut de cancer cervical la femeile care utilizează contraceptive orale combinate timp îndelungat (> 5 ani), dar persistă o controversă cu privire la gradul în care această constatare se poate atribui unor factori care ridică problema diagnosticului diferenţial, cum sunt comportamentul sexual şi altor factori, cum este papilomavirusul uman (HPV).
O meta-analiză din 54 de studii epidemiologice a arătat că există o creştere uşoară a riscului relativ (RR = 1,24) de a avea neoplasm mamar diagnosticat la femei care utilizează COC în mod curent. Riscul crescut dispare treptat în decurs de 10 ani de la întreruperea utilizării COC. Deoarece cancerul mamar este rar la femeile cu vârstă sub 40 de ani, numărul crescut de cazuri de neoplasm mamar diagnosticate la femeile care utilizează în mod curent sau care au utilizat recent COC este mic în comparaţie cu riscul general de neoplasm mamar. Aceste studii nu furnizează dovezi privind cauzalitatea. Modelul observat de risc crescut se poate datora diagnosticului precoce al neoplasmului mamar la femeile care utilizează COC, efectelor biologice ale COC sau unei asocieri a ambelor cauze. Cazurile de cancer mamar diagnosticate la femeile care au utilizat vreodată COC tind să fie mai puţin avansate din punct de vedere clinic în comparaţie cu cazurile de neoplasm diagnosticate la femeile care nu au utilizat niciodată COC.
În cazuri rare, la femeile care utilizează COC s-au raportat tumori hepatice benigne şi mult mai rar, tumori hepatice maligne. În cazuri izolate, aceste tumori au provocat hemoragii intra-abdominale cu risc vital. La femeile care utilizează COC, o tumoră hepatică trebuie luată în considerare în diagnosticul diferenţial, atunci când apar dureri severe în etajul abdominal superior, hepatomegalie sau semne de hemoragie intra-abdominală.
Alte afecţiuni

Femeile cu hipertrigliceridemie sau cu anamneză familială de acest tip pot prezenta un risc crescut de pancreatită în timpul utilizării COC.
Cu toate că s-au raportat creşteri uşoare ale tensiunii arteriale la femeile care utilizează COC, creşterile relevante din punct de vedere clinic sunt rare. Cu toate acestea, dacă în timpul utilizării COC apare hipertensiune arterială persistentă, semnificativă din punct de vedere clinic, se recomandă o atitudine prudentă din partea medicului, care trebuie să întrerupă administrarea COC şi să înceapă tratamentul hipertensiunii arteriale. Când se consideră necesar, utilizarea COC poate fi reluată dacă prin tratament antihipertensiv se poate obţine normalizarea tensiunii arteriale.
S-a raportat că următoarele afecţiuni pot să apară sau se pot agrava atât în timpul sarcinii, cât şi în timpul utilizării COC, dar nu există o dovadă clară privind asocierea cu utilizarea COC: icter şi/sau prurit în legătură cu colestaza, litiază biliară, porfirie, lupus eritematos sistemic, sindrom hemolitic uremic, coree Sydenham, herpes gestaţional, pierderea auzului în legătură cu otoscleroza.
La femeile cu edem angioneurotic ereditar exogen, estrogenii pot induce sau exacerba simptomele edemului angioneurotic.
Tulburările acute sau cronice ale funcţiilor hepatice pot necesita întreruperea utilizării COC, până când markerii funcţiilor hepatice revin la valori normale. Reapariţia icterului colestatic apărut anterior în timpul sarcinii sau al utilizării anterioare de steroizi sexuali necesită întreruperea contraceptivelor orale combinate.
Deşi contraceptivele orale combinate pot avea un efect asupra rezistenţei periferice la insulină şi toleranţei la glucoză, nu există nicio dovadă privind necesitatea modificării schemei terapeutice la pacientele cu diabet zaharat, care utilizează doze mici de contraceptive orale combinate (care conţin < 0,05 mg etinilestradiol). Cu toate acestea, femeile cu diabet zaharat trebuie supravegheate cu atenţie, în special în prima fază a utilizării contraceptivelor orale combinate.
În timpul utilizării contraceptivelor orale combinate au fost raportate agravări ale depresiei endogene, epilepsiei, bolii Crohn şi colitei ulcerative.
Ocazional poate să apară cloasma, în special la femeile cu antecedente de cloasmă gravidică. Femeile cu predispoziţie pentru cloasmă trebuie să evite expunerea la soare sau radiaţii ultraviolete, în timpul administrării contraceptivelor orale combinate.
Estrogenii pot determina retenţie de lichide, de aceea pacienţii cu disfuncţii renale sau cardiace trebuie să fie atent monitorizaţi. Pacienţii cu insuficienţă renală terminală trebuie ţinuţi sub observaţie atentă, deoarece valoarea estrogenilor circulanţi poate fi crescută după administrarea Qlaira.
Acest medicament conţine maxim 50 mg lactoză pe comprimat. Pacientele cu probleme ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau malabsorbţie de glucoză-galactoză, care urmează un regim dietetic fără lactoză, trebuie să ia în considerare această cantitate.
Examinare medicală/consult medical

Înainte de iniţierea sau reinstituirea utilizării Qlaira, trebuie efectuată o anamnezǎ completă (incluzând antecedentele heredocolaterale) şi trebuie exclusă prezența unei sarcini. Trebuie măsurată tensiunea arterială şi trebuie efectuat un examen fizic, ghidat de contraindicaţii (vezi pct. 4. 3) şi atenţionări (vezi pct. 4. 4). Este important să se atragă atenția femeii asupra informațiilor despre tromboza venoasă sau arterială, inclusiv riscul Qlaira comparativ cu al altor CHC, simptomele de TEV și TEA, factorii de risc cunoscuți și ce trebuie să facă în eventualitatea suspectării unei tromboze.
De asemenea, femeia trebuie instruită să citească cu atenţie prospectul şi să respecte recomandările furnizate. Frecvenţa şi natura examinărilor trebuie să se bazeze pe recomandările din ghidurile terapeutice în vigoare şi să fie adaptate pentru fiecare femeie în parte.
Femeile trebuie informate că medicamentele contraceptive hormonale nu oferă protecție împotriva infecţiei cu HIV (SIDA) şi a altor boli cu transmitere sexuală.
Eficacitate redusă

Eficacitatea COC poate fi redusă de exemplu în următoarele cazuri: omiterea comprimatelor active (vezi pct. 4. 2), tulburări gastrointestinale (vezi pct. 4. 2) în timpul administrării comprimatului activ sau în timpul tratamentului concomitent cu alte medicamente (vezi pct. 4. 5).
Controlul ciclului menstrual

În cazul tuturor COC pot apărea sângerări neregulate (microhemoragii sau sângerări intermenstruale), în special în timpul primelor luni de utilizare. În consecinţă, evaluarea medicală a oricărei sângerări menstruale neregulate este semnificativă numai după un interval de adaptare de aproximativ 3 cicluri.
Din calendarul menstruaţiilor pacientelor participante într-un studiu clinic comparativ, procentul femeilor care experimentează sângerări intermenstruale pe ciclu a fost de 10-18% pentru utilizatoarele Qlaira.
Utilizatoarele Qlaira pot avea amenoree deşi nu sunt gravide. Din calendarul menstuaţiilor pacientelor, amenoreea poate surveni la aproximativ 15% din ciclurile menstruale.
Dacă Qlaira a fost utilizată conform instrucţiunilor descrise la pct. 4. 2, este puţin probabil ca femeia să fie gravidă. Dacă Qlaira nu a fost administrată în conformitate cu aceste instrucţiuni înaintea primei absenţe a sângerării de întrerupere sau dacă două sângerări de întrerupere consecutive sunt absente, trebuie exclusă prezenţa unei sarcini înainte de a continua utilizarea Qlaira.
Dacă sângerările neregulate persistă sau apar după cicluri menstruale anterioare regulate, trebuie luate în considerare cauze nehormonale şi sunt indicate măsuri adecvate de diagnostic care să excludă prezenţa tumorilor maligne sau a sarcinii. Acestea pot include chiuretajul.
Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Notă: Informaţiile referitoare la medicaţia concomitentă trebuie consultate în vederea identificării unor potenţiale interacţiuni.
Au fost efectuate studii privind interacţiunile numai la adulţi.
Următoarele interacţiuni au fost raportate în general în literatură de specialitate cu privire la COC sau au fost studiate în timpul studiile clinice cu Qlaira.
• Efectele altor medicamente asupra Qlaira

Interacţiunile pot apărea cu medicamente care induc enzimele microzomale, ceea ce poate determina creşterea clearance-ului hormonilor sexuali care poate provoca sângerare de întrerupere şi/sau eşecul efectului contraceptiv.
Gestionarea

Inducţia enzimatică poate fi observată după câteva zile de tratament. Inducţia enzimatică maximă este observată în general, în câteva săptămâni, iar după oprirea tratamentului aceasta poate fi menţinută pentru 4 săptămâni.
Tratamentul de scurtă durată

Femeile care urmează un tratament cu medicamente inductoare enzimatice trebuie să folosească temporar o metodă de barieră sau altă metodă de contracepţie, adiţional faţă de COC. Metoda de barieră trebuie utilizată pe toată durata tratamentului medicamentos concomitent şi timp de 28 de zile după întreruperea acestuia. Dacă tratamentul medicamentos depăşeşte sfârşitul comprimatelor active din cutia de COC, comprimatele placebo trebuie aruncate, iar următoarea cutie de COC trebuie începută imediat.
Tratamentul de lungă durată

La femeile care urmează un tratament de lungă durată cu substanţe active inductoare enzimatice hepatice, se recomandă o altă metodă contraceptivă sigură, non-hormonală.
Substanţe care cresc clearance-ul COC (diminuarea eficacităţii COC prin inducţie enzimatică), de exemplu: barbiturice, carbamazepină, fenitoină, primidonă, rifampicină şi medicaţia anti-HIV ritonavir, nevirapină şi efavirenz, şi posibil, de asemenea, felbamat, griseofulvină, oxcarbamazepina, topiramat şi produse pe bază de sunătoare (Hypericum perforatum).
Într-un studiu clinic, efectul puternic inductor al rifampicinei asupra citocromului P450 (CYP) 3A4 a condus la scăderi semnificative a concentraţiilor la starea de echilibru şi a expunerii sistemice a dienogest şi estradiol. Expunerea sistemică la dienogest şi estradiol la starea de echilibru, măsurată prin ASC (0-24 ore) a fost scăzută cu 83% şi respectiv cu 44%.
Substanţe cu efecte variabile asupra clearance-ului COC:

Atunci când sunt administrate concomitent cu COC, multe combinaţii ale inhibitorilor proteazei HIV şi inhibitorii non-nucleozidici ai revers transcriptazei, incluzând combinaţiile cu inhibitori ai HCV pot creşte sau scădea concentraţiile plasmatice ale estrogenilor sau progestinelor. Efectul acestor schimbări poate fi relevant din punct de vedere clinic în unele cazuri.
Prin urmare, informaţiile referitoare la prescrierea concomitentă a medicamentelor anti HIV/HCV trebuie consultate în scopul identificării potenţialelor interacţiuni şi a identificării oricăror recomandări relevante. În cazul oricărui dubiu, femeile care urmează un tratament cu inhibitori proteazici sau inhibitori non-nucleozidici ai revers transcriptazei trebuie să folosească o metodă de barieră contraceptivă adiţională.
Substanţe care scad clearance-ul COC (inhibitori enzimatici):

Dienogest este un substrat al enzimei CYP3A4.
Semnificaţia clinică a potenţialelor interacţiuni cu inhibitorii enzimatici rămâne necunoscută.
Administrarea concomitentă a inhibitorilor puternici CYP3A4 poate creşte concentraţiile plasmatice ale estrogenului sau progestatinei, sau amândurora.
Administrarea concomitentă a inhibitorul puternic CYP3A4 ketoconazol a produs o creştere de 2,9-1,6 ori a AUC (0-24h) la starea de echilibru pentru dienogest şi respectiv, estradiol. Administrarea concomitentă a inhibitorului moderat eritromicină a crescut AUC (0-24 ore) a dienogest şi estradiol la starea de echilibru de 1,6 ori, respectiv 1,3 ori.
Efectele Qlaira asupra altor medicamente

Contraceptivele orale pot afecta metabolismul anumitor substanţe active. În consecinţă, pot provoca creşterea (de exemplu, ciclosporină) sau scăderea (de exemplu, lamotrigină) concentraţiilor plasmatice şi tisulare.
Proprietăţile farmacocinetice ale nifedipinei nu sunt afectate de administrarea concomitentă a 2 mg dienogest + 0,03 mg etinilestradiol, confirmând rezultatele studiilor in vitro şi indicând că inhibarea enzimelor CYP de către Qlaira este improbabilă la doze terapeutice.
• Alte forme de interacţiune

Analize de laborator

Utilizarea steroizilor contraceptivi poate influenţa rezultatele anumitor analize de laborator, incluzând parametrii biochimici ai funcţiei ficatului, tiroidei, glandei suprarenale şi rinichiului, concentraţiile plasmatice ale proteinelor (transportoare), de exemplu globulina care leagă corticosteroizii şi fracţiunile lipidice/lipoproteice, parametrii metabolismului carbohidraţilor şi parametrii coagulării şi fibrinolizei. În general modificările se menţin în limitele valorilor normale.
Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Qlaira nu trebuie utilizată în timpul sarcinii.
Dacă sarcina apare în timpul utilizării Qlaira, trebuie oprită administrarea ulterioară a medicamentului. Cu toate acestea, studii epidemiologice extinse cu COC conţinând etinilestradiol (EE) nu au evidenţiat un risc crescut de malformaţii la copiii ai căror mame au utilizat COC înaintea sarcinii şi niciun efect teratogen când COC au fost administrate din neatenţie în timpul sarcinii. Studiile la animale nu indică risc de toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5. 3).
Riscul crescut de TEV trebuie luat în considerare la reînceperea utilizării Qlaira în perioada post partum.
Alăptarea

Alăptarea poate fi influenţată de COC, deoarece acestea pot reduce cantitatea şi pot modifica compoziţia laptelui matern. În consecinţă, utilizarea COC în general nu este recomandată atât timp cât mama îşi mai alăptează copilul. Cantităţi mici de steroizi contraceptivi şi/sau metaboliţii acestora pot fi excretate în laptele matern. Aceste cantităţi pot afecta copilul.
Fertilitatea

Qlaira este indicat în prevenţia sarcinii.
Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu au fost efectuate studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Nu au fost observate efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje la utilizatoarele COC.
Reacţii adverse

Descrierea reacţiilor adverse selectate

S-a observat un risc crescut de evenimente trombotice și tromboembolice arteriale și venoase, inclusiv infarct miocardic, accident vascular cerebral, atacuri ischemice tranzitorii, tromboză venoasă și embolie pulmonară la femeile care utilizează CHC.
Incidenţa amenoreei şi a sângerărilor intermenstruale bazate pe observaţiile din calendarul menstruaţiilor pacientelor sunt prezentate la pct. 4. 4 „Controlul ciclului menstrual”.
La femeile care utilizează contraceptive orale combinate s-au raportat următoarele reacţii adverse grave, care sunt prezentate la pct. 4. 4 „Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare”:
Tumori

- Frecvenţa diagnosticării neoplasmului mamar este foarte uşor crescută la utilizatoarele COC. Deoarece neoplasmul mamar este rar la femeile cu vârsta sub 40 de ani, numărul mai mare de cazuri de neoplasm mamar diagnosticat este scăzut raportat la riscul general de neoplasm mamar. Nu se cunoaşte relaţia cauzală cu utilizarea COC.
- Tumori hepatice;
Alte afecţiuni

- Eritem nodos, eritem multiform
- Scurgeri ale sânilor
- Hipertensiune arterială
- Debutul sau agravarea afecţiunilor, pentru care nu este concludentă asocierea cu administrarea de contraceptive orale combinate: boală Crohn, colită ulcerativă, epilepsie, migrenă, miom uterin, porfirie, lupus eritematos sistemic, herpes gestaţional, coree Sydenham, sindrom hemolitic uremic, icter colestatic;
- La femeile cu edem angioneurotic exogen ereditar, estrogenii pot induce sau exacerba simptomele edemului angioneurotic
- Tulburările acute sau cronice ale funcţiilor hepatice pot necesita întreruperea utilizării contraceptivelor orale combinate până când parametrii funcţiilor hepatice revin la valori normale
- Cloasmă
- Hipersensibilitate (incluzând simptome precum erupţii cutanate tranzitorii, urticarie)
Interacţiuni

Apariţia sângerărilor neregulate şi/sau eşecul contraceptiv pot rezulta din interacţiunile altor medicamente (inductoare enzimatice) cu contraceptivele orale (vezi pct. 4. 5).
Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după punerea pe piaţă a medicamentului este importantă.
Supradozaj

Nu au existat raportări privind efectele nocive grave ale supradozajului. Simptomele care pot apărea în cazul unui supradozaj cu comprimate active sunt: greaţă, vărsături şi, în special la fete tinere, sângerări vaginale uşoare. Nu există antidot şi tratamentul ulterior trebuie să fie simptomatic.
PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice

Grupa FARMACOTERAPEUTICĂ: progestative şi estrogeni, combinaţii secvenţiale
Codul ATC: G03AB08
În studiile clinice efectuate cu Qlaira in Uniunea Europeană şi în SUA/Canada, au fost calculaţi următorii indici Pearl:
Index Pearl (vârsta cuprinsă între 18-50 ani)
Eşecul metodei: 0,42 (limita superioară a IÎ 95% 0,77)
Eşecul pacientei + eşecul metodei: 0,79 (limita superioară a IÎ 95% 1,23)
Index Pearl (vârsta cuprinsă între 18-35 ani)
Eşecul metodei: 0,51 (limita superioară a IÎ 95% 0,97)
Eşecul pacientei + eşecul metodei: 1,01 (limita superioară a IÎ 95% 1,59)
Efectul contraceptiv al COC se bazează pe interacţiunea unor factori variaţi, dintre care cei mai importanţi sunt inhibarea ovulaţiei, modificările secreţiei cervicale şi modificările endometrului.
Un studiu de 3 cicluri de tratament de inhibare a ovulaţiei cu Qlaira a dus la supresia dezvoltării foliculare la majoritatea femeilor. Activitatea ovariană a revenit la nivelurile de pre-tratament în perioada ciclului post-tratament.
Qlaira este astfel dozat încât să asigure concentraţii treptat reduse de estrogen şi treptat crescătoare de progestativ, regim care poate fi utilizat pentru tratamentul sângerărilor menstruale abundente în absenţa unei patologii organice, simptome denumite sângerări uterine disfuncţionale (SUD).
Au fost efectuate două studii randomizate dublu orb multicentrice asemănătoare între ele, în vederea evaluării eficacităţii şi siguranţei Qlaira la femeile cu simptome de SUD care şi-au dorit o contracepţie orală. În total, 269 de femei au fost randomizate cu Qlaira şi 152 cu placebo.
După 6 luni de tratament, hemoragia menstruală medie (HMM) a scăzut cu 88% de la 142 ml la 17 ml în grupul Qlaira, comparativ cu 24% de la 154 ml la 117 ml în grupul placebo.
După 6 luni de tratament, proporţia femeilor complet vindecate de orice simptom SUD a fost 29% în grupul Qlaira faţă de 2% în grupul placebo.
Estrogenul din Qlaira este valerat de estradiol, un ester al 17ß-estradiolului natural uman (1 mg de valerat de estradiol corespunde la 0,76 mg 17ß-estradiolul). Acest estrogen diferă de estrogenii etinilestradiol sau mestranol utilizaţi în alte COC prin lipsa grupării etinil în poziţia 17alfa.
Dienogest este un derivat al nortestosteronului, fără activi tate androgenică şi, mai degrabă, având o activi tate antiandrogenică apreciată la aproximativ o treime din activi tatea acetatului de ciproteronă.
Dienogest se leagă la receptorul uterin pentru progesteron cu doar 10% din afinitatea relativă a progesteronului. Deşi are o afinitate scăzută la receptorul pentru progesteron, dienogest are un puternic efect progestativ in vivo. Activitatea androgenică, mineralocorticoidă şi glucocorticoidă a dienogest in vivo nu este semnificativă.
Histologia endometrului a fost investigată într-un subgrup de femei (n=218) într-un studiu clinic după 20 de cicluri de tratament. Nu au fost observate rezultate anormale.
Proprietăţi farmacocinetice

• Dienogest

Absorbţie

Dienogest administrat pe cale orală se absoarbe rapid şi aproape complet. Concentraţiile serice maxime de 90,5 ng/ml sunt atinse după aproximativ 1 oră de la administrarea pe cale orală a comprimatelor Qlaira care conţin 2 mg valerat de estradiol şi 3 mg dienogest. Biodisponibilitatea este de aproximativ 91%. Farmacocinetica dienogest este proporţională cu doza în intervalul de dozaj de 1-8 mg.
Administrarea concomitentă de alimente nu are efect clinic relevant asupra vitezei şi gradului de absorbţie al dienogest.
Distribuţie

O fracţiune relativ crescută de 10% a dienogest circulant este prezentă în formă liberă şi aproximativ 90% este legat nespecific de albumină. Dienogest nu se leagă specific de proteinele de transport SHBG (globulina de legare a hormonilor sexuali) şi CBG (globulina de legare a cortizolului). Volumul de distribuţie la starea de echilibru (Vd,ss) a dienogest este de 46 l după administrarea intravenoasă a 85 µg 3H-dienogest.
Metabolizare

Dienogest este metabolizat aproape complet pe căile cunoscute ale metabolizării steroizilor (hidroxilare, conjugare), în special de CYP3A4. Metaboliţii formaţi sunt în mare parte in activi din punct de vedere endocrinologic şi sunt eliminaţi foarte rapid şi în consecinţă dienogest nemodificat în plasmă reprezintă fracţiunea dominantă, aproximativ 50% din compuşii circulanţi derivaţi din dienogest. Clearance-ul total în urma administrării intravenoase a 3H-dienogest a fost calculat ca fiind de 5,1 l/h.
Eliminare

Timpul mediu de înjumătăţire plasmatică a dienogest este de aproximativ 11 ore. Dienogest este excretat sub formă de metaboliţi într-un raport de eliminare urinar/fecal de aproximativ 3:1 după administrarea pe cale orală a unei doze de 0,1 mg/kg. După administrarea pe cale orală, aproximativ 42% din doză se elimină în primele 24 ore şi 63% într-un interval de 6 ore prin excreţie renală. Un procent asociat de 86% din doză este excretat prin urină şi materii fecale după 6 zile.
Parametrii la starea de echilibru

Farmacocinetica dienogest nu este influenţată de concentraţiile SHBG. Starea de echilibru este atinsă după aproximativ 3 zile de administrare a aceleiaşi doze de dienogest 3 mg în asociere cu valerat de estradiol 2 mg. Concentraţiile serice minime, maxime şi medii ale dienogest la starea de echilibru sunt 11,8 ng/ml, 82,9 ng/ml şi respectiv 33,7 ng/ml. S-a stabilit că raportul mediu de acumulare pentru ASC (0-24 ore).
-Valerat de estradiol

Absorbţie

Valerat de estradiol este absorbit complet după administrarea pe cale orală. Scindarea în estradiol şi acid valeric are loc în timpul absorbţiei la nivelul mucoasei intestinale sau în timpul primului pasaj hepatic. Aceasta determină o creştere a concentraţiilor estradiolului şi metaboliţilor săi estronă şi estriol. Concentraţiile serice maxime de 70,6 pg/ml sunt atinse după 1,5-12 ore de la administrarea unui singur comprimat conţinând estradiol 3 mg în ziua 1.
Metabolizare

Acidul valeric este supus unei metabolizări foarte rapide. După administrare orală, aproximativ 3% din doză este biodisponibilă în mod direct sub formă de estradiol. Estradiolul este supus unui efect intens de prim pasaj şi o parte importantă a dozei administrate este deja metabolizată la nivelul mucoasei gastrointestinale. Pe lângă metabolizarea presistemică la nivel hepatic, aproximativ 95% din doza administrată pe
cale orală devine metabolizată înainte de a intra în circulaţia sistemică. Metaboliţii principali sunt estronă, estronă sulfat şi estronă glucuronid.
Distribuţie

În ser, 38% din estradiol este legat de SHBG, 60% de albumină şi 2-3% circulă sub formă liberă. Estradiolul poate influenţa uşor concentraţiile serice ale SHBG într-un mod dependent de doză. În ziua a 21-a a ciclului de tratament, SHBG a fost de aproximativ 148% din valoarea bazală; până în ziua a 28-a (sfârşitul fazei placebo) a scăzut la aproximativ 141% din valoarea bazală. După administrarea intravenoasă s-a determinat un volum aparent de distribuţie de aproximativ 1,2 l/kg.
Eliminare

Timpul de înjumătăţire plasmatică al estradiolului circulant este de aproximativ 90 minute. Cu toate acestea, situaţia este diferită după administrarea orală. Datorită acumulării în cantităţi mari de sulfaţi şi glucuronoconjugaţi estrogenici, dar şi a recirculaţiei enterohepatice, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al estradiolului după administrarea orală reprezintă un parametru complex care este dependent de toate aceste procese şi este cuprins într-un interval de 13-20 ore. Estradiolul şi metaboliţii acestuia sunt excretaţi în principal prin urină, aproximativ 10% fiind excretat prin scaun.
Parametrii la starea de echilibru

Farmacocinetica estradiolului este influenţată de concentraţiile SHBG. La femeile tinere, concentraţiile plasmatice măsurate de estradiol reprezintă un amestec de estradiol endogen şi estradiol rezultat din Qlaira. În timpul fazei de tratament cu 2 mg valerat de estradiol şi 3 mg dienogest, concentraţiile serice maxime şi medii de estradiol la starea de echilibru sunt de 66,0 pg/ml şi respectiv de 51,6 pg/ml. Pe întreaga elasticitate a ciclului de 28 de zile, concentraţiile stabile minime de estradiol au fost menţinute şi s-au situat între 28,7 pg/ml şi 64,7 pg/ml.
Grupe speciale de pacienţi

Proprietăţile farmacocinetice ale Qlaira nu au fost studiate la pacienţi cu insuficienţă renală sau hepatică.
Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea şi toxicitatea asupra funcţiei de reproducere. Un studiu de carcinogenitate cu dienogest la şoareci şi un studiu mai restrâns la şobolani nu au arătat o creştere a tumorilor, cu toate acestea, este binecunoscut faptul că datorită acţiunii lor hormonale, steroizii sexuali pot provoca dezvoltarea anumitor tumori şi ţesuturi sensibile la hormoni.
PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

Lista excipienţilor

Comprimate filmate active: Comprimate filmate placebo (inactive):
Nucleu:

lactoză monohidrat lactoză monohidrat amidon de porumb amidon de porumb amidon de porumb pregelatinizat povidonă K25 povidonă K25 stearat de magneziu stearat de magneziu
Film:

hipromeloză tip 2910 hipromeloză tip 2910 macrogol 6000 talc talc dioxid de titan dioxid de titan oxid roşu de fer (E172) şi/sau oxid galben de fer (E172)
Incompatibilităţi

Nu este cazul.
Perioadă de valabilitate

5 ani
Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.
Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie tip portofel cu blister din PVC transparent /Al.
Prezentare:
Mărimile ambalajului:
1 x 28 comprimate filmate
3 x 28 comprimate filmate
6 x 28 comprimate filmate
Fiecare portofel (28 comprimate filmate) conţine în următoarea ordine: 2 comprimate de culoare galben închis, 5 comprimate de culoare roşie, 17 comprimate de culoare galben deschis, 2 comprimate de culoare roşu închis şi 2 comprimate de culoare albă.
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.
Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.
DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Bayer AG Adresă Kaiser-Wilhelm-Allee 1,
51373 Leverkusen, Germania


Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 831
Код товара: 54354
Топ сезона
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 28
Код товара: 63890
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 154
Код товара: 46171
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 495
Код товара: 63809
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 462
Код товара: 63776
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 351
Код товара: 59618
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 17
Код товара: 58331
Топ сезона
Код товара: 38581
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 25
Код товара: 52487
Топ сезона
Искать в аптеках
Код товара: 61821
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 769
Код товара: 63918
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 419
Код товара: 61861
Акция
Цена товара в пунктах: 419
Код товара: 61858
Акция
Цена товара в пунктах: 386
Код товара: 61856
Рекомендуем
Акция
Цена товара в пунктах: 631
Код товара: 61690
Акция
Цена товара в пунктах: 302
Код товара: 61846
Акция
Цена товара в пунктах: 268
Код товара: 61831
Акция
Цена товара в пунктах: 419
Код товара: 61863
Цена товара в пунктах: 926
Код товара: 61793
Цена товара в пунктах: 848
Код товара: 63458
Акция
Цена товара в пунктах: 253
Код товара: 61834
Vergeturile - ce sunt si din ce cauza apar?
Vergeturile apar atunci cand pielea este afectata de intinderea prea rapida. Mai exact, cand stratul de mijloc al pielii (dermul) se intinde foarte mult, fibrele de colagen se rup, fapt care duce la aparitia vergeturilor.