Суарон® табл. 100 мг N10x2

Код товара: 40702
Доза: 100
Количество доз: 20
Производитель: GM Pharmaceuticals
Страна: Georgia
Форма: табл

SUARON®

comprimate
DENUMIREA COMERCIALĂ

Suaron®
DCI-ul substanţei active

Nimesulidum
COMPOZIŢIA

1 comprimat conţine:
substanţa activă: nimesulid-100 mg;
excipienţi: lactoză, aminoglicolat de sodiu, amidon gelatinizat, LShidroxipropilceluloză, celuloză microcristalină, stearat de magneziu, talc, dioxid de siliciu.
FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate.
DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Comprimate rotunde biconvexe, de culoare galben-deschisă.
GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC

Antiinflamatoare şi antireumatice nesteroidiene. M01AX17.
PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice

Nimesulida este un remediu antiinflamator nesteroidian cu proprietăţi analgezice şi antipiretice. Mecanismul de acţiune constă în inhibiţia ciclooxigenazei-2 şi blocarea sintezei prostaglandinelor în focarul de inflamaţie.
Proprietăţi farmacocinetice

După administrare orală nimesulida se absoarbe rapid, realizând concentraţii plasmatice maxime de 3-4 mg/l după 2-3 ore de la administrarea unei doze de 100 mg la adulţi (AUC-20-35 mg- h/l). După 7 zile de administrare în doză de 100 mg de 2 ori pe zi nu au fost semnalate modificări semnificative ale parametrilor farmacocinetici. Fixarea de proteinele plasmatice constituie 97,5%. Nimesulida este metabolizată hepatic, inclusiv cu participarea izoenzimelor citocromului P450 CYP2C9, fapt care se va lua în consideraţie la administrarea concomitentă a altor produse medicamentoase metabolizate de către CYP 2C9 (a se vedea comp. Interacţiuni cu alte medicamente). Metabolitul său principal, parahidroxinimesulid, posedă de asemenea acţiune farmacologică şi poate fi identificat în plasma sanguină deja după un timp scurt (0,8 ore); se supune metabolizării prin glucuronoconjugare. Timpul de înjumătăţire constituie 3,2-6 ore. Excreţia nimesulidei se efectuează în majoritate prin urină (circa 50% din doza administrată). Doar 1-3% se elimină sub formă nemodificată. Circa 29% din doza administrată se elimină prin scaun sub formă de metaboliţi. Studiile efectuate la pacienţii vârstnici cu administrare unică sau repetată de nimesulidă nu au demonstrat modificarea parametrilor farmacocinetici la această categorie de pacienţi. În cadrul unui studiu efectuat la pacienţi cu insuficienţă renală uşoară sau moderată (clearance-ul creatininei 30-80 ml/min) nu au fost semnalate concentraţii plasmatice maxime crescute ale nimesulidei şi ale metabolitului său principal. AUC şi timpul de înjumătăţire erau majoraţi cu 50%, deşi în limitele valorilor observate la persoanele sănătoase. Administrarea repetată de nimesulidă nu a condus la cumularea preparatului. La pacienţii cu funcţia hepatică afectată nimesulida este contraindicat.
INDICAŢII TERAPEUTICE

Tratamentul durerii acute.
Tratamentul dismenoreei primare.
Nimesulida trebuie prescrisă numai ca tratament de linia a doua.
Decizia de a prescrie nimesulida trebuie să se bazeze pe evaluarea individuală a profilului de risc al pacientului.
DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Pentru a reduce riscul reacţiilor adverse trebuie utilizată doza minimă eficace pe cel mai scurt interval de timp necesar controlului simptomatologiei. Durata maximă a unei cure de tratament cu nimesulida este de 15 zile.
Adulţi:

Doza recomandată este de 100 mg nimesulidă (1 comprimat) de 2 ori pe zi, după mese.
Vârstnici

Nu este necesară reducerea dozelor la pacienţii vârstnici.
Copii sub 12 ani

Suaron® este contraindicat la copii sub 12 ani.
Adolescenţi (12-18 ani)

Ţinând cont de profilul farmacocinetic la adulţi şi a proprietăţilor farmacodinamice ale nimesulidei, nu este necesară ajustarea dozelor la adolescenţi.
Pacienţi cu insuficienţă renală

În caz de insuficienţă renală uşoară sau moderată (clearance-ul creatininei 30-80 ml/min) nu este necesară ajustarea dozei preparatului. La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei <30 ml/min) administrarea medicamentelor ce conţin nimesulidă este contraindicată.
Pacienţi cu insuficienţă hepatică

La pacienţi cu insuficienţă hepatică medicamentele ce conţin nimesulidă sunt contraindicate.
REACŢII ADVERSE

Conform rezultatelor studiilor clinice controlate şi experienţei postmarketing, au fost semnalate următoarele reacţii adverse care sunt clasificate conform frecvenţei: foarte frecvente (>1/10), frecvente (>1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100), rare (>1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile).
Tulburări hematologice şi limfatice: rare-anemie, eozinofilie; foarte rare-trombocitopenie, pancitopenie, purpură.
Tulburări ale sistemului imunitar: rare-reacţii de hipersensibilitate; foarte rare-anafilaxie.
Tulburări metabolice şi de nutriţie: rare-hiperkaliemie.
Tulburări psihice: rare-anxietate, nervozitate, coşmaruri nocturne.
Tulburări ale sistemului nervos: mai puţin frecvente-confuzie mintală; foarte rare-cefalee, fatigabilitate, encefalopatie (sindromul Reye).
Tulburări oculare: rare-vedere înceţoşată; foarte rare-dereglări ale vederii.
Tulburări acustice şi vestibulare: foarte rare-vertij.
Tulburări cardiace: rare-tahicardie.
Tulburări vasculare: mai puţin frecvente-hipertensiune arterială; rare-hemoragii, scăderea tensiuni arteriale, bufeuri de căldură.
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: mai puţin frecvente-dispnee; foarte rare-astm, bronhospasm.
Tulburări gastrointestinale: frecvente-diaree, greaţă, vomă; mai puţin frecvente-constipaţii, meteorism, gastrită, hemoragie gastrointestinală, ulcer duodenal şi perforaţie duodenală, ulcer şi perforaţie gastrică; foarte rare-dureri abdominale, dispepsie, stomatită, melenă.
Tulburări hepatobiliare: foarte rare-hepatită, hepatită fulminantă (incluzând cazuri letale), icter, colestază.
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: mai puţin frecvente-prurit şi erupţii cutanate, hiperhidroză; rare-eritem, dermatită; foarte rare-urticarie, edem Quincke, eritem exudativ polimorf, sindromul Stevens-Johnson, sindromul Lyell.
Tulburări renale şi ale căilor urinare: rare-disurie, hematurie; foarte rar-insuficienţă renală, oligurie, nefrită interstiţială.
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: mai puţin frecvente-edeme; rare-fatigabilitate; foarte rare-hipotermie. Investigaţii diagnostice: frecvent-creşterea activi tăţii enzimelor hepatice.
CONTRAINDICAŢII

-Hipersensibilitate cunoscută la nimesulidă sau la alte componente ale medicamentului.
-Antecedente de hipersensibilitate (bronhospasm, rinită, urticarie) la acidul acetilsalicilic sau la alte antiinflamatoare nesteroidiene.
-Antecedente de reacţii hepatotoxice.
-Expunerea concomitentă la substanţe cu potenţial hepatotoxic.
-Alcoolism, dependenţă medicamentoasă.
-Antecedente de ulceraţii sau hemoragii gastrointestinale, asociate cu administrarea anterioară de tratament cu AINS.
-Ulcer gastric sau duodenal activ, antecedente de ulceraţii recurente sau hemoragii gastrointestinale legate de un tratament anterior cu AINS.
-Hemoragii cerebrovasculare sau alte tipuri de hemoragii sau sângerări active.
-Tulburări severe de coagulare.
-Insuficienţă cardiacă severă.
-Insuficienţă renală severă.
-Insuficienţă hepatică.
-Febră şi/sau simptome asemănătoare gripei.
-Suspiciune la patologie chirurgicală acută.
-Vârsta sub 12 ani.
-Trimestrul III de sarcină şi perioada de alăptare.
SUPRADOZAJ

Simptome:

letargie, somnolenţă, greaţă, vomă, dureri în epigastru. Aceste simptome de obicei dispar la efectuarea terapiei suportive. Se pot dezvolta hemoragii gastrointestinale. Rareori au fost semnalate hipertensiune, insuficienţă renală acută, suprimarea respiraţiei, comă. Reacţiile anafilactice semnalate la administrarea de AINS în doze terapeutice se pot dezvolta de asemenea în caz de supradozare.
Tratament:

se va efectua terapie simptomatică şi suportivă. Antidot specific nu se cunoaşte. Nu există date referitoare la eliminarea nimesulidei prin hemodializă. Din cauza fixării înalte de proteinele plasmatice (până la 97,5%), hemodializa nu este eficientă în caz de supradozare. În primele 4 ore după supradozare se recomandă inducerea vomei, administrarea de cărbune activat (60-100 g la adulţi) şi/sau laxative osmotice. Diureza forţată, alcalinizarea urinei, hemodializa şi hemoperfuzia nu sunt eficiente din cauza fixării înalte de proteinele plasmatice. Este necesară monitorizarea funcţiei hepatice şi renale.
ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE

Riscul de dezvoltare a reacţiilor adverse la medicamente ce conţin nimesulidă poate fi micşorat prin administrarea acestora o elasticitate cât mai scurtă de timp. În caz de ineficienţă tratamentul cu nimesulidă va fi sistat. Rareori au fost comunicate cazuri de afecţiuni hepatice severe, uneori cu sfârşit letal. În caz de apariţie a simptomelor care pot indica o afectare hepatică (anorexie, greaţă, vomă, dureri abdominale, fatigabilitate, urină întunecată), sau în caz de dereglare a testelor funcţionale hepatice administrarea nimesulidei sau medicamentelor ce conţin nimesulidă va fi suspendată. La asemenea pacienţi preparatele medicamentoase ce conţin nimesulidă sunt contraindicate pe viitor. La administrarea nimesulidei de scurtă durată afecţiunile hepatice sunt în majoritatea cazurilor reversibile. Este necesar de evitat administrarea concomitentă a alcoolului şi substanţelor hepatotoxice din cauza creşterii riscului de hepatotoxicitate. Pacienţii vor fi avertizaţi să nu administreze analgezice concomitent cu preparate ce conţin nimesulidă. De asemenea nu se recomandă asocierea cu alte AINS. Hemoragiile sau ulceraţiile/perforaţiile gastrointestinale pot surveni fără simptome preventive sau anamneză pozitivă. În caz de dezvoltare a hemoragiilor sau ulceraţiilor gastrointestinale este necesar de oprit administrarea nimesulidei. La pacienţii cu antecedente de afecţiuni gastrointestinale, ulcer, hemoragii, colită ulceroasă sau boala Crohn administrarea nimesulidei se va efectua cu precauţie. La pacienţii cu insuficienţă renală sau cardiacă este necesară prudenţă, deoarece administrarea de nimesulidă poate conduce la agravarea funcţiei renale. În asemenea cazuri tratamentul cu nimesulidă va fi suspendat. La pacienţii vârstnici există un risc crescut de dezvoltare a reacţiilor adverse pe parcursul tratamentului cu AINS, aşa ca hemoragii sau perforaţii gastrointestinale, dereglarea funcţiei renale şi hepatice, insuficienţă cardiacă, prin urmare este necesară supravegherea minuţioasă a acestor pacienţi. Nimesulida inhibă funcţia plachetară şi se va administra cu prudenţă la pacienţi cu diateză hemoragică; cu toate acestea nimesulida nu poate fi considerat ca substituent al acidului acetilsalicilic în profilaxia cardiovasculară. Febra cauzată de o infecţie bacteriană poate fi mascată prin administrarea de AINS. Nimesulida poate conduce la dereglarea fertilităţii, prin urmare nu se recomandă administrarea la femei care planifică sarcina. Medicamentul conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.
Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare

Administrarea medicamentelor ce conţin nimesulidă este contraindicată în trimestrul III de sarcină. Ca şi alte AINS, medicamentele ce conţin nimesulidă nu se recomandă femeilor care planifică sarcina. Precum şi alte AINS care inhibă sinteza prostaglandinelor, nimesulida poate duce la închiderea prematură a canalului arterial, hipertensiune pulmonară, oligurie, oligoamnion, risc crescut de hemoragii, atonie uterină, edeme periferice. Au fost comunicate cazuri de insuficienţă renală la copiii nou-născuţi, mamele cărora au administrat nimesulidă în ultimul trimestru de sarcină. Studiile efectuate la animale au demonstrat toxicitate reproductivă atipică. Studii clinice adecvate la femeile gravide nu au fost efectuate. Riscul potenţial pentru om nu este cunoscut. Prin urmare, nu se recomandă administrarea medicamentelor ce conţin nimesulida în trimestrele I şi II de sarcină. Nu se cunoaşte dacă nimesulida trece în laptele matern. Medicamentele ce conţin nimesulida sunt contraindicate în perioada de alăptare.
Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Până în prezent nu au fost efectuate studii clinice pentru determinarea influenţei nimesulida asupra capacităţii de a conduce autovehicule sau de a manevra utilaje. În caz de apariţie a vertijului, fatigabilităţii după administrarea preparatelor ce conţin nimesulida pacienţii vor fi avertizaţi să evite conducerea autovehiculelor sau manevrarea utilajelor.
INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNIInteracţiuni farmacodinamice
Administrarea concomitentă a medicamentelor care conţin nimesulidă cu warfarină, alte anticoagulante sau acid acetilsalicilic creşte riscul complicaţiilor hemoragice şi prin urmare nu este recomandată, iar la pacienţii cu dereglări severe de coagulare a sângelui este contraindicată. La necesitatea administrării concomitente a acestor medicamente este necesară supravegherea riguroasă a pacientului.
Interacţiuni farmacodinamice/farmacocinetice cu diuretice

La persoanele sănătoase nimesulida poate inhiba acţiunea furosemidului asupra excreţiei sodiului şi în măsură mai mică-a potasiului, ceea ce conduce la reducerea AUC cu 20% şi excreţia cumulativă a furosemidului fără dereglarea clearance-ului renal. Este necesară prudenţă la administrarea concomitentă de furosemid şi nimesulida la pacienţii cu insuficienţă renală sau cardiacă (a se vedea comp. Atenţionări şi precauţii speciale de utilizare).
Interacţiuni farmacocinetice cu alte medicamente

Antiinflamatoarele nesteroidiene scad clearance-ul litiului şi conduc la creşterea concentraţiilor plasmatice şi a toxicităţii acestuia. La necesitatea administrării nimesulida la pacienţii trataţi cu preparatele litiului este necesară monitorizarea minuţioasă a concentraţiilor plasmatice ale acestuia. Studiile in vivo de administrare concomitentă de glibenclamidă, teofilină, warfarină, digoxină, cimetidină şi antiacide (ex. , preparate combinate cu hidroxid de aluminiu şi magneziu) nu au demonstrat interacţiuni farmacocinetice clinic relevante. Nimesulida inhibă enzima CYP2C9, prin urmare la administrare concomitentă poate creşte concentraţiile plasmatice ale substanţelor medicamentoase metabolizate de către această enzimă. Sunt necesare precauţii la administrarea de nimesulida cu mai puţin de 24 ore înainte sau după administrarea metotrexatului, deoarece nimesulida poate creşte concentraţiile plasmatice şi toxicitatea acestuia. Inhibiţia sintezei de prostaglandine produsă de nimesulidă poate conduce la creşterea nefrotoxicităţii ciclosporinei.
Influenţa altor medicamente asupra nimesulidei:

Studiile in vitro au demonstrat, în pofida posibilei influenţe asupra concentraţiilor plasmatice, deplasare nerelevantă clinic a nimesulidei de pe proteinele plasmatice de către tolbutamidă, acid salicilic şi acid valproic.
PREZENTARE, AMBALAJ

Comprimate 100 mg. Câte 10 comprimate în blister, câte 2 blistere împreună cu instrucţiunea pentru administrare plasate în cutie de carton.
PĂSTRARE

A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura sub 25 ºC.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
TERMEN DE VALABILITATE

3 ani. A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.
STATUTUL LEGAL

Cu prescripţie medicală.
DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

GM Pharmaceuticals Ltd. , Georgia.
NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI

GM Pharmaceuticals Ltd. ,
Phonichala 65, Tbilisi, 0165, Georgia.
Tel. : +995 32 2404801/02; fax: +995 32 2404803

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 97
Код товара: 57993
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 305
Код товара: 55536
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 353
Код товара: 58601
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 317
Код товара: 58427
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 636
Код товара: 57932
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 116
Код товара: 14872
Топ сезона
Код товара: 57311
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 331
Код товара: 57021
Топ сезона
Искать в аптеках
Код товара: 58603
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 92
Код товара: 36144
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 7
Код товара: 42964
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 6
Код товара: 42956
Топ сезона
Искать в аптеках
Код товара: 57962
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 337
Код товара: 47066
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 4092
Код товара: 53512
Акция
Цена товара в пунктах: 420
Код товара: 55111
Акция
Цена товара в пунктах: 6387
Код товара: 58043
NEW
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 297
Код товара: 60473
Акция
Цена товара в пунктах: 566
Код товара: 57908
Акция
Цена товара в пунктах: 617
Код товара: 50379
Акция
Цена товара в пунктах: 571
Код товара: 42221
Акция
Цена товара в пунктах: 511
Код товара: 57310
Акция
Цена товара в пунктах: 1744
Код товара: 53141
Акция
Цена товара в пунктах: 441
Код товара: 55594
Акция
Цена товара в пунктах: 733
Код товара: 52089
Акция
Цена товара в пунктах: 2506
Код товара: 53140
Рекомендуем
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 519
Код товара: 55681
Цена товара в пунктах: 317
Код товара: 55534
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 641
Код товара: 58538
Цена товара в пунктах: 953
Код товара: 59593
Цена товара в пунктах: 808
Код товара: 52244
Топ сезона
Искать в аптеках
Код товара: 57970
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 636
Код товара: 57932
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 229
Код товара: 54879
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 333
Код товара: 38805
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 381
Код товара: 55358
Топ сезона
Искать в аптеках
Код товара: 58603
Просмотренные товары
Sanotact Rehidration
Sanotact Rehidration este un supliment sub formă de comprimate efervescente ce conține antioxidanți, vitamine și minerale. Datorită formulei sale, acționează rapid și are o absorbție mai bună.