Cervugid® ovule N6x2

Код товара: 45536
Доза: 1
Количество доз: 12
Производитель: S.C. Ircon S.R.L.
Страна: Румыния
Форма: супп. вагинал.
CERVUGID®

ovule

DENUMIREA COMERCIALĂ

Cervugid®

DCI-ul substanței active

Combinație

COMPOZIȚIA

1 ovul conține:

substanțe active: cloramfenicol 200 mg, metronidazol 500 mg, nistatină 660000 UI, hidrocortizon acetat 15 mg;

excipienți: Witepsol H15.
FORMA FARMACEUTICă

Ovule

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Ovule de forma ovoidă, cu suprafața netedă, de culoare galbenă.
GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ și codul ATC

Antiinfecțioase și antiseptice ginecologice. Antiinfecțioase sau antiseptice în

combinație cu corticosteroizi. Antibiotice și corticosteroizi, G01BA

PARTICULARITăȚI FARMACOLOGICE Proprietăți farmacodinamice Mecanisme de acțiune

Cloramfenicolul este un antibiotic cu spectru larg. Acțiunea se datorează inhibării sintezei proteinelor microbiene, prin fixare de subunitatea 50S a ribozomilor bacterieni, oprind formarea lanțurilor peptidice.
Metronidazolul este un chimioterapic de sinteză, derivat de 5-nitroimidazol. Pătrunde în celule prin difuziune, iar apoi este activat printr-un proces de reducere enzimatică

propriu microorganismelor anaerobe. Se formează compuși intermediari re activi labili, care acționează prin afectarea structurii ADN-ului, proteinelor și membranelor.
Nistatina este un antibiotic polienic activ mai ales față de levurile aparținând genului Candida spp. Acțiunea este datorată legării de sterolii membranei celulare, cu permeabilizarea acesteia.
Acetatul de hidrocortizon este un glucocorticoid derivat de la cortizon, acțiunea sa fiind mediată de receptorii pentru glucocorticoizi. Glucocorticoizii, incluzând acetatul

de hidrocortizon, sunt agoniști și pentru receptorii mineralocorticoizi.
Efecte farmacodinamice și/sau relații farmacocinetice/farmacodinamice

Cloramfenicolul are în majoritatea cazurilor acțiune bacteriostatică. Concentrațiile

inhibitorii in vitro sunt de 0,2-0. 5 mcg/ml pentru majoritatea germenilor gram-

negativi și 1-10 mcg/ml pentru majoritatea celor gram-pozitivi.
Metronidazolul are acțiune bactericidă/trichomonacidă/amoebicidă. In vitro omoară în decurs de 24 ore E. histolytica, la concentrații de 1-2 mcg/ml și T. vaginalis la concentrații de 2,5 mcg/ml. In vivo este foarte eficace asupra trofozoiților mobili, mai puțin asupra chisturilor amoebiene.
Nistatina are acțiune fungistatică sau fungicidă (în funcție de concentrație). In vitro, concentrația minimă inhibitorie în cazul Candida albicans și al altor fungi/levuri sensibili/e se situează în intervalul 1,56 - 6,25 mcg/ml.
Hidrocortizonul are acțiune antiinflamatoare și de retenție hidrosalină. Împiedică procesul exudativ, micșorează infiltrația celulară, reduce dilatația capilară și inhibă

proliferarea.
Mecanismele rezistenței

În cazul bacteriilor gram-negative (E. coli, H. Influenzae etc. ) rezistența la cloramfenicol este de obicei mediată plasmidic și se datorește unei acetiltransferaze

constitutive. Rezistența de acest tip este transferabilă prin conjugare intra- și inter-

specii și are caracter multiplu (majoritatea colibacililor rezistenți la cloramfenicol devin rezistenți și la streptomicină, tetraciclină și sulfamide). Rezistența bacteriilor Gram- pozitive (S. aureus) se datorează unei acetiltransferaze, dar enzima nu este constitutivă, formarea ei fiind indusă de prezența antibioticului. Rezistența poate să apară și prin scăderea permeabilității membranei microorganismelor (Proteus spp. , Klebsiella spp. ).
S-a constatat existența unei corelații între rezistența tulpinilor de Trichomonas

vaginalis la metronidazol și nivelul celular al ferredoxinei. În tulpinile rezistente nivelul ferredoxinei este redus, datorită unei expresii genice diminuate - un mecanism de

adaptare indus de utilizarea frecventă a metronidazolului.
Rezistența la nistatină este foarte rară, mecanismul constând în modificări ale structurii ergosterolului membranar, cu reducerea afinității nistatinei pentru sterolii membranari și reducerea lezării membranare.
Spectre de acțiune

Cloramfenicolul are un spectru de acțiune larg:

- bacili gram-negativi: Escherichia coli, Klebsiella spp. , Proteus spp. , Haemophilus influenzae, Salmonella spp. , Brucella spp. , etc. ;

- coci gram-pozitivi: Staphylococcus aureus (inclusiv tulpinile secretoare de

penicilinază), Streptococcus spp. , etc;

- coci gram-negativi: Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis;

- ricketsii (Rickettsia spp. , etc. );

- Mycoplasma spp;

- Chlamydia spp.
Pseudomonas aeruginosa este rezistent la cloramfenicol.
Metronidazolul este activ pe o serie de microorganisme anaerobe sau facultativ anaerobe:

- protozoare anaerobe/facultativ anaerobe: Entamoeba histolytica, Trichomonas

vaginalis, Giardia intestinalis;

- bacili gram-negativi anaerobi: Bacteroides spp. , Helicobacter pylori, Gardnerella vaginalis;

- coci gram-pozitivi anaerobi: Peptostreptoccocus spp. , Clostridium spp. ,

Nistatina are un spectru de acțiune relativ îngust, incluzând levuri și fungi implicați în

micoze superficiale: Candida albicans și alte specii de Candida spp. , Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Microsporum audouini, Epidermophyton spp. , Tricophyton spp. ;

Unele tulpini de Candida glabrata sunt relativ rezistente la nistatină.
Proprietăți farmacocinetice

Absorbție

Absorbția sistemică după administrarea pe cale vaginală a 200 mg cloramfenicol

conținut în CERVUGID a fost mai mică de 1% conform studiului farmacocinetic. S-a

estimat că biodisponibilitatea sistemică în acest caz este mai mică de 1%. Valoarea

medie a Cmax a fost de 74,67 ng/ml, Tmax mediu fiind de 18 ore.
Absorbția sistemică după administrarea pe cale vaginală a 500 mg metronidazol conținut în CERVUGID a fost de 25% conform studiului farmacocinetic. Valoarea medie a Cmax a fost de 2124 ng/ml, iar a Tmax de 16 ore.
Rezultatele altor studii au evidențiat că după administrarea pe cale vaginală a unei

doze de 500 mg metronidazol valoarea Cmax a fost de 1900 ng/ml iar Tmax a fost de

7,7 ore. Biodisponibilitatea relativă, în comparație cu administrarea pe cale orală, a fost în acest caz de 25%.
Absorbția sistemică după administrarea pe cale vaginală a 15 mg acetat de

hidrocortizon conținut în CERVUGID este practic nulă. Valorile plasmatice nu au putut fi cuantificate utilizând o metodă de analiză prin HPLC-MS.
Nistatina nu este absorbită prin mucoase.
Distribuție

Cloramfenicolul este o substanță liposolubilă, distribuția sa tisulară fiind bună. Trece ușor în lichidul cefalo-rahidian și sistemul nervos central, unde realizează concentrații

similare celor plasmatice. Volumul aparent de distribuție în cazul cloramfenicolului

este de 0,6 - 1,0 L/kg.
Metronidazolul se leagă de proteinele plasmatice în proporție de 5-20%. Volumul

aparent de distribuție este semnificativ, de aproximativ 40 l (corespunzător la 0,65

L/kg). Distribuția este rapidă, atingându-se concentrații similare cu cele plasmatice în plămâni, rinichi, ficat, tegument, bilă, lichid cefalorahidian, creier, salivă, lichid seminal, secreții vaginale, abcese.
Metabolizare

Cloramfenicolul este metabolizat la compuși in activi , majoritar prin

glucuronoconjugare hepatică.
Metronidazolul este metabolizat predominant hepatic, prin oxidare, rezultand doi

compuși principali:

- un metabolit de tip"alcool" , cu grupare hidroxilică - metabolit principal, activi tatea asupra microorganismelor anaerobe fiind de aproximativ 30% din cea a

metronidazolului, iar timpul de injumătățire plasmatică prin eliminare de aproximativ

11 ore;

- un metabolit"acid" , in cantitate mică, avand o activi tate de aproximativ 5% din cea a metronidazolului iar timpul de injumătățire plasmatică prin eliminare de 8-10 ore. Eliminare

Cloramfenicolul este eliminat în urină în cea mai mare parte sub formă inactivă (90%)

și în mai mică măsură sub formă activă. O mică parte din doza administrată este eliminată și prin bilă.
Metronidazolul este eliminat în mică măsură prin fecale. Eliminarea este predominant

urinară, metronidazolul și metaboliții oxidați excretați prin urină reprezentând

aproximativ 35-65% din doza administrată.

INDICAȚII TERAPEUTICE

- Tratamentul vaginitelor și cervicitelor produse de bacterii aerobe și anaerobe

(inclusiv Clostridium spp. ), gram-pozitive sau gram-negative.
- Tratamentul vaginitelor și cervicitelor produse de Trichomonas vaginalis în asociere

cu alte tipuri de microorganisme.
- Tratamentul vaginitelor și cervicitelor produse de Mycoplasma spp. sau Chlamydia spp. în asociere cu alte tipuri de microorganisme.
- Tratamentul vaginitelor micotice produse de Candida spp. în asociere cu alte tipuri

de microorganisme.
- Tratamentul vaginitelor mixte, produse de asocierea de bacterii, Trichomonas

vaginalis, Candida spp și Mycoplasma spp. sau Chlamydia spp.
- Profilaxia vaginitelor și cervicitelor în cazul pacientelor aflate sub tratament sistemic cu imunosupresoare, citostatice sau corticosteroizi și în cazul pacientelor supuse

radioterapiei.
- Profilaxia vaginitelor și cervicitelor în cazul în care pacientele urmează a fi supuse unor intervenții chirurgicale sau exploratorii în sfera genitală (histero-salpingografie,

hidrotubație, biopsie de endometru, etc. ).
- Tratamentul florei patogene înainte de recoltarea frotiului pentru citotestul Babeș- Papanicolau, în vederea clarificării câmpului microscopic și îmbunătățirea interpretării citotestului.
CERVUGID este indicat la adulți. Dacă este necesar, poate fi administrat și la adolescenți.
DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Doze

Pentru toate indicațiile terapeutice, doza zilnică recomandată este de un ovul,

administrat seara, înainte de culcare. Durata tratamentului este de 7 zile.
În cazul cervicitelor ulcerate tratamentul se va repeta de 1-2 ori, până la cicatrizarea acestora, cu o pauză de 7 zile între perioadele de administrare.
În cazul cervicitelor și vaginitelor însoțite de afecțiuni inflamatorii severe de cauză infecțioasă (congestii pelvine, metroanexite, pelviperitonite), CERVUGID se va asocia

cu antibiotice administrate sistemic la indicația medicului curant.
Copii și adolescenți

CERVUGID nu prezintă utilizare relevantă la copii sub 14 ani.
Dacă este necesară administrarea la adolescenți, dozele sunt aceleași ca în cazul

adulților.
Mod de administrare

Calea de administrare: vaginală.
Fiecare ovul se introduce profund în vagin.
REACȚII ADVERSE

Convenția MedDRA privind frecvența

Foarte frecvente (>1/10)

Frecvente (>1/100 și <1/10)

Mai puțin frecvente (>1/1000 și <1/100) Rare (>1/10000 și <1/1000)

Foarte rare (<1/10000)

Cu frecvență necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile).
Riscul apariției reacțiilor adverse este neglijabil, datorită absorbției sistemice reduse a substanțelor active. În special în cazul tratamentului prelungit, dar și după administrarea primei doze, pot să apară eritem, senzație de arsură locală, eritem. Tulburări generale și la nivelul locului de administrare: mai puțin frecvente - prurit, senzație de arsură locală, eritem

CONTRAINDICAȚII

- Hipersensibilitate la oricare dintre substanțele active sau la excipient.
- Insuficiență hepatică sau renală severă.
- Afecțiuni hematologice severe.
- Sarcina și perioada de alăptare.
SUPRADOZAJ

Nu s-au raportat cazuri de supradozaj.
ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

În cazul existenței unor antecedente de tulburări hematologice și/sau tratament prelungit, se recomandă efectuarea periodică de teste sanguine, în special controlul

hemoleucogramei. Deși nu s-au raportat astfel de reacții în cazul acestui medicament,

orice eventuală scădere a numărului de hematii, leucocite sau/și trombocite impune

oprirea tratamentului.
În cazul tratamentului prelungit trebuie urmărită apariția reacțiilor adverse de tip neuropatie centrală sau periferică (parestezii, ataxie, vertij, crize convulsive). Deși nu

s-au raportat astfel de reacții în cazul acestui medicament, tratamentul trebuie

întrerupt în cazul apariției manifestărilor de tip ataxie, vertij sau confuzie.
Acest medicament trebuie utilizat cu precauție la pacientele cu afecțiuni neurologice centrale și periferice severe, cronice sau evolutive, datorită riscului de agravare al

tulburărilor neurologice.
Deși absorbția sistemică a metronidazolului și cloramfenicolului din medicament este redusă, pentru a preveni eventualitatea apariției reacțiilor de tip disulfiram, pacientele trebuie avertizate să nu consume alcool etilic sau medicamente care conțin alcool etilic în timpul tratamentului și timp de 48 de ore după întreruperea tratamentului.
Nu se recomandă administrarea a mai mult de 2-3 cure de tratament pe an.
Utilizarea simultană a prezervativului sau a diafragmei cu CERVUGID poate crește

riscul ruperii dispozitivului contraceptiv.
Administrarea în sarcină și perioada de alăptare

Riscul potențial pentru om este necunoscut. CERVUGID nu trebuie utilizat în timpul

sarcinii, cu excepția cazurilor în care este absolut necesar.
Nu există date privind evaluarea cantitativă a excreției substanțelor active din CERVUGID în laptele matern. În funcție de importanța tratamentului pentru mamă, se recomandă fie evitarea alăptarea, fie întreruperea tratamentului.
Influența asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje CERVUGID nu are nici o influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.
INTERACȚIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACȚIUNI Studiile de stabilitate efectuate pentru produsul CERVUGID pentru o elasticitate de până la 24 de luni, nu au evidențiat existența unor interacțiuni de tip chimic sau/și fizico- chimic între substanțele active ale acestuia, care să influențeze absorbția sau/și eficacitatea. Determinările cantitative ale celor patru substanțe active (cloramfenicol, metronidazol, nistatină și hidrocortizon acetat) efectuate conform studiilor de stabilitate la 6 luni, 12 luni, 18 luni și 24 de luni nu au evidențiat modificări calitative sau cantitative ale acestor substanțe.
Nu s-au evidențiat interacțiuni de ordin farmacocinetic între substanțele active ale CERVUGID la nivel de absorbție, precum nici la nivel de transport, distribuție, biotransformare sau eliminare.
Absorbția sistemică a substanțelor active din CERVUGID este redusă, riscul manifestării interacțiunilor de ordin farmacocinetic sau/și farmacodinamic dintre

acestea și alte substanțe medicamentoase fiind nesemnificativ.
În scop preventiv, trebuie ținut cont de următoarele considerații:

- nu se recomandă administrarea disulfiramului în timpul tratamentului cu CERVUGID (asocierea disulfiramului cu metronidazolul poate duce la apariția unor reacții de tip psihotic - accese delirante, stări confuzionale), precum nici consumul de alcool etilic sau medicamente care conțin alcool etilic

(metronidazolul și cloramfenicolul au efect de tip disulfiram (antalcool) - senzație de căldură, eritem facial, vărsături, tahicardie);

- nu se recomandă administrarea de CERVUGID în timpul tratamentului cu busulfan

(metronidazolul poate determina creșterea concentrației plasmatice a busulfanului, ducând la creșterea efectelor toxice ale acestuia);

- sunt necesare precauții în cazul administrării CERVUGID în timpul tratamentului cu:

- anticoagulante orale (de tipul warfarinei) (metronidazolul și cloramfenicolul inhibă metabolizarea acestora la nivel hepatic, ducând la creșterea concentrațiilor plasmatice și a efectului și implicit a riscului de apariție a hemoragiilor; se recomandă măsurarea mai frecventă a timpului de protrombină și INR și eventual ajustarea dozei de anticoagulant în timpul administrării de metronidazol și/sau cloramfenicol și 8 zile după întreruperea acesteia; nu există interacțiuni în cazul heparinei);

- săruri de litiu (metronidazolul poate determina creșterea concentrațiilor plasmatice ale litiului; în timpul administrării de metronidazol se recomandă monitorizarea

creatininemiei și a concentrațiilor plasmatice ale litiului și electroliților);

- ciclosporină (metronidazolul poate determina creșterea concentrației plasmatice a ciclosporinei; se recomandă monitorizarea creatininemiei și a concentrației plasmatice a ciclosporinei);

Incompatibilități

Nu este cazul.
PREZENTARE, AMBALAJ

Câte 6 ovule în folii termosudate. Câte 2 folii termosudate împreună cu instrucțiunea pentru administrare în cutie de carton.
PăSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25 °C. A se păstra în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor!

STATUTUL LEGAL

Cu prescripție medicală.
NUMELE ȘI ADRESA PRODUCăTORULUI

S. C. IRCON S. R. L. , Str. Pinului nr. 9, Iași, 700109, România

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 769
Код товара: 61603
Акция
Цена товара в пунктах: 511
Код товара: 63481
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 341
Код товара: 61789
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 351
Код товара: 59618
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 292
Код товара: 63623
Топ сезона
Искать в аптеках
Код товара: 63474
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 36
Код товара: 61749
Топ сезона
Код товара: 38581
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 1508
Код товара: 45716
Акция
Цена товара в пунктах: 621
Код товара: 62340
Акция
Цена товара в пунктах: 386
Код товара: 61856
Акция
Цена товара в пунктах: 476
Код товара: 61829
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 652
Код товара: 61743
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 389
Код товара: 62402
Цена товара в пунктах: 543
Код товара: 62328
Цена товара в пунктах: 350
Код товара: 61116
Просмотренные товары
Capsule Anti-Age: Colagen, Acid Hialuronic și Carcinină
În lupta împotriva semnelor îmbătrânirii, inovațiile din domeniul cosmetologiei și nutriției oferă soluții tot mai eficiente și accesibile. Printre aceste soluții, capsulele Anti-Age cu Colagen, Acid Hialuronic și Carcinina se numără printre cele mai populare și apreciate suplimente. Ele promit nu doar o piele mai fermă și mai elastică, dar și o îmbunătățire a sănătății generale a țesuturilor. Haideți să explorăm împreună cum funcționează aceste ingrediente și ce beneficii aduc ele.