Mexidol sol. inj. 5% 2 ml N10

Код товара: 21554
Доза: 50
Количество доз: 10
Производитель: Ellara CM SRL
Страна: Rusia
Форма: р-р д/ин.

MEXIDOL ®

soluţie injectabilă

DENUMIREA COMERCIALĂ

Mexidol®

DCI-ul substanţei active

Ethylmethylhydroxypyridine succinate

COMPOZIŢIA

1 ml soluţie injectabilă conţine:

substanţa activă: etilmetilhidroxipiridină succinat 50 mg;

excipienţi: metabisulfit de sodiu, apă pentru injecţii.

FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă.

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Soluţie transparentă, incoloră sau uşor gălbuie.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC

Alte medicamente pentru tratamentul maladiilor sistemului nervos, N07XX.

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice

Mexidol® are acţiune antihipoxică, membranoprotectoare, nootropă, anticonvulsivă, anxiolitică, măreşte rezistenţa organismului la stres. Măreşte rezistenţa organismului la acţiunea diferitor factori nocivi şi stări patologice dependente de oxigen (şoc, hipoxie, ischemie, tulburări ale circulaţiei cerebrale, intoxicaţie cu alcool şi antipsihotice (neuroleptice)). Mexidol® ameliorează metabolismul şi aprovizionarea cu sânge a creierului, îmbunătăţeşte microcirculaţia şi proprietăţile reologice ale sângelui, reduce agregarea plachetară. Stabilizează structurile membranare ale celulelor sanguine (eritrocite, plachete) în caz de hemoliză. Posedă acţiune hipolipidemiantă, reduce concentraţia colesterolului general şi a lipoproteinelor de densitate joasă. Reduce toxemia enzimatică şi intoxicaţia endogenă în pancreatitele acute. Mecanismul de acţiune este determinat de proprietăţile sale antihipoxice, antioxidante şi membranoprotectoare. Mexidol® inhibă peroxidarea lipidelor, majorează activi tatea superoxidismutazei, măreşte raportul lipide-proteine, reduce viscozitatea membranelor, mărindu-le fluiditatea. Modulează activi tatea enzimelor membranare (fosfodiesteraza calciu-independentă, adenilatciclaza, acetilcolinesteraza), a complexelor de receptori (benzodiazepinici, GABA, acetilcolinici), majorând capacitatea acestora de a interacţiona cu liganzii; contribuie la menţinerea organizării structural-funcţionale a membranelor biologice, transportul neuromediatorilor şi ameliorarea transmisiunii sinaptice. Mexidol® măreşe concentraţa de dopamină în sistemul nervos central. Provoacă o intensificare a activării compensatorii a glicolizei anaerobe şi reduce gradul de inhibare a proceselor de oxidare în ciclul Krebs în condiţi de hipoxie, însoţită de majorarea concentraţiei de ATP şi creatininfosfat, activarea funcţiilor de sinteză a energiei în mitocondrii, stabilizează membranele celulare. Mexidol® normalizează procesele metabolice în miocardul ischemic, reduce dimensiunile zonei de necroză, restabileşte şi ameliorează activi tatea electrică şi contractilitatea miocardului, diminuează consecinţele sindromului de reperfuzie în insuficienţa coronariană acută. Potenţează efectul antianginos al nitraţilor. Mexidol® contribuie la păstrarea celulelor ganglionare ale retinei şi a fibrelor nervului optic în neuropatie progresivă, cauzate de ischemia şi hipoxia cronică. Ameliorează activi tatea funcţională a retinei şi a nervului optic, mărind acuitatea vizuală.

Proprietăţi farmacocinetice

La administrarea intramusculară preparatului se determină în plasma sanguină timp de 4 ore după administrare. Concentraţia plasmatică maximă este atinsă la 0,45-0,5 ore după administrare. Concentraţia plasmatică maximă la administrarea dozelor de 400- 500 mg constituie 3,5-4,0 mcg/ml. Mexidol ® trece rapid din circuitul sistemic în organe şi ţesuturi şi se elimină rapid din organism. Preparatul persistă în organism 0,7-1,3 ore. Se elimină rapid preponderent pe cale renală, preponderent sub formă de conjugaţi glucuronizaţi, în cantităţi neînsemnate-sub formă nemodificată.

INDICAŢII TERAPEUTICE

- Tulburări acute ale circulaţiei cerebrale;

- traumatism cranio-cerebral de gravitate uşoară, consecinţele traumatismelor cranio-cerebrale;

- encefalopatie discirculatorie;

- sindrom de distonie neurovegetativă;

- tulburări cognitive uşoare de geneză aterosclerotică;

- tulburări anxioase în stări nevrotice şi de tip nevrotic;

- infarct acut de miocard (din primele zile) în componenţa terapiei complexe;

- glaucom cu unghi deschis primar în diverse stadii, în componenţa terapiei complexe;

- jugularea sindromului de abstinenţă în caz de alcoolism cu predominarea tulburărilor de tip nevrotic şi vegetativ-vasculare;

- intoxicaţii acute cu antipsihotice;

- stări astenice, profilaxia afecţiunilor somatice apărute sub influenţa factorilor şi suprasolicitărilor extreme;

- procese purulent-inflamatorii acute în cavitatea abdominală (pancreatită acută necrotică, peritonită) în componenţa terapiei complexe.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Intramuscular sau intravenos (în jet sau în perfuzie).

Pentru administrarea prin perfuzie intravenoasă Mexidol® se va dilua cu soluţie clorură de sodiu 0,9%. În jet Mexidol® se administrează lent timp de 5-7 minute, prin perfuzie intravenoasă-cu viteza 40-60 picături/minut. Doza maximă nictemerală nu trebuie să depăşească 1200 mg.

În tulburări acute ale circulaţiei cerebrale Mexidol® se administrează în primele 10-14 zile prin perfuzie intravenoasă, câte 200-500 mg de 2-4 ori pe zi, apoi intramuscular câte 200-250 mg de 2-3 ori pe zi timp de 2 săptămâni.

În traumatisme cranio-cerebrale şi consecinţele traumatismelor cranio- cerebrale Mexidol® se administrează timp de 10-15 zile prin perfuzie intravenoasă, câte 200-500 mg de 2-4 ori pe zi.

În encefalopatie discirculatorie decompensată Mexidol® se administrează intravenos în jet sau în perfuzie în doza 200-500 mg de 1-2 ori pe zi timp de 14 zile. Ulterior-intramuscular câte 100-250 mg pe zi timp de următoarele 2 săptămâni.

Pentru profilaxia de cură a encefalopatiei discirculatorii Mexidol® se administrează intramuscular în doza zilnică 200-250 mg de 2 ori pe zi timp de 10-14 zile. În tulburări cognitive uşoare la pacienţii vârstnici şi în tulburări anxioase Mexidol® se administrează intramuscular în doza 100-300 mg pe zi timp de 14-30 zile.

În infarct acut de miocard în componenţa terapiei complexe Mexidol® se administrează intravenos sau intramuscular timp de 14 zile, pe fondalul terapiei tradiţionale a infarctului de miocard, ce include nitraţi, beta-adrenoblocante, inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei, trombolitice, anticoagulante şi antiagregante, de asemenea remedii simptomatice conform indicaţiilor. În primele 5 zile, pentru atingerea efectului maxim, Mexidol® se administrează preferabil intravenos, în următoarele 9 zile preparatul poate fi administrat intramuscular. Administrarea intravenoasă a preparatului se efectuează prin perfuzie intravenoasă, lent (pentru evitarea reacţiilor adverse) cu soluţie clorură de sodiu 0,9% sau soluţie glucoză 5% în volum de 100-150 ml timp de 30-90 minute. La necesitate este posibilă administrarea intravenoasă în jet, lent, timp de cel puţin 5 minute. Administrarea Mexidol® (intravenoasă sau intramusculară) se efectuează de 3 ori pe zi, peste fiecare 8 ore. Doza terapeutică constituie 6-9 mg/kg/zi, doza pentru o administrare-2-3 mg/kg. Doza maximă zilnică nu trebuie să depăşească 800 mg, doza maximă pentru o administrare-250 mg.

În glaucom cu unghi deschis în diverse stadii, în componenţa terapiei complexe Mexidol® se administrează intramuscular câte 100-300 mg pe zi, de 1-3 ori pe zi, timp de 14 zile.

În sindrom de abstinenţă alcoolică Mexidol® se administrează în doza 200-500 mg prin perfuzie intravenoasă sau intramuscular de 2-3 ori pe zi timp de 5-7 zile.

În intoxicaţii acute cu antipsihotice Mexidol® se administrează intravenos în doza 200- 500 mg pe zi timp de 7-14 zile.

În procese purulent-inflamatorii acute în cavitatea abdominală (pancreatită acută necrotică, peritonită) Mexidol® se indică din primele zile atât în perioada preoperatorie, cât şi în cea postoperatorie. Dozele administrate depind de forma şi severitatea maladiei, gradul de răspândire a procesului, particularităţile evoluţiei clinice. Suspendarea preparatului se va efectua treptat, doar după obţinerea efectului pozitiv clinic şi de laborator stabil.

În pancreatită acută edematoasă (interstiţială) Mexidol® se indică câte 200-500 mg de 3 ori pe zi, prin perfuzie intravenoasă (în soluţie clorură de sodiu 0,9%) şi intramuscular. În pancreatită necrotică forma uşoară-câte 100-200 mg de 3 ori pe zi prin perfuzie intravenoasă (în soluţie clorură de sodiu 0,9%) şi intramuscular.

În formele de gravitate medie - câte 200 mg de 3 ori pe zi, prin perfuzie intravenoasă (în soluţie clorură de sodiu 0,9%). În formele severe-sub formă de puls-terapie 800 mg în primele zile, de 2 ori pe zi; apoi câte 200-500 mg de 2 ori pe zi, cu scăderea treptată a dozei nictemerale. În formele extrem de severe-în doza iniţială 800 mg pe zi până la jugularea stabilă a manifestărilor şocului pancreatogen, după stabilizarea stării-câte 300-500 mg de 2 ori pe zi prin perfuzie intravenoasă (în soluţie clorură de sodiu 0,9%), cu reducerea treptată a dozei nictemerale.

REACŢII ADVERSE

Tulburări gastrointestinale: greaţă, xerostomie, gust metalic în gură, halenă.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: senzaţie de zgîrîeturi în gât, disconfort în cutia toracică.

Tulburări ale sistemului nervos: somnolenţă.

Tulburări ale sistemului imunitar: reacţii alergice.

CONTRAINDICAŢII

Hipersensibilitate individuală la preparat.

Tulburări acute ale funcţiei hepatice şi renale.

Sarcina şi perioada de alăptare.

Copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani

SUPRADOZAJ

Simptome: exacerbarea reacţiilor adverse.

Tratament: suspendarea temporară a preparatului. Terapie simptomatică.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE

Conţine metabisulfit de sodiu. În cazuri unice, în special la pacienţii predispuşi cu astm bronşic în caz de hipersensibilitate la sulfiţi este posibilă dezvoltarea reacţiilor de hipersensibilitate grave.

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare

Este contraindicat.

Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

În timpul tratamentului se recomandă precauţie la conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI Potenţează acţiunea anxioliticelor benzodiazepinice, remediilor anticonvulsivante (carbamazepină), a remediilor antiparkinsonienelor (levodopa) şi nitraţilor. Reduce efectele toxice ale etanolului.

PREZENTARE, AMBALAJ

Soluţie injectabilă 50 mg/ml.

Câte 2 ml şi 5 ml în fiole din sticlă cu punct de rupere de culoare albastră sau cu punct de rupere de culoare albă cu 3 inele de marcare (superior-galben, mediu-alb, inferior-roşu).

Câte 5 fiole în blister. Câte 1 blister (pentru doza 5 ml) sau 2 blistere (pentru doza 2 ml) împreună cu instrucţiunea pentru administrare se plasează în cutie de carton.

PĂSTRARE

A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura sub 25 °C.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!

TERMEN DE VALABILITATE

3 ani. A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL

Cu prescripţie medicală.

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

SRL CŞP "Farmasoft", Rusia, 115280,

Or. Moscova, str. Avtozavodskaya, 22

Tel. /fax: + 7 (495) 626 47 48

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI

1. SRL "Ellara", Rusia, 601122,

Reg. Vladimir, raionul Petuşinsk, or. Pokrov,

str. Franz Stollwerck, nr. 20, blocul 2

Tel. /fax: + 7 (49 243) 6 42 22,

+ 7 (49 243) 6 42 24

2. ÎUSF "Fabrica biologică Armavir", Rusia, 352 212,

Reg. Krasnodarsk, raionul Novokubansk, or. Progress,

str. Mecinicov, 11

Tel. : + 7 (86 195) 2 12 11,

Fax: + 7 (86 195) 2 15 25


Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 694
Код товара: 57933
Цена товара в пунктах: 868
Код товара: 50685
Цена товара в пунктах: 543
Код товара: 43265
Цена товара в пунктах: 698
Код товара: 43080
Товар есть в наличии в аптеках отмеченных буквой , а в аптеках, отмеченных , нет в наличий.
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 35
Код товара: 58454
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 472
Код товара: 57476
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 4
Код товара: 30124
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 337
Код товара: 58427
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 818
Код товара: 46562
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 221
Код товара: 55677
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 818
Код товара: 58155
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 509
Код товара: 57534
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 472
Код товара: 55594
Акция
Цена товара в пунктах: 421
Код товара: 55111
Акция
Цена товара в пунктах: 2016
Код товара: 51944
Акция
Цена товара в пунктах: 6719
Код товара: 58043
Акция
Цена товара в пунктах: 505
Код товара: 55736
Акция
Цена товара в пунктах: 609
Код товара: 42221
Рекомендуем
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 405
Код товара: 55358
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 391
Код товара: 56016
Цена товара в пунктах: 810
Код товара: 52244
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 894
Код товара: 55371
NEW
Цена товара в пунктах: 1072
Код товара: 59586
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 818
Код товара: 46562
Цена товара в пунктах: 753
Код товара: 56657
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 231
Код товара: 54881
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 509
Код товара: 57534
Просмотренные товары
Micoza unghiilor sau onicomicoza: cum o tratăm?
Micoza unghiilor sau onicomicoza reprezintă infecția micotică care apare atunci când ciupercile (fungii) invadează unghiile de la mâini sau de la picioare, precum și pielea de sub unghie (patul unghial). Infecția începe, de obicei, la marginea unghiei, care devine alb-gălbuie, maro sau verde. Ciuperca crește sub sau în unghie, făcând ca placa unghială să se îngroașe și să se sfărâme. Uneori unghia se desprinde parțial sau total, ceea ce poate fi dureros. În unele cazuri, unghia se va desprinde cu totul de pe deget.