Poliglucin sol. perf. 250 ml N1

Код товара: 45680
Доза: 1
Количество доз: 1
Производитель: Farmaco SA, IM
Страна: Республика Молдова
Форма: р-р инф.
Poliglucin
DCI-ul substanţei active
Dextranum
COMPOZIŢIA
1 flacon (200 ml) soluţie perfuzabilă conţine:
substanţe active: dextran 70 - 12,0 gexcipienţi: clorură de sodiu, apă pentru injecţii. 1 flacon (400 ml) soluţie perfuzabilă conţine: substanţe active: dextran 70 - 24,0 g excipienţi: clorură de sodiu, apă pentru injecţii. FORMA FARMACEUTICĂ Soluţie perfuzabilă. DESCRIEREA MEDICAMENTULUI Lichid transparent incolor sau cu nuanţă slab-gălbuie. GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC Substituienţi de sânge şi fracţiuni proteice plasmatice. Dextran, B05AA05. PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE Proprietăţi farmacodinamice Poliglucin este o soluţie coloidală 10% de dextran (polimer al glucozei) cu masa moleculară 35 000 - 45 000 cu adaos de soluţie izotonică de clorură de sodiu. Se administrează în calitate de substituent de plasmă antişoc cu acţiune hemodinamică. Contribuie la creşterea volumului plasmei circa de 2 ori în comparaţie cu volumul preparatului administrat, deoarece fiecare gram de polimer al glucozei produce transferul a 20-25 ml lichid din ţesuturi în patul vascular. Poliglucin foarte lent trece prin peretele vascular şi timp îndelungat circulă în patul vascular, normalizând hemodinamica din contul circuitului lichidului după gradientul de concentraţie - din ţesuturi în vase. Ca rezultat, creşte rapid şi se menţine la un nivel înalt tensiunea arterială, se reduce edemul tisular. Poliglucin poate fi utilizat în calitate de remediu dezintoxicant. La administrarea acestuia se ameliorează viscozitatea sanguină, se reduce agregarea elementelor figurate ale sângelui. Preparatul stimulează diureza prin mecanisme osmotice (se filtrează în glomerulii renali, creează în urina primară o presiune oncotică înaltă şi împiedică reabsorbţia apei în canaliculi), ceea ce contribuie (şi accelerează) eliminarea din organism a toxinelor şi produselor de degradare ale metabolismului. Proprietăţi farmacocinetice Fracţia cu greutate moleculară mică, care se află mai jos de pragul de filtrare renală, este eliminată cu urina până la 60-70% în decurs de 6-7 ore. Fracţia cu greutate moleculară mare circulă în sânge până la câteva zile, este utilizată de sistemul reticuloendotelial, unde se metabolizează până la glucoză. INDICAŢII TERAPEUTICE Poliglucin se administrează:
- pentru ameliorarea circulaţiei capilare cu scopul profilaxiei şi tratamentului şocului traumatic, operator şi combustional;
- pentru ameliorarea circulaţiei arteriale şi venoase cu scop de profilaxie şi tratament al trombozelor, tromboflebitelor, endarteritelor, bolii Raynaud;
- pentru ameliorarea microcirculaţiei în transplant în cadrul intervenţiilor chirurgicale vasculare şi plastice;
- cu scop de dezintoxicare în combustii, peritonite, pancreatite;
- ca supliment la lichidele perfuzabile în cadrul circulaţiei extracorporale în intervenţiile chirurgicale pe cord deschis.
DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE Se administrează prin perfuzie intravenoasă. Poliglucin poate fi administrat numai după efectuarea prealabilă a probei intracutanate, cu excepţia cazurilor de acordare a ajutorului de urgenţă în şoc (în acest caz trebuie de avut toate preparatele pentru înlăturarea reacţiilor adverse posibile). Proba intracutanată se efectuează cu 24 ore înainte de administrarea prin perfuzie a preparatului. Modul de efectuare a probei intracutanate pentru determinarea sensibilităţii individuale la Poliglucin. Din flaconul cu preparat, cu respectarea regulilor asepticii, cu seringa se aspiră 0,2-0,3 ml Poliglucin şi, după înlocuirea acului seringii cu un ac steril pentru injecţii intracutanate, se administrează intracutanat 0,05 ml preparat în treimea medie a părţii interne a antebraţului. Corectitudinea administrării preparatului se verifică vizual (obţinerea "cojii de lămâie"). Medicul evaluează reacţia după 24 ore. Prezenţa reacţiei locale sub formă de eritem (suprafaţa, diametrul căreia e mai mare de 1,5 cm), apariţia papulei sau simptomelor de reacţie generală a organismului (greţuri, cefalee) denotă sensibilitatea crescută a organismului la Poliglucin şi imposibilitatea administrării preparatului la pacientul dat. Rezultatele probei se înregistrează în fişa de observaţie. E necesar de ţinut cont că proba intracutanată nu permite de a determina sensibilizarea la Reopoliglucin la 100% pacienţi. &În caz de probă intracutanată negativă pacientului i se efectuează proba biologică: se administrează preparatul de aceeaşi serie, care a fost folosită pentru efectuarea probei intracutanate, monitorizând reacţia pacientului: după administrarea lentă a primelor 5 picături se întrerupe administrarea pe 3 min. ; apoi încă 30 picături şi iarăşi se întrerupe pe 3 min. &În lipsa reacţiei se prelungeşte administrarea preparatului. Rezultatele probei biologice se înregistrează în fişa de observaţie. Dozele şi viteza administrării preparatului se aleg în corespundere cu indicaţiile şi starea pacientului. &În dereglările microcirculaţiei (diverse forme de şoc) se administrează intravenos prin perfuzie de la 400 până la 1000 ml preparat timp de 30-60 min. , la necesitate cantitatea preparatului poate fi mărită până la 1500 ml. La copii în diverse forme de şoc Poliglucin se administrează în doză de 5-10 ml/kg, la necesitate doza poate fi mărită până la 15 ml/kg. &În intervenţii chirurgicale cardiovasculare şi plastice Poliglucin se administrează intravenos prin perfuzie: nemijlocit înainte de operaţie timp de 30-60 min. în doza de 10 ml/kg (copiilor 5-10 ml/kg); intraoperator - 400-500 ml (copiilor până la 15 ml/kg); postoperator zilnic timp de 5-6 zile - reieşind din calculul 10 ml/kg la o administrare (copiilor până la 2-3 ani - până la 10 ml/kg o dată pe zi timp de 60 min. , copiilor până la 8 ani - câte 7-10 ml/kg timp de 60 min. o dată, mai rar de 2 ori pe zi, copiilor sub 13 ani - câte 5-7 ml/kg timp de 60 min. 1-2 ori pe zi, copiilor mai mari de 14 ani dozele ca şi pentru adulţi). &În intervenţii pe cord deschis, în cadrul circulaţiei extracorporale, Poliglucin se adaugă la sângele perfuzat, reieşind din calculul 10-20 ml/kg corp pentru umplerea pompei oxigenatorului. Concentraţia polimerului cu glucoză în lichidul perfuzabil nu trebuie să depăşească 3%. &În perioada postoperatorie dozele preparatului sunt ca şi în caz de dereglare a microcirculaţiei. Pentru dezintoxicare Poliglucin se administrează intravenos prin perfuzie de la 400 până la 1000 ml (copiilor 5-10 ml/kg) timp de 60-90 min. La necesitate se admite în prima zi de administrat încă 400-500 ml preparat (la copii administrarea preparatului în prima zi poate fi repetată în aceleaşi doze). REACŢII ADVERSE Reacţiile adverse posibile sunt clasificate conform convenției MedDRA: foarte frecvente (>1/10); frecvente (>1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100); rare (>1/10000 şi <1/1000); foarte rare (<1/10000); cu frecvenţă necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile). Tulburări gastrointestinale: rare - greaţă. Tulburări ale sistemului nervos: foarte rare - frisoane. Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: mai puţin frecvente - erupţii cutanate; Tulburări cardiace: rare - stop cardiac. Tulburări renale şi ale căilor urinare: foarte rare - oligurie. Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: frecvente - iritaţie venoasă locală. CONTRAINDICAŢII Hipersensibilitate la preparat; insuficienţă cardio-vasculară decompensată; traume cranio-cerebrale cu hipertensiune intracraniană; ictus hemoragic; hemoragii interne persistente; hipocoagulare; trombocitopenie; dereglări grave ale funcţiei renale însoţite de oligo- şi anurie; hipervolemie, hiperhidratare şi alte cazuri când e contraindicată administrarea unor volume mari de lichide. Poliglucin nu se administrează în afecţiuni renale. SUPRADOZAJ &În caz de supradozaj e posibilă apariţia reacţiilor alergice. &În acest caz e necesar de întrerupt administrarea preparatului şi, fără a scoate acul din venă, a iniţia efectuarea tuturor măsurilor terapeutice, prevăzute de instrucţiunile corespunzătoare, de lichidare a reacţiei postinfuzionale (administrarea preparatelor cardiovasculare, corticosteroizilor, analepticelor respiratorii, etc. ). ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE Concomitent cu Poliglucin e raţional de a administra soluţii cristaloide (soluţie izotonică de clorură de sodiu, soluţie de glucoză 5%, etc. ) în aşa o cantitate, pentru a restabili şi menţine echilibrul hidro-electrolitic. Aceasta este în special important în tratamentul pacienţilor deshidrataţi şi după intervenţii chirurgicale. Preparatul produce creşterea diurezei. &Însă dacă pe durata terapiei cu Poliglucin se determină reducerea diurezei cu eliminarea urinei vâscoase siropoase, aceasta poate indica deshidratarea organismului. &În acest caz e necesar de administrat intravenos soluţii cristaloide pentru restabilirea şi menţinerea echilibrului hidroelectrolitic. La apariţia reacţiilor alergice se indică preparatele de calciu, remedii antihistaminice, cardiace, etc. La oscilarea semnificativă a temperaturilor în timpul transportării este posibilă apariţia peliculelor albe, care prezintă particule ale dextranului. &În acest caz este necesar de a dizolva peliculele prin încălzirea flaconului cu preparat pe baia de apă timp de 1 oră cu agitare periodică, sau prin autoclavare la temperatura 120°C timp de 20 minute, apoi preparatul se răceşte până la temperatura corpului. Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare &În sarcină şi perioada de alăptare administrarea se efectuează sub supravegherea medicului doar în situaţiile în care beneficiile potenţiale pentru mamă depăşesc orice risc potenţial pentru făt sau sugar. Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilajePreparatul se administrează în condiţii de staţionar. INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNE Este necesară verificarea compatibilităţii dextranului cu medicamentele planificate pentru introducerea în soluţia perfuzabilă. La administrarea concomitentă a anticoagulantelor e necesar de redus doza. PREZENTARE, AMBALAJ Soluţie perfuzabilă în flacoane a câte 200 ml, 400 ml. PĂSTRARE A se păstra la temperaturi sub 20 ˚C. A se păstra în ambalaj original, pentru a fi protejat de lumină şi umiditate. A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!TERMEN DE VALABILITATE 5 ani. A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj. STATULUL LEGAL Cu prescripţie medicală. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE &ÎNREGISTRARE "Farmaco" S. A. , &Î. M. , Republica Moldova. DENUMIREA ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI &Î. M. "FARMACO" S. A. str. Vadul lui Vodă, nr. 2 MD-2023 mun. ChişinăuRepublica Moldovae-mail: info@farmaco. md

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Топ сезона Акции Рекомендуем Просмотренные товары
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 464
Код товара: 63978
Топ сезона
Код товара: 12123
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 330
Код товара: 63383
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 10
Код товара: 42953
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 209
Код товара: 64019
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 152
Код товара: 63925
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 255
Код товара: 61836
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 482
Код товара: 64564
Акция
Цена товара в пунктах: 557
Код товара: 61711
Акция
Цена товара в пунктах: 619
Код товара: 61694
Акция
Цена товара в пунктах: 464
Код товара: 61689
Акция
Цена товара в пунктах: 544
Код товара: 61824
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 1006
Код товара: 46562
Цена товара в пунктах: 925
Код товара: 61956
Акция
Цена товара в пунктах: 371
Код товара: 61853
Цена товара в пунктах: 499
Код товара: 62322
Акция
Цена товара в пунктах: 464
Код товара: 61689
Акция
Цена товара в пунктах: 302
Код товара: 61847
Просмотренные товары
LULULUN - MĂȘTI JAPONEZE EXCLUSIVE
Originare din Japonia, aceste măști au câștigat o reputație internațională datorită calității lor superioare și a ingredientelor tradiționale locale japoneze, care au fost folosite de secole pentru a menține frumusețea și sănătatea tenului.