Vitamina B12 (ciancobalamin) sol. inj. 500mcg 1ml N5x2 (Darnita)

Код товара: 10349
Доза: 0.5
Количество доз: 10
Производитель: Darnita SAI, Firma farmaceutica
Страна: Украина
Форма: р-р д/ин.
отпуск только по рецепту!


CIANOCOBALAMIN-DARNIŢA (VITAMINA B12- DARNIŢA)

soluţie injectabilă

DENUMIREA COMERCIALĂ

Cianocobalamin-Darniţa (Vitamina B12- Darniţa)

DCI-ul substanţei active

Cyanocobalaminum

COMPOZIŢIA

1 ml soluţie conţine:

substanţa activă: cianocobalamină 0. 5 mg

excipienţi
: clorură de sodiu, acetat de sodiu trihidrat, acid acetic diluat, apă pentru injecţii.
FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă.
DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Lichid transparent de culoare roşie.
GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul АТС


Remedii antianemice. Vitamina B12, B03BA01.
PROPRIETĂJI FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice
Vitamina B12 (Cianocobalamin) manifestă acţiune metabolică şi hematopoietică. Tnorganism (preponderentîn ficat) se transformă în coenzimă - adenozilcobalamină, sau cobamidă - forma activă a vitaminei B12. Cobamida face parte din componenţa a mai multe enzime, inclusiv reductaza, care transformă acidul folie în acid tetrabidrofo- lic. Posedă activi tate biologică înaltă. Cobamida participă la transferul fragmentelor metilice şi monocarbonice, de aceea este esenţială pentru sinteza dezoxiribozei şi AON, creatinei, metioninei - donatori de grupe metil; la sinteza factorului lipotropic - colina; la transformarea acidului metilmalonic în acid succinic, care face parte din componenţa mielinei; la utilizarea acidului propionic. Cobamida este necesară pentru hematopoieza normală, deoarece contribuie la maturizarea eritrocitelor. Participă la sinteza şi acumularea în eritrocite a compuşilor ce conţin grupe sulfhidrice şi care majorează toleranţa lor la hemoliză. Activează sistemul de coagulare sanguină, în doze mari provoacă majorarea activi tăţii tromboplastinei şi a protrombinei. Reduce nivelul de colesterol în plasma sanguină. Manifestă acţiune benefică asupra funcţiei hepatice şi a sistemului nervos central. Majorează capacitatea regenerate a ţesuturilor.
Proprietăţi farmacodnetice
La administrarea parenterală vitamina B12 se absoarbe rapid în circuitul sistemic. în sânge se cuplează cu transcobalaminele I şi II, care o transportă în ţesuturi. Se depozitează preponderent în ficat. Cuplarea cu proteinele plasmatice constituie 90%. Timpul de atingere a concentraţiei maxime (TCmax) după administrarea subcutanată sau intramusculară constituie circa 1 oră. Din ficat se elimină cu bila în intestin, apoi se reabsoarbe în sânge. Timpul de înjumătăţire (T1/2) din ficat - 500 zile. Se elimină din organism în caz de funcţie renală intactă - 7-10% pe cale renală, circa 50% - cu scaunul; în caz de funcţie renală redusă - 0-7% pe cale renală, 70-100% - cu scaunul. Penetrează bariera placentară.
INDICAŢII TERAPEUTICE

Anemii cronice, ce evoluează cu deficit de vitamina B12 (maladia Addison-Birmer, anemie microcitară alimentară), în componenţa terapiei complexe a anemiilor (inclusiv postbemoragice, fierodeficitare, aplastice, anemiilor cauzate de substanţe toxice şi/sau medicamentoase). Hepatită cronică, ciroza hepatică, insuficienţă hepatică. Polineurită, radiculită, nevralgie (inclusiv nevralgia nervului trigemen). Mieloză funiclulară, traume ale nervilor periferici, scleroză laterală amiotrofică, paralizie cerebrală infantilă, boala Down. Afecţiuni cutanate (psoriazis, fotodermatoză, dermatită herpetiformă, dermatită atopică). Cu scop profilactic - la administrarea biguanidelor, acidului paraaminosalicilic, acidului ascorbic în doze mari. Afecţiuni ale stomacului şi intestinului, însoţite de tulburări ale absorbţiei vitaminei B12 (rezecţie gastrică, intestinală, maladia Crohn, celiachie, sindrom de malabsorbţie, sprue). Boala actinică acută.
DOZE Şl MOD DE ADMINISTRARE

Preparatul se administrează subcutanat, intramuscular, intravenos, intrarahidian. în anemia Addison-Birmer preparatul se administrează în doze de 100-200 meg, subcutanat, peste o zi; în anemiile produse de deficitul vitaminei B12 - 100-200 meg, peste o zi. în anemiile cu simptome de mieloză funiculară şi în anemii macrocitare cu afectarea funcţiei sistemului nervos se administrează în doze de 400-500 meg/zi, în prima săptămână - zilnic, apoi cu intervalul între administrări până la 5-7 zile (se administrează concomitent acid folie). în perioada de remisie, în absenţa simptome de mieloză funiculară, doza de întreţinere este de 100 meg de 2 ori pe lună, în prezenţa fenomenelor neurologice - câte 200-400 meg de 2-4 ori pe lună. in anemie acută posthemoragică şi anemie fierodeficitară - câte 30-100 meg de 2-3 ori pe săptămână; anemie aplastică - câte 100 meg până la instalarea remisiunii clinico-hema- tologice. în caz de tulburări ale sistemului nervos central, maladii neurologice care decurg cu sindrom algic se indică în doze crescânde de la 200 la 500 meg; la ameliorarea stării -100 meg/zi. Cura de tratament - 2 săptămâni. în afecţiunile traumatice ale sistemului nervos periferic - câte 200-400 meg peste 1 zi timp de 40-45 zile. în hepatite şi ciroze hepatice - 30-60 meg/zi sau 100 meg peste 1 zi timp de 25-40 zile. în boala actinică acută, neuropatie diabetică, spru - câte 60-100 meg zilnic timp de 20-30 zile. în mieloză funiculară, scleroză laterală amiotrofică, scleroză diseminată - rahidian câte 15-30 meg cu majorarea treptată a dozei (50,100,150,200). Injecţiile rahidiene se efectuează fiecare 3 zile, cura de tratament este de 8-10 injecţii. în perioada de remisie, în absenţa simptome de mieloză funiculară, doza de întreţinere este de 100 meg de 2 ori pe lună, în prezenţa fenomenelor neurologice - câte 200-400 meg de 2-4 ori pe lună. Pentru înlăturarea deficitului de vitamina B12 preparatul se administrează intramuscular sau intravenos câte 1 mg zilnic timp de 1-2 săptămâni; cu scop profilactic -1 mg 1 dată pe lună. Durata tratamentului se stabileşte individual. Doza nictemerată maximă pentru adulţi este de 500 meg. Administrarea la copii. Se administrează subcutanat în doză de 1 meg/kg corp, doza nictemerată maximă pentru adulţi este de 100 meg. în anemie de origine alimentară şi celor prematuri -30 meg subcutanat, zilnic, timp de 15 zile; anemie aplastică la copii -100 meg până recuperarea clinică şi hematologică, în distrofie la copii după suportarea unor maladii, maladia Down şi paralizie cerebrală infantilă - subcutanat 15-30 meg peste 1 zi. în hepatite şi ciroză hepatică se administrează câte 30-60 meg/zi sau 100 meg peste 1 zi timp de 25-40 zile.
Doza şi regimul de administrare se determină în raport cu patologia de la 30 la 100 mcg pe zi. Mărimea de ambalaj 500 mcg/ml nu se administrează copiilor cu vârsta mai mare de 3 ani.
REACŢII ADVERSE

Convenţia MedDRA privind frecvenţa

Foarte frecvente (>1/10)

Frecvente (>1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100)

Rare (>1/10000 şi <1/1000)

Foarte rare (<1/10000)

Cu frecvenţă necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile).
Tulburări hematologice şi limfatice: hipercoagulare.
Tulburări ale sistemului imunitm: reacţii alergice, inclusiv urticarie, prurit, şoc anafilactic.
Tulburări metabolice şi de nutriţie: tulburări ale metabolismului purinic.
Tulburări ale sistemului nervos: cefalee, vertij, excitaţie nervoasă.
Tulburări cardiace: tahicardie, dureri cardiace.
Tulburări gastrointestinale: greaţă.
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: acnee, erupţir veziculare, hipertranspiraţie.
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: febră; durere, indurare şi necroză la nivelul locului de administrare.
CONTRAINDICAŢII

Hipersensibilitate la componentele preparatului. Eritremii, eritrocitoză. Neoplazii, cu excepţia cazurilor de neoplazii însoţite de anemie megaloblastică şi insuficienţa vitaminei B12. Afecţiuni tromboembolice acute. Angină pectorală de efort de clasă funcţională înaltă. Copii cu vârsta mai mică de 3 ani.
SUPRADOZAJ

Simptome: edem pulmonar, tromboza vaselor sangvine periferice. Tratament: simptomatic.
ATENŢIONĂRI Şl PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE

In timpul tratamentului este necesară monitorizarea sistematică a indicilor sanguini: la a 5-8 zi de tratament se determină conţinutul de reticulocite, concentraţia fierului. Cantitatea de eritrocite, hemoglobină şi indicele de culoare este necesar de a fi determinate pe parcursul primei luni de 1-2 ori pe săptămână, apoi de 2-4 ori pe lună. Remisia se atinge la majorarea numărului de eritrocite până la 4 000 000-4 500 000 mei, atingerea dimensiunilor normale a eritrocitelor, dispariţia anizo- şi poichilocitozei, normalizarea conţinutului de reticulocite după criza reticulocitară. După atingerea remisiunii hematologice, controlul sângelui periferic se va efectua nu mai rar de 1 dată în 4-6 luni. La pacienţii cu predispunere la tromobogeneză şi cu angină pectorală se recomandă administrarea cu precauţie a preparatului şi controlul coagulării sângelui.
Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare
Se recomandă administrarea cu prudenţă a preparatului în timpul sarcinii (există relatări unice referitor la efectul teratogen posibil a vitaminei B12 în doze înalte) şi în perioada de lactaţie. Se va evalua raportul beneficiu/risc. Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje In timpul tratamentului nu recomandă de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI
Aminoglicozidete) salidtaţii, antiepilepticele, cofcihiria, preparatele de potasiu reduc absorbţia preparatului, influenţează asupra farmacocinetica preparatului. La administrarea concomitentă cu canamicina, neomicina, polimixanii, tetraciclinele absorbţia ciancobalaminei se micşorează. Preparatul este incompatibil farmaceutic cu acidul ascorbic, sărurile metalelor grele (inactivarea cianocobalaminei), bromura de tiamină, piridoxina, riboflavina (ionul de cobalt din componenţa moleculei de cianocobalamină distruge alte vitamine). Potenţează dezvoltarea reacţiilor alergice, provocate de tiamină. Cloramfenicolul reduce efectul hematopoietic indus de administrarea cianocobalaminei. Micşorează efectul citamenului administrarea concomitentă. Contraceptivele orale micşorează concentraţia plasmatică a ciancobalaminei. Preparatele antimetabolice şi majoritatea antibioticelor modifică rezultatele analizelor microbiologice a ciancobalaminei.
Incompatibilităţi Ionul de cobalt din componenţa moleculei de cianocobala

Mina contribuie la degradarea acidului ascorbic, tiaminei bromid, riboflavinei într-un volum.
PREZENTARE, AMBALAJ

Soluţie injectabilă 0,05% - 1 ml în fiole. Câte 10 fiole împreună cu instrucţiunea pentru administrare în cutie de carton. Câte 5 fiole în blister. Cîte 2 blistere în cutie de carton.
PĂSTRARE

A se păstra la temperatura sub 25°C.
A se păstra în ambalajul original.
A nu se congela.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani. A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.
STATUTUL LEGAL

Cu prescripţie medicală.
DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

SAP Firma farmaceutică "Darniţa", Ucraina

NUMELE Şl ADRESA PRODUCĂTORULUI

SAP Firma farmaceutică "Darniţa", Ucraina 02093, or. Kiev, str. Borispolskaya, 13.


Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Акция
Цена товара в пунктах: 677
Код товара: 63696
Цена товара в пунктах: 561
Код товара: 44867
Цена товара в пунктах: 747
Код товара: 61231
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 588
Код товара: 61745
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 200
Код товара: 61788
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 24
Код товара: 45641
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 464
Код товара: 63510
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 10
Код товара: 11434
Топ сезона
Код товара: 38581
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 607
Код товара: 64534
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 594
Код товара: 64314
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 533
Код товара: 64318
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 85
Код товара: 64200
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 460
Код товара: 61838
Акция
Цена товара в пунктах: 460
Код товара: 61837
Акция
Цена товара в пунктах: 524
Код товара: 61715
Акция
Цена товара в пунктах: 340
Код товара: 64356
Рекомендуем
Акция
Цена товара в пунктах: 624
Код товара: 61825
Цена товара в пунктах: 337
Код товара: 62323
Цена товара в пунктах: 969
Код товара: 59583
Акция
Цена товара в пунктах: 448
Код товара: 61708
Цена товара в пунктах: 960
Код товара: 61912
LULULUN - MĂȘTI JAPONEZE EXCLUSIVE
Originare din Japonia, aceste măști au câștigat o reputație internațională datorită calității lor superioare și a ingredientelor tradiționale locale japoneze, care au fost folosite de secole pentru a menține frumusețea și sănătatea tenului.