Calciu chlorid sol.inj. 10% 5ml N10 (ucraina)

Код товара: 10247
Доза: 10
Количество доз: 10
Производитель: Darnita SAI, Firma farmaceutica
Страна: Украина
Форма: р-р д/ин.
отпуск только по рецепту!

CLORURĂ DE CALCIU-DARNIŢA

soluţie injectabilă
DENUMIREA COMERCIALĂ

Clorură de calciu-Darniţa
DCI-ul substanţei active

Calcii chloridum
COMPOZIŢIA

1 ml soluţie conţine:
substanţa activă: clorură de calciu(clorură de calciu hexahidrat) 100 mg;
excipienţi: soluţie acid clorhidric, apă pentru injecţii.
FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă.
DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Lichid transparent incolor.
GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC

Soluţii intravenoase. Soluţii de electroliţi. B05X A07.
PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice

Preparatul Clorură de calciu-Darniţa înlătură deficitul ionilor de calciu. Ionii de calciu participă la conducerea impulsurilor nervoase, contracţia muşchilor netezi şi striaţi, în activi tatea funcţională a miocardului, coagularea sângelui; sunt necesari pentru formarea ţesutului osos, funcţionarea altor sisteme şi organe. Concentraţia plasmatică a calciului scade ca urmare multor procese patologice, hipocalcemia pronunţată se manifestă prin tetanie. Clorura de calciu, pe lângă înlăturarea hipocalcemiei, micşorează permeabilitatea vaselor, produce acţiune procoagulantă. Administrarea intravenoasă a clorurii de calciu duce la excitarea sistemului nervos simpatic ceea ce duce la creşterea eliberării noradrenalinei.
Proprietăţi farmacocinetice

În sânge calciul se găseşte sub formă de compuşi şi sub formă ionizată. Activitate fiziologică manifestă calciul ionizat. Se depozitează în ţesutul osos. Se elimină pe cale renală (20%) şi pe cale intestinală (80%). 95% din calciul care se excretă prin filtraţie glomerulară se reabsoarbe.
INDICAŢII TERAPEUTICE

Hipocalcemie, care necesită majorarea rapidă a concentraţiei ionilor de calciu în plasma sanguină (tetanie în insuficienţa funcţională a glandelor paratiroidiene, tetanie în insuficienţa vitaminei D, hipocalcemie în exsanguinotransfuzii şi transfuzii de sânge cu citrat, alcaloză). În componenţa terapiei complexe a intoxicaţiei acute cu plumb. Intoxicaţie cu magneziu în caz de supradozaj a preparatelor de magneziu. Hiperpotasemie, ce se manifestă prin tulburări ale funcţiei cardiace, înregistrate pe ECG.
DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Clorura de calciu se administrează intravenos în bolus (foarte lent) şi în perfuzie intravenoasă (lent).
Adulţi

Intravenos în bolus se administrează 5 ml soluţie 10% cu viteza 1 ml/min. Administrarea în perfuzie intravenoasă: 5-10 ml soluţie 10% se diluează în 100-200 ml soluţie clorură de sodiu 0,9% sau soluţie glucoză 5%; se administrează cu viteza 6-8 pic/min. Exsangvinotransfuzii şi transfuzii de sânge cu citrat: adulţilor şi copiilor câte 30 mg (0,3 ml) pentru fiecare 100 ml de sânge transfuzat. Tetanie la adulţi: 10 ml soluţie 10% (1 g) timp de 10-30 min, la necesitate se repetă peste 6 ore.
Copii:
Hipocalcemie: intravenos în get, lent, cu viteza mai mică de 0,5 ml/min, în doza 1020 mg/kg masă corporală (0,1-0,2 ml/kg corp), la necesitate se repetă la fiecare 4-6 ore. Tetanie: 10 mg/kg masă corporală (0,1ml/kg corp) timp de 5-10 min, la necesitate se repetă peste 6 ore sau se administrează prin perfuzie intravenoasă. Doza maximă nictemerală pentru copii (independent de vârstă)-10 ml (1000 mg).
REACŢII ADVERSE

Tulburări ale sistemului imunitar: reacţii alergice, urticarie.
Tulburări metabolice şi de nutriţie: hipercalcemie.
Tulburări psihice: depresie.
Tulburări cardiace: bradicardie, aritmie,
Tulburări vasculare: hipotensiune arterială moderată şi de scurtă durată, hipertensiune arterială, tromboză venoasă.
La administrare rapidă-fibrilaţie ventriculară.
Tulburări gastrointestinale: gust de cretă în cavitatea bucală.
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: hiperemia feţei.
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: durere şi hiperemie pe parcursul venei, bufeuri de căldură, iniţial în cavitatea bucală, apoi în tot corpul. La extravazare este posibilă arsură, necroza tegumentelor şi apariţia cicatricei, celulită şi calcificarea ţesuturilor moi.
CONTRAINDICAŢII

Hipersensibilitate la componentele preparatului, hipercalcemie, calciurie marcată, nefrourolitează (calcică), insuficienţă renală gravă, sarcoidoză, hipercoagulare, predispoziţie la tromboze. Ateroscleroză cu fenomene de ocluzie arterială. Fibrilaţie ventriculară. Asistolie şi disociaţie electromecanică. Administrarea preparatelor digitalice. Administrarea concomitentă cu ceftriaxon.
SUPRADOZARE

Simptome: slăbiciune generală, anorexie, dureri abdominale, vomă, greaţă, constipaţii, polidipsie, poliurie, astenie marcată, excitabilitate, stare generală gravă, depresie, deshidratare, posibil dereglări de ritm cardiac, mialgie, artralgie, hipertensiune arterială. Tratament: în intoxicaţii uşoare (concentraţia calciului seric 2,6-2,9 mmol/l) sistarea administrării preparatului şi altor preparate care conţin calciu. În intoxicaţii grave (concentraţia calciului plasmatic mai mare de 2,9 mmol/l) se administrează calcitonin parenteral în doză de 5-10 ME/kg corp pe zi (diluat în 500 ml soluţie clorură de sodiu 0,9%) sub formă de perfuzie intravenoasă timp de 6 ore. Este posibil administrarea intravenoasă lent în bolus, divizată în 2-4 administrări. Se administrează diuretice netiazidice; se monitorizează concentraţia plasmatică a potasiului şi magneziului, la necesitate se vor administra preparatele potasiului şi magneziului; se monitorizează funcţia sistemului cardiovascular, pentru profilaxia aritmiilor se indică betaadrenoblocatori. La necesitate se efectuează hemodializa.
ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE

La administrarea îndelungată în doze mari este posibilă hipercalcemia cu depozitarea sărurilor de calciu în organe. Injectarea preparatului se va efectua cu ajutorul unei seringi cu ac subţire într-o venă de calibru mare pentru a minimaliza acţiunea lezantă a clorurii de calciu asupra peretelui vascular. Soluţia trebuie încălzită până la temperatura corpului înainte de administrare. La administrarea soluţiei intravenos, se dezvoltă reacţie obişnuită la el-senzaţie de căldură în cavitatea bucală apoi în tot corpul. Clorura de calciu-Darniţa nu se administrează subcutanat sau intramuscular, din cauza acţiunii sale iritante şi necrotizante. În caz de extravazare a soluţiei injectabile (administrare intramusculară sau subcutanată) se recomandă de a aspira în măsura posibilităţilor cu seringa soluţia introdusă, apoi, în locul injecţiei, de a administra soluţie sulfat de sodiu 25%, 10 ml sau soluţie injectabilă sulfat de magneziu 25%, 510 ml. Pentru înlăturarea acţiunii rezorbtive se administrează dimedrol, în hipercaciemie-EDTA. Se administrează cu precauţie pacienţilor cu insuficienţă renală uşoară sau gravitate medie, deshidratare, dereglarea echilibrului acido-bazic (creşte riscul hipercalcemiei), maladii cardiace (creşte riscul aritmiilor), maladii renale, nefrolitează sau maladii case se asociază cu hipercalcemia (în special cu neoplasme şi sarcoidoză), cord pulmonar, acidoză respiratorie, insuficienţă respiratorie (creşte riscul reacţiilor toxice produse de oxidarea clorurii de calciul). La administrarea preparatului trebuie de monitorizat nivelul plasmatic al calciului. La administrarea rapidă este posibilă micşorarea moderată a tensiunii arteriale produsă prin vasodilataţie. Clorura de calciu nu trebuie administrată copiilor intern din cauza iritaţii grave a tractului gastrointestinal. Nu trebuie administrat copiilor în vene la nivelul capului.
Copii

Administrarea la copii e posibilă de la vârsta de 1 an.
Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare

Studii adecvate şi strict controlate a inofensivităţii şi eficacităţii preparatului la femeile gravide nu s-au efectuat. Administrarea în timpul sarcinii se va efectua numai în cazul, când beneficiul scontat pentru mamă depăşeşte riscul potenţial pentru făt. Preparatul poate fi administrat în perioada de alăptare.
Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje În timpul tratamentului este contraindicat de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI

Până în prezent lipsesc studii adecvate referitor la apariţia precipitatelor intravasculare la pacienţi (cu excepţia nou-născuţilor) la administrarea concomitentă a ceftraxonului şi preparatelor care conţin calciu. Însă nu se recomandă diluarea cu solvenţi care conţin calciu, administrarea concomitentă a ceftriaxonului şi preparatelor care conţin calciu la toate categoriile de pacienţi. Nu se recomandă administrarea preparatelor care conţin calciu timp de 48 ore după ultima administrare a ceftriaxonului. Clorura de calciu reduce acţiunea blocantelor canalelor de calciu, micşorează acţiunea calcitoninei în hipercalcemie şi biodisponibilitatea fenitoinei. Sărurile de calciu încetinesc absorbţia unor preparate cum sunt bifosfonaţii, floraţii, unor florchinolone şi tetracicline; administrarea lor trebuie efectuată la interval de 3 ore. Clorura de calciu micşorează acţiunea cardiotonică a dobutaminei. La administrarea concomitentă cu chinidina e posibilă încetinirea conductibilităţii intraventriculare şi creşterea toxicităţii chinidinei. La administrarea concomitentă a preparatului cu preparatele digitalice creşte acţiunea cardiotoxică a lor. Sărurile de calciu nu trebuie administrate într-o soluţie cu carbonaţii, fosfaţii, sulfaţii, tartraţii. Diureticele tiazidice micşorează excreţia calciului cu urina şi cresc riscul dezvoltării hipercalcemiei. La administrarea concomitentă cu Vitamina D sau derivaţii ei creşte absorbţia calciului. Administrarea concomitentă cu alte preparate care conţin calciu sau magneziu creşte riscul hipercalcemiei sau hipermagnezemiei corespunzător, mai ales la pacienţii care suferă de insuficienţă renală. Micşorează eficacitatea mioreaxantelor nedepolarizante. Poate creşte durata acţiunii clorurii de tubocurarină.
Incompatibilităţi

Este farmaceutic incompatibil cu tetraciclinele, sulfatul de magneziu, ceftriaxon, medicamentele care conţin fosfaţi, carbonaţi sau tartraţi.
PREZENTARE, AMBALAJ

Soluţie injectabilă câte 5 ml în fiole, câte 10 fiole în cutie; câte 5 fiole în ambalaj cu contur de fag, câte 2 ambalaje cu contur de fag în cutie;
Soluţie injectabilă câte 10 ml în fiole; câte 5 fiole în ambalaj cu contur de fag, câte 2 ambalaje cu contur de fag în cutie.
PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. A nu se congela. A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
TERMEN DE VALABILITATE

5 ani. A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.
STATUTUL LEGAL

Cu prescripţie medicală.
DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

SAP” Firma farmaceutică ”Darniţa”, Ucraina
NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI

SAP” Firma farmaceutică ”Darniţa”, Ucraina 02093, or. Kiev, str. Borispolskaya, 13.

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 533
Код товара: 64318
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 450
Код товара: 63923
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 36
Код товара: 61751
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1385
Код товара: 64568
Топ сезона
Код товара: 42911
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 660
Код товара: 63775
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 793
Код товара: 62176
Акции
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 618
Код товара: 46542
Акция
Цена товара в пунктах: 604
Код товара: 52542
Акция
Цена товара в пунктах: 263
Код товара: 62455
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 848
Код товара: 63458
Акция
Цена товара в пунктах: 608
Код товара: 61696
Цена товара в пунктах: 123
Код товара: 60986
Цена товара в пунктах: 960
Код товара: 61912
Цена товара в пунктах: 676
Код товара: 62325
Цена товара в пунктах: 1037
Код товара: 56657
Цена товара в пунктах: 1321
Код товара: 59586
Цена товара в пунктах: 337
Код товара: 62323
Просмотренные товары
LULULUN - MĂȘTI JAPONEZE EXCLUSIVE
Originare din Japonia, aceste măști au câștigat o reputație internațională datorită calității lor superioare și a ingredientelor tradiționale locale japoneze, care au fost folosite de secole pentru a menține frumusețea și sănătatea tenului.