Azibiot® comp. film. 500 mg N3

Код товара: 45676
Количество доз: 3
Доза: 500
Производитель: KRKA d.d., Novo mesto
Страна: Словения
Форма: табл. п/о.
Наличие: достаточно
отпуск только по рецепту!
55 79 леев
(-11%)
49 64 леев
Выгода:
4 пунктов лояльности
Бесплатная доставка
Искать в аптеках

AZIBIOT 500 mg, comprimate filmate

Azitromicină

 

1. Ce este Azibiot şi pentru ce se utilizează

Azibiot este un antibiotic care face parte din clasa macrolide, lincosamide şi streptogramine;

Azibiot este indicat în tratamentul următoarelor infecţii, determinate de germeni sensibili:

- infecţii ale căilor respiratorii superioare,incluzând faringită/amigdalită bacteriană, sinuzită şi

otită medie;

- infecţii ale căilor respiratorii inferioare: bronşită acută, bronşită cronică acutizată, pneumonie

interstiţială şi alveolară, bacteriene;

- infecţii ale pielii şi ţesuturilor moi, incluzând eritem cronic migrator (primul stadiu al bolii

Lyme), erizipel, impetigo, piodermită secundară;

- boli cu transmitere sexuală: uretrită sau cervicită necomplicată;

- infecţii gastro-duodenale cauzate de Helicobacter pylori.

Trebuie avute în vedere ghidurile terapeutice în vigoare cu privire la utilizarea adecvată a

antibioticelor.

 

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Azibiot

Nu luaţi Azibiot:

- dacă sunteţi alergic la azitromicină, la alte antibiotice macrolide sau la oricare dintre celelalte

componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6),

- dacă luați tratament asociat cu alcaloizi din secară cornută (dihidroergotamină, ergotamină).

 

Atenţionări şi precauţii

Înainte să luaţi Azibiot, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Similar eritromicinei şi altor macrolide, au fost raportate rare reacții alergice grave, inclusiv

angioedem și anafilaxie (foarte rar letale). Unele dintre aceste reacții la azitromicină au dus la

simptome recurente și au necesitat o perioadă mai lungă de observație și tratament.

Deoarece calea principală de eliminare a azitromicinei este cea hepatică, azitromicina trebuie utilizată

cu precauţie la pacienţii cu afecţiuni hepatice semnificative. În timpul utilizării azitromicinei au fost

raportate cazuri de hepatită fulminantă, cu potenţial de insuficienţă hepatică cu risc vital (vezi pct. 4.8).

S-ar putea ca unii pacienti să fi avut boli hepatice pre-existente sau să fi luat alte medicamente

hepatotoxice.

În cazul unor semne şi simptome de disfuncţie hepatică, cum sunt: astenie evolutivă cu icter, urină

închisă la culoare, tendinţă la sângerări sau encefalopatie hepatică, trebuie efectuate imediat testele

funcţionale/investigaţiile hepatice. La apariţia disfuncţiei hepatice, administrarea azitromicinei trebuie

întreruptă.

Prelungirea repolarizării cardiace şi a intervalului QT. În tratamentul cu alte macrolide s-a observat

riscul dezvoltării aritmiilor cardiace, cum ar fi torsada vârfurilor. Nu poate fi exclus un efect similar

pentru azitromicină la pacienţii cu risc crescut de prelungire a repolarizării cardiace (vezi pct 4.8). Ca

urmare, azitromicina trebuie utilizată cu precauţie la pacienţii cu risc de prelungire a intervalului QT,

cum sunt cei cu hipopotasemie şi hipomagnezemie şi antecedente de aritmie ventriculară sau

bradicardie (< 50 bpm).

Suprainfecţii

Ca şi în cazul utilizării altor antibiotice, se recomandă observarea semnelor de apariţie a

suprainfecţiilor cu microorganisme rezistente, inclusiv fungi.

Insuficienţă renală

La pacienţii cu cleareance-ul creatininei < 40 ml/min se recomandă prudenţă în utilizarea

azitromicinei

Diareea sau colita pseudomembranoasă determinată de Clostridium difficile a fost raportată la

utilizarea antibioticelor macrolidice. De aceea, pacienţii cu diaree trebuie atent monitorizaţi.

Proprietăţile farmacocinetice ale azitromicinei permit un regim de dozare scurt şi simplu.

Nu este necesară administrarea azitromicinei pentru indicaţiile menţionate pentru o perioadă mai lungă

decât se recomandă în prospect.

AZIBIOT conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de

lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest

medicament.

 

Azibiot împreună cu alte medicamente

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi

orice alte medicamente.

Este necesară prudenţă în cazul în care azitromicina este administrată în asociere cu alte

medicamente care pot prelungi intervalul QT (vezi Precauţii)

Efectele altor medicamente asupra azitromicinei:

Antiacidele: Administrarea concomitentă de antacide şi azitromicină scade concentraţia plasmatică

maximă a azitromicinei, dar biodisponibilitatea totală nu este afectată. Pacienţii trataţi cu antiacide şi

azitromicină oral, nu trebuie să utilizeze ambele medicamente deodată. Se recomandă un interval de

cel puţin 2 ore între administrarea azitromicinei şi a unui antiacid.

Administrarea antiacidelor orale nu afectează biodisponibilitatea azitromicinei administrată intravenos.

Nelfinavir: Administrarea concomitentă a 1200 mg azitromicină şi nelfinavir (750 mg de 3 ori

pe zi), la starea de echilibru a dus la scăderea ariei de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de

timp (ASC) a nelfinavirului cu 16% şi la creşterea ariei de sub curba concentraţiei plasmatice în

funcţie de timp (ASC) a azitromicinei cu 113%, precum şi la creşterea C max a azitromicinei cu 136%.

Ajustarea dozelor nu este necesară dar trebuie supravegheate cu atenţie reacţiile adverse cunoscute ale

azitromicinei.

Rifabutină: Administrarea concomitentă a rifabutinei cu azitromicina nu afectează concentraţia

plasmatică a niciunuia dintre medicamente. S-a raportat la pacienţii care au primit tratament asociat

azitromicină şi rifabutin apariţia neutropeniei. Cu toate că neutropenia a fost raportată în utilizarea

rifabutinei, o relaţie cauzală în tratamentul asociat cu azitromicina nu a fost stabilită.

Efectele azitromicinei asupra altor medicamente:

Ciclosporină: În cazul tratamentului concomitent cu ciclosporină se recomandă măsurarea

concentraţiilor plasmatice ale azitromicinei la începutul şi la sfârşitul tratamentului.

CYP3A4: chiar dacă azitromicina nu pare să inhibe enzima CYP3A4, nu a putut fi exclusă această

posibilitate. De aceea se recomandă precauţie în cazul în care azitromicina este utilizată în asociere cu:

ciclosporină, terfenadină, derivaţi de ergotamină, cisapridă, pimozidă, chinidină, astemizol şi cu alte

medicamente cu indice terapeutic îngust şi metabolizate prin intermediul CYP3A4.

Digoxină: La o serie de pacienţi s-a raportat faptul că unele macrolide au afectat metabolizarea

digoxinei la nivelul intestinului. La pacienţii trataţi concomitent cu digoxină şi azitromicină există

riscul creşterii concentraţiilor plasmatice ale digoxinei.

Derivaţii de ergot: La pacienţii trataţi cu derivaţi de ergot poate fi indus ergotismul la administrarea

asociată cu antibiotice macrolidice. Nu sunt disponibile date privind posibilitatea interacţiunii dintre

derivaţii de ergot şi azitromicină. Datorită posibilităţii teoretice a ergotismului, azitromicina şi derivaţii

de ergot nu trebuie administraţi concomitent.

Terfenadină: În studiile efectuate nu s-au observat efecte semnificative ale azitromicinei asupra

farmacocineticii terfenadinei, şi nici un efect asupra intervalului QT. S-a raportat un număr mic de

cazuri unde există riscul pentru astfel de interacţiuni, dar fără dovezi clare.

Warfarină: Într-un studiu de interacţiune farmacocinetică, azitromicina nu a modificat efectul

anticoagulant a unei singure doze de 15 mg warfarină, administrată la voluntari sănătoşi. O creştere a

efectului anticoagulant a fost observată în cazul administrării concomitente a azitromicinei şi a

anticoagulantelor orale de tip cumarinic. Deşi nu s-a stabilit o relaţie de cauzalitate, trebuie luată în

considerare monitorizarea timpului de protombină în cazul tratamentului asociat.

Zidovudină: 1000 mg în doză unică sau 600 mg şi 1200 mg în doze repetate de azitromicină au avut un

efect minor asupra farmacocineticii plasmatice sau asupra excreţiei urinare a zidovudinei sau a

metaboliţilor săi glucuronoconjugaţi. Cu toate acestea, administrarea azitromicinei a crescut

concentraţiile metaboliţilor fosforilaţi ai zidovudinei (metaboliţi activi clinic) în celulele mononucleare

din sângele periferic. Semnificaţia clinică a acestor date este încă incertă.

Interacţiuni fără semnificaţie clinică:

Utilizarea concomitentă a azitromicinei şi a următoarelor medicamente nu a evidenţiat interacţiuni

farmacocinetice sau farmacodinamice cu relevanţă clinică: carbamazepină, cimetidină, didanozină,

efavirenz, fluconazol, indinavir, metilprednisolon, midazolam, triazolam, teofilină şi

trimetoprim/sulfametoxazol.

 

Sarcina şi alăptarea

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă,

adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Sarcina

Studiile clinice la animale au demonstrat că azitromicina traversează bariera feto – placentară,

dar nu s-au evidenţiat efecte negative asupra fătului. Nu s-au efectuat studii controlate la gravide.

Studiile la animale nu sunt întotdeauna predictive pentru răspunsul la om, astfel încât azitromicina

trebuie utilizată în timpul sarcinii doar dacă nu sunt alte alternative terapeutice.

Alăptarea

Nu sunt cunoscute date privind excreţia azitromicinei în laptele matern. Azitromicina trebuie

utilizată în timpul alăptării doar dacă nu sunt alte alternative terapeutice.

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Azibiot nu a dovedit efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

 

3. Cum să luaţi Azibiot

Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu

medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

AZIBIOT 500 mg, comprimate filmate tablete se administrează cu cel puţin o oră înainte sau două ore

după masă.

În tratamentul infecţiilor căilor respiratorii superioare şi inferioare, infecţiilor cutanate şi ale

ţesuturilor moi (cu excepţia eritemului migrator): 500 mg, în priză unică, timp de 3 zile;

În tratamentul eritemului migrator: doza totală recomandată este de 3 g, distribuită după cum

urmează: 1 g (două comprimate de 500 mg) în prima zi, urmat de 500 mg (un comprimat de 500 mg)

din ziua a 2-a până în ziua a 5-a, ca doze zilnice, unice;

În tratamentul bolilor cu transmitere sexuală: doza recomandată este de 1 g (două comprimate de 500

mg) ca doză unică;

În tratamentul infecţiilor gastro-duodenale provocate de Helicobacter pylori: doza recomandată este

de 1 g (două comprimate de 500 mg) ca doză unică, în asociere cu inhibitori ai secreţiei gastrice sau

alte medicamente recomandate.

Nu este necesară modificarea dozelor la vârstnici.

 

Dacă uitaţi să luaţi Azibiot

Luaţi doza pe care aţi uitat-o imediat ce v-aţi adus aminte. Dacă mai este puţin timp până când trebuie

să vă administraţi următoarea doză, nu o mai luaţi pe cea pe care aţi uitat-o, urmându-vă programul

obişnuit.

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului

dumneavoastră sau farmacistului.

 

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate

persoanele.

Reacţiile adverse prezentate sunt clasificate pe organe, aparate şi sisteme şi în funcţie de frecvenţa

apariţiei şi au fost raportate în timpul studiilor clinice şi/sau după punerea pe piaţă a medicamentului.

 

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)

- durere de cap,

- vărsături,

- durere abdominală,

- stare de rău

- scăderea numărului limfocitelor (un tip de celule albe din sânge), creşterea numărului

eozinofilelor (un tip de celule albe din sânge), creşterea numărului altor celule din sânge

(bazofile, monocite şi neutrofile), modificarea unor analize de sînge (scăderea bicarbonatului).

 

Mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane)

- pneumonie, infecţia gâtului, inflamaţie a tractului gastrointestinal, tulburări de respiraţie,

inflamaţia mucoasei nasului;

- leucopenie, neutropenie, eozinofilie);

- umflarea pleoapelor, feţei sau buzelor (angioedem), reacţii alergice;

- tulburări ale apetitului alimentar;

- insomnie

- ameţeli, somnolenţă extremă, tulburări ale gustului, tulburări ale vederii;

- tulburări ale auzului;

- îmbujorare;

- respiraţie brusc şuierată, dificultate în respiraţie;,

- tensiune arterială scăzută;

- gaze intestinale, tulburări ale digestiei (dispepsie), inflamaţia mucoasei stomacului (gastrită),

dificultate ţa înghiţire (disfagie), balonare, uscăciunea gurii, eliminarea pe gură a gazelor din

stomac (eructaţie), ulceraţii ale gurii, creşterea secreţiei de salivă;

- urticarie, dermatită, uscăciunea pielii, creşterea transpiraţiei (hiperhidroză)

- boală degenarativă a articulaţiilor (osteoartrită), durere a muşchilor, durere de spate, durere de

ceafă;

- dificultate în urinare (disurie), durere la rinichi;

- sângerări din uter la intervale neregulate (metroragie), durere de testicul;

- umflaturi (edeme), slăbiciune, stare generală de rău, umflături ale feţei, dureri în piept, febră,

durere, umflaturi ale extremităţilor;

- modificarea testelor funcţiei ficatului şi ale sângelui;

- complicaţii după tratament.

 

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)

- stare de excitare, cu iritare sau emoţie;

- funcţie anormală a ficatului, îngălbenirea pielii şi ochilor;

- sensibilitate crescută a pielii la expunerea la soare.

- erupție pe piele, caracterizată prin apariția rapidă a unor zone roșii pe piele, acoperite cu mici

pustule (mici bășici pline cu lichid alb-gălbui).

 

Cu frecvenţă necunoscută (nu poate fi estimată din datele disponibile)

- Diaree severă sau prelungită, care poate conţine sânge sau mucus, în timpul sau după

tratamentul cu azitromicină şi care poate fi un semn de inflamație severă a intestinului;

- Scăderea numărului de plachete din sânge, fragilitate a celulelor roșii din sânge;

- Reacții alergice grave (reacție anafilactică);

- Agresivitate, senzație de teamă și îngrijorare (anxietate), stare acută de confuzie (delir),

halucinații;

- Pierdere a conștienței (sincopă), convulsii, scădere a simțului tactil (hipoestezie), agitaţie

psihomotorie, tulburări ale mirosului (anosmie, parosmie), pierdere a gustului (ageuzie),

slăbiciune musculară (miastenia gravis);

- Scădere a auzului, surditate temporară sau zgomote în urechi;

- Bătăi neregulate ale inimii, care pun viața în pericol (torsada vârfurilor), aspect anormal al

traseului electrocardiogramei (prelungirea intervalului QT);

- Tensiune arterială scăzută;

- Decolorare a limbii, inflamație a pancreasului (pancreatită);

- Tulburări ale ficatului (insuficiență hepatică, necroză hepatică), inflamație a ficatului (hepatită);

- Pete roșii, în relief, pe piele, care pot deveni vezicule (eritem polimorf), febră bruscă și apariție

de vezicule pe piele (necroliză epidermică), o boală gravă cu apariție de vezicule la nivelul

pielii, gurii, ochilor și organelor genitale (sindrom Stevens-Johnson);

- Dureri ale articulaţiilor (artralgii);

- Inflamare a rinichilor sau insuficiență renală.

 

Raportarea reacţiilor adverse

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

5. Cum se păstrează Azibiot

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se

referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să

aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Azibiot

- Substanţa activă este: azitromcina. Un comprimat filmat conţine 500 mg azitromicină, sub

formă de azitromicină dihidrat

- Celălalte componente sunt: nucleu - amidon pregelatinizat, crospovidonă, hidrogenofosfat de

calciu anhidru, laurilsulfat de sodiu, stearat de magneziu; film - hipromeloză, dioxid de titan (E 171),

lactoză monohidrat, triacetin.

 

Cum arată Azibiot şi conţinutul ambalajului

Cutie cu un blister PVC/Al a câte 3 comprimate filmate.

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

KRKA D.D. Novo mesto,

Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

 

Fabricanții

KRKA D.D. Novo mesto

Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

KRKA POLSKA Sp. Z o.o.

Ul. Równoległa 5

02-235 Warszawa, Polonia

 

 

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 7
Код товара: 42957
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 323
Код товара: 61790
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 732
Код товара: 62176
Топ сезона
Код товара: 59191
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 630
Код товара: 61909
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 4
Код товара: 51905
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1596
Код товара: 61560
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1516
Код товара: 63247
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1596
Код товара: 63249
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 139
Код товара: 62847
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 88
Код товара: 62443
Топ сезона
Код товара: 42910
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1516
Код товара: 61558
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 10
Код товара: 11434
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 6553
Код товара: 58043
Акция
Цена товара в пунктах: 462
Код товара: 55111
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 109
Код товара: 60987
Цена товара в пунктах: 607
Код товара: 62334
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 332
Код товара: 61789
Акция
Цена товара в пунктах: 799
Код товара: 61681
Цена товара в пунктах: 401
Код товара: 61840
Просмотренные товары
Uleiurile SO BIO ETIC pentru Păr, Masaj și Barbă!
In ultima vreme, uleiul de păr a devenit un element-vedetă în procesul de îngrijire a părului. Un ulei de păr poate fi folosit în mai multe feluri, în funcție de tipul de păr și de nevoile lui. Unul poate fi mai bun pentru bucle, în timp ce altul este mai potrivit pentru părul uscat. Soluția ideală, recomandată de specialiștii Lea Nature, este Uleiul de Avocado și Șofrănel de la So Bio Etic!