Nolpaza® control comp. gastrorez. 20mg N7

Код товара: 44233
Доза: 20
Количество доз: 7
Производитель: KRKA d.d., Novo mesto
Страна: Словения
Форма: табл. резист. к жел. сокуNOLPAZA CONTROL

comprimate gastrorezistente

DCI-ul substanţei active

Pantoprazolum

COMPOZIŢIA

1 comprimat gastrorezistent conţine:

substanţa activă: pantoprazol (sub formă de pantoprazol sesquihidrat de sodiu) 20 mg; nucleul: manitol, crospovidonă, carbonat de sodiu anhidru, sorbitol (E420), stearat de calciu;

filmul: hipromeloză, povidonă, dioxid de titan (E171), oxid galben de fier (E172), propilenglicol, copolimer de acid metacrilic-acrilat de etil (1:1) dispersie 30%, polisorbat 80, lauril sulfat de sodiu, macrogol 6000, talc.

FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate gastrorezistente.

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Comprimate filmate ovale, uşor biconvexe, de culoare galben-brună deschisă.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC

Inhibitori ai pompei de protoni, A02BC02

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice

Mecanism de acţiune

Pantoprazolul este un substituent al benzimidazolului, care inhibă secreţia de acid clorihidric în stomac, prin blocarea specifică a pompei de protoni a celulelor parietale. Pantoprazolul este transformat în forma sa activă - o sulfenamidă ciclică, în mediul acid din celulele parietale, unde inhibă enzima H+K+-ATPaza , adică etapa finală a producţiei de acid clorhidric în stomac. Inhibarea este dependentă de doză şi afectează atât secreţia bazală, cât şi pe cea stimulată de acid. La majoritatea pacienţilor, eliminarea simptomelor de pirozis şi reflux acid are loc în termen de 1 săptămână. Pantoprazolul reduce aciditatea gastrică, ca urmare provoacă o creştere a nivelului de gastrină, proporţional cu reducerea nivelului de aciditate. Creşterea nivelului de gastrină este reversibilă. Deoarece pantoprazolul se leagă de enzimă distal faţă de nivelul receptorilor celulari, acesta poate inhiba secreţia de acid clorhidric independent de stimularea provocată de alte substanţe (acetilcolină, histamină, gastrină). Efectul este acelaşi, indiferent dacă substanţa activă este administrată oral sau intravenos. Valorile gastrinemiei în condiţii de repaus alimentar cresc în timpul tratamentului cu pantoprazol. La utilizarea pe termen scurt, în majoritatea cazurilor aceste valori nu depăşesc limita superioară a valorilor normale. În timpul unui tratament pe termen lung, nivelurile de gastrină se dublează, în cele mai multe cazuri. Cu toate acestea, o creştere excesivă apare numai în cazuri izolate. Prin urmare, se observă o creştere uşoară până la moderată a numărului de celule endocrine specifice (ECL) în stomac, într-un număr mic de cazuri pe parcursul tratamentului de lungă durată (hiperplazie simplă până la adenomatoasă). Cu toate acestea, conform studiilor efectuate până în prezent, formarea leziunilor precanceroase (hiperplazie atipică) sau a tumorilor carcinoide gastrice, descoperite în studiile pe animale, nu au fost observate la om.

Proprietăţi farmacocinetice

Proprietăţile farmacocinetice nu variază după administrarea în doze unice sau repetate. În intervalul de doze 10-80 mg, cinetica plasmatică a pantoprazolului poartă un caracter liniar, atât după administrarea orală, cât şi cea intravenoasă.

Absorbţie

Pantoprazolul se absoarbe complet şi rapid după administrarea orală. S-a constatat, că biodisponibilitatea absolută obţinută dintr-un comprimat este de aproximativ 77 %. În medie, concentraţiile serice maxime de aproximativ 1-1,5 mcg/ml se obţin la circa 2-2,5 ore după administrare şi aceste valori rămân constante după administrări repetate. Ingestia concomitentă de alimente nu influenţează biodisponibilitatea (ASC sau Cmax), creşte doar variabilitatea perioadei de absorbţie.

Distribuţie

Volumul de distribuţie este de aproximativ 0,15 l/kg, iar legarea pantoprazolului cu proteinele serice este de aproximativ 98 %.

Metabolizare şi eliminare

Clearance-ul pantoprazolului este de circa 0,1 l/oră/kg, iar timpul de înjumătăţire terminal constituie aproximativ 1 oră. Au existat câteva cazuri de eliminare întârziată la unii subiecţi. Din cauza legăturii specifice a pantoprazolului cu pompele de protoni din celula parietală, timpul de înjumătăţire prin eliminare nu este corelat cu durata de acţiune mult mai lungă (inhibarea secreţiei de acid). Pantoprazolul este metabolizat aproape exclusiv în ficat. Eliminarea renală reprezintă principala cale de excreţie (aproximativ 80%) pentru metaboliţii pantoprazolului, restul fiind excretat prin fecale. Principalul metabolit existent atât în ser, cât şi în urină, este desmetilpantoprazolul, care se conjugă cu sulfatul. Timpul de înjumătăţire al principalului metabolit (aproximativ 1,5 ore) nu este mai prelungit, decât cel al pantoprazolului.

Caracteristici la grupuri speciale de pacienţi

Insuficienţa renală

Nu este recomandată reducerea dozei când pantoprazolul este administrat la pacienţi cu insuficienţă renală (inclusiv pacienţi trataţi prin dializă, care elimină doar cantităţi neglijabile de pantoprazol). Ca şi în cazul subiecţilor sănătoşi, timpul de înjumătăţire al pantoprazolului este scurt şi în această situaţie. Deşi principalul metabolit are un timp de înjumătăţire mai prelungit (2-3 ore), excreţia este, totuşi, rapidă şi, astfel, nu are loc acumularea.

Insuficienţa hepatică

După administrarea pantoprazolului pacienţilor cu ciroză hepatică (scor Child-Pugh A, B şi C) valorile timpului de înjumătăţire cresc până la 3-7 ore şi valorile ASC se măresc cu un coeficient cuprins între 3 şi 6, în timp ce concentraţia serică maximă este doar uşor mărită, cu un coeficient de 1,3, în comparaţie cu subiecţii sănătoşi.

Vârstnici

O uşoară creştere a valorilor ASC şi Cmax la voluntarii vârstnici faţă de subiecţii mai tineri nu este relevantă din punct de vedere clinic.

INDICAŢII TERAPEUTICE

Tratamentul de scurtă durată al simptomelor de reflux gastroesofagian (de exemplu, pirozis, regurgitaţie acidă) la adulţi.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Doza recomandată de pantoprazol este de 20 mg (un comprimat) pe zi. Pentru ameliorarea simptomatologiei pot fi necesare 2-3 zile consecutive de tratament. Odată ce simptomele au dispărut complet, tratamentul trebuie întrerupt. Durata tratamentului nu trebuie să depăşească 4 săptămâni fără consultarea medicului. Dacă după 2 săptămâni de tratament nu se obţine ameliorarea simptomelor, pacientul trebuie instructat să se adreseze medicului.

Grupe speciale de populaţie

La pacienţii vârstnici sau la cei cu disfuncţie renală sau hepatică nu este necesară ajustarea dozei.

Copii şi adolescenţi

Nolpaza control nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţii cu vârsta sub 18 ani din cauza datelor insuficiente de siguranţă şi eficacitate.

Mod de administrare

Nolpaza control, comprimate gastrorezistente 20 mg nu trebuie mestecate sau zdrobite şi trebuie înghiţite întregi, cu apă, înainte de masă.

REACŢII ADVERSE

Aproximativ 5% dintre pacienţi pot manifesta reacţii adverse la medicament (RAM). Cele mai de frecvente RAM sunt diareea şi cefaleea, ambele apărând la aproximativ 1% dintre pacienţi.

Mai jos sunt enumerate reacţiile adverse raportate pentru pantoprazol. Acestea sunt prezentate în următoarea ordine a frecvenţei: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1,000 şi <1/100); rare (≥1/10,000 şi <1/1,000); foarte rare (<1/10,000), cu frecvenţă necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii. Reacţiile adverse observate în timpul studiilor clinice cu pantoprazol şi în experienţa ulterioară punerii pe piaţă

Tulburări hematologice şi limfatice: rare-agranulocitoză; foarte rare-trombocitopenie, leucopenie, pancitopenie.

Tulburări ale sistemului nervos: mai puţin frecvente-cefalee, ameţeală;

rare-tulburări ale gustului.

Tulburări oculare: rare-tulburări de vedere/vedere înceţoşată.

Tulburări gastrointestinale: mai puţin frecvente-diaree, greaţă/vărsături, distensie abdominală şi balonare, constipaţie, xerostomie, durere şi disconfort abdominal. Tulburări renale şi ale căilor urinare: cu frecvenţă necunoscută-nefrită interstiţială. Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: mai puţin frecvente-exantem/erupţii, prurit; rare-urticarie, edem angioneurotic; cu frecvenţă necunoscută-sindrom Stevens-Johnson, sindrom Lyell, eritem multiform, fotosensibilitate.

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv: rare-artralgie, mialgie. Tulburări metabolice şi de nutriţie: rare-hiperlipidemii şi creşteri ale nivelului de lipide (trigliceride, colesterol), modificări ale greutăţii corporale; cu frecvenţă necunoscută-hiponatriemie, hipomagneziemie.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: mai puţin frecvente-astenie, fatigabilitate, stare generală de rău; rare-creşterea temperaturii corporale, edem periferic.

Tulburări ale sistemului imunitar: rare-hipersensibilitate (inclusiv reacţii anafilactice şi şoc anafilactic).

Tulburări hepatobiliare: mai puţin frecvente-creşterea activi tăţii enzimelor hepatice (transaminaze, γ-GT); rare-creşterea nivelului de bilirubină; cu frecvenţă necunoscută-leziuni hepatocelulare, icter, insuficienţă hepatocelulară.

Tulburări psihice: mai puţin frecvente-tulburări ale somnului; rare-depresie (şi toate simptomele de agravare asociate); foarte rare-dezorientare (şi toate simptomele de agravare asociate); cu frecvenţă necunoscută-halucinaţii, confuzie (in special la pacienţii predispuşi, precum şi agravarea acestor simptome în cazul preexistenţei). Tulburări ale aparatului genital şi sânului: rare-ginecomastie.

CONTRAINDICAŢII

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Administrarea concomitentă cu atazanavir.

SUPRADOZAJ

Până în prezent nu s-a raportat nici un simptom de supradozaj la om. Dozele până la 240 mg administrate intravenos timp de circa 2 min. au fost bine tolerate. Deoarece pantoprazolul este stabil legat de proteinele plasmatice, acesta nu este uşor dializabil. În caz de supradozaj cu semne clinice de intoxicaţie, în afară de tratament simptomatic şi suportiv, nu există recomandări terapeutice specifice.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE

Pacienţii trebuie instructaţi să se adreseze medicului:

- dacă prezintă o scădere neintenţionată a greutăţii corporale, anemie, hemoragie gastrointestinală, disfagie, vărsături persistente sau vărsături sanguinolente, deoarece tratamentul cu pantoprazol poate ameliora simptomele şi întârzia diagnosticul unei afecţiuni mai severe. În aceste cazuri trebuie exclusă o afecţiune malignă.

- dacă au antecedente de ulcer gastric sau intervenţie chirurgicală gastrointestinală.

- dacă sunt în tratament simptomatic continuu pentru indigestie sau pirozis de 4 sau mai multe săptămâni.

- dacă dacă prezintă icter, insuficienţă sau boală hepatică.

- prezintă orice altă afecţiune severă, care afectează starea generală.

- dacă au vârsta de peste 55 ani şi prezintă simptome noi sau recent modificate. Pacienţii cu simptome recurente de lungă durată de indigestie sau pirozis trebuie să se prezinte la consult medical la intervale regulate. În special, pacienţii cu vârsta peste 55 ani, care utilizează zilnic medicamente eliberate fără prescripţie medicală pentru indigestie sau pirozis, trebuie să informeze medicul sau farmacistul. Pacienţii nu trebuie să administreze concomitent alt inhibitor de pompă de protoni sau antagonist H2-histaminergic. Pacienţii trebuie să consulte medicul înainte de administrarea acestui medicament dacă sunt programaţi la endoscopie sau test respirator cu uree. Pacienţii trebuie să ştie că acest medicament nu este recomandat pentru ameliorarea imediată a simptomelor. Pacienţii pot obţine o ameliorare simptomatică după aproximativ o zi de tratament cu pantoprazol, însă pot fi necesare aproximativ 7 zile pentru obţinerea controlului complet al pirozisului. Pacienţii nu trebuie să utilizeze pantoprazolul ca medicaţie preventivă. Scăderea acidităţii gastrice, indiferent de mijloace, inclusiv şi utilizarea inhibitorilor pompei de protoni, determină creşterea numărului bacteriilor din stomac, prezente în mod normal în tractul gastrointestinal. Tratamentul cu medicamente antiacide duce la creşterea uşoară a riscului infecţiilor gastrointestinale cu Salmonella, Campylobacter sau C. difficile. Nolpaza control conţine sorbitol. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare

Sarcina

Nu există date relevate privind utilizarea pantoprazolului la femei însărcinate. Studiile efectuate pe animale au arătat toxicitate reproductivă. Studiile preclinice nu au scos în evidenţă afectarea fertilităţii sau efecte teratogene. Nu se cunoaşte riscul potenţial pentru om. Nolpaza control, comprimate gastrorezistente 20 mg, nu trebuie utilizat în timpul sarcinii.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă pantoprazolul se excretă în laptele matern la om. Studiile efectuate pe animale au demonstrat excreţia de pantoprazol în laptele matern. Nu se recomandă administrarea în perioada de alăptare.

Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Pot apărea reacţii adverse la medicament, precum ameţeli şi tulburări de vedere. Dacă pacientul prezintă aceste simptome, acesta trebuie să evite activi tăţile care presupun conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI

Nolpaza control poate reduce absorbţia substanţelor active, a căror biodisponibilitate este dependentă de pH-ul gastric (de exemplu, ketoconazolul). S-a demonstrat, că administrarea concomitentă de atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg şi omeprazol (40 mg o dată pe zi) sau atazanavir 400 mg şi lansoprazol (60 mg, în doză unică) la voluntari

sănătoşi a determinat o reducere substanţială a biodisponibilităţii atazanavirului. Absorbţia atazanavirului este dependentă de pH-ul gastric. De aceea, pantoprazolul nu trebuie administrat concomitent cu atazanavir. Pantoprazolul este metabolizat la nivel hepatic prin intermediul sistemului enzimatic al citocromului P450. Nu poate fi exclusă o interacţiune a pantoprazolului cu alte substanţe metabolizate de acelaşi sistem enzimatic. Totuşi, nu au fost observate interacţiuni clinic semnificative în urma testelor specifice cu carbamazepină, cafeină, diazepam, diclofenac, digoxină, alcool etilic, glibenclamidă, metoprolol, naproxen, nifedipină, fenitoină, piroxicam, teofilină şi contraceptive orale ce conţin levonorgestrel şi etinilestradiol. Cu toate că în studiile clinice de farmacocinetică nu a fost observată o interacţiune în cursul administrării concomitente de fenprocumonă sau warfarină, au fost raportate câteva cazuri izolate cu modificări ale INR (International Normalised Ratio) în perioada de după punere pe piaţă. De aceea, la pacienţii trataţi cu anticoagulante cumarinice (de exemplu, fenprocumonă sau warfarină), se recomandă monitorizarea timpului de protrombină/INR după iniţierea, suspendarea sau la utilizarea neregulată a pantoprazolului. Nu au fost observate interacţiuni la administrarea concomitentă a antiacidelor.

PREZENTARE, AMBALAJ Comprimate gastrorezistente 20 mg.

Câte 7 comprimate în blister.

Câte 1 sau 2 blistere împreună cu instrucţiunea pentru administrare în cutie de carton.

PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu necesită condiții speciale de păstrare.

TERMEN DE VALABILITATE

5 ani.

A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL

Fără prescripţie medicală.

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE

KRKA, d. d. , Novo mesto, Šmarješka cesta 6,

8501 Novo mesto, Slovenia

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI

KRKA, d. d. , Novo mesto, Šmarješka cesta 6,

8501 Novo mesto, Slovenia
Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Топ сезона
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 334
Код товара: 64497
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 576
Код товара: 64230
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 299
Код товара: 64536
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 6
Код товара: 44077
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 495
Код товара: 62593
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 462
Код товара: 64294
Акция
Топ сезона
Искать в аптеках
Код товара: 42229
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 340
Код товара: 64356
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 652
Код товара: 61743
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 107
Код товара: 60983
Цена товара в пунктах: 561
Код товара: 48651
Цена товара в пунктах: 533
Код товара: 62327
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 380
Код товара: 62174
Просмотренные товары
LULULUN - MĂȘTI JAPONEZE EXCLUSIVE
Originare din Japonia, aceste măști au câștigat o reputație internațională datorită calității lor superioare și a ingredientelor tradiționale locale japoneze, care au fost folosite de secole pentru a menține frumusețea și sănătatea tenului.