Fitomenadion 10 mg/ml sol. inj. 10 mg/ml 1 ml N5

Код товара: 16867
Количество доз: 5
Доза: 10
Производитель: Terapia SA, SC
Страна: Румыния
Форма: р-р д/ин.
отпуск только по рецепту!


Fitomenadion Terapia 10 mg/ml soluţie injectabilă 10 mg/ml 1 ml N5

COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Un ml (o fiolă) conţine vitamina K1 (fitomenadionă) 10 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor.

FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă.

Soluţie limpede.

DATE CLINICE

Indicaţii terapeutice

Fitomenadion Terapia este indicat ca antidot la medicamente de tip cumarină, în tratamentul hemoragiei sau a hemoragiei grave ce pune viaţa în pericol, asociată cu un nivel scăzut de protrombină sau factor VII în sânge.

Profilaxia şi tratamentul hemoragiei datorită deficitului de vitamina K1 la nou-născuți și sugari.

Doze şi mod de administrare

Fitomenadion Terapia10 mg/ml se administrează intramuscular sau intravenos.

Adulţi

Hemoragii grave sau care pun viața în pericol, de exemplu, în timpul tratamentului anticoagulant:

Anticoagulantul cumarinic trebuie oprit și trebuie administrată lent o injecție intravenoasă de Fitomenadion Terapia (cel puțin 30 secunde), la o doză de 5 - 10 mg împreună cu concentrat de complex protrombinic (CCP).

Poate fi utilizată plasmă proaspătă congelată (PPC) în cazul în care CCP nu este disponibil. INR-ul pacientului trebuie estimat după 3 ore și, în cazul în care răspunsul a fost inadecvat, doza trebuie repetată.

Nu trebuie administrat mai mult de 40 mg de Fitomenadion Terapia intravenos în 24 de ore. Profilurile de coagulare trebuie monitorizate zilnic până când acestea revin la niveluri acceptabile. &În cazuri severe este necesară o monitorizare mai frecventă.

Recomandări de doză pentru tratamentul cu vitamina K1 la pacienții cu hemoragii grave sau care pun viaţa în pericol:

Anticoagulant

AfecţiuneaVitamina K1 intravenosTratament concomitent

Warfarină

Hemoragii grave

5,0 mg

CCP1

Hemoragii

care pun

viaţa în

pericol

5,0 - 10,0 mg

CCP1

1 Poate fi utilizată plasmă proaspătă congelată (PPC) în cazul în care CCP nu este disponibil.

Hemoragie mai puţin gravă

Tratamentul pacienților asimptomatici cu valori crescute ale INR depinde de factori cum sunt indicaţia preexistentă pentru anticoagulant, valoarea INR, durata de timp petrecut în afara intervalului INR terapeutic, caracteristicile pacientului (de exemplu vârsta, comorbidități, medicație concomitentă), precum și riscul asociat de hemoragie majoră importantă. Următoarele recomandări de doze sunt furnizate numai pentru orientare terapeutică:

Recomandări de doze pentru tratamentul cu vitamina K1 la pacienții asimptomatici cu valori crescute ale raportului internațional normalizat (INR), cu sau fără hemoragie ușoară:

Anticoagulant

INR

Vitamina K1 intravenos

Warfarină

5-9

0,5 - 1,0 mg

>9

1,0 mg

Inversarea efectului anticoagulantului înainte de intervenţie chirurgica

Pacienţilor care au nevoie de intervenţii chirurgicale de urgenţă, care pot fi amânate pentru 6-12 ore le poate fi administrat 5 mg de vitamina K1 intravenos pentru a inversa efectul anticoagulantului. &În cazul în care intervenția chirurgicală nu poate fi amânată, CCP poate fi administrat în plus față de administrarea intravenoasă a vitaminei K1 şi INR trebuie verificat inainte de intervenţia chirurgicală.

Utilizarea altor anticoagulante decât warfarina

Recomandările privind dozele de mai sus se aplică la pacienții tratați cu warfarină. Există date limitate cu privire la inversarea efectelor altor anticoagulante cum sunt acenocumarol sau fenprocumon. Timpul de înjumătățire a acestor anticoagulante este diferit de al warfarinei și pot fi necesare doze diferite de vitamina K1.

Instrucțiuni speciale de dozare

Vârstnici

Pacienții vârstnici tind să fie mai sensibili la inversarea efectului anticoagulant cu Fitomenadion Terapia. Prin urmare, doza pentru acest grup de pacienți trebuie să fie cea mai mică dintre cele recomandate.

Instrucţiuni pentru administrare la adulţi

Fitomenadion Terapia pentru injectare intramusculară sau intravenoasă se administrează foarte lent, cel mult 5 mg/minut.

Soluția trebuie să fie proaspăt administrată și protejată de lumină.

Fitomenadion Terapia soluție injectabilă nu trebuie diluat sau amestecat cu alte soluţii injectabile sau perfuzabile.

Copii şi adolecenţi cu vârsta între 1 şi 18 ani

Se recomandă să fie consultat un medic hematolog cu privire la investigaţii și tratament adecvat la copii la care este recomandat Fitomenadion Terapia.

Indicațiile probabile pentru utilizarea vitaminei K1 la copii sunt limitate și pot include:

1. Copii cu afecţiuni care interferă cu absorbţia de vitamina K1 (diaree cronică, fibroză chistică, atrezie biliară, hepatită, boala celiacă).

2. Copii cu nutriție precară care primesc antibiotice cu spectru larg.

3. Boală hepatică.

4. Pacienţi care primesc tratament anticoagulant cu warfarină la care INR este crescut în afara intervalului terapeutic și, prin urmare, sunt la risc de, sau au hemoragie, şi cei cu INR în intervalul terapeutic care sângerează.

Pentru pacienții în tratament cu warfarină, intervenția terapeutică trebuie să ia în considerare motivul pentru care copilul este în tratament cu warfarină și dacă tratamentul anticoagulant trebuie să fie continuat sau nu (de exemplu la un copil cu valve cardiace mecanice sau complicații tromboembolice repetate) deoarece administrarea de vitamina K1 interferă probabil cu anticoagulantul warfarină timp de 2 - 3 săptămâni.

Trebuie remarcat faptul că efectul tratamentului cu vitamina K1 apare la 4 - 6 ore și, prin urmare, la pacienții cu hemoragie severă poate fi indicată înlocuirea cu factori de coagulare (trebuie discutat cu medicul hematolog).

Doze de vitamina K1

Există puține date disponibile privind utilizarea Fitomenadion Terapia la copii de peste 1 an. Nu au existat studii clinice la copii cu hemoragie privind intervalul de doze. Prin urmare, doza optimă trebuie decisă de către medicul curant conform indicației, situației clinice și greutăţii pacientului. Dozele recomandate pe baza experienței clinice sunt după cum urmează:

Copii cu hemoragie majoră și care poate pune viața în pericol

Se sugerează o doză de 5 mg de vitamina K1 intravenos (împreună cu CCP, dacă este cazul, sau PPC dacă CCP nu este disponibil).

Copii asimptomatici cu valori crescute ale raportului internațional normalizat (INR), cu sau fără hemoragie ușoară

S-au raportat ca fiind eficiente doze de 30 micrograme/kg de vitamina K1 intravenos, în inversarea valorilor mari (> 8) ale INR la copii stabili din punct de vedere clinic.

INR-ul pacientului trebuie determinat după 2 până la 6 ore, și dacă răspunsul nu a fost adecvat, doza poate fi repetată. Monitorizarea frecventă a factorilor de coagulare dependenți de vitamina K1 este esențială la acești pacienți.

Profilaxia hemoragiei datorită deficitului de vitamina K1

Nou-născuții sănătoși în vârstă de cel puţin 36 de săptămâni de gestație:

Fie:

1 mg, administrat prin injectare intramusculară la naștere sau imediat după naștere

sau 2 mg oral, la naștere sau imediat după naștere. Doza orală ar trebui să fie urmată de o doză suplimentară de 2 mg la vârsta de 4-7 zile. O altă doză de 2 mg pe cale orală trebuie administrată la 1 lună după naștere. &În exclusivitate la sugarii hrăniţi cu lapte praf special formulat poate fi omisă a 3-a doză orală.

Nou-născuți prematur cu vârsta mai mică de 36 săptămâni de gestaţie şi greutate de cel puţin 2,5 kg şi nou-născuţi la termen cu risc special (de exemplu prematuritate, asfixie la naştere, icter obstructiv, incapacitate de a înghiți, utilizarea maternă de anticoagulante sau antiepileptice):

1mg intramuscular sau intravenos la naştere sau imediat după naştere. Cantitatea şi frecvenţa dozelor suplimentare trebuie să se bazeze pe starea de coagulare.

Nou-născuții prematur cu vârsta mai mică de 36 de săptămâni de sarcină şi greutate mai mică de 2,5 kg:

0,4 mg/kg (echivalent la 0,04 ml/kg) intramuscular sau intravenos la naștere sau imediat după naștere. Această doză parenterală nu trebuie depășită. Cantitatea și frecvența dozelor suplimentare trebuie să se bazeze pe starea de coagulare.

Există dovezi că profilaxia orală este insuficientă la pacienții cu boală hepatică colestatică preexistentă și sindrom de malabsorbție (vezi pct. 5. 1).

ATENȚIE: este necesară precauţie atunci când se calculează și se măsoară doza în raport cu greutatea copilului (de 10 ori erori de dozare sunt obişnuite).

Informații privind doze pentru copiii prematuri la naștere pentru profilaxia hemoragiilor cu deficienţă de vitamina K1

Greutatea copilului

Doza de vitamina K1 la naştere

Volumul de injectat

1 Kg

0,4 mg

0,04 ml

1,5 Kg

0,6 mg

0,06 ml

2 Kg

0,8 mg

0,08 ml

2,5 Kg

1 mg

0,1 ml

Peste 2,5 Kg

1 mg

0,1 ml

Au fost recomandate doze orale suplimentare la sugarii alăptați la sân dar datele de siguranță sau eficacitate pentru aceste doze suplimentare sunt limitate (vezi pct. 5. 1).

Tratamentul hemoragiei datorită deficitului de vitamina K1 iniţial și/sau întârziat

Inițial 1 mg intravenos și dacă este necesar doze suplimentare, în funcție de tabloul clinic și de starea de coagulare. Tratamentul cu Fitomenadion Terapia poate fi necesar să fie însoțit de un tratament imediat mai eficient, cum este transfuzia de sânge sau sânge cu factori de coagulare pentru a compensa pierderea severă de sânge și răspunsul întârziat cu vitamina K1.

Tratament antidot la anticoagulante de tip cumarină

Nu au existat studii clinice efectuate pentru a recomanda o doza specifică de Fitomenadion Terapia folosit ca un antidot la anticoagulante de tip cumarină la sugari si copii. Dozele recomandate sunt detaliate mai jos. Fitomenadion Terapia trebuie administrat prin injecție intravenoasă la aceşti pacienți.

Se recomandă ca un medic hematolog să fie consultat cu privire la investigații și tratament adecvat la orice sugar sau copil la care Fitomenadion Terapia este luat în considerare.

Pentru pacienții în tratament cu warfarină, intervenția terapeutică trebuie să ia în considerare motivul pentru care pacientul este în tratament cu warfarină și dacă tratamentul anticoagulant trebuie să fie continuat sau nu (de exemplu un pacient cu valve cardiace mecanice sau complicații tromboembolice repetate) deoarece administrarea de vitamina K1 interferă probabil cu tratamentul anticoagulant cu warfarină timp de 2 - 3 săptămâni. Pentru pacienții care continuă să primească warfarină, doza sugerată pentru inversarea parțială a efectului anticoagulant este de 30 micrograme/kg administrate prin injectare intravenoasă.

Doza sugerată de vitamina K1 pentru pacientii care necesită o inversare completă a unei supradoze de warfarină este de 250-300 micrograme/kg administrate prin injectare intravenoasă.

Trebuie remarcat faptul că efectul vitaminei K1 apare la 4 până la 6 ore și, prin urmare, poate fi indicat la pacienții cu hemoragie severă, înlocuirea cu un concentrat de factor de coagulare (trebuie discutat cu medicul hematolog). Timpul de protrombină trebuie determinat după 2 până la 6 ore, și dacă răspunsul nu a fost adecvat, poate fi repetată administrarea de Fitomenadion Terapia.

Monitorizarea frecventă a factorilor de coagulare dependenți de vitamina K1 este esențială la acești pacienți.

Mod de administrare

Administrare parenterală: Pentru administrarea parenterală de volume de la 0,04 ml (0,4 mg) la 0,1 ml (1

mg), se recomandă seringi de 0,5 ml cu gradaţii de 0,01 ml.

Soluţia injectabilă de fitomenadionă nu trebuie amestecată sau diluată cu alte soluţii injectabile sau perfuzabile.

Contraindicaţii

Hipersensibilitate la fitomenadionă sau la oricare dintre excipienţii medicamentului enumeraţi la pct. 6. 1.

Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

&În momentul utilizării, conținutul fiolei trebuie să fie clar. &În urma păstrării necorespunzătoare, conținutul poate deveni tulbure sau prezintă o separare a fazelor. &În acest caz, fiola nu trebuie să mai fie utilizată.

Administrarea parenterală la copii prematuri cu greutatea mai mică de 2,5 kg poate crește riscul de dezvoltare a icterului nuclear (encefalopatia bilirubinică).

Sugarii cu boli colestatice trebuie să primească vitamina K1 prin injectare intramusculară sau intravenoasă, deoarece absorbția orală este afectată la acești pacienți.

Vitamina K1 trebuie administrată prin injectare intravenoasă atunci când este utilizată ca antidot pentru medicamente anticoagulante de tip cumarină, deoarece injecțiile intramusculare pot determina hemoragie semnificativă la acești pacienți.

&În hemoragiile potenţial letale şi grave ca urmare a supradozajului de anticoagulante cumarinice, injecțiile intravenoase de Fitomenadion Terapia trebuie administrate lent şi nu mai mult de 40 mg pe o elasticitate de 24 de ore. Tratamentul cu Fitomenadion Terapia trebuie însoțit de un tratament imediat mai eficient cum ar fi transfuzia de sânge integral sau cu factori de coagulare.

Când pacienții cu proteze valvulare cardiace primesc transfuzii pentru tratamentul hemoragiei severe sau cu potențial letal, trebuie utilizată plasmă proaspătă congelată. Utilizarea de vitamina K1 la pacienții cu valve cardiace mecanice trebuie, în general, să fie evitată, dacă nu există hemoragie majoră.

Dozele mari de vitamina K1 (nu mai mult de 40 mg pe zi) trebuie evitate dacă se intenționează să se continue cu un tratament anticoagulant, deoarece nu există experiență cu doze mai mari de 40 mg pe zi și dozele mai mari pot duce la evenimente adverse neașteptate. Studiile clinice au arătat o scădere suficientă a INR cu doza recomandată. Dacă hemoragia este severă, o transfuzie de sânge proaspăt integral poate fi necesară, în așteptarea efectul vitaminei K1.

Vitamina K1 nu este un antidot pentru heparină.

Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu sunt cunoscute interacțiuni semnificative, altele decât antagonismul cu anticoagulante cumarinice.

Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Nu există nici o dovadă concretă în ceea ce privește siguranța fitomenadionei în timpul sarcinii, dar, ca și în cazul celor mai multe medicamente, Fitomenadion Terapia 10 mg/ml se va administra în timpul sarcinii şi alăptării numai după evaluarea atentă a raportului beneficiu terapeutic matern/risc potenţial fetal.

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Fitomenadion Terapia 10 mg/ml nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Reacţii adverse

Au fost raportate cazuri de reacții anafilactice după injecții intravenoase de vitamina K1.

Foarte rar, iritația venoasă sau flebita au fost raportate în asociere cu administrarea intravenoasă de vitamina K1.

Injectarea intravenoasă rapidă poate determina: transpiraţii, congestia feţei, senzaţie de constricţie toracică, dispnee, cianoză, tahicardie, colaps vascular periferic sau chiar accidente letale.

Reacții la locul injectării au fost raportate după injectarea intramusculară de vitamina K1.

Iritația locală poate să apară la locul injectării, dar este puțin probabil datorită volumului mic de injectare. Rar, pot apărea reacții la locul de injectare care pot fi severe, inclusiv inflamatie, atrofie și necroză.

La nou-născuţi, în cazuri rare, tratamentul poate determina hiperbilirubinemie.

La pacienţii cu afecţiuni hepatice, injectarea intramusculară repetată poate duce la modificări locale cutanate şi subcutanate.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă.

Supradozaj

Nu există niciun sindrom clinic cunoscut atribuit hipervitaminozei de vitamina K1.

Următoarele evenimente adverse au fost raportate cu privire la supradozajul cu vitamina K1 la nou-născuți și sugari: icter, hiperbilirubinemie, creșterea GOT și GGT, dureri abdominale, constipație, scaune moi, stare generală de rău, agitație și erupţii cutanate. Nu poate fi stabilită o cauzalitate a acestora. Majoritatea acestor evenimente adverse au fost considerate non-grave și au dispărut fără nici un tratament.

Tratamentul supradozajului suspectat trebuie să vizeze atenuarea simptomelor.

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice

Grupa FARMACOTERAPEUTICĂ: Sânge şi organe hematopoietice. Vitamina K1 şi alte hemostatice. Vitamina K1,

codul ATC: B02BA01

Fitomenadiona este un antihemoragic cu acţiune specific antagonistă anticoagulantelor de tip cumarinic. Stimulează sinteza protrombinei şi a factorilor coagulării (VII, IX şi X). Acţiunea fitomenadionei este mai rapidă, mai intensă şi mai prelungită decît a celorlalte vitamine K.

Fitomenadiona este un preparat sintetic de vitamina K1. Prezența de vitamina K1 este esenţială pentru formarea în cadrul organismului de protrombină, factor VII, factorul IX și factorul X și a inhibitorilor de coagulare, proteina C și proteina S.

Lipsa vitaminei K1 conduce la o tendință crescută de hemoragie. Atunci când este necesar un antidot la un anticoagulant este esențial să se utilizeze vitamina K1 în sine, deoarece analogi ai vitaminei K1 sunt mult mai puțin eficienţi.

Vitamina K1 nu traversează bariera placentară de la mamă la copil și este slab excretată în laptele matern.

Lipsa de vitamina K1 duce la o tendință crescută a bolii hemoragice la nou-născuți. Administrarea de vitamina K1, care favorizează sinteza factorilor de coagulare hepatici mai sus-menționaţi, poate inversa o stare de coagulare anormală din cauza deficitului de vitamina K1.

Copii şi adolescenţi

Un studiu clinic prospectiv, randomizat, controlat a inclus 44 copii (1-26 săptămâni de viață), cu hiperbilirubinemie conjugată (hepatită idiopatică neonatală - 17 pacienți, atrezie biliară - 13, colestază cu nutriție parenterală totală - 3, sindromul Alagille -2, deficit de alfa 1 antitripsină - 2, sindrom de bilă blocată - 2 şi 5 diagnostice diverse (fructozemie, galactozemie, chist coledocian, enterocolită necrozantă, hepatită cu virus citomegalic). A fost comparată farmacocinetica și eficacitatea orală, faţă de profilaxia cu soluţie intravenoasă de amestec micelar de vitamina K1 la copii cu boală hepatică colestatică.

Principalele rezultate măsurabile au fost concentrațiile serice de vitamina K1 și protrombină carboxilată (PIVK1A-II), înainte și la 4 zile după o singură doză de 1 mg intravenos de amestec micelar de vitamina K1 sau 2 mg oral. O comparație a fost, de asemenea, făcută între nivelurile de K1 la 24 ore după administrarea pe cale orală cu cele administrate la 14 nou-născuți sănătoși cu aceeași doză.

Rezultate: La internare, 18 nou-născuți (41%) au avut niveluri serice ridicate de PIVK1A-II și 8 (18%) au avut concentrații scăzute de K1, indicativ de deficit subclinic de vitamina K1. Concentrațiile serice medii de K1 au fost similare în grupurile orale și intravenoase la momentul inițial (0,92 vs 1,15 ng/ml), crescând la 139 ng/ml, după şase ore de la administrarea K1 intravenos, dar numai la 1,4 ng/ml după administrarea orală.

&În acest ultim grup, valoarea mediană scăzută (0,95 ng/ml) și o gamă largă (<0,15 - 111 ng/ml) de K1 serică a fost comparată nefavorabil cu nivele mult mai ridicate (mediană 77, intervalul 11-263 ng/ml) observate la sugari sănătoşi cu administrarea acelorași doze orale și a sugerat absorbţie intestinală afectată la sugari colestatici. Severitatea malabsorbție a fost astfel că numai 4/24 (17%) au obținut o creștere în ser de K1> 10 ng/ml.

Datele dintr-un studiu clinic retrospectiv indică faptul că profilaxia săptămânală orală a fost eficientă în prevenirea hemoragiei datorită deficitului de vitamina K1. Un total de 507 850 copii vii s-au născut în timpul perioadei de studiu, din noiembrie 1992 până la iunie 2000. Dintre acești sugari, 78% au primit profilaxie orală și 22% profilaxie intramusculară, adică aproximativ 396000 nou-născuți au primit profilaxie orală la naștere. Profilaxia săptămânală pe cale orală a fost recomandată pentru toţi copiii, atâta timp cât au fost în principal alăptaţi la sân. Profilaxia orală de vitamina K1 la naștere de 2 mg fitomenadionă, urmată de profilaxia săptămânală pe cale orală de vitamina K1 de 1 mg a fost administrată de către părinți până la vârsta de 3 luni. Nu a fost descoperit nici un caz de hemoragie datorită deficitului de vitamina K1, de exemplu incidența a fost 0-0,9:100000 (I&Î 95%).

Proprietăţi farmacocinetice

După administrare intramusculară, eliberarea vitaminei K1 în circulație este prelungită, adică administrarea intramusculară acţionează ca un depozit. O singură doză de 1 mg intramuscular duce la concentraţii comparabile cu vitamina K1 obţinute la 1 lună administrate în două doze de 2 mg (o dată la naștere și cealaltă la o săptămână).

Vitamina K1 se acumulează în principal în ficat, este de până la 90% legată de lipoproteinele din plasmă și este stocată în organism doar pentru perioade scurte de timp.

După o doză intramusculară de 10 mg vitamina K1, concentrațiile plasmatice sunt de 10 - 20 mcg/l (intervalul normal 0,4 - 1,2 mcg/l).

Disponibilitatea sistemică după administrarea intramusculară este de aproximativ 50%, iar timpul de înjumătățire prin eliminare plasmatică este de aproximativ 1,5 - 3 ore.

După administrarea intravenoasă, timpul de înjumătăţire plasmatică al fitomenadionei este de 2 - 4 ore. După 3 - 8 ore de la administrare, protrombina creşte suficient pentru producerea hemostazei.

Metabolizarea fitomenadionei se face rapid rezultând derivaţi glucuronoconjugaţi, polari, care se elimină prin bilă şi urină.

Timpul de înjumătățire al vitaminei K1 în plasmă este de aproximativ 72 de ore la nou-născuți și aproximativ 1,5 la 3 ore la adulți. Vitamina K1 este excretată în bilă și urină ca glucuronid conjugați și sulfat.

Date preclinice de siguranţă

Nu sunt disponibile.

PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

Lista excipienţilor

Polisorbat 80,

Propilenglicol,

Fenol,

Acetat de sodiu anhidru,

Acid acetic glacial,

Hidroxid de sodiu 10% sau acid acetic 10% pentru ajustare pH,

Apă pentru preparate injectabile.

Incompatibilităţi

Soluţia injectabilă de fitomenadionă nu trebuie amestecată sau diluată cu alte soluţii injectabile sau perfuzabile.

Perioada de valabilitate

2 ani

Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original şi trebuie protejat de lumină.

&În momentul utilizării, conținutul fiolei trebuie să fie limpede.

&În urma păstrării necorespunzătoare, conținutul poate deveni tulbure sau prezintă o separare a fazelor.

&În acest caz, fiola nu trebuie să mai fie utilizată.

Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu 5 fiole din sticlă brună prevăzute cu punct de rupere a câte 1 ml soluţie injectabilă.

Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Terapia SA

Str. Fabricii, Nr. 124, Cluj-Napoca, România

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 8
Код товара: 11424
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 156
Код товара: 24689
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 8
Код товара: 11304
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 610
Код товара: 46408
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 7
Код товара: 42909
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 96
Код товара: 60982
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1197
Код товара: 55921
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 193
Код товара: 59868
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 516
Код товара: 60897
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 136
Код товара: 57475
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 7
Код товара: 11434
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 776
Код товара: 60685
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 297
Код товара: 60473
Акция
Цена товара в пунктах: 4092
Код товара: 53512
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1612
Код товара: 60327
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 211
Код товара: 61224
Акция
Цена товара в пунктах: 1444
Код товара: 60060
Акция
Цена товара в пунктах: 475
Код товара: 55594
Акция
Цена товара в пунктах: 250
Код товара: 60890
Акция
Цена товара в пунктах: 435
Код товара: 55111
Акция
Цена товара в пунктах: 574
Код товара: 42221
Акция
Цена товара в пунктах: 589
Код товара: 46542
Рекомендуем
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 126
Код товара: 60991
Цена товара в пунктах: 332
Код товара: 55534
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 430
Код товара: 60988
Цена товара в пунктах: 229
Код товара: 54882
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 105
Код товара: 60987
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 136
Код товара: 57475
Цена товара в пунктах: 849
Код товара: 58536
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 95
Код товара: 60981
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 480
Код товара: 57534
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 641
Код товара: 58538
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 229
Код товара: 55940
Просмотренные товары
Spirulină cu extract total de cătină - optimizează funcţiile organismului
Spirulină - este singurul produs vegetal care conține toți aminoacizii esențiali și neesențiali! Singurul!Toți vegetarienii ar trebui să consume obligatoriu spirulină!