Dexketoprofen sol. inj. 25 mg/ml 2 ml N5x2 (Balkan)

Код товара: 43926
Доза: 50
Количество доз: 10
Производитель: Balkan Pharmaceuticals SRL, SC
Страна: Республика Молдова
Форма: р-р д/ин.
отпуск только по рецепту!
DEXKETOPROFEN

soluţie injectabilăDENUMIREA COMERCIALĂ

Dexketoprofen
DCl-ulsubstanţei active

Dexketoprofenum
COMPOZITIA PREPARATULUI

2 ml soluţie injectabilă (1 fiolă) conţine:

substanţa activă: dexketoprofen 50 mg (sub formă de dexketoprofen trometamol); substanţe auxiliare: alcool etilic 96%, clorură de sodiu, hidroxid de sodiu, apă pentru injecţii.

DESCRIEREA PREPARATULUI


Lichid transparent incolor sau uşor gălbui.

FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICA SI CODUL АТС

Antiinflamatoare/antireumatice nesteroidiene, derivaţi ai acidului propionic, M01AE17.

PROPRIETATILE FARMACOLOGICE


Proprietăţi farmacodinamice

Dexketoprofenul trometamol este sarea de trometamina a acidului S-(+)-2-(3- benzoilfenil) propionic, un remediu analgezic, antipiretic şi antiinflamator, care aparţine grupei de remedii antiinflamatoare nesteroidiene (AINS).

Mecanismul de actiune al AINS este determinat de reducerea sintezei

prostaglandinelor ca rezultat al inhibiţiei sintezei ciclooxigenazei. In mod specific AINS inhibă transformarea acidului arahidonic în endoperoxizii ciclici PGG2 şi PGH2, care sunt precursorii prostaglandinelor PGG2 şi PGH2, din care se formează prostaglandinele PGEb PGE2, PGF2a şi PGD2, precum şi prostaciclina PGI2 şi tromboxanii (TxA2 şi TxB2). Mai mult, inhibarea sintezei prostaglandinelor poate afecta şi alţi mediatori ai inflamaţiei, cum sunt chininele, producând оactiune indirectă adiţională cu acţiunea lor directă.

A fost demonstrat că dexketoprofenul este un inhibitor al activi tăţii COX-1 şi COX-2.

Studiile clinice efectuate pe mai multe modele de durere au demonstrat activi tatea analgezică a dexketoprofenului trometamol.

In studiile clinice pentru controlul durerii in perioada postoperatorie a fost demonstrat că asocierea dexketoprofenului injectabil cu preparate din grupul opiozilor reduce necesitatea in analgezice opioide.

Proprietăţi farmacocinetice

Concentraţia plasmatică maximă la administrarea intramusculară se realizează în medie peste 20 min. (10-45 min. ). La administrarea dozelor unice 25-50 mg AUC este proportional dependent de doză atât la administrate intramusculară, cât şi la administrare intravenoasă.

Ca şi în cazul altor medicamente cu grad înalt de legate cu proteinele plasmei (99%), volumul de distribuţie in medie este mai mic de 0,25 1/kg.

Timpul de distribuţie şi timpul de înjumătăţire a dexketoprofenului constituie 0,35 ore şi respectiv 1-2,7 ore. Calea principală de eliminare a dexketoprofenului trometamol este glucuronoconjugarea, urmată de excreţie renală. După administrarea dexketoprofenului trometamol numai enantiomerul S-(+) este observat in urină, demonstrând că la om nu există transfomare in enantiomerul R-(-). Preparatul nu cumulează.

INDICATII TERAPEUTICE

Tratamentul simptomatic al sindromului algic de intensitate moderată sau severă in cazul când administrarea formei orale este neraţională, de exemplu, sindromul algic postoperator, colica renală sau durere in partea inferioară a coloanei vertebrale.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Administrarea la adulţi:

Doza recomandată constituie 50 mg la fiecare 8-12 ore. La necesitate poate fi repetată administrarea preparatului la un interval de 6 ore. Doza nictemerală maximă nu trebuie să depăşească 150 mg.

Soluţia injectabilă de Dexketoprofen este prevăzută pentru terapie de scurtă durată, administrarea preparatului se va limita la perioada simptomatică acută (nu mai mult de 2 zile). După această elasticitate pacientul va administra preparate analgezice pe cale orală.

Reacţiile adverse pot fi reduse la minim dacă se va administra doza minimă eficientă, necesară pentru jugularea simptomelor afecţiunii.

In cazul sindromul algic moderat sau sever la adulţi soluţia injectabilă de Dexketoprofen poate fi asociată cu administrarea de analgezice opioide in dozele recomandate.

Administrarea la vârstnici:

La pacienţii vârstnici de obicei nu este necesară ajustarea dozei. Dar totuşi, in legătură cu reducerea fiziologică a funcţiei renale la pacienţii vârstnici, la prezenţa disfuncţiei renale uşoare se recomandă administrarea preparatului in doză mai mică: doza nictemerală totală - 50 mg.

Administrarea la pacienţi cu disfuncţii hepatice:

La pacienţii cu disfuncţii hepatice uşoare sau moderate (scorul Child-Pugh de 5-9) doza preparatului se va reduce până la 50 mg/zi; se va monitoriza minuţios funcţia hepatică. Nu se recomandă administrarea preparatului la pacienţii cu disfuncţii hepatice grave (scorul Child-Pugh de 10-15).

Administrarea la pacienţi cu disfunctii renale:

La pacienţii cu disfuncţii renale uşoare (clearance-ul creatininei 50-80 ml/min) doza preparatului se va reduce până la 50 mg/zi.

Pacienţilor cu disfuncţii renale moderate sau grave (clearance-ul creatininei <50 ml/min) administrarea preparatului este contraindicată.

Administrarea la copii si adolescenţi:

Acţiunea preparatului la copii şi adolescenţi nu a fost studiată. Ca urmare studii privind eficacitatea şi inofensivitatea preparatului nu s-au efectuat, de aceea administrarea preparatului la această grupă de vârstă este contraindicată.

Modul de administrate a preparatului:

Soluţia injectabilă de Dexketoprofen soluţie injectabilă poate fi administrată atât intramuscular, cât şi intravenos:

- administrarea intramusculară: conţinutul unei fiole (2 ml) se va administra intramuscular pro fund.

- administrate intravenoasă: solutia reconstituită se va administra intravenos lent

timp de 10-30 minute. Soluţia întotdeauna va fi protejată de acţiunea razelor solare.

- administrarea intravenoasă in bolus: la necesitate conţinutul unei fiole (2 ml) poate fi administrat intravenos in bolus timp de 15 secunde.

Instrucţiunea de utilizare a preparatului:

La injectarea intramusculară sau intravenoasă in bolus soluţia se va administra imediat după extragerea din fiolă.

La administrarea intravenoasă soluţia se va pregăti respectându-se regulile de asepsie şi se va proteja de acţiunea razelor solare.

Soluţia injectabilă de Dexketoprofen este incompatibilă la amestecarea in volume mici (de ex. in seringă) cu soluţii injectabile de heparină, lidocaină, morfină şi teofilină.

Pentru perfuzia intravenoasă conţinutul unei fiole (2 ml) se va reconstitui cu 30- 100 ml soluţie fiziologică, soluţie de glucoză sau soluţie Ringer lactat. Soluţia trebuie să fie pregătită cu respectarea regulilor de asepsie şi protejată de acţiunea razelor solare. Soluţia reconstituită prezintă un lichid transparent. Soluţia deja reconstituită cu 100 ml soluţie fiziologică sau soluţie de glucoză este compatibilă cu: dopamina, heparina, hidroxizina, lidocaina, morfina, petidina şi teofilina.

REACTII ADVERSE

Clasificarea reacţiilor adverse in funcţie de frecvenţă:

- foarte frecvente (>1/10),

- frecvente (>1/100 şi <1/10),

- ocazionale (>1/1000 şi <1/100),

- rare (>1/10000 şi <1/1000),

- foarte rare (< 1/10000), inclusiv cazuri unice.

Din parted sistemului hematopoetic si limfatic: ocazionale — anemie; foarte rare — neutropenie, trombocitopenie.

Din partea sistemului imun: foarte rare - reacţii anafilactice, inclusiv şoc anafilactic.

Tulburări de nutriţie şi metabolism:rare - hipo- sau hiperglicemie,

hipertrigliceridemie, anorexie.

Tulburări psihice: ocazionale - insomnie.

Din partea sistemului nervos: ocazionale - cefalee, vertij, somnolenţă; rare - parestezii, sincopă.

Din partea organelor senzitive: ocazionale - vedere înceţoşată; rare - acufene.

Din partea sistemului cardiovascular: ocazionale - hipotensiune, hiperemie; rare - extrasistole, tahicardie, hipertensiune arterială, tromboflebită superficială a venelor.

Din partea sistemului respirator: rare — bradipnee; foarte rare - bronhospasm, respiraţie dificilă.

Din partea sistemului digestiv: frecvente - greaţă, vomă; ocazionale - dureri abdominale, dispepsie, diaree, constipaţie, hematemeză, xerostomie; rare - ulcer peptic, hemoragie sau perforaţie gastrică; foarte rare - pancreatită.

Din partea ficatidui şi căilor biliare: rare — icter; foarte rare — dereglări hepatocelulare.

Din partea pielii şi ţesutului subcutanat: ocazionale — dermatitâ, prurit, hiperhidroză; rare - urticarie, acnee; foarte rare - sindromul Stevens-Johnson, necroliză toxică epidermică (sindromul Lyell), edem angioneurotic, edem facial, fotosensibilitate.

Din partea sistemului musculoscheletal şi ţesutul conjunctiv: rare - rigiditate musculară, redoare articulară, fasciculaţii musculare, dorsalgii.

Din partea sistemului urinar: rare - poliurie, dureri renale, cetonurie, proteinurie; foarte rare - nefrită sau sindrom nefrotic.

Din partea organelor reproductive: rare — dismenoree, prostatită.

Dereglări generale şi la load de injectare: frecvent — dureri şi reacţii cutanate, inclusiv inflamaţie, echimoze, peteşii la locul de injectare a preparatului; ocazional

- hipertermie, slăbiciune, stare de rău general, frison; rar - frison, edeme periferice.

Investigaţii de laborator: rar - dereglarea indicilor hepatici.

La fel ca în cazul administrării altor remedii AINS, se pot dezvolta următoarele reacţii adverse ca meningită aseptică, care în particular poate să se dezvolte la pacienţii cu lupus eritematos sistemic sau colagenoze mixte; dereglări din partea sistemului sanguin (purpură, anemie aplastică şi hemolitică, în cazuri unice - agranulocitoză, hipoplazie medulară).
CONTRAINDICATII

- Hipersensibilitate la dexketoprofen, orice alt antiinflamator nesteroidian (AINS) sau la oricare din substanţele auxiliare;
- pacienţi la care substanţe cu acţiune similară (de exemplu acid acetilsalicilic sau alte AINS) indue crizele de astm bronşic, bronhospasmul, rinita acută sau determină polipi, urticarie sau edem angioneurotic;
- ulcer gastro-duodenal necomplicat sau hemoragic, activ sau suspectat sau cu antecedente de episoade recurente de ulcer gastro-duodenal necomplicat sau hemoragic (două sau mai multe episoade de ulcer sau hemoragie) sau dispepsie cronică;
- antecedente de ulcer gastrointestinal hemoragic sau perforat, determinat de оterapie anterioară cu AINS;

- hemoragii gastrointestinale, boli hemoragice sau alte hemoragii active;

- boala Crohn sau recto-colită ulcero-hemoragică;

- antecedente de astm bronşic;

- insuficienţă cardiacă severă;

- insuficienţă renală moderată până la severă;

- insuficienţă hepatică severă;

- diateză hemoragică sau alte tulburări de coagulare;

- perioada de sarcină şi alăptare.

Nu se recomandă administrarea spinală (subarahnoidiană sau epidurală) a soluţiei injectabile de Dexketoprofen din cauza prezenţei alcoolului etilic în componenţa sa.
SUPRADOZAJ


Tabloid clinic al supradozării cu acest preparat nu este cunoscut. Supradozarea cu remedii similare conduce la dereglări din partea tractului gastrointestinal (greaţă, anorexie, dureri abdominale), tulburări neurologice (somnolenţă, vertij, dezorientare în spaţiu, cefalee).

In caz de supradozaj accidental sau intenţionat se iau măsuri urgente de tratament simptomatic, în funcţie de starea pacientului.

Dexketoprofenul trometamol poate fi înlăturat din organism prin hemodializă.
ATENTIONARI SI PRECAUTII SPECIALE DE UTILIZARE:

Studii privind inofensivitatea şi eficacitatea preparatului la copii şi adolescenţi nu s-au efectuat.

Se va administra cu precauţie la pacienţii cu antecedente de reacţii alergice.

Se va evita administrarea concomitentă cu remediile antiinflamatoare nesteroidiene, precum inhibitorii selectivi de COX2.

Reacţiile adverse pot fi reduse prin utilizarea dozelor minime eficace şi pe cea mai scurtă elasticitate de timp necesară controlării simptomelor.

Hemoragiile gastrointestinale, ulcerele şi perforaţiile care pot fi letale, au fost observate la toate AINS în orice moment al tratamentului, cu sau fară simptome de avertizare sau evenimente grave gastrointestinale în antecedente. Când apare hemoragia gastrointestinală sau ulceraţie la pacienţii care utilizează dexketoprofen tratamentul trebuie întrerupt.

Riscul de hemoragie gastrointestinală, ulceraţie sau perforate este ridicat şi creşte odată cu creşterea dozei de AINS la pacienţii cu antecedente de ulcer, in special, dacă este complicat cu hemoragie sau perforaţie şi la vârstnici.

La vârstnici s-a observat оfrecvenţă crescută a reacţiilor adverse la AINS, in special hemoragii gastrointestinale şi perforaţii, care pot deveni letale. Aceşti pacienţi trebuie să înceapă tratamentul cu cea mai mică doză recomandată. Remediile AINS se vor administra cu precauţie la pacienţii cu antecedente de afecţiuni ale tractului gastrointestinal (colită ulceroasă, boala Crohn), deoarece AINS pot induce acutizarea acestor afecţiuni.

La fel ca în cazul administrării altor remedii AINS, înaintea initierii tratamentului cu trometamol de dexketoprofen se va colecta minuţios anamneza pentru a exclude prezenţa esofagitei, gastritei şi/sau a ulcerului, sau vindecarea completă a acestor situaţii la momentul începerii tratamentului.

La pacienţii cu hemoragii gastrointestinale sau care concomitent au administrat In doze mici acidul acetilsalicilic sau alte remedii ce cresc riscul apariţiei afecţiunilor gastrointestinale, trebuie de revăzut posibilitatea administrării tratamentului combinat cu remedii gastroprotectoare (de ex. misoprostol sau inhibitorii pompei protonice). Pacienţii cu antecedente de toxicitate gastrointestinal, in special vârstnicii, trebuie să comunice orice simptom neobişnuit apărut în regiunea abdomenului (precum hemoragia gastrointestinală). Aceasta are importanţă deosebită in fazele incipiente de tratament.

Pacienţii care administrează concomitent preparate cu rise crescut de apariţie a ulcerului gastric şi duodenal, a hemoragiei gastrointestinale aşa ca glucocorticoizii orali, anticoagulante (warfarina), antiagregante (aspirina) sau inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei, trebuie să se afle sub supraveghere medicală minuţioasă. Toate AINS neselective pot inhiba agregarea plachetară şi prelungi timpul de sângerare prin inhibarea sintezei de prostaglandine. Prin urmare, nu este recomandată utilizarea de dexketoprofen trometamol la pacienţii care fac un tratament care intervine in procesul de hemostază, cum sunt warfarina sau alte cumarinice sau heparinele.

Pacienţii cu hipertensiune arterială şi/sau insuficienţă cardiacă congestivă uşoară până la moderată vor fi monitorizaţi, deoarece sunt semnalate cazuri de retenţie lichidiană şi apariţie de edeme asociate cu administrarea de AINS.

La pacienţii cu hipertensiune arterială necontrolată, insuficienţă cardiacă congestivă, cardiopatie ischemică, arteriopatii periferice şi/sau dereglări cerebrovasculare necesitatea administrării de dexketoprofen trometamol trebuie să fie bine evaluată. Оevaluare similară trebuie efectuată înainte de iniţierea tratamentului de lungă durată la pacienţii cu factori de rise in ceea ce priveşte apariţia de boli cardiovasculare(de exemplu: hipertensiune arterială,hiperlipidemie, diabet zaharat, fumat).

Reacţii cutanate grave, unele chiar letale, cum sunt dermatita exfoliativă, sindromul Stevens-Johnson şi necroliza epidermică toxică au lost raportate rar în asociere cu administrarea de AINS. Pacienţii sunt cel mai expuşi acestor reacţii la începutul tratamentului, reacţiile apărând in majoritatea cazurilor în prima lună de tratament. Tratamentul cu dexketoprofen trebuie intrerupt la prima aparide a

erupţiilor cutanate, leziunilor de la nivelul mucoaselor sau orice alt semn de hipersensibilitate.

Similar altor AINS, acest medicament poate determina creşteri ale concentraţiei plasmatice a ureei şi creatininei. Similar altor inhibitori ai sintezei de prostaglandină, poate fi asociat cu reacţii adverse la nivel renal care poate duce la glomerulonefrită, nefrită interstiţială, necroză papilară renală, sindrom nefrotic şi insuficienţă renală acută.

Similar altor AINS, poate produce creşteri mici tranzitorii ale unor parametrii hepatici şi, de asemenea, creşteri semnificative ale valorilor serice ale transaminazelor. In cazul unei creşteri importante a valorilor acestor enzime, tratamentul trebuie întrerupt.

Produsul trebuie administrat cu prudenţă la pacienţii cu afecţiuni hepatice şi/sau renale, la fel pacienţilor cu hipertensiune arterială şi/sau insuficienţă cardiacă în anamneză. La aceşti pacienţi utilizarea AINS poate duce la înrăutăţirea funcţiei renale, la retenţie hidrosalină şi edeme. De asemenea este necesară atenţie la pacienţii trataţi cu diuretice şi la cei cu rise de hipovolemie, deoarece au un rise crescut de nefrotoxicitate.

Pacienţii vârstnici au rise crescut de insuficienţă renală, cardiacă sau hepatică. Dexketoprofenul se va administra cu prudenţă la pacienţii cu afecţiuni hematologice, lupus eritematos de sistem sau afecţiuni mixte ale ţesutului conjunctiv.

La fel ca în cazul altor AINS, dexketoprofenul poate masca simptomele unor boli infectioase.

Administrarea dexketoprofenului poate afecta capacitatea reproductivă la femei şi de aceea nu este recomandat femeilor care vor să rămână însărcinate. Femeile care nu pot rămâne însărcinate sau se află la examinare privind capacitatea reproductivă, le este contraindicată administrarea preparatului.
Perioada de sarcină şi alăptare

Administrarea preparatului este contraindicată în perioada de sarcină şi alăptare. Efecte asupra capacitatii de a conduce automobilul sau de a manevra utilaje

Dexketoprofenul poate provoca vertij şi senzaţie de oboseală şi, prin urmare, să afecteze capacitatea de a conduce automobilul sau de a manevra utilaje.INTERACTIUNI CU ALTE MEDICAMENTE:
Asocieri nerecomandate:
- Alte AINS, inclusiv doze mari de salicilaţi(>3 g pe zi): administrarea concomitentă a mai multor AINS poate creşte riscul de ulcer şi hemoragie gastro-intestinală, prin efect sinergic.
- Anticoagulante: AINS pot potenţa efectele anticoagulantelor, cum este warfarina datorită legării in proporţie mare de proteinele plasmatice şi inhibării funcţiei plachetare şi afectării mucoasei gastroduodenale. Dacă nu poate ti evitată această asociere, este necesară оmonitorizare clinică şi de laborator, foarte atentă.
- Heparină: creşterea riscului de hemoragie (prin inhibarea funcţiei plachetare şi leziuni la nivelul mucoasei gastro-intestinale). Dacă nu poate fi evitată această asociere, este necesară оmonitorizare clinică şi de laborator, foarte atentă.
- Corticosteroizi: există un rise crescut de apariţie a ulcerului gastrointestinal şi hemoragiei.
- Litiu: AINS cresc concentraţia plasmatică a litiului, putându-se ajunge la concentraţii toxice (prin scăderea eliminării renale a litiului). Prin urmare, este necesară monitorizarea litemiei în timpul iniţierii, perioadei de ajustare a dozelor şi oprirea tratamentului cu dexketoprofen.
- Metotrexat, utilizat m doze mari (> 15mg metotrexat pe săptămână): creşte toxicitatea hematologică a metotrexatului prin scăderea eliminării sale renale de către antiinflamatoare, in general.
- Hidantoine şi sulfonamide: pot fi crescute efectele toxice ale acestor substanţe.
Asocieri care necesită precauţii
- Diuretice, inhibitori ai enzimei de conversie §i antagonişti de receptori ai angiotensinei II: tratamentul cu AINS poate reduce efectul diureticelor şi al antihipertensivelor. La pacienţii cu funcţia renală afectată (de exemplu pacienţi deshidrataţi sau vârstnici cu funcţia renală compromisă) administrarea concomitentă de medicamente care inhibă ciclo-oxigenaza şi inhibitori ai ECA sau antagonişti de receptori ai angiotensinei II pot duce la deteriorarea, în continuare, a funcţiei renale, care este, de obicei, reversibilă. In cazul acestei asocieri între dexketoprofen şi un diuretic, sunt esenţiale asigurarea unei hidratări adeevate şi monitorizarea funcţiei renale la începutul tratamentului.
- Metotrexat, la doze mai mici de 15 mg pe săptămănă: creşterea toxicităţii hematologice a metotrexatului prin scăderea clearance-ului său renal de către AINS, in general. Se recomandă monitorizarea săptămânală a hemoleucogramei in primele săptămâni ale asocierii şi supraveghere atentă in cazul existenţei insuficienţei renale şi la vârstnici.
- Pentoxifilină: creşte riscul de hemoragie. Se recomandă monitorizare clinică atentă şi verificarea timpului de sângerare.
- Zidovudină: creşte riscul toxicităţii asupra liniei eritrocitare prin acţiune asupra reticulocitelor, cu anemie severă, сагеapare la оsăptămână după începerea tratamentului cu AINS. Trebuie efectuate hemoleucograma şi numărarea reticulocitelor la 1-2 săptămâni după începerea tratamentului cu AINS.
- Sulfonilureice: AINS pot creşte efectul hipoglicemiant al sulfonilureicelor prin deplasarea acestora de pe proteinele plasmatice.
Asocieri care trebuie luate în considerare
- Beta-blocante: tratamentul cu AINS le poate scădea efectul antihipertensiv, prin inhibarea sintezei prostaglandinelor la nivel renal.
- Ciclosporina şi tacrolimus: AINS pot creşte efectul nefrotoxic, prin efecte renale mediate de prostaglandine. In timpul terapiei asociate, trebuie monitorizată functia renală.
- Trombolitice: rise crescut de hemoragie.
- Medicamente antiplachetare şi inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei ISRS: rise crescut de hemoragie gastro-intestinală.
- Probenecid: concentraţia plasmatică a dexketoprofenului poate fi crescută; această interacţiune se poate datora inhibării mecanismului secreţiei tubulare renale şi glucuronoconjugării, necesitând ajustarea dozei de dexketoprofen.
- Glicozide cardiace: AINS pot creşte concentraţia glicozidelor in plasmă.
- Mifepristona: datorită riscului teoretic că inhibitori ai sintezei de prostaglandină alterează eficacitatea mifepristonei, AINS nu trebuie utilizate timp de 8-12 zile de la întreruperea tratamentului cu mifepristonă.
- Chinolone: studii la animale indică faptul că doze crescute de chinolone m asociere cu AINS pot creşte riscul apariţiei convulsiilor.Incompatibilităţi

Nu se recomandă amestecarea m volum mic (de ex. în seringă) a dexketoprofenului cu dopamina, prometazina, pentazocina, petidina sau hidroxizina, deoarece poate duce la formarea de precipitat în soluţie.
PREZENTARE,AMBALAJ


Soluţie injectabilă 25 mg/ml câte 2 ml în fiole. Câte 5 sau 10 Hole împreună cu instrucţiunea pentru administrare m cutie din carton.
PASTRARE


A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura 15-25 °C.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
TERMEN DE VALABILITATE


3 ani.

A nu se administra după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj!
STATUTUL LEGAL


Se eliberează cu prescripţie medicală.
DENUMIREA ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI

SC Balkan Pharmaceuticals SRL,

str. Grădescu 4,

mun. Chişinău, Republica Moldova


Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 6
Код товара: 42965
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 971
Код товара: 62178
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 459
Код товара: 63697
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 28
Код товара: 63890
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 467
Код товара: 54915
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 289
Код товара: 61848
Акция
Цена товара в пунктах: 472
Код товара: 61709
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 169
Код товара: 64358
Акция
Цена товара в пунктах: 631
Код товара: 61701
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 113
Код товара: 60981
Акция
Цена товара в пунктах: 460
Код товара: 61838
Цена товара в пунктах: 848
Код товара: 63458
Цена товара в пунктах: 674
Код товара: 61794
Цена товара в пунктах: 381
Код товара: 62330
Цена товара в пунктах: 308
Код товара: 62324
Просмотренные товары
Capsule Anti-Age: Colagen, Acid Hialuronic și Carcinină
În lupta împotriva semnelor îmbătrânirii, inovațiile din domeniul cosmetologiei și nutriției oferă soluții tot mai eficiente și accesibile. Printre aceste soluții, capsulele Anti-Age cu Colagen, Acid Hialuronic și Carcinina se numără printre cele mai populare și apreciate suplimente. Ele promit nu doar o piele mai fermă și mai elastică, dar și o îmbunătățire a sănătății generale a țesuturilor. Haideți să explorăm împreună cum funcționează aceste ingrediente și ce beneficii aduc ele.