Esculap comp. film. 5mg N20 (Balkan)

Код товара: 60182
Доза: 5
Количество доз: 20
Производитель: Balkan Pharmaceuticals SRL, SC
Страна: Республика Молдова
Форма: табл
Наличие: достаточно
174 38 леев
(-7%)
161 56 леев
Выгода:
16 пунктов лояльности
Бесплатная доставка
Искать в аптеках

ESCULAP

comprimate

DENUMIREA COMERCIALĂ

Esculap.

DCI-ul substanţei active

Tadalafilum.

COMPOZIŢIA

1 comprimat conţine: substanţa activă: tadalafil - 20 mg;

excipienţi: stearat de magneziu, Kollidon CL (crospovidonă), colorant FD&C Yellow nr. 6, Ludipress® (lactoză monohidrat, polividonă, crospovidonă).

FORMA FARMACEUTICĂ Comprimate.

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Comprimate de culoare oranj-deschis, de formă pătrată, structura compactă şi omogenă, cu o linie de divizare şi incrustaţie„BP"pe o parte a comprima¬tului, cu muchii teşite, suprafaţa laterală cu margini rotunjite. Se admite o marmorare pe suprafaţa comprimatelor.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICÂ şi codul ATC

Medicaţia urologică. Preparate utilizate în disfuncţii erectile, G04BE08.

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice

Tadalafilul este un inhibitor selectiv, reversibil, al fosfodiesterazei tip 5 (PDE5) cu specificitate pentru guanozin monofosfatul ciclic (GMPc). Atunci când sti¬mularea sexuală determină eliberarea locală de oxid nitric, inhibarea PDE5 de către tadalafil produce creşterea valorilor GMPc în corpii cavernoşi ai pe¬nisului. Ca urmare apare relaxarea muşchilor netezi ai arterelor şi afluxul de sânge în ţesuturile penisului, producând astfel erecţia. Tadalafilul nu are efect în absenţa stimulării sexuale.

Studiile in vitro au arătat că tadalafilul este un inhibitor selectiv al PDE5. PDE5 este oenzimă care se găseşteîn muşchii netezi ai corpilor cavernoşi,în muşchii netezi vasculari şi viscerali, în muşchii scheletici, trombocite, rinichi, plămân şi cerebel. Efectul tadalafilului asupra PDE5 este mai puternic decât efectul asupra altor fosfodiesteraze. Tadalafilul este de peste 10 000 ori mai selectiv pentru PDE5, decât pentru PDE1, PDE2 şi PDE4, enzime care se gă¬sesc în cord, creier, vasele sanguine, ficat şi alte organe. Tadalafilul este de peste 10 000 ori mai selectiv pentru PDE5 decât pentru PDE3, enzimă care se găseşteîn cord şi în vasele sanguine. Selectivitatea pentru PDE5în compara¬ţie cu PDE3 este importantă, deoarece PDE3 este o enzimă implicată în con- tractilitatea cardiacă. în plus, tadalafilul este de aproximativ de 700 de ori mai selectiv pentru PDE5 decât pentru PDE6, enzimă care se găseşte în reti¬nă şi este responsabilă de fototransducţie.Tadalafilul este, de asemenea, de peste 10 000 de ori mai selectiv pentru PDE5 decât pentru PDE7 până la PDE10.

Tadalafilul ameliorează funcţia erectilă şi capacitatea de a avea un act sexual reuşit. Preparatul acţionează timp de 36 ore. Efectul se manifestă deja peste 15 minute după administrarea preparatului la prezenţa stimulării sexuale. Tadalafilul la subiecţi sănătoşi nu produce diferenţe semnificative compara¬tiv cu placebo ale tensiunii arteriale sistolice şi diastolice în poziţie culcat (media scăderii maxime de 1,6 mm Hg, respectiv de 0,8 mm Hg) şi în ortosta- tism (media scăderii maxime de 0,2 mm Hg, respectiv de 4,6 mm Hg). Tadalafilul nu produce nici o modificare semnificativă a frecvenţei contrac¬ţiilor cardiace.

Tadalafilul nu produce modificări a perceperii culorilor (albastru/verde), ceea ce se lămureşte printr-o afinitatea scăzută a tadalafilului pentru PDE6. La fel nu s-a determinat nici o influenţă a tadalafilului asupra acuităţii vizua¬le, electroretinogramă, tensiunea intraoculară şi mărimea pupilei, în cadrul studiilor tadalafilului la bărbaţi în doza zilnică de 10 mg nu s-au determinat modificări clinic semnificative ale numărului de spermatozoizi şi a concentraţiei spermatozoizilor, motilităţii şi morfologiei lor.

Proprietăţi farmacocinetice

Tadalafilul se absoarbe rapid după administrare orală. Media concentraţiilor plasmatice maxime observate (Cmax) se realizează la un timp mediu de 2 ore după administrare. Viteza şi gradul de absorbţie ale tadalafilului nu sunt in¬fluenţate de alimente, astfel că tadalafilul poate fi administrat cu sau fără alimente. Momentul administrării (dimineaţa sau seara) nu are efecte rele¬vante clinic asupra vitezei şi gradului absorbţiei. Farmacocinetica tadalafilu¬lui la subiecţii sănătoşi este liniară sub aspectul timpului şi dozei.în interva¬lul de doze de la 2,5 mg până la 20 mg, suprafaţa sub curba „concentra- ţie-timp" (AUC) creşte proporţional cu doza. Concentraţiile plasmatice la starea de echilibru se ating în decurs de 5 zile de administrare o dată pe zi. Farmacocinetica tadalafilului la pacienţii cu disfuncţie erectilă este similară cu farmacocinetica subiecţilor fără disfuncţie erectilă.

Volumul mediu de distribuţie este de aproximativ 63 I, indicând faptul că

tadalafilul se distribuie în ţesuturi. La concentraţiile terapeutice, 94% din tadalafilul din plasmă este legat de proteine. Legarea de proteine nu se mo¬difică în caz de disfuncţie renală. în sperma subiecţilor sănătoşi apare mai puţin de 0,0005 % din doza administrată.

Tadalafilul este metabolizat predominant de către citocromul P450 (CYP) izoenzima 3A4. Metabolitul circulant major este metilcatecol glucuronidul. Acest metabolit este de cel puţin 13000 de ori mai puţin selectiv decât tada¬lafilul pentru PDE5.în consecinţă, nu este de aşteptat să fie activ din punct de vedere clinic, la concentraţiile de metabolit constatate.

Clearance-ul oral mediu al tadalafilului constituie 2,5 l/oră şi timpul mediu deînjumătăţire plasmatică prin eliminare este de 17,5 ore la subiecţii sănă¬toşi. Tadalafilul se excretă predominant sub formă de metaboliţi inactivi, în principal în materiile fecale (aproximativ 61 % din doză) şi într-o proporţie mai mică în urină (aproximativ 36 % din doză).

Subiecţii vârstnici sănătoşi (în vârstă de 65 ani şi peste) au un clearance-ul mai redus al tadalafilului administrat oral, rezultând o creştere a suprafeţei sub curba „concentraţie-timp" (AUC) cu 25 % mai mare comparativ cu su¬biecţii sănătoşi în vârstă de 19 până la 45 ani. Acest efect al vârstei nu este semnificativ clinic şi nu necesită modificarea dozei.

La subiecţii cu insuficienţă renală uşoară (clearance-ul creatininei 51-80 ml/ min) sau moderată (clearance-ul creatininei 31-50 ml/min) AUC era mai ma¬re, decât la subiecţii sănătoşi. La subiecţii cu insuficienţă renală severă (clea- rance-ul creatininei sub 30 ml/min) tadalafilul nu s-a studiat. Farmacocinetica tadalafilului la subiecţii cu insuficienţă hepatică uşoară şi moderată este comparabilă cu cea la subiecţii sănătoşi. La aceşti pacienţi nu este necesar de ajustat doza.

La pacienţii cu diabet zaharat pe fondalul administrării tadalafilului AUC a fost cu aproximativ 19% mai mică decât valoarea la pacienţii sănătoşi. Această diferenţă nu necesită o ajustare a dozei.

INDICAŢII TERAPEUTICE

Tratamentul disfuncţiei erectile la bărbaţii adulţi.

Pentru ca tadalafil să fie eficace este necesară prezenţa stimulării sexuale. Nu este indicată utilizarea tadalafilului de către femei.

DOZE Şl MOD DE ADMINISTRARE

Preparatul se administrează intern.

Utilizarea la bărbaţii adulţi.

Tadalafilul se administrează independent de masă,în doza iniţială de 20 mg. Pacienţii pot efectua actul sexual pe parcursul a 36 ore cu determinarea tim¬pului optim de răspuns la folosirea preparatului. Se recomandă maxim o singură administrare pe zi. La bărbaţii peste 65 ani nu este necesară corecţia dozei.

Insuficienţa renală.

La pacienţii cu disfuncţii renale uşoare nu este necesară corecţia dozei. în insuficienţa renală moderată (clearance-ul creatininei 31-50 ml/min) doza iniţială recomandată nu mai mult de 5 mg/zi, iar maxim 10 mg fiecare 48 ore. La pacienţii cu insuficienţă renală gravă, aflaţi la hemodializă, doza maximă recomandată constituie nu mai mult de 5 mg.

Insuficienţa hepatică.

în insuficienţa hepatică uşoară sau moderată doza maximă constituie 10 mg odată pe zi, iar în cea gravă utilizarea preparatului nu este recomandată da¬torită absenţei datelor despre inofensivitatea preparatului la această cate¬gorie de bolnavi.

Terapia concomitentă.

La pacienţii ce folosesc inhibitori puternici ai CYP3A4 (de exemplu ketocona- zol, ritonavir, etc.) doza maximă recomandată este de 10 mg nu mai frecvent de 1 dată la 72 ore. Utilizarea tadalafilului în cazul tratamentului concomi¬tent cu nitraţi (până la 48 ore după ultima administrare a inhibitorului FDE5) sau oarecare alfa-adrenoblocant (cu excepţia tamsulosinei 0,4 mg odată pe zi) este contraindicată.

Utilizarea la copii.

Tadalafil nu trebuie utilizat de către persoanele cu vârsta sub 18 ani.

REACŢII ADVERSE

Reacţiile adverse prezentate mai jos sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, pe aparate, sisteme şi organe. Grupele de frecvenţă conform convenţiei Me- dDRA: foarte frecvente (> 1/10), frecvente (> 1/100 şi < 1/10), mai puţin frec¬vente (> 1/1000 şi < 1/100), rare (> 1/10000 şi < 1/1000) şi foarte rare (< 1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Tulburări ale sistemului imunitar

Mai puţin frecvente: reacţii de hipersensibilitate.

Rare: angioedem.

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente: cefalee.

Mai puţin frecvente: ameţeli.

Rare: accidente vasculare cerebrale, sincopă, atacuri ischemice tranzitorii, migrenă, amnezie, convulsii.

Tulburări oculare

Mai puţin frecvente: dereglări de vedere, dureri de ochi.

Rare: modificarea perceperii culorilor, hiperemia conjunctivei, conjunctivită, lăcrămaţie, edemul feţei şi pleoapelor.

Tulburări acustice şi vestibulare

Mai puţin frecvente: tinitus.

Rare: pierderea echilibrului.

Tulburări cardiace

Mai puţin frecvente; tahicardie, palpitaţii.

Rare: infarct miocardic, angină pectorală instabilă, aritmii ventriculare. Tulburări vasculare

Mai puţin frecvente: hipotensiune ortostatică, hipertensiune.

Rare; sincopă.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Mai puţin frecvente: congestie nazală.

Rare: dispnee, epistaxis.

Tulburări gastrointestinale

Frecvente: dispepsie, reflux gastroesofagian.

Mai puţin frecvente: dureri abdominale.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Mai puţin frecvente: eritem, transpiraţii.

Rare: urticarie, sindromul Stevens-Johnson, dermatită exfoliativă.

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Mai puţin frecvente: dureri în spate, mialgii, dureri în expremităţi.

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Mai puţin frecvente: hematurie.

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

Mai puţin frecvente: hemoragii la nivelul penisului, hematospermie.

Rare: erecţii prelungite, priapism.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Mai puţin frecvente: dureri în piept.

Rare: edem facial, moarte subită din cauză cardiacă.

CONTRAINDICAŢII

-           hipersensibilitate la tadalafil sau la oricare dintre componentele prepa¬ratului;

-           administrarea concomitentă a preparatelor, care conţin orice nitraţi or¬ganici;

-           tratamentul concomitent cu alfa-adrenoblocante (cu excepţia tamsulosi- nei 0,4 mg odată pe zi);

-           vârsta sub 18 ani.

SUPRADOZAJ

Simptome: la administrarea la subiecţii sănătoşi a tadalafilului în doze unice de până la 500 mg, iar la pacienţii cu disfuncţii - doze zilnice multiple de până la 100 mg, reacţiile adverse au fost similare cu cele observate la doze mai mici.

Tratament: antidot specific nu este. Tratamentul este simptomatic. Hemodi- aliza nesemnificativ accelerează eliminarea tadalafilului.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE

Activitatea sexuală se asociază cu un anumit grad de risc la pacienţii cu afec¬ţiuni cardiovasculare. Astfel, medicamentele destinate tratamentului dis- funcţiei erectile, inclusiv tadalafilul, nu trebuie utilizate la bărbaţii cu boli cardiace, la care nu se recomandă activitatea sexuală.

Trebuie de luat în considerare riscul cardiac potenţial al activităţii sexuale la pacienţii cu boli cardiovasculare preexistente:

-           infarct miocardic apărut în ultimele 90 zile;

-           angină pectorală instabilă sau cu acces de angină pectorală care apare în timpul actului sexual;

-           insuficienţă cardiacă clasa II după NYHA sau mai mare, apărută în ultimele 6 luni;

-           aritmii necontrolate, hipotensiune arterială (TA < 90/50 mm Hg) sau hi-pertensiune arterială necontrolată;

-           accident vascular cerebral apărut în ultimele 6 luni.

Tadalafilul trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii cu afecţiuni care predis- pun la priapism (cum sunt anemia drepanocitară, mielomul multiplu sau leucemia), sau la pacienţii cu deformări anatomice ale penisului (cum sunt angulaţia, fibroza cavernoasă sau boala Peyronie).

Au fost raportate cazuri despre dezvoltarea priapismului la utilizarea altui inhibitor PDE5 - Sildenafil, deşi pe fondalul administrării de tadalafil nu s-au semnalat cazuri de priapism. Pacienţii trebuie instruiţi să solicite imediat asistenţă medicală dacă au erecţii cu durata de 4 ore sau mai mult. Dacă priapismul nu este tratat imediat, se pot produce leziuni ale ţesutului peni¬sului şi pierderea definitivă a potenţei. Siguranţa şi eficacitatea asocierii ta¬dalafilului cu alte tratamente ale disfuncţiei erectile nu au fost studiate. De aceea utilizarea acestor asocieri nu este recomandată.

Tadalafilul se foloseşte cu precauţie în maladiile congenitale degenerative ale retinei, inclusiv retinita pigmentată.

Pe fondalul tratamentului cu tadalafilul la pacienţii cu insuficienţă renală moderată (clearance-ul creatininei 31-50 ml/min) mai frecvent s-a semnalat aşa reacţie adversă ca dureri de spate (dorsalgia), în comparaţie cu pacienţii cu insuficienţă renală uşoară (clearance-ul creatininei 51-80 ml/min) sau la subiecţii sănătoşi. Astfel tadalafilul se va indica cu prudenţă la pacienţii cu clearance-ul creatininei sub 50 ml/min.

Acest medicament conţine lactoză. Pacientele cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorb- ţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament. Comprimatele conţin colorant FD&C Yellow № 6, care poate provoca reacţii alergice.

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare

Tadalafilul nu este indicat să fie utilizat de către femei.

Influenţe asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

în legătură cu faptul că tadalafilul poate provoca astenie şi somnolenţă, se recomandă la apariţia acestor simptome de manifestat precauţii la condu¬cerea automobilului sau la efectuarea activităţilor care necesită atenţie sporită.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE Şl ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI Efectele altor substanţe asupra tadalafilului

Tadalafilul este metabolizatîn principal de către CYP3A4. Ketoconazolul, un inhibitor selectiv al CYP3A4, creşte AUC a tadalafilului cu 107 %, iar rifampi- cina o scade cu 88 %.

Deşi nu au fost studiate interacţiuni specifice, se poate de presupus că inhi¬bitorii de protează, cum sunt ritonavirul şi saquinavirul, precum şi alţi inhibi¬tori ai CYP3A4, cum sunt eritromicina şi itraconazolul pot mări activitatea tadalafilului.

Administrarea concomitentă a antacidelor (hidroxidului de magneziu şi alu¬miniu) reduce viteza de absorbţie a tadalafilului fără modificarea AUC. Creşterea pH-ului gastric ca consecinţă a administrării H2-histaminoblocan- tului nazatidin, nu a influenţat farmacocinetica tadalafilului.

Efectele tadalafilului asupra altor medicamente

Este cunoscut că tadalafilul intensifică efectele hipotensive ale nitraţilor (ni-troglicerină, isosorbit dinitrat, isosorbid mononitrat). Aceasta are loc în re¬zultatul acţiunii aditive a nitraţilor şi tadalafilului asupra metabolismului monoxidului de azot şi GMPc. De aceea, administrarea tadalafilului la paci¬enţii care utilizează orice formă de nitrat organic este contraindicată. Tadalafilul nu influenţează clinic semnificativ clearance-ul medicamentelor metabolizate de izoenzimele citocromului P450. Studiile au confirmat că ta¬dalafilul nu inhibă sau induce izoenzimele CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CY- P2E1 şi CYP2C9.

Tadalafilul nu are efect semnificativ clinic asupra farmacocineticii S-warfari- nei sau R-warfarinei şi nu afectează modificările timpului de protrombină induse de către warfarină. Tadalafilul nu potenţează creşterea timpului de sângerare determinată de acidul acetilsalicilic.

Tadalafilul nu interacţionează semnificativ clinic cu clasele majore de antihi- pertensive, incluzând blocantele canalelor de calciu (amlodipină), inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (enalapril), blocantele receptorilor be- ta-adrenergici (metoprolol), alfa-blocante, diureticele tiazidice (bendroflua- zidă) şi blocantele receptorilor angiotensinei II, care s-au utilizat în diverse doze ca monoterapie sau în asocieri. Analiza datelor nu a evidenţiat o dife¬renţă a reacţiilor adverse la pacienţii care au utilizat tadalafil cu sau fără me- dicaţie antihipertensivă.

Nu s-a determinat nici o influenţă a administrăriiîn doză unică a tadalafilului asupra concentraţiei alcoolului etilic în sânge, efectului alcoolului etilic asu¬pra funcţiei cognitive şi tensiunii arteriale. în plus, nu s-au constatat modifi¬cări ale concentraţiei plasmatice a tadalafilului la 3 ore după administrarea concomitentă de alcool etilic.

Tadalafilul nu modifică semnificativ clinic farmacocinetica sau farmacodina- mia teofilinei.

PREZENTARE, AMBALAJ

Comprimate 20 mg.

Câte 2 sau 5 comprimate în blister. Câte 1 blister împreună cu instrucţiunea pentru administrare în cutie pliantă de carton.

Câte 20 comprimate în blister. Câte 1 sau 3 blistere împreună cu instrucţiu¬nea pentru administrare în cutie pliantă de carton.

PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!

TERMEN DE VALABILITATE 3 ani.

A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL

Cu prescripţie medicală.

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

SC Balkan Pharmaceuticals SRL str. N. Grădescu, 4, mun. Chişinău Republica Moldova

NUMELE Şl ADRESA PRODUCĂTORULUI

SC Balkan Pharmaceuticals SRL str. N. Grădescu, 4, mun. Chişinău Republica Moldova

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 835
Код товара: 38702
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 793
Код товара: 62176
Топ сезона
Топ сезона
Код товара: 11972
Акция
Топ сезона
Искать в аптеках
Код товара: 42229
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 495
Код товара: 64295
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 533
Код товара: 64318
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 536
Код товара: 58603
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 593
Код товара: 64087
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 291
Код товара: 61845
Акция
Цена товара в пунктах: 464
Код товара: 61689
Акция
Цена товара в пунктах: 263
Код товара: 62455
Рекомендуем
Акция
Цена товара в пунктах: 526
Код товара: 61699
Цена товара в пунктах: 561
Код товара: 53289
Цена товара в пунктах: 614
Код товара: 62334
Цена товара в пунктах: 441
Код товара: 61130
Акция
Цена товара в пунктах: 700
Код товара: 61698
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 654
Код товара: 61909
Акция
Цена товара в пунктах: 438
Код товара: 61840
Цена товара в пунктах: 1065
Код товара: 59584
Просмотренные товары
LULULUN - MĂȘTI JAPONEZE EXCLUSIVE
Originare din Japonia, aceste măști au câștigat o reputație internațională datorită calității lor superioare și a ingredientelor tradiționale locale japoneze, care au fost folosite de secole pentru a menține frumusețea și sănătatea tenului.