Dialin-M susp.oral.200mg/5ml 60ml N1

Код товара: 64132
Производитель: World Medicine Ilac Sanayi ve Ticaret A.Ș., Turcia(PROD: World Medicine Ilac Sanayi ve Ticaret A.Ș., Turcia; )
Страна: Грузия
Форма: сусп. д/внутр. прим.
Наличие: достаточно
45 67 леев
(-9%)
41 57 леев
Выгода:
4 пунктов лояльности
Бесплатная доставка
Искать в аптеках

Dialin-M 200 mg/5 ml suspensie orală

Nifuroxazidă

1.Ce este Dialin-M şi pentru ce se utilizează

Dialin-M conţine ca substanţă activă nifuroxazidă. Acest medicament este un antiinfecţios intestinal.

Dialin-M este indicat în tratamentul diareei acute de origine bacteriană, în absenţa fenomenelor invazive (de exe-mplu, deteriorarea stării generale, febră, simptome de in-toxicaţie etc.).

Tratamentul nu trebuie să excludă regimul dietetic şi la necesitate rehidratarea. Rehidratarea (orală sau intrave- noasă) trebuie să fie ajustată în funcţie de starea pacien-tului, intensitatea diareei, vârsta, etc.

2.Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Dialin-M

Spuneţi medicului dumneavoastră, dacă luaţi alte medica-mente, aveţi unele boli cronice, unele tulburări metabolice, dacă sunteţi hipersensibil la medicamente sau aţi avut re¬acţii alergice la unele dintre ele.

Nu luaţi Dialin-M:

-dacă sunteţi alergic la nifuroxazidă, derivaţi de nitrofu- ran sau oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6);

-dacă copilul dumneavoastră are vârsta sub 2 ani.

Atenţionări şi precauţii

Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Dialin-M.

Trebuie să vă adresaţi imediat medicului dumneavoastră:

-dacă diareea persistă după 2 zile de tratament;

-dacă diareea este severă şi prelungită (depăşeşte 6 sca¬une lichide pe zi sau persistă mai mult de 24 ore) sau este însoţită de vărsături severe şi refuzul alimentaţiei;

-dacă aparfebră sau vărsături;

-dacă apar sânge sau mucus în scaun;

-în caz de sete intensă sau o senzaţie de limbă uscată. Şi anume, aceste semne arată un început de deshidratare, adică o pierdere semnificativă de lichid din cauza diareei, în acest caz, medicul dumneavoastră va decide dacă este necesar să vă prescrie un tratament de rehidratare care se poate administra pe cate orală sau intravenoasă;

-dacă diareea este însoţită de simptome severe cum ar fi deteriorarea stării generale, febră, simptome de intoxica-ţie, este posibil ca medicul dumneavoastră sa vă indice administrarea suplimentară de medicamente antibacte- riene cu acţiune sistemică, utilizate pentru tratamentul in

fecţiilor intestinale, deoarece medicamentul nu este ab-sorbit în intestin şi nu intră în circulaţia sistemică. Medica-mentul nu este prescris ca monoterapie pentru tratamen-tul infecţiilor intestinale, complicat de septicemie.

Măsuri de precauţie

Tratamentul cu nifuroxazidă nu exclude regimul dietetic şi rehidratarea. Dacă este necesar, utilizaţi terapia de rehidratare concomitentă, în funcţie de vârsta şi starea pacien-tului şi de intensitatea diareei. Rehidratarea este foarte importantă pentru tratamentul diareei acute,în special la copii. La copii trebuie asigurată administrarea frecventă de lichide (la fiecare 15 minute).

Prevenirea sau tratamentul deshidratării va fi efectuat prin administrarea de soluţii pe cale orală sau intravenoasă, cu utilizarea soluţiilor destinate pentru acest scop, în confor¬mitate cu instrucţiunile de diluare şi modul de utilizare. Vo¬lumul previzibil al soluţiilor pentru rehidratare orală este în funcţie de pierderea greutăţii corporale. în caz de diaree severă, vărsături intense şi refuz în aportul de alimente, va fi utilizată rehidratarea intravenoasă. Dacă nu există nece¬sitatea de astfel de rehidratare, compensarea pierderii de lichide va fi efectuată prin administrarea unor cantităţi mari de lichide care conţin sare şi zahăr (consumul mediu zilnic de apă este de 2 litri).

în timpul episoadelor de diaree trebuie luate în conside-rare recomandările privind regimul dietetic: evitarea con-sumului de fructe şi legume proaspete, alimente picante, alimente şi băuturi congelate. Ar trebui să fie dată preferi-nţă orezului. în mod individual se vor exclude laptele şi pro¬dusele lactate.

Dialin-M împreună cu alte medicamente

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului, dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi orice al¬te medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescri¬pţie medicală. Ţineţi cont de faptul că această informaţie se poate referi la medicamentele pe care nu le mai luaţi, precum şi la medicamentele pe care intenţionaţi să le luaţi în viitor.

Nu se recomandă utilizarea concomitentă de Dialin-M 200 mg/5 ml suspensie orală cu preparatele care pot pro¬duce reacţii disulfiram-like sau supresia sistemului ner¬vos central.

Dialin-M împreună cu alimente şi băuturi

Respectaţi instrucţiunile privind administrarea alimentelor în timpul perioadei de diaree (vezi Măsurile de precauţie).

Sarcina şi alăptarea

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului pentru recomandări înainte de a lua acest me-dicament.

Sarcină

Se va evita utilizarea nifuroxazidei în timpul sarcinii. Alăptarea

Alăptarea este posibilă în cazul tratamentului de scurtă durată cu acest medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Dialin-M nu influenţează asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Dialin-M

Medicamentul conţine zaharoză. Pacienţii cu tulburări ere- ditare rare de tipul intoleranţei la fructoză, sindromul de malabsorbţie glucoză-galactoză sau deficienţă de sucroză- izomaltoză nu vor administra acest medicament. Medicamentul conţine etanol (mai puţin de 100 mg per do¬ză), deci nu este recomandat pacienţilor cu boli hepatice, epilepsie, persoanelor care suferă de alcoolism, precum şi în timpul sarcinii şi alăptării.

Medicamentul conţine metilparahidroxibenzoat. Poate pro¬voca reacţii alergice (chiarîntârziate).

Acest medicament conţine sodiu, <1 mmol (23 mg) pe do-ză, adică practic „nu conţine sodiu”.

3.Cum să luaţi Dialin-M

Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul.

Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Mod de administrare

Se administrează pe cale orală, indiferent de aportul de alimente. înainte de utilizare suspensia trebuie agitată. Pentru dozare se va utiliza măsura dozatoare (este ane-xată la ambalaj).

Doze

Copii cu vârsta peste 2 ani: câte 200 mg (5 ml suspensie) de 3 ori pe zi (câte 600 mg pe zi).

Copii cu vârsta peste 6 ani şi adulţi: câte 200 mg (5 ml suspensie) de 3-4 ori pe zi (câte 600-800 mg pe zi).

Durata tratamentului nu trebuie să depăşească 7 zile.

Grupe speciale de pacienţi Pacienţi vârstnici

Nu există studii clinice care să indice diferenţe în răspu-nsurile la tratament între pacienţii vârstnici şi pacienţii mai tineri.

Pacienţi cu insuficienţă renală şi hepatică Nu există studii clinice care să indice diferenţe în răspun¬sul la tratament la pacienţii cu insuficienţă hepatică şi re¬nală şi la pacienţii cu funcţie hepatică şi renală normală. Copii

Utilizarea medicamentului nu este recomandată la copiii cu vârsta sub 2 ani.

Dacă vi se pare că efectul Dialin-M este prea slab sau prea puternic, vă rugăm să vă adresaţi medicului.

Dacă luaţi mai mult Dialin-M decât trebuie

Dacă credeţi că aţi luat o supradoză de Dialin-M, vă ru-găm să îl informaţi pe medicul dumneavoastră. Acesta va decide, dacă este cazul, ce măsuri trebuie luate.

Dacă uitaţi să luaţi Dialin-M

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa o doză uitată. Renunţaţi la doza omisă şi continuaţi să luaţi Dialin-M la ora obişnuită. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să luaţi Dialin-M

Este important să continuaţi să luaţi Dialin-M atât timp cât v-a recomandat medicul dumneavoastră. Dacă încetaţi brusc utilizarea acestui medicament, nu sunt aşteptate efecte negative. în orice caz, vă recomandăm să respec-taţi regimul terapeutic şi să consultaţi medicul dumnea-voastră dacă trebuie întrerupt tratamentul.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4.Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provo-ca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţii adverse cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile)

Pot să se dezvolte reacţii alergice severe:

-erupţii cutanate, urticaria;

-umflarea bruscă a feţei şi/sau gâtului, care poate provo¬ca respiraţie dificilă şi poate pune viaţa în pericol (edem Quincke);

-instalarea bruscă a stării generale de rău clj scăderea semnificativă a tensiunii arteriale, punându-vă în pericol (şocanafilactic).

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medi-cului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest pros-pect.

5.Cum se păstrează Dialin-M

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.

Ase păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original. Nu utilizaţi acest medicament după 14 zile de la prima deschidere.

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare în-scrisă pe cutie şi flacon. Data de expirare se referă la ulti-ma zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. întrebaţi farmacistul cum să arun¬caţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6.Conţinutul ambalajului şi alte informaţii Ce conţine Dialin-M:

-Substanţa activă este nifuroxazida. Fiecare 5 ml suspen¬sie conţine nifuroxazidă 200 mg.

-Celelalte componente sunt: carbomer, zaharoză, acid cit¬ric monohidrat, metilparahidroxibenzoat, etanol (96%), aro¬mă de portocală, hidroxid de sodiu, apă purificată.

Cum arată Dialin-M şi conţinutul ambalajului

Dialin-M se prezintă sub formă de suspensie de culoare galbenă, cu aromă de portocale.

Ambalaj

Câte 60 ml suspensie orală în flacon din sticlă chihlimbarie de tip III, cu capacitatea de 75 ml, prevăzut cu capac cu filet din masă plastica, de culoare albă.

Câte 1 flacon împreună cu măsura dozatoare şi prospectul pentru pacient în cutie de carton.

Deţinătorul certificatului de înregistrare

WORLD MEDICINE LTD, GEORGIA

Berbuti No.10/Almasiani No. 19-21 Office No.26 (Block II),

Tbilisi.

Fabricantul:

World Medicine IlagSan. ve Tic. A.Ş., Turcia 15Temmuz Mah. Cami Yolu Cad. No:50 Gunesli/Bagcilar, istanbul.

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 330
Код товара: 63383
Цена товара в пунктах: 107
Код товара: 37720
Цена товара в пунктах: 563
Код товара: 44618
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 6
Код товара: 45493
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1313
Код товара: 58186
Топ сезона
Код товара: 21683
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 199
Код товара: 61787
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 299
Код товара: 64536
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 879
Код товара: 64176
Акция
Цена товара в пунктах: 700
Код товара: 61697
Акция
Цена товара в пунктах: 460
Код товара: 61839
Акция
Цена товара в пунктах: 1508
Код товара: 45716
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 381
Код товара: 62330
Цена товара в пунктах: 131
Код товара: 60989
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 383
Код товара: 63685
Цена товара в пунктах: 102
Код товара: 62829
Просмотренные товары
LULULUN - MĂȘTI JAPONEZE EXCLUSIVE
Originare din Japonia, aceste măști au câștigat o reputație internațională datorită calității lor superioare și a ingredientelor tradiționale locale japoneze, care au fost folosite de secole pentru a menține frumusețea și sănătatea tenului.