Nimesulid comp.100 mg N10x3 (Balkan)

Код товара: 49358
Количество доз: 30
Доза: 100
Производитель: Balkan Pharmaceuticals SRL, SC
Страна: Республика Молдова
Форма: табл

NIMESULID

comprimate
DENUMIREA COMERCIALĂ

Nimesulid
DCI-ul substanţei active

Nimesulidum
COMPOZIŢIA

1 comprimat conţine:
substanţa activă: nimesulid-100 mg.
excipienţi: siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu, crospovidonă, Ludipress® (lactoză, polividonă, crospovidonă).
FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate
DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Comprimate rotunde, neacoperite, biconvexe, cu aspect uniform, de culoare galben-deschisă, cu structura compactă şi omogenă, inscripţionate cu „BP” pe o parte a comprimatului.
GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ ŞI CODUL ATC

Antiinflamatoare şi antireumatice nesteroidiene, M01AX17
PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice

Nimesulid este un remediu antiinflamator nesteroidian cu proprietăţi analgezice şi antipiretice. Mecanismul de acţiune constă în inhibiţia ciclooxigenazei-2 şi blocarea sintezei prostaglandinelor în focarul de inflamaţie.
Proprietăţi farmacocinetice

După administrare orală nimesulid se absoarbe rapid, realizând concentraţii plasmatice maxime de 3-4 mg/l după 2-3 ore de la administrarea unei doze de 100 mg la adulţi (AUC-20-35 mg- h/l). După 7 zile de administrare în doză de 100 mg de 2 ori pe zi nu au fost semnalate modificări semnificative ale parametrilor farmacocinetici. Fixarea de proteinele plasmatice constituie 97,5%. Nimesulid este metabolizat hepatic, inclusiv cu participarea isoenzimelor citocromului P450 CYP2C9, fapt care se va lua în consideraţie la administrarea concomitentă a altor produse medicamentoase metabolizate de către CYP 2C9 (a se vedea comp. Interacţiuni cu alte medicamente). Metabolitul său principal, parahidroxinimesulid, posedă de asemenea acţiune farmacologică şi poate fi identificat în plasma sanguină deja după un timp scurt (0,8 ore); se supune metabolizării prin glucuronoconjugare. Timpul de înjumătăţire constituie 3,2-6 ore. Excreţia nimesulidului se efectuează în majoritate prin urină (circa 50% din doza administrată). Doar 1-3% se elimină sub formă nemodificată. Circa 29% din doza administrată se elimină prin scaun sub formă de metaboliţi. Studiile efectuate la pacienţii vârstnici cu administrare unică sau repetată de nimesulid nu au demonstrat modificarea parametrilor farmacocinetici la această categorie de pacienţi. În cadrul unui studiu efectuat la pacienţi cu insuficienţă renală uşoară sau moderată (clearance-ul creatininei 30-80 ml/min) nu au fost semnalate concentraţii plasmatice maxime crescute ale nimesulidului şi ale metabolitului său principal. AUC şi timpul de înjumătăţire erau majoraţi cu 50%, deşi în limitele valorilor observate la persoanele sănătoase. Administrarea repetată de nimesulid nu a condus la cumularea preparatului. La pacienţii cu funcţia hepatică afectată nimesulid este contraindicat.
INDICAŢII TERAPEUTICE

Tratamentul durerii acute.
Tratamentul simptomatic al durerii în osteoartrită (artroze).
Dismenoree primară.
DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Adulţi:

se administrează câte 100 mg de 2 ori pe zi, după mese. Doza maximă de nimesulid va constitui 200 mg/zi divizată în 2 prize, durata curei de tratament fiind cât mai scurtă (7-10 zile).
La pacienţii vârstnici nu este necesară ajustarea dozei.
La copiii cu vârsta sub 12 ani administrarea de nimesulid este contraindicată. Adolescenţi: deoarece parametrii farmacocinetici sunt identici cu cei caracteristici pentru adulţi, nu este necesară ajustarea dozei de nimesulid la această categorie de pacienţi. Pacienţi cu insuficienţă renală:
În caz de insuficienţă renală uşoară sau moderată (clearance-ul creatininei 30-80 ml/min) nu este necesară ajustarea dozei preparatului. La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei <30 ml/min) administrarea produselor medicamentoase ce conţin nimesulid este contraindicată.
La pacienţii cu insuficienţă hepatică produsele medicamentoase ce conţin nimesulid sunt contraindicate.
REACŢII ADVERSE

Conform rezultatelor studiilor clinice controlate (care au inclus circa 7800 pacienţi) şi experienţei postmarketing, au fost semnalate următoarele reacţii adverse care sunt clasificate conform conform convenţiei MedDRA: foarte frecvente(≥1/10), frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10), mai puţin fecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100), rare(≥1/10000 şi <1/1000 ) şi foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).
Tulburări hematologice şi limfatice: rar-anemie, eozinofilie; foarte rar-trombocitopenie, pancitopenie, purpură.
Tulburări ale sistemului imunitar: rar-reacţii de hipersensibilitate; foarte rar - anafilaxie.
Tulburări metabolice şi de nutriţie: rare-hiperkaliemie.
Tulburări psihice: mai puţin frecvente-confuzie mintală; rar-anxietate, nervozitate, coşmaruri nocturne; foarte rare-cefalee, fatigabilitate, encefalopatie (sindromul Reye).
Tulburări ale sistemului nervos:foarte rare- vertij
Tulburări oculare: rare-vedere înceţoşată; foarte rar-dereglări ale vederii.
Tulburări cardiace: rare - tahicardie,
Tulburări vasculare: mai puţin frecvente-hipertensiune; rare- hemoragii, scăderea tensiuni arteriale, bufeuri de căldură.
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: mai puţin frecvente: dispnee; foarte rare-astm, bronhospasm.
Tulburări gastrointestinale: frecvente-diaree, greaţă, vomă; neobişnuite-constipaţii, meteorism, gastrită; foarte rare-dureri abdominale, dispepsie, stomatită, scaun cu sânge, hemoragii gastrointestinale, ulcer gastric sau duodenal cu perforaţie.
Tulburări hepatobiliare: foarte rare-hepatită, hepatită fulminantă (incluzând cazuri letale), icter, colestază. Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: mai puţin frecvente-prurit şi erupţii cutanate, hiperhidroză; rare-eritem, dermatită; foarte rare-urticarie, edem Quincke, eritem exudativ polimorf, sindromul Stevens-Johnson, sindromul Lyell.
Tulburări renale şi ale căilor urinare: rar-disurie, hematurie; foarte rar-insuficienţă renală, oligurie, nefrită interstiţială.
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: mai puţin frecvente-edeme; rare-slăbiciuni; foarte rare-hipotermie.
Investigaţii diagnostice: frecvente-creşterea activi tăţii enzimelor hepatice.
CONTRAINDICAŢII

- Hipersensibilitate cunoscută la nimesulid sau la alte componente ale preparatului; hipersensibilitate (bronhospasm, rinită, urticarie) la acidul acetilsalicilic sau la alte antiinflamatoare nesteroidiene.
- Reacţii hepatotoxice la nimesulid în antecedente.
- Ulcer gastric sau duodenal activ; ulcer sau hemoragii gastrointestinale recidivante; hemoragii cerebrovasculare sau alte hemoragii.
- Dereglări severe de coagulare a sângelui.
- Insuficienţă cardiacă severă.
- Insuficienţă renală severă.
- Insuficienţă hepatică.
- Copii cu vârsta sub 12 ani.
- Trimestrul III de sarcină şi perioada de alăptare.
SUPRADOZAJ

În caz de supradozare acută cu AINS, de regulă, se semnalează letargie, somnolenţă, greaţă, vomă, dureri în epigastru. Aceste simptome de obicei dispar la efectuarea terapiei suportive. Se pot dezvolta hemoragii gastrointestinale. Rareori au fost semnalate hipertensiune, insuficienţă renală acută, suprimarea respiraţiei, comă. Reacţiile anafilactice semnalate la administrarea de AINS în doze terapeutice se pot dezvolta de asemenea în caz de supradozare. În caz de supradozare cu AINS se va efectua terapie simptomatică şi suportivă. Antidot specific nu se cunoaşte. Nu există date referitoare la eliminarea nimesulidului prin hemodializă. Din cauza fixării înalte de proteinele plasmatice (până la 97,5%), hemodializa nu este eficientă în caz de supradozare. În primele 4 ore după supradozare se recomandă inducerea vomei, administrarea de cărbune activat (60-100 g la adulţi) şi/sau laxative osmotice. Diureza forţată, alcalinizarea urinei, hemodializa şi hemoperfuzia nu sunt eficiente din cauza fixării înalte de proteinele plasmatice. Este necesară monitorizarea funcţiei hepatice şi renale.
ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE

Riscul de dezvoltare a reacţiilor nedorite la preparatele medicamentoase ce conţin nimesulid poate fi micşorat prin administrarea acestora o elasticitate cât mai scurtă de timp. În caz de ineficienţă tratamentul cu nimesulid va fi sistat.
Rareori au fost comunicate cazuri de afecţiuni hepatice severe, uneori cu sfârşit letal. În caz de apariţie a simptomelor care pot indica o afectare hepatică (anorexie, greaţă, vomă, dureri abdominale, fatigabilitate, urină întunecată), sau în caz de dereglare a testelor funcţionale hepatice administrarea nimesulidului sau medicamentelor ce conţin nimesulid va fi suspendată. La asemenea pacienţi preparatele medicamentoase ce conţin nimesulid sunt contraindicate pe viitor. La administrarea nimesulidului de scurtă durată afecţiunile hepatice sunt în majoritatea cazurilor reversibile. Este necesar de evitat administrarea concomitentă a alcoolului şi substanţelor hepatotoxice din cauza creşterii riscului de hepatotoxicitate. Pacienţii vor fi avertizaţi să nu administreze analgezice concomitent cu preparate ce conţin nimesulid. De asemenea nu se recomandă asocierea cu alte AINS. Hemoragiile sau ulceraţiile/perforaţiile gastrointestinale pot surveni fără simptome preventive sau anamneză pozitivă. În caz de dezvoltare a hemoragiilor sau ulceraţiilor gastrointestinale este necesar de oprit administrarea nimesulidului. La pacienţii cu antecedente de afecţiuni gastrointestinale, ulcer, hemoragii, colită ulceroasă sau boala Crohn administrarea nimesulidului se va efectua cu precauţie. La pacienţii cu insuficienţă renală sau cardiacă este necesară prudenţă, deoarece administrarea de nimesulid poate conduce la agravarea funcţiei renale. În asemenea cazuri tratamentul cu nimesulid va fi suspendat. La pacienţii vârstnici există un risc crescut de dezvoltare a reacţiilor adverse pe parcursul tratamentului cu AINS, aşa ca hemoragii sau perforaţii gastrointestinale, dereglarea funcţiei renale şi hepatice, insuficienţă cardiacă, prin urmare este necesară supravegherea minuţioasă a acestor pacienţi. Nimesulid inhibă funcţia plachetară şi se va administra cu prudenţă la pacienţi cu diateză hemoragică; cu toate acestea nimesulid nu poate fi considerat ca substituent al acidului acetilsalicilic în profilaxia cardiovasculară. Febra cauzată de o infecţie bacteriană poate fi mascată prin administrarea de AINS. Nimesulidul poate conduce la dereglarea fertilităţii, prin urmare nu se recomandă administrarea la femei care planifică sarcina. Conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză, sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză sau insuficienţă a zaharazeiizomaltazei nu trebuie să utilizeze acest medicament.
Administrarea în timpul sarcinii şi perioada de alăptare

Administrarea medicamentelor ce conţin nimesulid este contraindicată în trimestrul III de sarcină. Ca şi alte AINS, preparatele medicamentoase ce conţin nimesulid nu se recomandă femeilor care planifică sarcina. Precum şi alte AINS care inhibă sinteza prostaglandinelor, nimesulid poate conduce la închiderea prematură a canalului arterial, hipertensiune pulmonară, oligurie, oligoamnion, risc crescut de hemoragii, atonie uterină, edeme periferice. Au fost comunicate cazuri de insuficienţă renală la copiii nou-născuţi, mamele cărora au administrat nimesulid în ultimul trimestru de sarcină. Studiile efectuate la animale au demonstrat toxicitate reproductivă atipică. Studii clinice adecvate la femeile gravide nu au fost efectuate. Riscul potenţial pentru om nu este cunoscut. Prin urmare, nu se recomandă administrarea preparatelor medicamentoase ce conţin nimesulid în trimestrele I şi II de sarcină. Nu se cunoaşte dacă nimesulid trece în laptele matern. Produsele medicamentoase ce conţin nimesulid sunt contraindicate în perioada de alăptare.
Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Până în prezent nu au fost efectuate studii clinice pentru determinarea influenţei nimesulidului asupra capacităţii de a conduce autovehicule sau de a manevra utilaje. În caz de apariţie a vertijului, fatigabilităţii după administrarea preparatelor ce conţin nimesulid pacienţii vor fi avertizaţi să evite conducerea autovehiculelor sau manevrarea utilajelor.
Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice obţinute în cadrul studiilor farmacologice de siguranţă, toxicitate, genotoxicitate, carcinogenitate nu au demonstrat prezenţa unui risc deosebit pentru om. Studiile de toxicitate la administrare repetată au demonstrat toxicitatea gastrointestinală, renală şi hepatică a nimesulidului. Studiile de toxicitate reproductivă efectuate la animale cu administrare sistemică de nimesulid (în doze netoxice pentru femele) au demonstrat efecte teratogene şi embriotoxice (anomalii de dezvoltare a scheletului, dilatarea ventriculelor cerebrale) la iepuri, dar nu şi la şobolani. La şobolani s-a observat o rată crescută a
mortalităţii în perioada postnatală precoce şi efecte negative asupra fertilităţii.
INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI

Interacţiuni farmacodinamice

Administrarea concomitentă a preparatelor medicamentoase care conţin nimesulid cu warfarină, alte anticoagulante sau acid acetilsalicilic creşte riscul complicaţiilor hemoragice şi prin urmare nu este recomandată, iar la pacienţii cu dereglări severe de coagulare a sângelui este contraindicată. La necesitatea administrării concomitente a acestor medicamente este necesară supravegherea riguroasă a pacientului.
Interacţiuni farmacodinamice/farmacocinetice cu diuretice

La persoanele sănătoase nimesulid poate inhiba acţiunea furosemidului asupra excreţiei sodiului şi în măsură mai mică-a potasiului, ceea ce conduce la reducerea AUC cu 20% şi excreţia cumulativă a furosemidului fără dereglarea clearance-ului renal. Este necesară prudenţă la administrarea concomitentă de furosemid şi nimesulid la pacienţii cu insuficienţă renală sau cardiacă (a se vedea comp. Atenţionări şi precauţii speciale de utilizare).
Interacţiuni farmacocinetice cu alte medicamente

Antiinflamatoarele nesteroidiene scad clearance-ul litiului şi conduc la creşterea concentraţiilor plasmatice şi a toxicităţii acestuia. La necesitatea administrării nimesulidului la pacienţii trataţi cu preparatele litiului este necesară monitorizarea minuţioasă a concentraţiilor plasmatice ale acestuia. Studiile in vivo de administrare concomitentă de glibenclamid, teofilină, warfarină, digoxină, cimetidină şi antiacide (ex. , preparate combinate cu hidroxid de aluminiu şi magneziu) nu au demonstrat interacţiuni farmacocinetice clinic relevante. Nimesulid inhibă enzima CYP2C9, prin urmare la administrare concomitentă poate creşte concentraţiile plasmatice ale substanţelor medicamentoase metabolizate de către această enzimă. Sunt necesare precauţii la administrarea de nimesulid cu mai puţin de 24 ore înainte sau după administrarea metotrexatului, deoarece nimesulid poate creşte concentraţiile plasmatice şi toxicitatea acestuia. Inhibiţia sintezei de prostaglandine produsă de nimesulid poate conduce la creşterea nefrotoxicităţii ciclosporinei.
Influenţa altor medicamente asupra nimesulidului:

Studiile in vitro au demonstrat, în pofida posibilei influenţe asupra concentraţiilor plasmatice, deplasare nerelevantă clinic a nimesulidului de pe proteinele plasmatice de către tolbutamid, acid salicilic şi acid
valproic.
PREZENTARE Şl AMBALAJ

Comprimate 100 mg, câte 10 comprimate în blister.
Câte 3 sau 10 blistere împreună cu instrucţiunea pentru administrare în cutie de carton.
PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25 °C .
A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină şi umiditate.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!
TERMEN DE VALABILITATE

3 ani. A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.
STATUTUL LEGAL

Cu prescripţie medicală.
DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

SC Balkan Pharmaceuticals SRL,
str. N. Grădescu 4,
mun. Chişinău,
Republica Moldova
NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI

SC Balkan Pharmaceuticals SRL,
str. N. Grădescu 4,
mun. Chişinău,
Republica Moldova


Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 7
Код товара: 42966
Топ сезона
Код товара: 59191
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 317
Код товара: 62173
NEW
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 444
Код товара: 61817
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 6
Код товара: 42909
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 445
Код товара: 42229
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 8
Код товара: 11424
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 299
Код товара: 46236
NEW
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 758
Код товара: 61742
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 13
Код товара: 59919
Акции
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 68
Код товара: 61965
Акция
Цена товара в пунктах: 776
Код товара: 60685
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 847
Код товара: 61828
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 585
Код товара: 46542
Акция
Цена товара в пунктах: 573
Код товара: 52542
Акция
Цена товара в пунктах: 569
Код товара: 42221
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 828
Код товара: 61913
Акция
Цена товара в пунктах: 527
Код товара: 57310
Акция
Цена товара в пунктах: 636
Код товара: 61718
Акция
Цена товара в пунктах: 880
Код товара: 61454
Рекомендуем
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 68
Код товара: 61965
NEW
Цена товара в пунктах: 353
Код товара: 61862
Цена товара в пунктах: 144
Код товара: 61113
NEW
Цена товара в пунктах: 294
Код товара: 61712
NEW
Цена товара в пунктах: 560
Код товара: 61700
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 156
Код товара: 61787
NEW
Цена товара в пунктах: 96
Код товара: 62158
NEW
Цена товара в пунктах: 385
Код товара: 61839
Цена товара в пунктах: 541
Код товара: 58603
NEW
Цена товара в пунктах: 1527
Код товара: 61957
Просмотренные товары
COLAGEN Marin hidrolizat-pentru buna functionare a articulatiilor
Colagenul este principala proteină structurală care se găsește în articulații, oase, piele, unghii și alte țesuturi conjunctive. Este responsabil pentru menținerea rezistenței, elasticității și flexibilității acestor țesuturi pe tot corpul.Atunci când sunt luate ca supliment alimentar, peptidele de colagen consumate în mod regulat pot deveni blocuri structurale majore care ajută la menținerea sănătății articulațiilor, oaselor, pielii, părului și unghiilor.