Microxime®-500 comp. film.500 mg N4x3

Код товара: 49871
Количество доз: 12
Доза: 500
Производитель: Micro Labs Ltd
Страна: Индия
Форма: табл. п/о.
отпуск только по рецепту!


MICROXIME®-500

comprimate filmate

DENUMIREA COMERCIALĂ

Microxime®-500

COMPOZIŢIA

1 comprimat filmat conţine:

substanţe active: cefuroximă axetil, echivalent cu cefuroximă 500 mg;

excipienți:
nucleu - laurilsulfat de sodiu, croscarmeloză sodică, ulei de ricin hidrogenat, celuloză microcristalină, dioxid de siliciu coloidal; film - clorură de metilen, alcool izopropilic, Tab coat TC-1004 (alb) (hidroxipropilmetilceluloză, glicerol, talc, dioxid de titan).
FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate filmate.
DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Comprimate filmate ovale, de culoare albă sau aproape albă, cu linie mediană pe una din fețe.
GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ și codul ATC

Alte antibiotice beta-lactamice, cefalosporine de generația a II-a, J01DC02.
PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice
Cefuroxima axetil se supune hidolizei de către enzima esterază până la formarea antibioticului activ - cefuroximă. Cefuroxima inhibă sinteza peretelui bacterian prin legarea de receptorii celulari, denumiţi proteine de legare a penicilinei. După ce antibioticul beta-lactamic s-a legat de aceşti receptori, reacţia transpeptidazei este inhibată, iar sinteza peptidoglicanilor este blocată. Rezultatul este liza bacteriei.
Mecanismul rezistenţei
Rezistenţa bacteriană la cefuroximă este posibilă datorită unuia dintre următoarele mecanisme:

- hidroliza datorată producerii de beta-lactamaze, de exemplu betalactamaze cu spectru extins (BLS, precum şi inducerea sau inhibarea beta-lactamazelor cromozomiale aparţinând clasei A. Acest mecanism este important pentru microorganismele aerobe gram-negativ;

- scăderea afinităţii proteinelor care leagă penicilina pentru cefuroximă,

- afectarea permeabilităţii membranei exterioare, ceea ce limitează accesul cefuroximei la proteinele de legare a penicilinelor la microorganismele gram-negative;

- pompe de eflux ale medicamentului.
Microorganismele rezistente față de cefalosporinele injectabile probabil sunt rezistente și la cefuroximă. &În dependență de mecanismul de rezistență, organismele care au căpătat rezistență la peniciline pot avea o susceptibilitate sau rezistență scăzută față de cefuroximă. Cefuroxima este activă faţă de următoarele microorganisme (in vitro):

Specii frecvent sensibile
Aerobi gram-pozitiv: Staphylococcus aureus (excluzând pe cele rezistente la meticilină), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae (streptococi din grupa B); aerobi gram-negativ: Haemophilus influenzae (inclusiv tulpini rezistente la ampicilină), Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrrhalis; spirochete:

Borrelia burgdorferi. Specii în cazul cărora rezistenţa dobândită poate fi o problemă
Aerobi gram-pozitiv: Streptococcus pneumonia; aerobi gram-negativ: Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus spp. (excluzând P. vulgaris), Providencia spp. ; anaerobi gram-pozitiv: Peptostreptococcus spp. , Propionibacterium spp. ; anaerobi gram-negativ: Fusobacterium spp. , Bacteroides spp. ;

Microorganisme cu rezistenţă naturală (ereditară)
Aerobi gram-pozitiv: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium; aerobi gramnegativ: Acinetobacter spp. , Campylobacter spp. , Morganella morganii, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens; anaerobe gram-negativ: Bacteroides fragilis.
Altele:
Chlamydia spp. , Mycoplasma spp. , Legionella spp.
Proprietăţi farmacocinetice
Absorbţie După administrarea orală, cefuroxima axetil este absorbită din tractul gastrointestinal şi hidrolizată rapid în mucoasa intestinală şi sânge, eliberând în circulaţie cefuroxima. Absorbţia optimă se produce când cefuroxima axetil este administrată la scurt timp după masă. După administrarea de cefuroximă axetil, concentraţiile plasmatice maxime (7,7 mg/l pentru o doză de 500 mg şi 13,6 mg/l pentru o doză de 1 g) se ating la aproximativ 2,4 ore, dacă sunt administrate după mese.
Distribuţie Legarea de proteinele plasmatice se face în proporţie de 33 până la 50%, în funcţie de forma farmaceutică administrată.
Metabolizare Cefuroxima nu este metabolizată.
Eliminare Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este cuprins între 1-1,5 ore. Cefuroxima se elimină prin filtrare glomerulară şi secreţie tubulară. Clearance-ul renal constituie 125-148 ml/min/1,73 m3.
INDICAŢII TERAPEUTICE

Este indicată pentru tratamentul pacienților cu infecţii ușoare până la moderat severe determinate de bacterii sensibile, inclusiv:

Infecții ale căilor respiratorii superioare
Faringită și tonzilită cauzate de Streptococcus pyogenes; Otită medie cauzată de Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (grupul A streptococi β-hemolitici), Haemophilus influenzae (tulpini β-lactamază negative și β-lactamază pozitive) sau Moraxella catarrhalis. Sinuzită cauzată de Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae sau Haemophilus influenzae (inclusiv tupini rezistente la ampiciline).
Infecții ale căilor respiratorii inferioare Pneumonie sau bronșită cauzate de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (inclusiv tulpini rezistente la ampiciline), Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae sau Moraxella catarrhalis.
Infecții cutanate Infecții cutanate cauzate de Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogene sau Streptococcus agalactiae.
Gonoree Uretrită și cervicită acută necomplicată cauzate de Neisseria gonorrheae.
DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani Doza uzuală recomandată este 250 mg de 2 ori pe zi. Totuși, doza poate fi ajustată în dependență de infecție, conform tabelului:

Tipul infecției
Doza

Faringită, tonzilită, sinuzită, 250 mg de 2 ori pe zi

bronșită, infecții cutanate

Infecții mai severe, de exemplu 500 mg de 2 ori pe zi

pneumonie

Gonoree necomplicată 1000 mg doză unică

La moment nu sunt disponibile informații privind efectele cefuroximei axetil la pacienții cu afecțiuni renale. Totuși, pentru pacienții cu afecțiuni renale semnificative poate fi necesară o reducere a dozei de cefuroximă axetil.
Sugari ș i copii cu vârsta sub 12 ani Cefuroxima axetil nu este recomandată pentru sugari și copii cu vârsta sub 12 ani.

REACŢII ADVERSE
Conven ț ia MedDRA privind frecvența: Foarte frecvene (>1/10)

Frecvente (>1/100 și <1/10)

Mai puțin frecvente (>1/1000 și <100)

Rare (>1/10000 și <1/1000)

Foarte rare (<1/10000)

Cu frecvență necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile).
Infecţii şi infestări: cu frecvență necunoscută - vaginită.
Tulburări hematologice şi limfatice
: foarte rare - scăderea ratei de sedimentare a eritrocitelor, eozinofilie, scăderea hemoglobinei și anemie hemolitică; cu frecven ț ă necunoscută - pozitivarea testului Coombs, majorarea tranzitorie a bilirubinei serice, fosfatazei alcaline, azotului ureic (BUN).
Tulburări ale sistemului imunitar:
cu frecven ț ă necunoscută: reacții de hipersensibilitate pot apărea la pacienții hipersensibili la peniciline; ca și în cazul altor cefalosporine poate apărea febra.
Tulburări ale sistemului nervos
: frecvente: cefalee și amețeală; cu frecven ț ă necunoscută - somnolență.
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale
: mai pu ț in frecvente: dispnee; rare - bronhospasm.
Tulburări gastrointestinale
: frecvente: diaree, greață, vomă; cu frecven ț ă necunoscută: dureri abdominale.
Tulburări hepatobiliare:
frecvente: majorări ale nivelului de enzime hepatice ALAT (GPT), ASAT (GOT) şi LDH.
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat:
mai pu ț in frecvente - erupții, prurit, urticarie.
CONTRAINDICAŢII

Hipersensibilitate la cefuroximă, la alte cefalosporine sau la oricare dintre excipienţii preparatului.
SUPRADOZAJ

Simptome
: iritaţie cerebrală, ducând la convulsii.
Tratament:
concentraţiile plasmatice ale cefuroximei pot fi reduse prin hemodializă şi dializă peritoneală.
ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE

Dacă în urma administrării de cefuroximă axetil apar reacții alergice, tratamentul trebuie întrerupt imediat și se stabilește terapie corespunzătoare. Se recomandă precauţii speciale la pacienţii alergici la peniciline sau la alte antibiotice
β-lactamice. Similar tratamentului cu alte antibiotice cu spectru larg de acțiune, utilizarea prelungită a cefuroximei axetil poate determina dezvoltarea unor microorganisme nesensibile (Candida, enterococi și Clostridium difficile; în aceste cazuri poate fi necesară sistarea tratamentului). &În cazul pacienţilor la care apare diaree severă în timpul sau după tratamentul cu cefuroximă trebuie luată în considerare dezvoltării colitei pseudomembranoase. &În acest caz utilizarea cefuroximei trebuie întreruptă şi instituit tratament corespunzător. Tratamentul de lungă durată cu cefuroxima axetil poate duce la majorarea rezistenței patogenilor la acest medicament. Nu se recomandă administrarea cefuroximei axetil pacienților cu afecțiuni severe ale tractului gastrointestinal însoțite de vomă și diaree, deoarece în aceste circumstanțe nu se poate asigura o absorbție suficientă a preparatului. A fost raportată reacţia Jarisch-Herxheimer după tratamentul cu cefuroximă axetil a bolii Lyme. Acest medicament conține ulei de ricin hidrogenat - poate provoca disconfort gastric şi diaree.
Administrarea în sarcină ș i perioada de alăptare Nu există suficiente informații cu privire administrarea cefuroximei axetil în sarcină de aceea este necesară precauţie. Totuși, testele efectuate pe animale nu au evidențiat efecte nocive. Cefuroxima penetrează placenta. Cefuroxima axetil se administrează pe perioada sarcinii numai în cazul în care medicul consideră absolut necesar. Cefuroxima se excretă într-o cantitate mica în laptele matern; a se evita alăptarea pe parcursul tratamentului cu cefuroximă axetil.
Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje Deoarece acest medicament poate provoca ameţeli, pacienţii trebuie avertizaţi să fie precauţi în cazul în care conduc vehicule şi folosesc utilaje.
INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI
Medicamentele care reduc aciditatea gastrică pot să determine reducerea biodisponibilităţii cefuroximei axetil, comparativ cu perioada de repaus alimentar şi tind să anuleze efectul absorbţiei postprandiale crescute. Similar tratamentului cu alte antibiotice, cefuroxima axetil poate afecta flora intestinală, ducând la o reabsorbţie scăzută a estrogenului şi eficacitate redusă a contraceptivelor orale. Cefuroxima este excretată prin filtrare glomerulară și secreție tubulară. Nu se recomandă administrarea concomitentă cu probenicid. Administrarea concomitentă cu probenecid majorează semnificativ concentrația maxima, ASC și T½ a cefuroximei.
PREZENTARE, AMBALAJ

Comprimate filmate 500 mg. Câte 4 comprimate în blister, câte 3 blistere împreună cu instrucțiunea pentru administrare în cutie din carton.
PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30 °C.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!

TERMEN DE VALABILITATE

3 ani. A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.
STATUTUL LEGAL

Cu prescripţie medicală.
DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE &ÎNREGISTRARE

Micro Labs Limited, India.
NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI

Micro Labs Limited, India.
No. 121-124, 4th Phase, K. I. A. D. B. ,

Bommasandra Industrial Area,

Anekal Taluk, Bangalore-560 099

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Топ сезона
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 105
Код товара: 60987
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 480
Код товара: 57534
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1074
Код товара: 59586
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 5
Код товара: 11431
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 7
Код товара: 11434
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 913
Код товара: 56554
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 8
Код товара: 42966
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 174
Код товара: 59756
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 350
Код товара: 55948
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 430
Код товара: 60988
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 1744
Код товара: 53141
Акция
Цена товара в пунктах: 4092
Код товара: 53512
Акция
Цена товара в пунктах: 511
Код товара: 57310
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 297
Код товара: 60473
Акция
Цена товара в пунктах: 589
Код товара: 46542
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1612
Код товара: 60327
Акция
Цена товара в пунктах: 617
Код товара: 50379
Акция
Цена товара в пунктах: 435
Код товара: 55111
Акция
Цена товара в пунктах: 579
Код товара: 52542
Рекомендуем
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 901
Код товара: 58469
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 381
Код товара: 55358
NEW
Цена товара в пунктах: 142
Код товара: 61113
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 381
Код товара: 57021
Цена товара в пунктах: 72
Код товара: 60350
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 87
Код товара: 60983
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 826
Код товара: 46562
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 519
Код товара: 55681
NEW
Цена товара в пунктах: 534
Код товара: 43015
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 297
Код товара: 60473
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 480
Код товара: 58470
Просмотренные товары
Spirulină cu extract total de cătină - optimizează funcţiile organismului
Spirulină - este singurul produs vegetal care conține toți aminoacizii esențiali și neesențiali! Singurul!Toți vegetarienii ar trebui să consume obligatoriu spirulină!