Metoclopramid sirop 100 ml (Biofarm)

Код товара: 34043
Доза: 1
Доза: 1
Количество доз: 1
Количество доз: 1
Производитель: Biofarm SA, SC
Страна: Румыния
Форма: сироп

METOCLOPRAMID BIOFARM 1 mg/5 ml sirop

COMPOZIŢIA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ

5 ml sirop conţin clorhidrat de metoclopramidă monohidrat 1,05 mg echivalent la 1 mg clorhidrat de metoclopramidă anhidru.
Excipienţi: sorbitol 1000 mg, p-hidroxibenzoat de metil 5 mg. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6. 1.
FORMA FARMACEUTICĂ

Sirop
Lichid siropos, limpede, incolor, dulce, cu miros caracteristic de vanilie.
DATE CLINICE

Indicaţii terapeutice

Adulţi

METOCLOPRAMID BIOFARM este indicat la adulţi pentru :
- Prevenirea greţei şi vărsăturilor induse de întârzierea chimioterapiei (CINV);
- Prevenirea greţei şi vărsăturilor induse de radioterapie (RINV);
- Tratamentul simptomatic al greţei şi vărsăturilor, inclusiv al greţei şi vărsăturilor induse de migrena acută. Metoclopramida poate fi utilizată în asociere cu analgezice orale în vederea îmbunătăţirii absorbţiei analgezicelor în migrena acută.
Copii şi adolescenţi

METOCLOPRAMID BIOFARM este indicat la copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 1-18 ani) pentru :
- Prevenirea greţei şi vărsăturilor induse de întârzierea chimioterapiei (CINV), ca antiemetic de linia a doua.
Doze şi mod de administrare

Toate indicaţiile (pacienţi adulţi)

Doza unică recomandată este de 10 mg, repetată de până la trei ori pe zi. Doza zilnică maximă recomandată este de 30 mg sau 0,5 mg/kg greutate corporală. Durata maximă a tratamentului este de 5 zile.
Prevenirea greţei şi vărsăturilor induse de întârzierea chimioterapiei (CINV) (copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 1-18 ani)

Doza recomandată este între 0,1 şi 0,15 mg/kg greutate corporală, repetată de până la trei ori pe zi, administrată pe cale orală. Doza maximă în 24 de ore este de 0,5 mg/kg greutate corporală.
Tabel de dozare

Vârsta Greutate corporală Doză Frecvenţă
1-3 ani 10-14 kg 1 mg (5 ml sirop) De până la trei ori pe zi
3-5 ani 15-19 kg 2 mg (10 ml sirop) De până la trei ori pe zi
5-9 ani 20-29 kg 2,5 mg (12,5 ml sirop) De până la trei ori pe zi
9-18 ani 30-60 kg 5 mg (25 ml sirop) De până la trei ori pe zi
15-18 ani Peste 60 kg 10 mg (50 ml) De până la trei ori pe zi
Durata maximă a tratamentului este de 5 zile pentru prevenirea greţei şi vărsăturilor induse de întârzierea chimioterapiei (CINV).
Mod de administrare

Trebuie respectat un interval minim de 6 ore între două administrări, chiar şi în caz de vărsături sau respingere a dozei (vezi pct. 4. 4). Cutia este prevăzută cu o măsură dozatoare cu gradaţii de la 2,5 ml-20 ml.
Grupe speciale de populaţie
Vârstnici
La pacienţii vârstnici trebuie luată în considerare o scădere a dozei, pe baza funcţiei renale şi hepatice şi pe baza fragilităţii generale.
Insuficienţă renală

La pacienţii cu insuficienţă renală în stadiu terminal (clearance-ul creatininei ≤15 ml/minut), doza zilnică trebuie redusă cu 75%. La pacienţii cu insuficienţă renală moderată pană la severă (clearance-ul creatininei 15-60 ml/minut), doza trebuie redusă cu 50% (vezi pct. 5. 2).
Insuficienţă hepatică

La pacienţii cu insuficienţă hepatică severă, doza trebuie redusă cu 50% (vezi pct. 5. 2).
Copii şi adolescenţi

Metoclopramida este contraindicată la copiii cu vârsta sub 1 an (vezi pct. 4. 3).
Contraindicaţii

- Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6. 1;
- Hemoragie gastro-intestinală, obstrucţie mecanică sau perforaţie gastrointestinală, pentru care stimularea motilităţii gastro-intestinale constituie un risc;
- Feocromocitom confirmat sau suspectat, datorită riscului de episoade de hipertensiune arterială severă;
- Antecedente de dischinezie tardivă indusă de neuroleptice sau metoclopramidă;
- Epilepsie (creşte frecvenţa şi intensitatea crizelor);
- Boala Parkinson;
- Asocierea cu levodopa sau agonişti dopaminergici (vezi pct. 4. 5);
- Antecedente cunoscute de methemoglobinemie cu metoclopramidă sau deficit de NADH citocrom b5;
- Utilizarea la copiii cu vârsta sub 1 an, datorită riscului crescut de tulburări extrapiramidale (vezi pct. 4. 4).
Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Tulburări neurologice

Pot să apară tulburări extrapiramidale, în special la copii şi adulţi tineri şi/sau atunci când sunt utilizate doze mari. Aceste reacţii apar, de obicei, la începutul tratamentului şi pot să apară chiar şi după o administrare unică. În cazul apariţiei simptomelor extrapiramidale, administrarea de metoclopramidă trebuie întreruptă imediat. Aceste reacţii sunt, în general, complet reversibile după întreruperea tratamentului, dar pot necesita un tratament simptomatic (benzodiazepine la copii şi/sau medicamente anti-parkinsoniene anticolinergice la adulţi). Intervalul de timp de cel puţin 6 ore specificat la pct. 4. 2 trebuie respectat între administrările de metoclopramidă, chiar şi în caz de vărsături sau respingere a dozei, pentru a se evita supradozajul. Tratamentul pe termen lung cu metoclopramidă poate provoca dischinezie tardivă, potenţial ireversibilă, în special la vârstnici. Tratamentul nu trebuie să depăşească 3 luni datorită riscului de dischinezie tardivă (vezi pct. 4. 8). Tratamentul trebuie întrerupt dacă apar semne de dischinezie tardivă. Sindromul neuroleptic malign a fost raportat atât la asocierea metoclopramidei cu neuroleptice, cât şi la administrarea metoclopramidei în monoterapie (vezi pct. 4. 8). În cazul apariţiei sindromului neuroleptic malign, administrarea de metoclopramidă trebuie întreruptă imediat şi trebuie iniţiat un tratament corespunzător. Se solicită atenţie sporită în cazul pacienţilor cu afecţiuni neurologice preexistente şi la pacienţii trataţi cu alte medicamente cu acţiune centrală (vezi pct. 4. 3). Simptomele bolii Parkinson pot fi, de asemenea, exacerbate de către metoclopramidă.
Methemoglobinemia

A fost raportată methemoglobinemia, care poate fi determinată de deficitul de NADH citocrom b5 reductază. În aceste cazuri, metoclopramida trebuie întreruptă imediat şi definitiv şi trebuie iniţiate măsurile corespunzătoare (cum este tratamentul cu albastru de metil).
Tulburări cardiace

După administrarea de metoclopramidă prin injectare, în special pe cale intravenoasă, au fost raportate reacţii cardiovasculare grave, inclusiv cazuri de colaps circulator, bradicardie severă, infarct miocardic şi prelungirea intervalului QT (vezi pct. 4. 8). Se solicită atenţie deosebită la administrarea metoclopramidei, în special pe cale intravenoasă la populaţia vârstnică, la pacienţii cu tulburări de conducere cardiacă (inclusiv prelungirea intervalului QT), pacienţi cu dezechilibre electrolitice necorectate, bradicardie şi la pacienţii care utilizează medicamente cunoscute că prelungesc intervalul QT. Dozele intravenoase se administrează lent ca bolus (în decurs de minim 3 minute), în vederea reducerii riscului de reacţii adverse (de exemplu, hipotensiune arterială, akatizie).
Insuficienţă renală sau hepatică

La pacienţii cu insuficienţă renală sau cu insuficienţă hepatică severă, se recomandă o reducere a dozei (vezi pct. 4. 2).
Medicamentul conţine sorbitol. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză nu trebuie să utilizeze acest medicament. Medicamentul conţine p-hidroxibenzoat de metil. Acesta poate provoca reacţii alergice (chiar întârziate) şi, în mod excepţional, bronhospasm.
Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Asociere contraindicată

Levodopa sau agoniştii dopaminergici şi metoclopramida prezintă un antagonism reciproc (vezi pct. 4. 3).
Asociere de evitat

Alcoolul potenţează efectul sedativ al metoclopramidei.
Asociere de luat în considerare

Datorită efectului prokinetic al metoclopramidei, absorbţia anumitor medicamente poate fi modificată.
Anticolinergice şi derivaţi ai morfinei

Anticolinergicele şi derivaţii morfinei pot avea un antagonism reciproc cu metoclopramida asupra motilităţii tractului digestiv.
Deprimante ale sistemului nervos central (derivaţi ai morfinei, anxiolitice, antihistaminice H1 sedative, antidepresive sedative, barbiturice, clonidină şi medicamente asociate) Efectele sedative ale deprimantelor sistemului nervos central şi metoclopramidei sunt potenţate.
Neuroleptice

Metoclopramida împreună cu alte neuroleptice pot avea un efect aditiv asupra apariţiei tulburărilor extrapiramidale.
Medicamente serotoninergice

Utilizarea metoclopramidei împreună cu medicamente serotoninergice, cum sunt ISRS poate să crească riscul de apariţie a sindromului serotoninergic.
Digoxina

Metoclopramida poate să scadă biodisponibilitatea digoxinei. Este necesară monitorizarea atentă a concentraţiei plasmatice.
Ciclosporina

Metoclopramida creşte biodisponibilitatea ciclosporinei (Cmax cu 46% şi expunerea cu 22%). Este necesară monitorizarea atentă a concentraţiei plasmatice de ciclosporină. Nu se cunosc consecinţele clinice.
Mivacurium şi suxametoniu

Metoclopramida soluţie injectabilă poate să prelungească durata blocului neuromuscular (prin inhibarea colinesterazei plasmatice).
Inhibitori puternici ai CYP2D6

În cazul administrării concomitente cu inhibitori puternici ai CYP2D6, cum sunt fluoxetina şi paroxetina, nivelurile de expunere ale metoclopramidei sunt crescute. Deşi semnificaţia clinică este incertă, pacienţii trebuie monitorizaţi pentru reacţii adverse.
Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Un volum mare de informaţii provenite de la femeile gravide (mai mult de 1000 de expuneri) nu a indicat toxicitate malformativă sau fetotoxicitate. Metoclopramida poate fi utilizată în timpul sarcinii, dacă este necesar din punct de vedere clinic. Datorită proprietăţilor farmacologice (similar altor neuroleptice), în cazul administrării metoclopramidei în ultimul trimestru al sarcinii, sindromul extrapiramidal la nou-născut nu poate fi exclus. Metoclopramida trebuie evitată în ultimul trimestru al sarcinii. Dacă se utilizează metoclopramida, trebuie efectuată monitorizarea neonatală.
Alăptarea

Metoclopramida este excretată în laptele matern într-o cantitate scăzută. Reacţiile adverse la copilul alăptat nu pot fi excluse. De aceea, metoclopramida nu este recomandată în timpul alăptării. Trebuie luată în considerare întreruperea administrării metoclopramidei la femeile care alăptează.
Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Metoclopramida poate provoca somnolenţă, ameţeală, dischinezie şi distonie, care pot afecta vederea şi, de asemenea, pot afecta capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.
Reacţii adverse

Reacţiile adverse clasificate pe aparate, sisteme şi organe. Frecvenţele sunt definite utilizând următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100, <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000, <1/100), rare (≥1/10000, <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (nu poate fi estimată din datele disponibile).
Următoarele reacţii, uneori asociate, apar mai frecvent atunci când se utilizează doze mari:

- Simptome extrapiramidale: distonie acută şi dischinezie, sindrom parkinsonian, acatizie, chiar şi după o administrare unică a medicamentului, în special la copii şi adulţi tineri (vezi pct. 4. 4).
- Somnolenţă, reducerea nivelului de conştienţă, confuzie, halucinaţii.
Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă.
Supradozaj

Simptome

Pot să apară tulburări extrapiramidale, somnolenţă, reducerea nivelului de conştienţă, confuzie, halucinaţii şi stop cardio-respirator.
Tratament

În caz de simptome extrapiramidale asociate sau nu supradozajului, tratamentul este doar simptomatic (benzodiazepine la copii şi/sau medicamente antiparkinsoniene anticolinergice la adulţi). În funcţie de starea clinică, trebuie efectuate un tratament simptomatic şi o monitorizare continuă a funcţiilor cardio-vasculare şi respiratorii.
PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice

Grupa FARMACOTERAPEUTICĂ: medicamente în tratamentul tulburărilor funcţionale gastro-intestinale, propulsive, cod ATC: A03FA01.
Metoclopramida stimulează motilitatea tractului gastro-intestinal, creşte tonusul şi amplitudinea contracţiilor gastrice (mai ales ale antrului), creşte tonusul sfincterului esofagian inferior, relaxează sfincterul piloric şi bulbul duodenal, creşte peristaltismul duodenului şi jejunului; accelerează golirea stomacului şi tranzitul intestinal. De asemenea, metoclopramida are proprietăţi antiemetice. Mecanism de acţiune: blocarea receptorilor dopaminergici D2 şi creşterea eliberării de acetilcolină din neuronii plexului mienteric.
Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Metoclopramida se absoarbe rapid din tractul digestiv având o biodisponibilitate medie de 76±38% (cu variaţii individuale mari). Cmax este atinsă în mai puţin de o oră la voluntari sănătoşi după administrarea unei singure doze de 20 mg metoclopramidă oral şi în 2,5 ore după administrarea orală sau nazogastrică a unei doze orale de 0,10-0,15 mg/kg administrată de 4 ori pe zi la prematuri, Cmax având valoare de 80 ng/ml la voluntari sănătoşi şi 18 ng/ml la prematuri.
Distribuţie

Metoclopramida este larg distribuită în ţesuturi, inclusiv la nivelul SNC. Volumul aparent de distribuţie este de 2,2-3,4 l/kg. Se leagă în proporţie mică de proteinele plasmatice (40%). Traversează bariera hematoencefalică şi fetoplacentară şi se elimină în laptele matern.
Metabolizare

Metabolizarea hepatică a metoclopramidei se face în parte la primul pasaj hepatic prin sulfo- şi glucuronoconjugare.
Eliminare

Metoclopramida este eliminată în principal pe cale renală sub formă de metaboliţi şi sub formă nemodificată (aproximativ 30%). Timpul mediu de înjumătăţire plasmatică este de 5-6 ore şi creşte în caz de insuficienţă renală sau hepatică. Insuficienţă renală
La pacienţii cu insuficienţă renală severă, clearance-ul metoclopramidei este redus cu până la 70%, în timp ce timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este crescut (aproximativ 10 ore pentru un clearance al creatininei de 10-50 ml/minut şi 15 ore pentru un clearance al creatininei <10 ml/minut).
Insuficienţă hepatică

La pacienţii cu ciroză hepatică, a fost observată acumularea metoclopramidei, asociată cu o reducere de 50% a clearance-ului plasmatic.
Date preclinice de siguranţă

Nu sunt disponibile.
PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

Lista excipienţilor

Sorbitol
Glicerol
P-hidroxibenzoat de metil
Acid citric monohidrat
Fosfat disodic dodecahidrat
Acesulfam de potasiu
Vanilină
Apă purificată
Incompatibilităţi

Nu este cazul.
Perioada de valabilitate

3 ani
A se utiliza în maxim 20 zile de la prima deschidere a flaconului.
Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu un flacon din sticlă, de culoare brună, conţinând 100 ml sirop, închis cu capac cu filet şi inel de siguranţă din PE şi o măsură dozatoare din PP cu gradaţii de la 2,5 ml-20 ml.
Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Fără cerinţe speciale.
DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

SC BIOFARM SA
Str. Logofătul Tăutu Nr. 99,
Sector 3, Bucureşti,
România
Telefon: 021 30. 10. 600
Fax: 021 30. 10. 605
E-mail: [email protected] ro

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 825
Код товара: 50259
Цена товара в пунктах: 403
Код товара: 37675
Цена товара в пунктах: 377
Код товара: 60947
Цена товара в пунктах: 351
Код товара: 50897
Цена товара в пунктах: 375
Код товара: 60117
Цена товара в пунктах: 585
Код товара: 50896
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 35
Код товара: 61749
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 6
Код товара: 42909
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 12
Код товара: 11304
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 29
Код товара: 42955
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 35
Код товара: 61752
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 6
Код товара: 45471
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 291
Код товара: 61789
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 162
Код товара: 47296
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 299
Код товара: 46236
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 7
Код товара: 42966
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 573
Код товара: 52542
Акция
Цена товара в пунктах: 776
Код товара: 60685
NEW
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 758
Код товара: 61742
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 828
Код товара: 61913
Акция
Цена товара в пунктах: 1744
Код товара: 53141
Акция
Цена товара в пунктах: 248
Код товара: 60890
Акция
Цена товара в пунктах: 636
Код товара: 61718
Акция
Цена товара в пунктах: 569
Код товара: 42221
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 585
Код товара: 46542
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 847
Код товара: 61828
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 216
Код товара: 54880
NEW
Цена товара в пунктах: 555
Код товара: 61690
NEW
Цена товара в пунктах: 752
Код товара: 61633
NEW
Цена товара в пунктах: 193
Код товара: 61832
Цена товара в пунктах: 72
Код товара: 60350
Цена товара в пунктах: 96
Код товара: 60982
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 445
Код товара: 42229
NEW
Цена товара в пунктах: 353
Код товара: 61859
Просмотренные товары
COLAGEN Marin hidrolizat-pentru buna functionare a articulatiilor
Colagenul este principala proteină structurală care se găsește în articulații, oase, piele, unghii și alte țesuturi conjunctive. Este responsabil pentru menținerea rezistenței, elasticității și flexibilității acestor țesuturi pe tot corpul.Atunci când sunt luate ca supliment alimentar, peptidele de colagen consumate în mod regulat pot deveni blocuri structurale majore care ajută la menținerea sănătății articulațiilor, oaselor, pielii, părului și unghiilor.