Lordestin comp. film. 5 mg N10x3

Cod produs: 39876
NEW
Divizarea: 30
Doza concentratia: 5
Forma: comp. film.
Producator: Gedeon Richter PLC (prod.: Gedeon Richter-Rus SAI, Rusia)
Tara: Ungaria
Stoc: suficient
eliberat doar cu rețetă!
63 25 lei
(-9%)
57 56 lei
Beneficii:
5 puncte de loialitate
Livrare gratuită
Caută în farmacii
Lordestin 5 mg comprimate filmate

Citiţi cu atenţie �i în întregime acest prospect înainte de a începe s� utilizaţi acest medicament.

- P�straţi acest prospect. S-ar putea s� fie necesar s�-l recitiţi.

- Dac� aveţi orice întreb�ri suplimentare, adresaţi-v� medicului dumneavoastr� sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastr�. Nu trebuie s�-l daţi altor persoane. Le poate face r�u, chiar dac� au acelea�i semne de boal� ca dumneavoastr�.

- Dac� vreuna dintre reacţiile adverse se agraveaz� sau dac� observaţi orice reacţie advers�
nemenţionat� în acest prospect, v� rug�m s�-i spuneţi medicului dumneavoastr� sau farmacistului.


Ce g�siţi în acest prospect:
1. Ce este Lordestin �i pentru ce se utilizeaz�
2. �nainte s� utilizaţi Lordestin
3. Cum s� utilizaţi Lordestin
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se p�streaz� Lordestin
6. Informaţii suplimentare


1. CE ESTE LORDESTIN �I PENTRU CE SE UTILIZEAZ�

Lordestin este un medicament antialergic, care nu v� produce somnolenţ�. V� ajut� s� controlaţi
reacţia alergic� �i simptomele acesteia.

Lordestin amelioreaz� simptomele asociate rinitei alergice (inflamaţie a mucoasei de la nivelul nasului
provocat� de alergie, de exemplu febra fânului sau alergia la praf). Aceste simptome includ str�nutul,
secreţia abundent� din nas sau senzaţia de mânc�rime la nivelul nasului, senzaţia de mânc�rime la
nivelul cerului gurii, precum �i senzaţia de mânc�rime, înro�ire sau l�crimarea ochilor.

Lordestin este utilizat �i pentru ameliorarea simptomelor asociate urticariei (o afecţiune a pielii
provocat� de alergie). Aceste simptome includ senzaţia de mânc�rime �i erupţii urticariene.

Ameliorarea acestor simptome dureaz� o zi întreag� �i v� permite s� v� reluaţi activit�ţile zilnice
normale �i somnul.


2. �NAINTE S� UTILIZAŢI LORDESTIN

Nu utilizaţi Lordestin

- dac� sunteţi alergic (hipersensibil) la desloratadin�, la oricare dintre celelalte componente ale
Lordestin sau la loratadin�.
Lordestin este indicat adulţilor �i adolescenţilor (cu vârsta de 12 ani �i peste).

Lordestin conţine ulei de soia. Dac� sunteţi alergic la arahide sau soia, nu utilizaţi acest medicament
Aveţi grij� deosebit� când utilizaţi Lordestin

- dac� aveţi insuficienţ� renal� sever�.
Dac� aveţi aceast� afecţiune sau dac� nu sunteţi sigur, v� rug�m s� îl întrebaţi pe medicul
dumneavoastr� înainte de a lua Lordestin.

Utilizarea altor medicamente

V� rug�m s� spuneţi medicului dumneavoastr� sau farmacistului dac� luaţi sau aţi luat recent orice
alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate f�r� prescripţie medical�.

Nu se cunosc interacţiuni ale Lordestin cu alte medicamente.

Utilizarea Lordestin împreun� cu alimente �i b�uturi
Lordestin poate fi luat cu sau f�r� alimente.

Sarcina �i al�ptarea
�n timpul sarcinii sau al�pt�rii, adresaţi-v� medicului dumneavoastr� sau farmacistului pentru
recomand�ri înainte de a lua orice medicament.
Dac� sunteţi gravid� sau al�ptaţi, nu este recomandat� utilizarea Lordestin.

Conducerea vehiculelor �i folosirea utilajelor
Pentru dozele recomandate, nu este de a�teptat ca Lordestin s� v� determine somnolenţ� sau sc�derea
atenţiei. Totu�i, foarte rar, la unii oameni, desloratadina poate provoca somnolenţ�, care le poate afecta
capacitatea de a conduce vehicule sau folosi utilaje.


3. CUM S� UTILIZAŢI LORDESTIN

Luaţi întotdeauna Lordestin exact a�a cum v-a spus medicul dumneavoastr�. Trebuie s� discutaţi cu
medicul dumneavoastr� sau cu farmacistul dac� nu sunteţi sigur.

Adulţi �i adolescenţi (cu vârsta de 12 ani �i peste): luaţi un comprimat o dat� pe zi. �nghiţiţi
comprimatul întreg cu ap�, cu sau f�r� alimente.

Referitor la durata tratamentului, medicul dumneavoastr� va determina tipul de rinit� alergic� pe care
o aveţi �i va stabili cât timp trebuie s� luaţi Lordestin. Dac� rinita dumneavoastr� alergic� este
intermitent� (simptomele sunt prezente timp de mai puţin de 4 zile pe s�pt�mân� sau mai puţin de 4
s�pt�mâni), medicul dumneavoastr� v� va recomanda o schem� de tratament care va depinde de
evaluarea istoricului bolii dumneavoastr�. Dac� rinita dumneavoastr� alergic� este persistent�
(simptomele sunt prezente timp de 4 zile sau mai mult pe s�pt�mân� �i mai mult de 4 s�pt�mâni),
medicul dumneavoastr� v� poate recomanda un tratament pe o durat� mai lung�.

Pentru urticarie, durata tratamentului poate varia de la pacient la pacient �i, de aceea, trebuie s�
urmaţi recomand�rile medicului dumneavoastr�.

Utilizarea la copii
Lordestin nu este indicat la copii.
Lordestin este indicat la adulţi �i adolescenţi (cu vârsta de 12 ani �i peste).

Dac� utilizaţi mai mult Lordestin decât trebuie
Luaţi Lordestin numai în dozele prescrise pentru dumneavoastr�. Nu se a�teapt� apariţia unor
probleme grave în caz de supradozaj accidental. Cu toate acestea, dac� luaţi mai mult Lordestin
decât vi s-a recomandat, adresaţi-v� medicului dumneavoastr� sau farmacistului.

Dac� uitaţi s� utilizaţi Lordestin
Dac� uitaţi s� luaţi doza de medicament la timp, luaţi-o cât mai curând posibil, apoi reveniţi la schema
de tratament obi�nuit�. Nu luaţi o doz� dubl� pentru a compensa doza uitat�.
3

Dac� încetaţi s� luaţi Lordestin
Nu opriţi tratamentul. Adresaţi-v� medicului dumneavoastr� sau farmacistului înainte de a opri
tratamentul.
Dac� opriţi tratamentul cu Lordestin, simptomele dumneavoastr� vor reveni.

Dac� aveţi orice întreb�ri suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-v� medicului
dumneavoastr� sau farmacistului.


4. REACÅ¢II ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Lordestin poate provoca reacţii adverse, cu toate c� nu apar la toate
persoanele.

�n cadrul studiilor clinice, la adulţi, reacţiile adverse au fost similare celor produse de administrarea
unui comprimat care nu conţine substanţ� activ�. Cu toate acestea, oboseala, usc�ciunea gurii �i
durerea de cap au fost raportate mai frecvent decât în cazul administr�rii unui comprimat care nu
conţine substanţ� activ�. La adolescenţi, cefaleea a fost cea mai frecvent� reacţie advers� raportat�.

Dup� punerea pe piaţ� a comprimatelor care conţin desloratadin�, au fost raportate foarte rar cazuri
de reacţii alergice severe (respiraţie dificil�, respiraţie �uier�toare, senzaţie de mânc�rime, urticarie �i
umfl�turi) �i erupţii trec�toare pe piele.
De asemenea, au fost raportate foarte rar cazuri de palpitaţii, accelerare a ritmului b�t�ilor inimii,
durere abdominal�, greaţ� (senzaţie de r�u), v�rs�turi, senzaţie de disconfort gastric, diaree, ameţeli,
somnolenţ�, greutate în a adormi, dureri musculare, halucinaţii, convulsii, stare de nelini�te cu
cre�tere a frecvenţei mi�c�rilor corpului, inflamaţie a ficatului �i valori anormale ale testelor funcţiei
ficatului.

Dac� vreuna dintre reacţiile adverse se agraveaz� sau dac� observaţi orice reacţie advers�
nemenţionat� în acest prospect, v� rug�m s� spuneţi medicului dumneavoastr� sau
farmacistului.


Vezi descrierea completă
Acest produs este disponibil în următoarele farmacii
Top sezon
NEW
Top sezon
Preț produs în pct: 95
Cod produs: 36144
NEW
Top sezon
Preț produs în pct: 21
Cod produs: 42955
NEW
Top sezon
Preț produs în pct: 11
Cod produs: 51873
NEW
Top sezon
Preț produs în pct: 238
Cod produs: 45061
NEW
Top sezon
Preț produs în pct: 6
Cod produs: 46434
NEW
Top sezon
Preț produs în pct: 5
Cod produs: 42956
NEW
Top sezon
Preț produs în pct: 25
Cod produs: 57614
NEW
Top sezon
Preț produs în pct: 13
Cod produs: 50430
NEW
Promoție
Top sezon
Preț produs în pct: 513
Cod produs: 45062
NEW
Top sezon
Cod produs: 11900
NEW
Top sezon
Cod produs: 20224
Oferte Speciale
NEW
Promoție
Preț produs în pct: 427
Cod produs: 55111
NEW
Promoție
Preț produs în pct: 464
Cod produs: 55597
NEW
Promoție
Preț produs în pct: 536
Cod produs: 57477
NEW
Promoție
Preț produs în pct: 2435
Cod produs: 54878
NEW
Promoție
Preț produs în pct: 1893
Cod produs: 51944
NEW
Promoție
Top sezon
Preț produs în pct: 513
Cod produs: 45062
Produse vizualizate
MaxiVita Premium ACNESTOP
Acneea nu este doar o problemă de adolescență, dar se poate întâlni și în rîndul adulților. Există mulți factori care contribuie la formarea acneii , a punctelor negre și a altor probleme de pielii. Acestea includ dezechilibre hormonale, nutriție și îngrijire necorespunzătoare a pielii. Pielea este o imagine a stării interne a corpului nostru. Prin urmare, este important să o curățăm și să o completăm cu un deficit de nutrienți.