Medovent comp. 30 mg N20

Код товара: 21426
Доза: 30
Количество доз: 20
Производитель: Medochemie Ltd
Страна: Кипр
Форма: табл

Medovent 30 mg comprimate

Clorhidrat de ambroxol
1. Ce este Medovent şi pentru ce se utilizează

Ambroxolul, substanţa activă a Medovent, măreşte secreţia de mucus din căile respiratorii, facilitează expectoraţia şi uşurează tusea. Medovent este indicat ca secretolitic în tratamentul afecţiunilor bronşice acute şi episoadelor de acutizare ale bronhopneumopatiei sau ale altor afecţiuni bronhopulmonare cronice asociate cu secreţie anormală de mucus şi afectare a transportului mucusului.
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Medovent

Nu luaţi Medovent:

- dacă sunteţi alergic la clorhidrat de ambroxol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6);
- dacă suferiţi de afecţiuni hepatice severe;
- dacă suferiţi de afecţiuni renale severe.
Atenţionări şi precauţii

Înainte să luaţi medovent, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Clorhidrat de ambroxol are capacitatea teoretică de a irita mucoasa gastrică, de aceea se administrează cu prudenţă la pacienţii cu ulcer gastric activ, sau antecedente de ulcer gastric.
Clearence-ul clorhidratului de ambroxol poate fi redus la pacienţii cu insuficienţă hepatică, deaceea se va administra cu precauţie bolnavilor cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată.
Clearence-ul clorhidratului de ambroxol poate fi redus la pacienţii cu insuficienţă renală, deaceea se va administra cu precauţie bolnavilor cu insuficienţă renală uşoară până la moderată.
Pacienţii trebuie sfătuiţi să se aştepte la o creştere a fluxului secreţiilor mucoase.
Au existat raportări privind reacţii cutanate severe, cum sunt eritem polimorf, sindrom StevensJohnson (SSJ), necroliză epidermică toxică (NET) şi pustuloză exantematică acută generalizată (PEAG), asociate cu administrarea clorhidratului de ambroxol. Dacă sunt prezente simptome sau semne de erupţie cutanată progresivă (uneori asociate cu vezicule sau leziuni mucoase), tratamentul cu clorhidrat de ambroxol trebuie întrerupt imediat şi se va solicita asistenţă medicală.
Medovent conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau malabsorbţie de glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.
Medovent împreună cu alte medicamente

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte medicamente.
Administrarea concomitentă a ambroxolului cu amoxicilină, cefuroxim, eritromicină şi doxiciclina conduce la penetrarea crescută a antibioticelor în secreţiile bronşice, dar nu şi în ser. Semnificaţia clinică a acestui fapt este necunoscută, dar o astfel de administrare concomitentă poate creşte activi tatea antibioticelor.
Administrarea concomitentă a ambroxolului cu antitusivele, cum ar fi codeina, ar trebui evitată, deoarece se micşorează capacitatea de a expectora mucusul cu vâscozitate redusă.
Nu sunt cazuri raportate de interacţiuni cu glicozide cardioactive, corticosteroizi, bronhodilatatoare, diuretice şi antibiotice utilizate în mod normal în tratamentul afecţiunilor bronhopulmonare.
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.
Sarcina

Clorhidratul de ambroxol traversează bariera fetoplacentară. Studiile pe animale au dovedit lipsa teratogenităţii, cu toate acestea, astfel de studii nu indică întotdeauna acţiunile la om. Experienţa clinică după a 28 a săptămână de sarcină nu a evidenţiat efecte dăunătoare asupra fătului. Administrarea în timpul sarcinii, mai ales în primul trimestru, nu se recomandă. Clorhidratul de ambroxol trebuie să fie administrat cu precauţie şi doar dacă acest tratament este considerat esenţial, iar beneficiile aduse mamei sunt mai importante decât un potenţial risc pentru făt.
Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă clorhidratul de ambroxol sau metaboliţii acestuia sunt excretaţi în laptele matern. De aceea, alăptarea trebuie întreruptă în timpul tratamentului cu ambroxol.
Fertilitatea

Studiile nonclinice nu indică efecte dăunătoare directe sau indirecte privitoare la fertilitate.
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu există date după punerea pe piaţă privind apariţia unui efect asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Nu au fost efectuate studii privind influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
Medovent conţine lactoză.

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.
3. Cum să luaţi Medovent

Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu mediculdumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.
Adulţi

Doza recomandată este de 30 mg de 3 ori pe zi.
Vârstnici

Nu este necesară reducerea dozelor doar pe motiv de vârstă, de asemenea se poate administra doza pentru adulţi.
Copii

Nu se recomandă utilizarea Medovent 30 mg la copii. Se recomandă utilizarea Medovent Elixir 15mg/5 ml.
Insuficienţă hepatică

În insuficienţa hepatică uşoară până la moderată poate fi utilizată doza uzuală pentru adulţi, dar se recomandă o supraveghere atentă. Ambroxol este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă.
Insuficienţă renală

În insuficienţa renală uşoară până la moderată poate fi utilizată doza uzuală pentru adulţi, dar se recomandă o supraveghere atentă. Ambroxol este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă renală severă.
Comprimatele trebuie administrate împreună cu lichid.
Dacă simptomele dumneavoastră nu s-au ameliorat după tratamentul cu Medovent pentru afecţiuni respiratorii acute, trebuie să vă consultaţi medicul.
Medovent poate fi administrat cu sau fără alimente.
Dacă luaţi mai mult Medovent decât trebuie

Dacă ați utilizat o doză mai mare de Medovent, cereţi sfatul medicului dumneavoastră sau farmacistului. Până în prezent nu au fost descrise cazuri de supradozare la om. Pe baza raportărilor unor cazuri de supradozaj accidental sau/şi din greşeli de administrare, simptomele observate sunt similare cu reacţiile adverse cunoscute ale Medovent la doze recomandate şi dacă apar, se va administra tratament simptomatic.
Dacă uitaţi să luaţi Medovent

Dacă uitaţi să luaţi o doză, luaţi una imediat ce vă aduceţi aminte. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Luaţi apoi următoarea doză ca de obicei.
Dacă încetaţi să luaţi Medovent

Medovent trebuie luat numai atunci când este nevoie şi trebuie întrerupt după îmbunătăţirea stării de sănătate.
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.
Ambroxolul este, în general, bine tolerat şi efectele adverse sunt, în principal, minore şi corectate automat, fie prin reducerea dozelor, fie prin încetarea tratamentului. Următoarele reacţii adverse au fost raportate, clasificate în funcţie de sisteme şi organe şi frecvenţă: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000); foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile.
Tulburări ale sistemului imunitar

Rare: reacţii de hipersensibilitate Cu frecvenţă necunoscută: reacţii anafilactice, inclusiv şoc anafilactic, angioedem şi prurit.
Tulburări ale sistemului nervos central

Mai puţin frecvente: oboseală Rare: cefalee
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Mai puţin frecvente: rinoree.
Tulburări gastro-intestinale

Frecvente: cel mai frecvent efect este greaţa. Mai puţin frecvente: s-au raportat următoarele efecte constipaţie, diaree, vărsături, sialoree şi xerostomie.
Tulburări hepato-biliare

Rare: creşterea aminotransferazelor în ser.
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Mai puţin frecvente: prurit, exantem, urticarie. Rare: erupţii cutanate, reacţii alergice, inclusiv dermatită caracterizată prin eritem pruriginos, erupţii veziculare şi durere faringiană. Întreruperea tratamentului a dus la rezoluţia promptă a simptomelor. Cu frecvenţă necunoscută: Reacţii adverse cutanate severe (inclusiv eritem multiform, sindrom Stevens-Johnson/necroliză epidermică toxică şi pustuloză exantematică acută generalizată).
Tulburări renale şi ale căilor urinare

Mai puţin frecvente: disurie.
Raportarea reacţiilor adverse

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
5. Cum se păstrează Medovent

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe blister sau cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Medovent

- Substanţa activă este clorhidratul de ambroxol. Un comprimat conţine clorhidrat de ambroxol 30mg.
- Celelalte componente sunt: lactoză, celuloză microcristalină, carboximetilceluloză sodică, dioxid de siliciu, stearat de magneziu.
Cum arată Medovent şi conţinutul ambalajului

Comprimatele sunt de culoare albă, plate, rotunde, pe una din feţe o linie mediană, cu diametrul de 8 mm. Linia mediană nu este destinată ruperii comprimatului.
Cutie cu blistere din Al/PVC a câte 20, 30, 50 sau 60 comprimate şi prospect.
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.
Deţinătorul certificatului de înregistrare

Medochemie Ltd,
1-10 Constantinoupoleos str. ,
3011 Limassol, Cipru
Fabricantul

Medochemie Ltd,
Limassol, Cipru

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 124
Код товара: 59082
Цена товара в пунктах: 703
Код товара: 62222
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 98
Код товара: 63765
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 10
Код товара: 11434
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 462
Код товара: 64294
Топ сезона
Искать в аптеках
Код товара: 63474
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 760
Код товара: 64460
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 879
Код товара: 64176
Акция
Цена товара в пунктах: 462
Код товара: 61687
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 379
Код товара: 62319
Акция
Цена товара в пунктах: 508
Код товара: 61693
Цена товара в пунктах: 350
Код товара: 61116
Акция
Цена товара в пунктах: 336
Код товара: 61691
Акция
Цена товара в пунктах: 302
Код товара: 61846
Цена товара в пунктах: 988
Код товара: 59585
Цена товара в пунктах: 437
Код товара: 40605
Просмотренные товары
Capsule Anti-Age: Colagen, Acid Hialuronic și Carcinină
În lupta împotriva semnelor îmbătrânirii, inovațiile din domeniul cosmetologiei și nutriției oferă soluții tot mai eficiente și accesibile. Printre aceste soluții, capsulele Anti-Age cu Colagen, Acid Hialuronic și Carcinina se numără printre cele mai populare și apreciate suplimente. Ele promit nu doar o piele mai fermă și mai elastică, dar și o îmbunătățire a sănătății generale a țesuturilor. Haideți să explorăm împreună cum funcționează aceste ingrediente și ce beneficii aduc ele.