Enalapril comp. 10mg N20 (Hemofarm)

Код товара: 12178
Доза: 10
Количество доз: 20
Производитель: Hemofarm AD
Страна: Сербия
Форма: табл
отпуск только по рецепту!
ENALAPRIL COMP. mg N20 (Hemofarm)
DENUMIREA COMERCIALĂ
Enalapril
DCI-ul substanţei active
Enalaprilum
COMPOZITIA

1 comprimat conţine:
substanţa activă: maleat de enalapril 5 mg, 10 mg sau 20 mg;
excipienţi: lactoză monohidrat, carbonat de magneziu, gelatină, crospovidonă, stearat de magneziu. FORMA FARMACEUTICA

ComprimateDESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Comprimate biconvexe de culoare albă, cu incizie pe o parte a comprimatului. GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul АТСRemedii cu acţiune asupra sistemului renină-angiotensină. Inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei, C09AA02

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE Proprietăţi farmacodinamiceEnalaprilul este un preparat antihipertensiv din grupul inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei (ECA). Enalaprilul este un promedicament: în rezultatul hidrolizei sale se formează enalaprilat, care şi inhibă ECA. Mecanismul de acţiune este determinat de reducerea formării din angiotensina I a angiotensinei II, ceea ce conduce la diminuarea directa a eliminării aldosteronului. In plus, se reduce rezistenţa vasculară periferică, tensiunea arterială sistolică şi diastolică, post- şi presarcina cordului. Preponderent dilată arterele, decât venele, nu se înregistrează creşterea reflectorie a frecvenţei contracţiilor cardiace. Efectul antihipertensiv este mai puternic în caz de concentraţie plasmatică înaltă a reninei, decât în cazul nivelului normal sau redus. Reducerea tensiunii arteriale în limitele terapeutice nu influenţează asupra circulaţiei cerebrale, fluxul sanguin în vasele cerebrale se menţine la un nivel suficient şi pe fondalul hipotensiunii arteriale. Intensifică fluxul sanguin coronarian şi renal. La administrarea îndelungată şe reduce hipertrofia ventriculului stâng al miocardului şi miocitelor pereţilor arterelor de tip rezistent, preîntâmpină progresarea insuficienţei cardiace şi încetineşte dezvoltarea dilatării ventriculului stâng. Ameliorează circulaţia sanguină în miocardul ischemizat. Reduce agregarea trombocitelor. Posedă efect diuretic moderat. Efectul hipotensiv se instalează la administrarea internă peste o oră, atinge maximum peste 4-6 ore şi se menţine până la 24 ore. La unii bolnavi pentru atingerea nivelului optim al tensiunii arteriale tratamentul este necesar de efectuat pe parcursul a cateva săptămâni. In insuficienţa cardiacă efectul clinic se înregistrează la administrarea îndelungată - 6 luni şi mai mult. Proprietăţi farmacocinetice . . După administrarea orală se absoarbe 60%. Administrarea concomitentă a alimentelor nu influenţează absorbţia preparatului. Enalaprilul se fixează de proteinele plasmatice în raport de 50%. Enalaprilul rapid se metabolizează în ficat cu formarea metabolitului activ enalaprilat, care este un inhibitor mai activ al ECA, decât enalaprilul. Biodisponibilitatea constituie 40%. Concentraţia plasmatică maxima a enalaprilului se realizează timp de 1 oră, enalaprilatului - 3-4 ore. Enalaprilatul uşor trece barierele histo-hematice, cu excepţia barierei hemato-encefalice, cantităţi neînsemnate trec bariera placentară şi în laptele matern. Timpul de înjumătăţire a enalaprilatului constituie circa 11 ore. Enalaprilul şe elimină preponderent prin rinichi 60% (20% - sub formă de enalapril şi 40% - sub formă de enalaprilat), prin intestin - 33% (6% - sub formă de enalapril şi 27% - sub formă de enalaprilat). Se înlătură prin hemodializă (viteza 62 ml/min) şi dializă peritoneală. INDICATII TERAPEUTICE

Hipertensiune arterială. - Insuficienţă cardiacă cronică (în cadrul tratamentului combinat). DOZE SI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează intern, independent de mese. In monoterapia hipertensiunii arteriale doza iniţială constituie 5 mg o dată pe zi. In lipsa efectului clinic peste 1-2 săptămâni doza se creşte cu 5 mg. După administrarea dozei iniţiale bolnavii se vor afla sub supraveghere medicala timp de 2 ore şi suplimentar 1 oră, până nu se va stabiliza tensiunea arterială. La necesitate şi toleranţă bună, doza poate fi crescută până la 40 mg_pe zi divizate în 2 prize. Peste 2-3 săptămâni se trece la doza de întreţinere - 10-40 mg/zi, divizată în 1-2 prize. In hipertensiune arterială moderata doza nictemerală medie constituie circa 10 mg. Doza maximă nictemerală - 40 mg. In caz, dacă pacientului care administrează diuretice, este necesar de a administra enalapril, tratamentul cu diuretice se va întrerupe cu 2-3 zile până la iniţierea tratamentului cu enalapril. Dacă aceasta este imposibil, doza iniţială de enalapril va constitui 2,5 mg/zi. Pacienţilor cu niponatriemie (concentraţia plasmatică a ionilor de sodiu sub 130 mmol/1) sau la creşterea concentraţiei plasmatice a creatininei peste 0,14 mmol/1 enalaprilul se administrează în doză iniţială de 2,5 g o dată pe zi. In hipertensiune renovasculară doza iniţială, de regulă, constituie 2,5-5 mg pe zi. Doza maximă nictemerală constituie 20 mg. în insuficienţa cardiacă cronică doza iniţială va constitui 2,5 mg, apoi se va creşte cu 2. 5-5 mg peste fiecare 3-4 zile corespunzător cu reacţia clinică,până la doze maxime tolerate în funcţie de indicii tensiunii arteriale, dar nu mai mult de 40 mg/zi într-o singură priză sau divizate în 2 prize. La bolnavii cu tensiune arterială sistolică joasă (sub 110 mmHg) tratamentul se va iniţia cu doze de 1,25 mg/zi. Ajustarea dozei se va efectua timp de 2-4 săptămâni sau mai rapid. Doza de întreţinere medie constituie 5-20 mg/zi administrate în 1 -2 prize. La vârstnici mai frecvent se înregistrează efectul hipotensiv marcat şi prelungirea timpului de acţiune a enalaprilului, ceea ce este legat de reducerea vitezei eliminării preparatului, de aceea doza iniţială recomandată pentni vârstnici constituie 1,25 mg/zi. In insuficienţă renală cronica enalaprilul cumulează în caz de reducere a filtraţiei sub 10 ml/min. La clearance-uî creatininei 80-30 ml/min doza enalaprilului va constitui 5: 10 mg/zi, dacă clearance-ul creatininei este până la 30-10 ml/min - 2,5-5 mg/zi, dacă clearance-ul creatininei este sub 10 ml/min - 1,25-2,5 mg/zi numai în zilele de dializă. Durata tratamentului depinde de eficienţa terapiei. In caz de reducerea semnificativă a tensiunii arteriale doza enlaprilului se va reduce treptat. Preparatul se administrează atât în monoterapie, cât şi în combinaţie cu alte preparate antihipertensive.
REACTII ADVERSE

Convenţia MedDRA privind frecvenţaFoarte frecvente (>1/10) Frecvente (>1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100)

Rare (>1/10000 şi <1/1000) Foarte raret
Cu frecvenţă necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile). Enalaprilul de regulă este bine tolerat şi în majoritatea cazurilor nu cauzează reacţii adverse, care necesită sistarea preparatului. Tulburări cardiace: rare - durere retrostemală, angină pectorală, infarct miocardic (de regulă este determinat de scăderea marcată a tensiunii arteriale); foarte rare - aritmii (bradicardie sau tahicardie atnală, fibrilaţie atrială), palpitaţii. Tulburări vasculare: scădere semnificativă a tensiunii arteriale, colaps ortostatic; foarte rare - tromboembolia ramurilor arterei pulmonare. Tulburări ale sistemului nervos: vertij, cefalee, slăbiciune, insomnie, nelinişte, confuzie mintală, fatigabilitate, somnolenţă (în 2-3% cazuri); foarte rare (la administrarea dozelor mari) - nervozitate, depresie, parestezie. Tulburări oculare: tulburări de vedere. Tulburări acustice §i vestibul are: tulburări vestibulare, tulburări de auz, acufene. Tulburări gastromtestinale: xerostomie, anorexie, tulburări dispeptice (greaţă, diaree sau constipaţie, vomă, dureri în abdomen), ocluzie intestinală, pancreatită, dereglarea fimcţiei nepato-biliare, hepatită, icter. Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: tuse uscată neproductivă, pneumonită interstiţială, bronhospasm, dispnee, rinoree, faringită. Reacţii alergice: erupţii cutanate, prurit, urticarie. edem angioneurotic; foarte rare - disfonie, eritem polimorf, dermatită exfoliativă, sindromul Stevens-Johnson, necrqliza toxică epidermică, pemfigus, fotosensibilitate, serozită, vasculită, miozită, artralgie, artrită, stomatită, glosită. Investigaţii diagnostice: nipercreatininemie, creşterea nivelului de uree, creşterea activi tăţii transaminazelor hepatice, hiperbilirubinemie,hiperkaliemie, hiponatriemie; mai puţin frecvente - reducerea hematocritului, creşterea VSH, trombocitopenie, neutropenie, agranulocitoză (la pacienţii cu maladii autoimune), eozmofilie.
Tulburări renale şi ale căilor urinare: afectarea funcţiei renale, proteinurie. Alte: alopecie, scăderea libidoului, bufeuri. CONTRAINDICATII

Hipersensibilitate la enalapril şi alţi inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; antecedente de edem angioneurotic, ca urmare a administrării inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei; porfirie, sarcina şi perioada de alăptare, vârsta sub 18 ani (eficacitatea şi inofensivitatea nu sunt stabilite).
SUPRADOZAJ

Simptome: hipotensiune arterială marcată până la colaps, infarct miocardic, tulburare acută a circulaţiei cerebrale sau complicaţii tromboembolice, convulsii, stupor. Tratament: pacientul se plasează în poziţie orizontală cu picioarele puţin ridicate. In cazuri uşoare de supradozare se va efectua lavaj gastric şi se vor administra pe cale orală soluţii saline. In cazuri mai grave se recomandă efectuarea măsurilor pentru stabilizarea tensiunii arteriale în condiţii de staţionar:administrareaintravenoasă a soluţiei izotonice, substituenţilor de plasmă, la necesitate -administrarea angiotensinei II, efectuarea hemodializei (viteza de eliminare a enalapnlului în medie constituie 62 ml/min). ATENTIONARI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZAREPreparatul se va administra cu precauţie în aldosteronism primar, stenoza bilaterală a arterei renale, stenoza arterei renale a unicului rinichi, hiperkaliemie, stare după transplant renal, stenoza aortică, stenoza mitrală (cu tulburări hemodinamice), stenoza subaortică hipertrofică idiopatică, colagenoze, cardiopatie ischemică, maladii cerebrovasculare, diabet zaharat, insuficienţă renală (proteinurie peste 1 g/zi); insuficienţă hepatică, la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu sau aflaţi la hemodializă, la administrarea concomitentă cu imunosupresive şi saluretice, vârstnici (peste 65 ani). Este necesară prudentă la administrarea preparatului pacienţilor cu hipovolemie (în rezultatul terapiei cu diuretice, la limitarea utilizării sării de bucătărie, efectuarea hemodializei, diaree şi vomă) - risc crescut al scăderii bruşte şi manifeste a tensiunii arteriale după administrarea chiar a dozei iniţiale al inhibitorului ECA. Hipotensiunea arterială tranzitorie nu este o contraindicase pentru prelungirea tratamentului după stabilizarea tensiunii arteriale. In caz de scădere semnificativă a tensiunii arteriale, se recomandă reducerea dozei sau sistarea preparatului. Utilizarea membranelor de dializă cu permeabilitate mare creşte riscul dezvoltării reacţiei anafilactice. Ajustarea regimului de dozare în zilele, în care nu se efectuează dializă, se va efectua în funcţie de nivelul tensiunii arteriale. înainte şi după tratamentul cu inhibitorii ECA se va efectua monitorizarea periodică a tensiunii arteriale, tabloului sângelui periferic (hemoglobinei, potasiului,creatininei,ureei, activi tăţii enzimelor hepatice), proteinei m urină. Este necesară monitorizarea minuţioasă a bolnavilor cu insuficienţă cardiacă severă, cardiopatie ischemică şi maladii ale vaselor cerebrale, la care scăderea bruscă a tensiunii arteriale poate conduce la infarct miocardic, ictus sau afectarea funcţiei renale. Sistarea bruscă a tratamentului nu conduce la sindromul rebound (creşterea bruscă a tensiunii arteriale). Se recomandă monitorizarea minuţioasă a nou-născuţilor şi sugarilor, care au fost supuşi intrauterin la acţiunea inhibitorilor ECA, pentru a depista la timp scăderea marcată a tensiunii arteriale, oliguria, hiperkaliemia şi tulburările neurolQgice, care sunt posibile în rezultatul scăderii fluxului sanguin renal şi cerebral în caz de scădere a tensiunii arteriale, determinată de inhibitorii ECA. In oligurie" este necesară menţinerea tensiunii arteriale şi perfuziei renale prin administrarea lichidelor şi remediilor vasoconstrictoare corespunzătoare. în caz de insuficienţă renală este posibilă reducerea eliminării metabolitului activ, care conduce la creşterea concentraţiei plasmatice a lui. La astfel de pacienţi poate fi necesară administrarea dozelor mai mici de preparat. La bolnavii cu hipertensiune arterială şi cu stenoză bilaterală a arterei renale sau a arterei unicului rinichi, s-a înregistrat creşterea nivelului de uree şi creatiiynă în sânge. La aceşti pacienţi se va controla funcţia renală în primele săptămâni de tratament. Poate n necesară reducerea dozei preparatului. înainte de administrarea enalaprilului pacienţilor cu insuficienţă coronariană şi cerebro-vasculară se va evalua raportul beneficiu/risc, deoarece există riscul intensificării ischemiei în caz de hipotensiune arterială marcată. P reparatul se va administra cu precauţie pacienţilor cu diabet zaharat din cauza riscului de hiperkaliemie. P acienţii cu antecedente de edem angioneurotic, prezentă un risc crescut de apariţie a edemului angioneurotic în timpul tratamentului cu inhibitori ECA. La pacienţii cu maladii autoimune manifeste, de ex. , lupus eritematos sistemic sau sclerodermie, creşte riscul de dezvoltare a neutropeniei sau agranulocitozei pe fondalul tratamentului cu enalapril. Se recomandă respectarea precauţiei la administrarea enalaprilului în tratamentul insuficienţei cardiace cronice la pacienţii, care administrează gficozide cardiace şi/sau diuretice. înainte de investigarea funcţiei glandelor paratiroide se va întrerupe tratamentul cu enalapril. Alcoolul potenţează acţiunea hipoţensivă a preparatului. înainte de intervenţie chirurgicală (inclusiv în stomatologie) chirurgul/anestezistul vor fi informaţi privind administrarea de inhibitori ECA. P reparazul conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.
Administrarea în sarcina şi perioada de alăptare Preparatul este contraindicat în sarcină şi perioada de alăptare. Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilajeLa iniţierea tratamentului până la sfârşitul perioadei de ajustare a dozei este necesar de a evita conducerea vehiculelor şi efectuarea activi tăţilor potenţial periculoase, care necesită concentraţie sporită şi reacţii psihomotorii rapide, deoarece este posibil vertij, în special după administrarea dozei iniţiale a inhibitorilor ECA la bolnavii, care administrează remedii diuretice. INTERACTIUNI CU ALTE MEDICAMENTE,ALTE TIPURI DE INTERACTIUNI

La administrarea concomitentă cu antiinflamatoarele nesteroidiene poate scade efectul hipotensiv al enalaprilului. Administrarea concomitentă cu diuretice economisitoare de potasiu (spironolactonă, triamteren, amilorid) poate conduce la creşte riscul hiperkaliemiei; cu preparatele de litiu - creşte concentraţia plasmatică a litiului (se recomandă controlul concentraţiei plasmatice de litiu). Administrarea concomitentă cu preparate antipiretice şi analgezice poate scădea eficacitatea enalaprilului. Enalaprilul scade efectul preparatelor care conţin teofilină. Asocierea cu diuretice, beta-adrenoblocante, metildopa, nitraţi, blocantele canalelor lente de calciu, hidralazina, prazozina potenţează acţiunea hipoţensivă a enalaprilului. Imunosupresivele, allopurinolul, citostaticele potenţează hematotoxicitatea. Mielosupresivele cresc riscul dezvoltării neutropeniei şi/sau agranulocitozei. PREZENTARE,AMBALAJ

Comprimate 5 mg, 10 mg şi 20 mg. Câte 10 comprimate în blister. Câte 2 blistere, împreună cu instrucţiunea pentru administrare se plasează în cutie de carton.
PASTRARE

A se păstra la loc uscat, la temperatura 15-25 °C. A nu se lasă la îndemâna şi vederea copiilor!TERMEN DE VALABILITATE

3 ani. A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj. STATUTUL LEGAL

Cu prescripţie medicală. DETINATOR CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE

Hemofarm AD, Serbia. Beogradski put b. b. , 26300, Vrsac. NUMELE SI ADRESA PRODUCATORULUI

Hemofarm LLC, Rusia reg. Kaluga, or. Obninsk, şos. Kiev, 62

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Топ сезона
Топ сезона
Код товара: 42911
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 88
Код товара: 62444
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 902
Код товара: 59584
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 35
Код товара: 61749
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 277
Код товара: 61848
Акция
Цена товара в пунктах: 277
Код товара: 61706
Акция
Цена товара в пунктах: 285
Код товара: 60890
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 100
Код товара: 62955
Акция
Цена товара в пунктах: 441
Код товара: 61852
Акция
Цена товара в пунктах: 246
Код товара: 61836
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 556
Код товара: 58603
Цена товара в пунктах: 636
Код товара: 61800
Цена товара в пунктах: 146
Код товара: 61113
Цена товара в пунктах: 662
Код товара: 62332
Цена товара в пунктах: 157
Код товара: 61787
NEW
Цена товара в пунктах: 676
Код товара: 63591
Просмотренные товары