Ketorolac comp. film.10 mg N10x2

Код товара: 48485
Доза: 10
Количество доз: 20
Производитель: UPM din Borisov RUP
Страна: Беларусь
Форма: табл. п/о.
отпуск только по рецепту!

KETOROLAC

soluţie injectabilă

DENUMIREA COMERCIALĂ

Ketorolac

DCI-ul substanţei active

Ketorolacum

COMPOZIŢIA

1 ml soluţie injectabilă conţine:

substanţa activă: ketorolac trometamină 30 mg;

excipienţi: clorură de sodiu, edetat disodic, alcool etilic rectificat,apă pentru injecţii.

FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă.

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Lichid transparent de culoare galben-deschis, cu miros slab.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ ŞI CODUL ATC

Remediu antiinflamator nesteroidian, M01AB15.

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice

Ketorolacul este un antiinflamator nesteroidian (AINS), posedă efect analgezic pronunţat, manifestă de asemenea acţiune antiinflamatoare şi antipiretică moderată. Mecanismul de acţiune este determinat de inhibarea neselectivă a ciclooxigenazei I şi ciclooxigenazei II, enzime care catalizează formarea prostaglandinelor din acid arahidonic, care joacă un rol important în patogeneza durerii, inflamaţiei şi febrei. După puterea efectului analgezic este comparabil cu morfina şi depăşeşte cu mult alte remedii antiinflamatoare nesteroidiene. După administrarea intramusculară debutul efectului analgezic se determină peste 30 minefectul maxim se atinge la 1-2 ore după administrare.

Proprietăţi farmacocinetice

După administrarea intramusculară se absoarbe rapid şi complet. După administrarea intramusculară a 30 mg concentraţia plasmatică maximă (Cmax) constituie 1,74-3,1 mcg/ml, 60 mg-3,23-5,77 mcg/ml. Cmax se atinge timp de 15-73 min. şi 30-60 min. , corespunzător. Legarea cu proteinele plasmatice constituie 99%. Timpul de atingere a concentraţiei stabile la administrare parenterală-24 ore la indicarea de 4 ori pe zi (mai mare de concentraţia subterapeutică) şi constituie la administrarea intramusculară a 15 mg-0,65-1,13 mcg/ml, 30 mg-1,29-2,47 mcg/ml. Volumul de distribuţie constituie 0,15-0,33 l/kg. La pacienţii cu insuficienţă renală volumul de distribuţie poate creşte de 2 ori, iar volumul de distribuţie al Renantiomerului-cu 20%.

Se excretă în laptele matern: la administrarea de către mamă a 10 mg ketorolac concentraţia maximă în lapte se determină peste 2 ore după administrarea primei doze şi constituie 7,3 ng/ml, peste 2 ore după administrarea celei de-a doua doze (la utilizarea preparatului de 4 ori pe zi)-7,9 ng/l. Peste 50% din doza administrată se metabolizează în ficat cu formarea metaboliţilor in activi . Metaboliţii de bază sunt glucuronidele, care se elimină pe cale renală şi phidroxiketorolacul. Se elimină în proporţie de 91% prin rinichi, 6%-prin intestin. Timpul de înjumătăţire (T1/2) la pacienţii cu funcţia renală neafectată constituie în medie 5,3 ore (3,5-9,2 ore după administrarea intramusculară a 30 mg). T1/2 creşte la pacienţii vârstnici şi se reduce la cei tineri. Funcţia hepatică nu influenţează T1/2. La pacienţii cu dereglarea funcţiei renale la o concentraţie a creatininei în plasmă de 19-50 mg/l (168-442 mcmol/l) T1/2 constituie 10,3-10,8 ore, la un grad mai avansat de insuficienţă renală-peste 13,6 ore. Clearance-ul total la administrarea intramusculară a 30 mg la vârstnici-0,023 l/kg/oră (0,019 l/kg/oră); la pacienţii cu insuficienţă renală la o concentraţie a creatininei în plasmă de 19-50 mg/l la administrarea a 30 mg de preparat-0,015 l/ kg/oră. Nu se elimină prin hemodializă.

INDICAŢII TERAPEUTICE

Sindrom algic de intensitate severă şi moderată: traume, odontalgii, dureri în perioada postpartum şi postoperatorie, afecţiuni oncologice, mialgii, artralgii, nevralgii, radiculite, luxaţii, entorse, maladii reumatice. Este destinat pentru terapia simptomatică, diminuarea durerii şi inflamaţiei la momentul utilizării. Nu influenţează asupra progresiunii bolii.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Preparatul se administrează intramuscular. Pacienţilor cu vârsta de 16-64 ani şi masa corporală mai mare de 50 kg intramuscular la o priză se administrează nu mai mult de 60 mg (inclusiv doza perorală); de obicei 30 mg la fiecare 6 ore. Pacienţilor adulţi cu masa corporală sub 50 kg sau cu insuficienţă renală cronică doza recomandată la o priză constituie nu mai mult de 30 mg (inclusiv doza perorală); de regulă, câte 15 mg (nu mai mult 20 doze timp de 5 zile). Doza maximă nictemerală pentru pacienţii cu vârsta de 16-64 ani şi masă corporală peste 50 kg constituie 90 mg; pacienţilor adulţi cu masă corporală sub 50 kg sau cu insuficienţă renală cronică, de asemenea la vârstnici (cu vârsta peste 65 ani)-60 mg/zi. Durata tratamentului nu trebuie să depăşească 5 zile.

REACŢII ADVERSE

Convenţia MedDRA privind frecvenţa

Foarte frecvente (>1/10)

Frecvente (>1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100)

Rare (>1/10000 şi <1/1000)

Foarte rare (<1/10000)

Cu frecvenţă necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile).

Tulburări gastrointestinale: frecvente-gastralgie, diaree; mai puţin frecvente-stomatită, meteorism, constipaţie, vomă, senzaţie de plenitudine gastrică; rare-inapetenţă, greaţă, afecţiuni eroziv-ulceroase ale tractului gastrointestinal (inclusiv cu perforare şi/sau hemoragie-dureri abdominale, spasm sau senzaţie de arsură în epigastru, sânge în masele fecale sau melenă, vomă cu sânge de tip „zaţ de cafea”, greaţă, pirozis etc. ), icter colestatic, hepatită, hepatomegalie, pancreatită acută. Tulburări renale şi ale căilor urinare: rare-insuficienţă renală acută, dureri lombare, hematurie, azotemie, sindrom hemolitico-uremic (anemie hemolitică, insuficienţă renală, trombocitopenie, purpură), polachiurie, poliurie sau oligurie, nefrită, edeme de origine renală.

Tulburări acustice şi vestibulare: rare-hipoacuzie, acufene.

Tulburări oculare: rare-dereglări ale vederii (inclusiv vedere neclară).

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: rare-bronhospasm sau dispnee, rinită, edem pulmonar, edem laringian (dispnee, respiraţie dificilă).

Tulburări ale sistemului nervos: frecvente-cefalee, vertij, somnolenţă; rare-meningită aseptică (febră, cefalee puternică, convulsii, rigiditatea muşchilor occipitali şi/sau dorsali), hiper activi tate (instabilitate emoţională, nelinişte), halucinaţii, depresie, psihoză, stări de lipotimie.

Tulburări vasculare: mai puţin frecvente-hipertensiune arterială.

Tulburări hematologice şi limfatice: rare-anemie, eozinofilie, leucopenie, hemoragii din plaga postoperatorie, epistaxis, hemoragie rectală.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: mai puţin frecvente-erupţii cutanate (inclusiv cu caracter maculo-papulos), purpură; rare-dermatită exfoliativă (febră cu sau fără frisoane, hiperemie, indurarea sau descuamarea tegumentelor, amigdale palatine hipertrofiate şi/sau dureroase), urticarie, eritem exsudativ malign (sindromul Stevens-Johnson), necroliză epidermică toxică (sindromul Lyell).

Tulburări ale sistemului imunitar: rare-anafilaxie sau reacţii anafilactoide (modificarea culorii tegumentelor regiunii faciale, erupţii cutanate, urticarie, prurit cutanat, tahipnee sau dispnee, edem palpebral, edem periorbital, dispnee, respiraţie dificilă, senzaţie de constricţie toracică, respiraţie şuierătoare).

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: frecvente-edeme (ale feţei, gambelor, maleolelor, degetelor, tălpilor, creşterea masei corporale); mai puţin frecvente-hiperhidroză, senzaţie de arsură sau durere la locul de injecţie; rare-edem al limbii, febră.

CONTRAINDICAŢII

Hipersensibilitate la preparat, „triada aspirinică” (asocierea astmului bronşic, polipozei recurente a nasului şi sinusurilor paranazale cu intoleranţa la acidul acetilsalicilic şi la medicamentele din grupa pirazolonelor), hipovolemie (indiferent de cauza apariţiei), afecţiuni eroziv-ulceroase ale tractului gastrointestinal în faza de acutizare, hipocoagulare (inclusiv hemofilie), hemoragii sau risc înalt de dezvoltare a lor, insuficienţă renală severă (nivelul creatininei plasmatice peste 50 mg/l), insuficienţă hepatică severă sau maladie hepatică activă, stare după efectuarea şuntării aorto-coronariene, hiperkaliemie confirmată, sarcina (trimestrul III), afecţiuni inflamatorii ale intestinului, perioada de naştere, perioada de lactaţie, copii până la 16 ani (inofensivitatea şi eficacitatea nu sunt stabilite).

SUPRADOZAJ

Simptome (la administrare în doză unică): dureri abdominale, greaţă, vomă, afecţiuni eroziv-ulceroase ale tractului gastrointestinal, afectarea funcţiei renale, acidoza metabolică. Tratament: terapie simptomatică (menţinerea funcţiilor vital importante). Dializa nu este eficientă.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE

Preparatul se administrează cu precauţie în caz de hipersensibilitate la alte AINS, astm bronşic, prezenţa factorilor care majorează toxicitatea gastrointestinală: alcoolism, tabagism şi colecistită; perioada postoperatorie, insuficienţă cardiacă cronică, cardiopatie ischemică, sindrom edematos, hipertensiune arterială, dereglarea funcţiei renale (creatinina plasmatică sub 50 mg/l), colestază, hepatită activă, septicemie, lupus eritematos sistemic, administrare concomitentă cu alte remedii AINS, administrarea îndelungată a AINS, maladii cerebro-vasculare, dislipidemie/hiperlipidemie, diabet zaharat, afecţiuni ale arterelor periferice, antecedente de leziuni ulceroase ale tractului gastrointestinal, prezenţa infecţiei cu Helicobacter pylori, maladii somatice grave, administrarea concomitentă a glucocorticoizilor pe cale orală (inclusiv prednizolon), anticoagulantelor (inclusiv warfarină), antiagregantelor (inclusiv clopidogrel), inhibitorilor selectivi ai recaptării serotoninei (inclusiv citalopram, fluoxetină, paroxetină, sertralină), vârsta înaintată (peste 65 ani), perioada de sarcină. Înainte de iniţierea tratamentului este necesar de a stabili, dacă pacientul nu a avut în antecedente reacţii alergice la preparat sau la alte antiinflamatoare nesteroidiene. Din cauza riscului de apariţie a reacţiilor alergice administrarea primei doze se va efectua sub controlul riguros al medicului. Hipovolemia poate spori riscul dezvoltării reacţiilor nefrotoxice adverse. La necesitate preparatul se poate indica în asociere cu analgezice opioide. Nu se recomandă utilizarea în calitate de remediu pentru premedicaţie şi de menţinere a anesteziei. La administrarea în asociere cu alte remedii antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) se poate dezvolta retenţie de lichid, decompensarea activi tăţii cardiace, majorarea tensiunii arteriale. Acţiunea asupra agregării trombocitelor se stopează peste 24-48 ore. A nu se utiliza concomitent cu paracetamolul mai mult de 5 zile. Pacienţilor cu dereglări ale sistemului de hemostază se indică numai cu condiţia monitorizării continue a numărului de trombocite, îndeosebi pentru pacienţii în perioada postoperatorie, care necesită un control riguros al indicilor hemostazei. Riscul dezvoltării fenomenelor adverse se măreşte în caz de tratament prelungit (la pacienţi cu sindrom algic cronic) şi majorarea dozei perorale a preparatului peste 40 mg/zi. Pentru reducerea riscului dezvoltării AINS-gastropatiei se indică remedii antiacide, mizoprostol, omeprazol.

Administrarea în sarcina şi perioada de alăptare

Nu se recomandă administrarea în timpul sarcinii (efect nefavorabil asupra sistemului cardiovascular al fătului), în timpul nașterii sau perioadei postpartum (inhibă contractilitatea uterină). Nu se recomandă în perioada de alăptare.

Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Pe durata tratamentului este necesară precauţie la conducerea vehiculelor şi efectuarea activi tăţilor potenţial periculoase, care necesită o concentrare sporită a atenţiei şi reacţii psihomotorii rapide.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTEARCŢIUNE Administrarea în asociere cu paracetamolul majorează nefrotoxicitatea ketorolacului. Administrarea concomitentă cu alte AINS, glucocorticosteroizi, etanol, corticotropină, preparatele de Ca2+ măreşte riscul apariţiei eroziunilor mucoasei tractului gastrointestinal şi a hemoragiilor gastrointestinale. Administrarea concomitentă cu remediile anticoagulante-derivaţi de cumarină şi indantionă, heparină, trombolitice (alteplază, stereptochinază, urochinază), antiagregante, cefalosporine, acidul valproic şi acidul acetilsalicilic măreşte riscul dezvoltării hemoragiilor. Micşorează efectul remediilor hipotensive şi diuretice (micşorează sinteza prostaglandinelor în rinichi). Administrarea în asociere cu metotrexat majorează hepato- şi nefrotoxicitatea (administrarea lor concomitentă se admite numai în caz de utilizare a dozelor mici de metotrexat şi monitorizarea concentraţiei lui plasmatice). La utilizare concomitentă cu alte remedii nefrotoxice (inclusiv cu preparate de aur) creşte riscul nefrotoxicităţii. Remediile medicamentoase, care blochează secreţia canaliculară, reduc clearance-ul ketorolacului şi măresc concentraţia lui plasmatică. Potenţează efectul analgezicelor opioide. Remediile medicamentoase cu acţiune mielotoxică potenţează efectele hematotoxice ale preparatului.

PREZENTARE, AMBALAJ

Soluţie injectabilă 30 mg/ml, câte 1 ml în fiole.

Câte 10 fiole împreună cu instrucţiunea pentru administrare în cutie pliantă de carton.

PĂSTRARE

A se păstra la loc ferit de lumină, la temperatura 15-25 ºC.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani. A nu se administra după data de expirare indicată pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL

Cu prescripţie medicală.

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI

UPM din Borisov SAD, Republica Belarus,

regiunea Minsk, or. Borisov, str. Ceapaev 64/27

tel. /fax: 8 - (10375177) 732425.

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 225
Код товара: 53570
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 660
Код товара: 63940
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 226
Код товара: 64537
Топ сезона
Искать в аптеках
Код товара: 55265
Топ сезона
Код товара: 12123
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 69
Код товара: 39022
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 296
Код товара: 62155
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 607
Код товара: 64534
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 836
Код товара: 55355
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 336
Код товара: 61692
Акция
Цена товара в пунктах: 297
Код товара: 60890
Акция
Цена товара в пунктах: 460
Код товара: 61839
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 543
Код товара: 62328
Цена товара в пунктах: 347
Код товара: 61116
Цена товара в пунктах: 676
Код товара: 63591
Акция
Цена товара в пунктах: 386
Код товара: 61856
Акция
Цена товара в пунктах: 514
Код товара: 61695
Цена товара в пунктах: 561
Код товара: 53289
Цена товара в пунктах: 1006
Код товара: 46562
Цена товара в пунктах: 533
Код товара: 62327
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 769
Код товара: 63918
Акция
Цена товара в пунктах: 700
Код товара: 61697
Просмотренные товары
LULULUN - MĂȘTI JAPONEZE EXCLUSIVE
Originare din Japonia, aceste măști au câștigat o reputație internațională datorită calității lor superioare și a ingredientelor tradiționale locale japoneze, care au fost folosite de secole pentru a menține frumusețea și sănătatea tenului.