Терикс, табл. в оболочке 10мг № 10

Код товара: 36250
Доза: 10
Количество доз: 10
Производитель: Ali Raif Ilac Sanayi A.S.
Страна: Turcia
Форма: табл. п/о.
Наличие: достаточно
38 39 леев
(-16%)
32 19 леев
Выгода:
3 пунктов лояльности
Бесплатная доставка
Искать в аптеках

Terix 10 mg comprimate filmate

Cetirizină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului dumneavoastră, sau farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

-Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.

-Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră , sau farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii

adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

-Dacă după 3 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic.


Ce găsiţi în acest prospect:

1. Ce este Terix şi pentru ce se utilizează

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Terix

3. Cum să luaţi Terix

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Terix

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este Terix şi pentru ce se utilizează

Substanţa activă din Terix este diclorhidrat de cetirizină.

Terix este un medicament antialergic.

La adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta mai mare de 6 ani, Terix este indicat:

-pentru ameliorarea simptomelor nazale şi oculare din rinita alergică sezonieră şi perenă.

- pentru ameliorarea urticariei cronice (urticaria cronică idiopatică).

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Terix

Nu utilizaţi Terix

•Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la cetirizină, la hidroxizină sau la orice derivat de piperazină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui

medicament (enumerate la punctul 6);

• dacă aveţi o boală renală severă (insuficienţă renală severă cu clearance al

creatininei sub 10 ml/min).

Atenţionări şi precauţii

Dacă sunteţi un pacient cu insuficienţă renală, vă rugăm să cereţi sfatul medicului;

dacă este necesar, veţi lua o doză mai mică. Noua doză va fi stabilită de către medic.

Dacă sunteţi epileptic sau prezentaţi risc de apariţie a convulsiilor, trebuie să cereţi sfatul medicului.

Datorită acţiunii sale antialergice, Terix poate influenţa rezultatele testelor cutanate pentru alergii Testele cutanate pentru alergii trebuie efectuate după 3 zile de la întreruperea utilizării medicamentului.

Terix împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente.

Dacă utilizaţi ritonavir (medicamente utilizate pentru infecţia cu HIV), să vă adresaţi medicului dumneavoastră pentru recomandări. Poate fi necesară o ajustare a dozei; noua doză va fi stabilită de către medic.

Studiile efectuate nu au evidenţiat nicio interacţiune în timpul administrării concomitente de cetirizină şi pseudoefedrină (medicament pentru înlăturarea guturaiului), cimetidină (medicament utilizat în tratamentul ulcerelor gastro- duodenale), ketoconazol (medicament utilizat în tratamentul infecţiilor cu fungi), eritromicină (antibiotic), azitromicină (antibiotic) sau diazepam (medicament utilizat pentru tratamentul neliniştii).

Dacă utilizaţi cetirizină cu teofilină (400 mg o dată pe zi) (medicament utilizat în anumite probleme cu respiraţia, precum astmul), se va observa o uşoară scădere (16%) a eliminării cetirizinei.

Terix cu alimente, băuturi şi alcool

Alimentele nu influenţează semnificativ absorbţia de cetirizină.

Nu au fost observate interacţiuni semnificative clinic între alcool (la o alcoolemie de 0,5 la mie, corespunzătoare la un pahar cu vin) şi cetirizina administrată în doze normale. Cu toate acestea, ca în cazul tuturor antihistaminicelor, se recomandă evitarea consumului concomitent de alcool.

Sarcina şi alăptarea

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Similar altor medicamente, utilizarea Terix trebuie evitată la femeile gravide. Utilizarea accidentală a medicamentului de către o femeie gravidă nu ar trebui să producă efecte nocive asupra fătului. Cu toate acestea, administrarea medicamentului trebuie întreruptă.

Nu trebuie să luaţi Terix în timpul alăptării, deoarece cetirizina se elimină în laptele matern.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări, înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Studiile clinice nu au evidenţiat dovezi de afectare a atenţiei, vigilenţei şi a capacităţii de a conduce vehicule după administrarea Terix în doza recomandată.

Dacă intenţionaţi să conduceţi, să vă angajaţi în activi tăţi potenţial periculoase sau să folosiţi utilaje, nu trebuie să depăşiţi doza recomandată. Trebuie să vă monitorizaţi cu atenţie răspunsul la medicament.

Dacă sunteţi un pacient sensibil, puteţi să remarcaţi faptul că utilizarea simultană de alcool sau de alte medicamente cu efect deprimant la nivelul sistemului nervos vă poate afecta suplimentar atenţia şi capacitatea de reacţie.

Informaţii importante privind unele componente ale Terix


Acest medicament conţine lactoză. Dacă medicul dumneavoastră va spus că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, adresaţi-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să luaţi Terix

Luaţi întotdeauna acest preparat exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Dacă nu sunteţi sigur trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

Vă rugăm să respectaţi aceste instrucţiuni, în caz contrar Terix poate să nu fie deplin eficace.

Comprimatele trebuie înghiţite cu un pahar cu apă.

Adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 12 ani

10 mg o dată pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă într e 6 şi 12 ani

5 mg de două ori pe zi.

Pacienţi cu insuficienţă renală moderată până la severă

La pacienţii cu insuficienţă renală moderată se recomandă administrarea a 5 mg o dată pe zi.

Dacă vi se pare că efectul Terix este prea slab sau prea puternic, vă rugăm să vă adresaţi medicului.

Dacă luaţi mai mult Terix decât trebuie

Dacă credeţi că aţi luat o supradoză de Terix, vă rugăm să îl informaţi pe medicul dumneavoastră. Acesta va decide, dacă este cazul, ce măsuri trebuie luate.

După un supradozaj, reacţiile adverse descrise mai jos pot să apară cu intensitate crescută.

Reacţiile adverse raportate sunt: confuzie, diaree, ameţeli, fatigabilitate, cefalee, stare generală de rău, mărirea în diametru a pupilei, prurit, nelinişte, sedare, somnolenţă, stupor, tahicardie, tremor şi retenţie urinară.

Dacă uitaţi să luaţi Terix

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să luaţi Terix

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile

Ca şi alte medicamentele, acest preparat poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu

apar la toate persoanele.

Frecvenţele sunt definite după cum urmează:

Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane

Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane

Mai puţin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane

Rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane

Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10000 persoane

Cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile

Dacă observaţi oricare dintre următoarele reacţii adverse, întrerupeţi

tratamentul cu Terix şi adresaţi-vă imediat unui medic:

Foarte rare

-şoc anafilactic cu potenţial letal (frisoane, transpiraţii, înroşirea pielii , urticarie, umflarea feţei, respiraţie dificilă cauzată de umflarea gâtului, scăderea bruscă a

tensiunii).

-edem angioneurotic (dificultăţi de respiraţie sau înghiţire sau umflare a feţei, mâinilor şi picioarelor, buzelor şi/sau a limbii).

Alte reacţii adverse includ:

Frecvente

- somnolenţă

- ameţeli, dureri de cap

- faringită (inflamaţia faringelui), rinită (inflamaţia mucoasei nazale).

- dureri abdominale, gură uscată, greaţă, diaree

- fatigabilitate

Mai puţin frecvente

agitaţie

parestezii (senzaţii anormale la nivelul pielii )

prurit, erupţii cutanate astenie, stare generală de rău

Rare

reacţii de hipersensibilitate

agresivitate, confuzie, depresie, halucinaţii, insomnie convulsii, tulburări de mişcare

tahicardie (ritm accelerat al bătăilor inimii).

tulburarea funcţiei hepatice (concentraţii plasmatice crescute transaminazelor, fosfatazei alcaline, γ-GT şi bilirubinei)

urticarie edeme

creştere în greutate

Foarte rare

- trombocitopenie (scăderea numărului de plachete în sânge).

- ticuri

- modificări ale gustului (disgeuzie), distonie, diskinezie, sincopă, tremor

- vedere înceţoşată, tulburări de acomodare, mişcări oculogire (mişcări circulare

necontrolate ale ochilor)

- erupţie cutanată medicamentoasă fixă.

- disurie (emisie cu dificultate a urinei), enurezis (eliminare involuntară a urinei)

Cu frecvenţă necunoscută

- creşterea poftei de mâncare

- ideaţii suicidare

- amnezie (pierderea memoriei), tulburări de memorie

- vertij

- retenţie urinară

Raportarea reacţiilor adverse

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale: www. amed. md sau e- mail:[email protected] md

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Terix

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. Perioada de valabilitate este indicată pe ambalaj.

Nu utilizați Terix dacă observați semnelor vizibile de deteriorare a produsului și / sau ambalajului.

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP.

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Terix

Substanţa activă este diclorhidrat de cetirizină.

Fiecare comprimat conţine diclorhidrat de cetirizină 10 mg

Celelalte componente sunt: amidon de porumb, lactoză monohidrat, povinilpirolidonă

K30, stearat de magneziu, Sheffcoat White 04 5x00257/5X00266

Cum arată Terix şi conţinutul ambalajului:

Descrierea medicamentului

Comprimate filmate

Comprimate filmate oblongi, de culoare albă, cu linie de divizare pe ambele părţi. Cu ajutorul liniei de divizare comprimatul poate fi împărţit în două părţi egale.

Conţinutul ambalajului

Comprimate filmate 10 mg. Câte 10 comprimate în blister. Câte 1 sau 2 blistere

împreună cu prospectul în cutie de carton.Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 116
Код товара: 14872
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 229
Код товара: 54882
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 222
Код товара: 55754
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 543
Код товара: 58603
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 926
Код товара: 58155
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 840
Код товара: 55371
Топ сезона
Код товара: 59504
Топ сезона
Код товара: 57311
Топ сезона
Искать в аптеках
Код товара: 40025
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 817
Код товара: 46562
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 511
Код товара: 46409
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 465
Код товара: 55683
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 4092
Код товара: 53512
Акция
Цена товара в пунктах: 511
Код товара: 57310
Акция
Цена товара в пунктах: 724
Код товара: 52886
Акция
Цена товара в пунктах: 410
Код товара: 54749
Акция
Цена товара в пунктах: 420
Код товара: 55111
Акция
Цена товара в пунктах: 560
Код товара: 46542
Акция
Цена товара в пунктах: 6387
Код товара: 58043
Акция
Цена товара в пунктах: 566
Код товара: 57908
Акция
Цена товара в пунктах: 726
Код товара: 52885
Акция
Цена товара в пунктах: 604
Код товара: 59417
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 1612
Код товара: 60327
Рекомендуем
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 363
Код товара: 56016
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 353
Код товара: 58601
Цена товара в пунктах: 351
Код товара: 53289
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 543
Код товара: 58603
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 901
Код товара: 58469
Цена товара в пунктах: 732
Код товара: 59583
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 470
Код товара: 57476
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 480
Код товара: 57534
Просмотренные товары
Sanotact Rehidration
Sanotact Rehidration este un supliment sub formă de comprimate efervescente ce conține antioxidanți, vitamine și minerale. Datorită formulei sale, acționează rapid și are o absorbție mai bună.